Informaţii suport pentru utilizatorii WebOPAC-ului TinREAD
Catalog SIBIMOL Ajutor

Informaţii suport pentru utilizatorii WebOPAC-ului TinREAD

Interfaţa dintre publicul utilizator şi sistemul integrat de bibliotecă este cel mai important element din perspectiva asigurării accesului la informaţia stocată şi la metodele care relevă resursele gestionate. Numită generic OPAC (Online Public Access Catalog), interfaţa publică s‑a dezvoltat prin înglobarea de noi servicii destinate utilizatorilor. Bazate preponderent pe conceptul 2.0, interfeţele contemporane sunt eminamente pro­iec­tate pentru a fi utilizate pe web. De aici şi acronimul WebOPAC.

Vă rugăm să schimbaţi parola