Critică literară

Prezentare generală
Lucrări: 1081 lucrari in 1081 publicatii in 14 limbi
Titlurile
Al patrulea hagialâc : Exegeza nocturnă a Crailor de Curtea Veche de: Lovinescu, Vasile (critic literar, dramaturg și filosof esoteric român) (1905-1984) (Text tipărit)
Comemorarea lui Francesco Petrarca de: Iorga , Nicolae (istoric, critic literar, dramaturg, poet, memorialist) (1871-1940) (Text tipărit)
Armistiţii literare de: Dinescu, Viorel (Text tipărit)
Язык. Поэзия. Гармония de: Штайн, Клара Эрновна (Text tipărit)
Байрон и Пушкин : Из истории романтической поэмы de: Жирмунский, Виктор Максимович (Text tipărit)
. C. Stere - scriitorul de: Muşat, Virginia (Text tipărit)
British Western Literature : A Thematic Approach de: Carlsen, Robert G.; Gilbert, Miriam (Text tipărit)
Cîteva precizări asupra literaturii române de: Rosetti, Al. (Text tipărit)
Subiecte
Literatură franceză Partole, Claudia (despre) Scriitori sârbi Eseuri Revoluţionari ruşi - Istorie, sec. 19 Istorie şi critică literară Bucovina de Nord Rezumat Literatura universală - Renaştere Proză Literatură română - Biografii Pumnul, Aron (despre) Tărâţeanu, Vasile (despre) Hermeneutică literară Istorie literară Limba română Literatură poloneză Romanul basarabean Literarura rusă Scriitori basarabeni - Biografii Regionalismul literar Critică și interpretare Suceveanu, Arcadie (despre) Tulnic, Vitalie (despre) Balotă, Nicolae, despre Mateevici, Alexei (despre) Creaţie - Interpretare evangelică Metaforă Nuvelistică Biografie Critică și interpetare Apa Autobiografie Literatură universală - Istorie şi critică Lingvistică generală Ciocanu, Ion (despre) Albume Literatură rusă - Biografii Realismul socialist Jurnal Eroul literar - Hamlet Ureche, Eugeniu Eseuri - Literatură Cyberpoetică Literatură cehoslovacă Sec.20 Literatură română - Cugetări Cantemir, Dimitrie (1673-1723) Iorga, Nicolae (despre) Literatură germană - Critică şi interpretare, sec.20 Interpretarea textelor Literatură americană - Critică şi interpretare Critică ştiinţifică Personalităţi - România Antologii Stănescu, Nichita (despre) Regionalisme Sincretism Hypertext Poezie românească Exil românesc Proză basarabeană Școala de la Târgoviște Literatură germană Literatura ungară Ideologia în literatură Manuale Aspect filosofic Critică literară - Teorie Discurs critic Literatură şi filozofie Biografii Scrisori Christi, Aura (despre) Postmodernism - Literatură Literatură americană - Istorie şi critică Perioada sovietică Literatură americană - Antologii Personalități Literatură bulgară Heliade Rădulescu, Ion (despre) Literatura letonă - Critică literară Curente literare - Modernism Poemă rusă Literatură - Artă Poezie franceză Sinteze Hasdeu, Bogdan-Petriceicu (despre) Miller, J. H. Raţionalism Corespondenţă Vakulovski, Alexandru (despre) Literatura Paratexte Balade populare româneşti Analize şi interpretări Starostin, Pavel (despre) Manuale Literatura franceza Literatura slovacă - Proză Literatura ţărilor străine Literatură română Literatura basarabeană Literatură - Istorie şi critică Clasicism Manuscrise Compuneri pentru liceu Marxism Anul 2000 - Anul Eminescu Motrescu, Ilie (despre) Cultura universală Verticalitate Literatura rusă Naturalism Literatură - Critică şi interpretare Jurnalism Arghezi, Tudor (1880-1967) Eminescu, Mihai - Gîndire economică Postmodernism Regimul sovietic Filosofia literaturii Simbolism Goma, Paul (despre) Lecturi literare Literatura universală - Eseuri Spaţiu cosmic - Explorare Russo, Alecu (despre) Studii literare Poeţi români Scriitori clasici români Interculturalitate Istorie Teorie Literatură rusă sovietică Poezia română Suprarealism Scriitori - Rusia dicţionar Simbolistică Literatura daneză Corobceanu, Svetlana (despre) Literatura şi arta Naturalizmul în literatura universală Comicul Literatura rusă Psihologie Literaturi clasice Luceac, Ilie (despre) Literatură sârbă Dramă Generaţie criterionistă Lingvistică - Cercetări Romanul moldovenesc contemporan Asachi, Gheorghe Sec.18-20 Publicistică Poststructuralism - Literatură Sec. 19 Estetică Grossu, Sergiu (despre) Literatură portugheză Profil de creaţie Traductologie Specific național Academicieni - România Literatură universală Presa periodică Literatura franceză Politologie - S.U.A. Sociologia literaturii Traduceri Teoria traducerii Capodopere literare Realism - Literatură Elita intelectuală Poezia Literatură română - Critică şi interpretare - Biografii - Dicţionare Comparatism Scriitori basarabeni Aspecte etice Imaginar (literatură) Romanul contemporan Copilărie Literatură italiană Blandiana, Ana (despre) Curente literare - Postmodernism Timp (literatură) Vocație Stilistică Scriitori clasici români Corespondenţe Realism artistic Arta Teorie şi critică literară Literatură artistică română Puškin, Aleksandr Sergeevič (despre) Manuale, cl.9 sec. 19 Breban, Nicolae Poezia rusă sovietică Critică şi interpretare Continuitate (literatură) Literatură română - Curente literare Literatură digitală Literatură română - Istorie şi critică - Personalităţi Literatură rusă Prozatori contemporani Literatură română Nuvelişti Leviţchi, Vasile (1921-1997) Cimpoi, Mihai (despre) Literatură argentiniană - Istorie şi critică Opere literare Stănescu, Nichita - Critică şi interpretare Literatură română de limbă maghiară Literatură americană Filologie - Personalităţi Dramaturgie rusă Corespondenţă Monarhie constituţională Critici literari - România Literatură românâ Sinteze și analize Polemică Critică de artă Tolstoi (despre) Literatură română - Biografii - Republica Moldova Damian, Liviu (despre) Teoria literaturii Aspecte filosofice Teorie literară Estetică literară Luceafărul (poem) Literatură germană Avangardism în literatură Eseuri despre literatură Artă Semiologie Apariţii editoriale Poezie Personalităţi Spaţiu terestru Literatură română - Critică şi interpretare Iluminism Kogălniceanu, Mihail, 1817-1891 Literatură rusă - Istorie şi critică, sec. 19-20 Clasici români Literatură română - Republica Moldova Materie Literatura sovietică Teoria artei Literatură franceză - Critică și interpretare Ţările lumii Scriitori - Rep. Moldova Epistole Literatură artistică rusă Aspect istoric Burghezie - Cultură Model România - Istorie Miloş, Ion (despre) Genuri literare Studii și analize Critică și istorie literară Creaţie Îndrumări metodice Andersen Nexö, Martin (despre) Teatru Got, Petre, poet român Popa, Valeriu Mircea, poet român Scrisoarea III Literatură română - Personalităţi - Biografii Savanţi - România - biografii Eminescu, Mihai (1850-1889) Societatea şi literatura Diaspora basarabeană Personalităţi notorii Etica şi estetica în literatură Filosofie Cercetări ştiinţifice Literatura română Matei, Valeriu (despre) Literatură franceză - Istorie şi critică Memorialistică Critică şi interpretare Limba română - Metode didactice Critica literară Cioran, Emil (despre) Literatura postbelică - Republica Moldova Lingvistică Literatură română - Critică şi interpretare - Personalități Moromete, Ilie (despre) Personaje Ţepordei, Vasile, preot (despre) Literatură engleză - Critică şi interpretare - Personalităţi Studii Mioriţa, baladă populară Curente literare Literatură engleză - Critică şi interpretare Traducători - Competențe profesionale Poezia rusă Metode în creaţie Cultură Russo, Veronica - despre Szekely, Nicolae (despre) Memorii sec. 19-20 Migraţie temporară Generaţie paşoptistă Literatură - Dialoguri Poeţi contemporani Blaga, Lucian (despre) Critică literară italiană Omagieri Biografii Literatură sovietică Identitate Byron, George Gordon (despre) Literatură română - Interferențe folclorice Literatură peruană Traianus, (poet, despre) Lirică Feminism Literatură şi societate Scriitori ruşi Literatura rusă Imn naţional Literatura italiană Literatură engleză Literatură rusă Scriitori români Istorie şi critică Renaştere Creangă, Ion (1839-1889) - Critică şi interpretare Literatură univerasală Literatură română - Personalităţi Literatură austriacă - Istorie şi critică Literatură Postmodernism (literatură) Decadentism Periodică Literatura universală - Manuale Literatură Personalităţi Portrete literare Profil literar Literatură română - Istorie şi critică Stere, Constantin (despre) Curente literare - Avangardism Literatură greacă - Istorie şi critică Literatură portugheză - Critică şi interpretare Lectură Maestrul și Margarita Alecsandri, Vasile (1818-1890) Bibliografii Iorgulescu, Dinu (despre) Revoluționari francezi Streinul, Mircea (despre) Ştefan cel Mare (despre) Critică şi interpretare, sec.20 Literatura europeană Etnologie Fiinţă (filosofie) Istorie şi critică literară Grafică de carte Modernism Poezie rusă, sec. 19 Dramaturgie Literatură maghiară Personaje literare Sinteze și interpretări Gândire publică Bajron, Džordž Gordon (despre) Literatura român. Eminescologie Literatură română - Critică şi interpretare - Poezie Literatură română - Critică și interpretare - Republica Moldova Literatură română - Basarabia Opera literară - Critică Literatură rusă - Critică şi interpretare Comentarii Psihologia lecturii Unitatea poporului Poezie - Simbolism
Vă rugăm să schimbaţi parola