Cartaleanu, Tatiana

Nume Persoană: Cartaleanu, Tatiana
Lucrări: 1 lucrari in 130 publicatii in 3 limbi
Limba şi literatura română : Manual pentru cl. a 7-a de: Cartaleanu, Tatiana; Ciobanu, Mircea; Cosovan, Olga (Text tipărit)
Limba şi literatura română : Modele de teste sumative pentru examenul de absolvire a gimnaziului : Clasa a 9-a de: Cartaleanu, Tatiana; Cosovan, Olga; Grama-Tomiţă, Angela (Text tipărit) Autor [070]
Limba și literatura română : Teste clasele V- lX Ciclul gimnazial de: Cartaleanu, Tatiana; Cosovan, Olga (Text tipărit)
Limba şi literatura română : Ghidul profesorului : Clasa a 7-a de: Cartaleanu, Tatiana; Ciobanu, Mircea; Cosovan, Olga (Text tipărit)
Dicţionar de proverbe comentate de: Cartaleanu, Tatiana; Cartaleanu, Elena; Cosovan, Olga (Text tipărit)
Strategii de instruire a adulților pentru sectorul agroalimentar de: Cartaleanu, Tatiana; Cosovan, Olga; Tomiţă, Angela (Text tipărit)
Limba română : manual pentru clasele 10-12 de: Cartaleanu, Tatiana; Cosovan, Olga (Text tipărit)
Limba română : Manual pentru clasele 10-12 de: Cartaleanu, Tatiana; Cosovan, Olga (Text tipărit)
Curriculumul pentru disciplina Didactica limbii şi literaturii române de: Cartaleanu, Tatiana; Cosovan, Olga (Text tipărit)
Subiecte
Limba română - Metodica predării Predare interactivă Elevi - Dezvoltarea gândirii critice Limba română Teste sumative Critică și interpetare Metode de predare Literatură română - Istorie și critică - Republica Moldova Literatură română - Metode didactice Lexicologie Învăţământ secundar Educaţie - Standardizare - Republica Moldova Limba română - Manuale, cl.11 Învăţare - Metodologie Strategii didactice Limba şi literatura română - Reprezentări grafice Limba română - Manuale, cl.7 Literatură română - Exerciții Sector agroalimentar Competenţe educaţionale Portofoliu Curriculum educaţional Terminologie ştiintifică Cultura comunicării Curriculum Literatură română - Teste, cl. 9 Limba română - Teste, cl.5-9 Teste, cl. 6 Literatură română - Manuale, cl. 12 Metode didactice Poveşti Educaţie lingvistică Literatură română - Conferinţe Proiectare didactică Predare - Învățare - Evaluare Limba română - Sociolingvistică - Republica Moldova Predare - Învățare - Metode Pedagogi - Formare profesională Limba română - Exerciţii practice Proiecte educaţionale Literatură română - Teste, cl.12 Lingvistică - Terminologie Exerciţii, cl.4 Manuale, cl.10-12 Limba română - Manuale, cl.10-12 Limba română - Teste, cl.9 Literatură română - Teste Testare - Programe - Ciclul primar Limba română - Manuale Semantică (lingvistică) Analiză literară Limba română - Teste Limba română - Teste, cl. 8 Limba română - Manuale, cl.12 Folclor - Poveşti - Legende - Basme Literatură română - Materiale didactice Competenţe comunicative - Formare Limba română - Gramatică - Dictări Competenţe şcolare Dezvoltare profesională Lecturi literare Paremiologie Etnolingvistică Limba şi literatura română - Metode de predare Metodologie didactică Formarea competenţelor educaționale Ciclul gimnazial Curriculum Evaluare sumativă Management Teste Manuale, cl.9 Învăţământ primar - Alfabetizare iniţială Limba română - Manuale, cl.9 Limba română - Teste, cl. 6 Predare Limba română - Teste - BAC Exerciţii practice Învăţământ gimnazial Dictări - Analize - Corectări Învăţământ general Retorică Procesare de text Psihopedagogie Curriculum educaţional - Proiectare Limba română - Ortografie - Exerciții Elevi - Evaluarea cunoştinţelor Educaţie universitară Învăţământ profesional Carieră profesională Întrebări - Răspunsuri Limba română - Teste, cl.12 Manuale, cl.6 Ghiduri metodologice Manuale, cl.10-11 Literatură română Elevi - Clase primare - Abilităţi de literaţie - Dificultăţi Literatură română - Manuale - Republica Moldova Învăţământ primar - Standardizare Elevi Literatură română - Teste - BAC Competenţe profesionale Performanțe școlare - Evaluare Poveşti - Literatura română Învăţământ - Moldova Limba română - Conferinţe Studenţi - Instruire Sistem educaţional Curriculum şcolar - Dezvoltare Rezultate şcolare - Evaluare - Metodologie Educaţia interculturală Literatură română - Manuale, cl. 8 Educaţie interculturală Proiecte metodologice Limba română - Lexicologie Lingvistică - Limbaje profesionale Limba română - Materiale didactice Manuale, cl.4 Manuale, cl.7 Limba română - Metode didactice Educaţie - Teorie Proverbe româneşti - Dicţionare Literatură română - Manuale, cl. 9 Limba română - Metode de predare Limba română - Manuale, cl.8 Ateliere de lectură Manuale, cl.11 Creativitate didactică Proiecte didactice Scriere - Gîndire critică Retorică - Manuale Texte literare - Interpretare Dezvoltare Literatură română - Manuale, cl. 7 Proiecte - Metode de învăţare Termeni de conduită Lexic științific Competențe specifice Dictări Gândire critică Lectură - Rol educaţional Materiale didactice Teste, cl.5-9 Manuale, cl.8 Limba română - Teste - Examen de capacitate Limba romănă Educaţie literar-artistică Literatură română - Curriculum Limba română - Teste, cl.7 Standardizare Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău - Activitatea ştiinţifică Text artistic - Stilistică Metodologie Scriere creatoare Studii Verbe Proiecte - Management Instruire - Adulți Activități de învățare Conversaţie - Elevi Lectură - Rolul în dezvoltarea intelectuală Teste, cl.4 Limba română - Ghiduri Copii - Educaţie în şcoală Literatura român. Lectură Didactică Limba română - Curriculum Literatură română - Metode de predare standardizare Cadre didactice - Dezvoltare profesională Limba română - Materiale didactice - Clase primare Lectură - Gîndire creativă - Dezvoltare Pedagogie practică Basme populare româneşti Competenţe lingvistice Text ştiinţific Lingvistică - Comunicare Cursuri opţionale - Metodologie Limba română - Predare - Învățare Proecte didactice - Elaborare - Metode Limba română - Terminologie Gândire critică - Formare Învăţământ profesional tehnic - Continuitate
Vă rugăm să schimbaţi parola