Drepturile omului

Prezentare generală
Lucrări: 738 lucrari in 751 publicatii in 8 limbi
Subiecte
Poliţie Prava čeloveka Legislaţie - Europa Detenţie preventivă Refugiaţi - Procese demografice Refugiaţi - Drepturi civile Drepturile culturale Orientarea sexuală - Drepturile omului Drepturile omului - Detenţie Minorităţi naţionale Individ (filosofie) Teorii filosofice HIV/SIDA - Drepturile omului Democraţie - România Democraţie socialistă Metode de predare Persoane cu handicap Canada - Politica externă Demnitatea omului - Prevederi constituţionale Libertate Refuznici de la serviciu militar - Drepturile omului Conferințe științifice Suveranitatea Servicii Prevenire Sisteme judiciare Dreptul la învățămînt Deţinuţi Femei - Stare socială Handicapaţi - Protecţie şocială Uniunea Europeană - Constituţii Drepturile și libertățile omului Migranţi Persoane cu dizabilităţi - Integrare socială Integrare socială Abuzuri sexuale Obligaţii (drept civil) Conflict armat Conceptul de intervenție umanitară Pluralitate de cetățenii Uniunea Europeană - Drepturi Aspecte lingvistice Alimentare cu apă Civilizaţie - Cultură Libera circulație a persoanelor Liberalizare Funcţionari publici Consiliul Europei - Sancțiuni Seminare internaţionale Inteligenţă artificială Drepturile omului - Europa Administrarea publică Extremism politic Aspecte etico-morale Drepturi fundamentale Constituția Convenţie Dreptul la libera exprimare Siguranța psihologică Protecţie Dreptul la informaţie Democraţie Societate Drepturile omului - Protecţie internaţională Încălcare Libertatea conştiinţei Politică internă - Rusia Meinhof, Ulrike Drept ecolomic Protecţie internaţională Drepturile minorilor Protecţia sănătăţii (drept constituţional) Drept - Filosofie Transnistria Persoane cu HIV/SIDA - Asistenţă juridică - Rep. Moldova Manuale Convenţia Europeană a Drepturilor Omului Persoane cu dizabilităţi Curriculum Educaţie civică - Clase secundare Perioada postbelică Drepturile omului - Protecţie juridică Administraţie publică locală Romi - Femei Analiza cercetării Egalitate de gen Consiliul Europei - Drepturile omului Constrîngere juridică Dezvoltare regională - Rep. Moldova Educaţie politică Consiliul Europei - Convenții Internet - Libertatea de exprimare Teledifuziune Victimile torturilor Sec. 20 Incluziune socială Consiliul Europei (Strasbourg) Curtea Europeană a Drepturilor Omului Multiculturalism Extradare Abuz de drept Infracţiuni (drepturile omului) Minorităţi naţionale - Europa Europa Drept comunitar Internate Tineret Aspect socio-politic 2016 Drept constituţional - Rusia Autorităţi publice Sociologia culturii Politică culturală - Europa Servicii sociale Dobândirea cetățeniei Drept sportiv Aspect educativ Egalitate civilă Educaţie de gen Literatură engleză - Eseuri combaterea torturii Personalităţi politice Premiul Nobel pentru Pace Pandemie COVID-19 Emigrare și imigrare Aspecte democratice Drepturile omului - Protecţie Tehnologii informaţionale Control judiciar Persoane în vârstă Valori democratice Garanţii constituționale Educaţie - Europa Pacienţi - Protecția drepturilor Arestare ilegală Securitatea naţională Proces decizional Instanță de judecată Statul Activitatea vamală Antreprenor Polițiști Avort Proiecte educaţionale Ucraina Uniunea Euroasiatică Organizaţia Naţiunilor Unite Uniunea Europeană - Legi Suveranitatea de stat Personalitate - Dezvoltare spirituală Poliţie - Respectarea drepturilor omului Drepturile omului - Convenţii internaţionale Maroc Persecuţii politice Restructurarea social-economică - Uniunea Sovietică Prizonieri politici Drept internaţional Sociologie Asociaţii cu scopuri speciale Infracţiuni Administraţie publică Femei Intervenţie - Probleme juridice Legislaţie sovietică Ilaşcu, Ilie (despre) Legislaţie - România Pedeapsă penală Trafic de fiinţe umane Migraţie internaţională Legislaţie Asistenţă juridică Educaţie Educaţie de cetăţean Educaţie socială Minorităţi sexuale Protecţie juridică Statut juridic - Rep.Moldova Dreptul internaţional Democraţie - Germania Drepturi politice Copii cu dizabilităţi Organizarea Internaţională a muncii Conferințe europene Persoane reținute Corupţie Drept intern - Rep. Moldova Competenţe pedagogice Ghiduri Drept ecologic internaţional Persoane vulnerabili Violenţă domestică Combatere internaţională Curtea Europeană - Drepturile Omului Libertatea cuvântului Teorii Dezvoltare social-economică - Republica Moldova Declaraţia Universală a Drepturilor Omului Drept social Eutanasie Libertatea de gândire Persoane handicapate Istorie Pensii Sociologia tineretului Bioetică - Securitate umană Procese judiciare Globalizare - Aspecte teoretice Nedescriminarea Arbitraj internaţional - Drepturile omului Dreptul ocrotirii naturii Cetăţeni - Drepturi și îndatoriri Egalitate de șanșe - Educație Drepturile omului - Educaţie Mituri şi realitate Sec. 21 Legislaţia constituţională Egalitate gender Covid-19 (Infecții virale) Masterat - Programe - Evaluare Sistem penitenciar - Pedepse Libertate de exprimare Confidențialitate Păstrarea secretului Sănătate publică Inviolabilitatea persoanei Societatea informaţională Aspecte psihologice Lupta împotriva torturii Comportament criminal Organizaţii neguvernamentale Securitate globală Instruirea polițiștilor Statul de drept democrat Avocatul poporului Libertate de exprimare - Protecţie internaţională Pandemie Protecţie juridico-socială Refugiaţi Drept administrativ Ştiinţe sociale - Manuale Combatere Declaraţia universală a drepturilor omului, 1948 Drept - Bibliografii Convenţii internaţionale Infracţiuni împotriva moralităţii Minori Copii Protecţia internaţională Ocrotirea sănătăţii(drept constituţional) Curte supremă de justiţie - USA Declaraţia drepturilor omului şi cetăţeanului, 1789 şi 1948 Drept civil Discriminare rasială - Combatere internaţională Seminar internaţional Drept constituţional Discriminare - Combatere Politica internă Dreptul la reputaţie Persoane din instituții sociale Învăţământ primar Femei - Europa Femei - Discriminare sexuală - Protecţie internaţională Drepturi culturale Expertiza judiciară Migraţie - Drept internaţional Justiţie internaţională Discriminare Egalitatea genurilor Proces penal - Procedură Discriminare socială - Rep.Moldova Cadre didactice - Dezvoltarea competențelor Violenţă domestică - Victime Asistență juridică primară Proprietate artistică și literară Feminism - China Protecţia drepturilor omului Abuz de autoritate Protecție juridică Tratate internaţionale Imigrare și emigrare Deportaţi Drepturile deţinuţilor Absolvenți - Integrare socială Rapoarte anuale Securitate socală Consiliul Europei - Activitate internaţională Viaţa culturală Acte administrative conventia europeana Femei - Egalitate civilă şi politică Femei - Egalitate socială Aspect economic Politică lingvistică - Rep. Moldova Viaţă privată Societate contemporană Protecția datelor cu caracter personal Schimbarea mentalității - condiție în combaterea torturii Constituţie Cultură juridică Constrăngere state europene Servicii secrete - Influenţa politică Dreptul la confidențialitate Dreptul la azil Securitate personală Tratamente inumane Drept penal Procese integraționiste Tratatul de la Lisabona Geopolitica Regiunea Transnistreană Jurisprudenţa europeană Valoare socială Sănătate Religia Africa de Sud Asigurare Organizaţii internaţionale Autoritatea judecătorescă Putere de stat Infracţiuni împotriva drepturilor omului India - Descriere generală Refugiaţi - Drepturile omului Libertate religioasă Libertatea religioasă Drepturile omului - Sociologie Filosofia dreptului Drepturile poporului Relaţii de muncă Locuri de detenţie Minorităţi etnice Omul şi societatea Acte normative Organizaţia Naţiunilor Unite - Drepturile omului Transnistria - Învăţământ Ilaşcu, Ilie, deţinut politic Acces la informaţie Internet - Intimitate informațională Femei - Egalitate Egalitate de gen - Aspecte sociale Aspecte sociale Persoane cu HIV/SIDA Dreptul mediului Circulaţie liberă a persoanelor Educaţie civică - Manuale Persoane cu handicap - Protecţie - Europa Drepturile copilului Sistem penitenciar Drept pozitiv Notariat - Legi - Rep.Moldova Drepturile copilului - Protecţie internaţională Drept public Curţi de justiţie Procese informaţionale Migraţia forţei de muncă Personalitate - Statut juridic Violenţă în familie Sistem educaţional Servicii internet Libertatea de exprimare Drept de autor Piraterie Persecuţii Drept european Societate civilă Drept social - Europa Conventia pentru Protectia Drepturilor Omului si Libertatilor Fundamentale Integrare europeană Drept internațional Morală creştină libertăţi publice Drepturile omului (drept internaţional) Drept procesual civil Discriminare rasială - Combatere Prevenire şi combatere Pensionari Politică socială - Europa Aspect bioetic Terorism - Combatere Situaţii extraordinare Конституционное право drepturile fundamentale Soluționarea conflictelor Democraţie - Europa Educaţie civică - Europa Drepturile omului - Materiale didactice Libertate individuală Proces penal Aprovizionare cu apă și sanitație Mediu Informaţie confidențială Supraveghere în masă Inegalitate socială şi economică Libertatea religiei Detenție Privare de libertate Reforme democratice Timpul de odihnă Organizaţii internationale Victimele torturii Tortură - Prevenire Trăsăturile victimelor Recomandările ONU Existenţialism Reglementări juridice Puterea în stat Act de justiție Probleme globale ale omenirii Tortură Pedeapsă cu moartea Putere executivă Sistem administrativ Islam - Morală religioasă Palestina - Drepturile poporului Politica de tineret Uniunea Europeană Violenţa faţă de femei Violenţă la lucru Drepturi cetăţeneşti Discriminare rasială Biblioteci - Acces liber la documente Conflicte armate - Drepturile omului Migranţi - Drepturile omului Statele Unite ale Americii Populaţie - Ţările lumii Securitate umană Femei - Republica Moldova Documente şi materiale Egalitate de șanse Salariații din sănătate Busines Conferinţe ştiinţifice Politică externă - Rusia Dezvoltare Societate informaţională Drepturi minorităţilor Cercetări sociologice Convenții Democraţie - Drepturile omului - Europa Arestare Drept penal Drepturile omului - Teorie Aspect istorico-teoretic Procedură penală Politică demografică Libertăţi fundamentale Drept ecleziastic Protocolul nr. 14 Protecţia copilului Drept de azil Expulzare Influenţă sociopolitică Hotărâri C.E.DO Drepturile copiilor Protecţie socială - Europa Bătrâni Tineri - Integrare socială Internet Libertate de comunicare Politică Organe de justiţie - Rusia Suveranitate Educaţie juridică Aspect gender ONU Cetăţenie - Republica Moldova Prizonieri de război - Protecţie internaţională Arbitraj sportiv Business Minorităţi etnice - Romi - Rep. Moldova Învăţământ superior - Europa Cărţi ilustrate pentru copii Statul de drept Egalitatea armelor Vize Proces contravențional Transsexualism Aspect juridic Constantin Stere- în contextul operei juridice Curtea Europeană Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Admisibilitatea prezentării cererilor Tratament inuman - interzicere Procurori Autoritatea publică Standarde anticorupție Autonomia locală Răpire de copii Statutul nenăscuților Convenșia Europeană a Drepturilor Omului Amnesty International Consiliul Europei Jurisdicţie internaţională - Legislaţie Migrare internaţională Drepturi cetăţeneşti - Protecţie judiciară Drept Persoane fizice (drept internaţional) Literatura germană - Jurnale Amnistie internaţională Romi Condiţii de muncă Drept penal internaţional Drepturile minorităţilor - Protecţia internaţională Drepturile omului fundamentale Activitate Ţigani Refugiaţi - Convenţia din 1951 Dreptul la munca Legislaţie - Republica Moldova Comitetul Helsinki pentru drepturile omului din R. Moldova Trafic de persoane Legende - Popoare islamice Femei - Stare socială - Germania Metodologie Educaţie civică - Clase primare Aspecte juridice Drept internaţional umanitar Persoane cu handicap mintal Profesii Aspect social Globalizare Drepturile omului - Curtea Europeană - Hotărâri Drepturile omului - Protecţia juridică Tutelă Condamnaţi - Drepturile omului - Rep.Moldova Handicapaţi - Probleme sociale Drept penal - Republica Moldova Tortură - Aspectul istorico-juridic Globalizare - Procese Instruirea juriștilor Comportament deviant Persoane social vulnerabile Imigranţi Dreptul la muncă Migraţie ilegală - Europa Persoane cu dizabilităţi - Discriminare Integrare socioculturală Suveranitate naţională - Rep. Moldova Minorităţi naţionale protecție Femei - Activitate social-politică Educație civică - Drepturile omului Democraţie socialistă - U.R.S.S. Securitatea persoanei Date cu caracter personal - Protecţie Intimitate Organizaţii neguvernamentale - Activitate Drepturile omului - Persoane cu dizabilităţi Viaţa social-politică Toleranţă Convorbiri telefonice Politică şi religie Genetică moleculară Biologie moleculară a genelor Constituţionalism Garanţii juridice Infracţiuni de omor Acţiuni civile în procesul penal Copii imigranți Aspecte instructiv-educative Drept internaţional public Asasinate politice Literatura germană - Scrisori Bibliografii Instrumente internaţionale Tortură - Combatere Libertăţi cetăţeneşti Garanţii job - Legislaţie Islam Feminism - Germania Viaţa privată în internet Urmărire penală Educaţie civică Discriminare socială Romi - Conflicte Democraţie burgheză Identitate culturală Minorităţi naţionale - Drepturi Consumatori Medici Remunerarea muncii Dreptul la muncă - Protecţie internaţională Siguranţa vieţii Drept - Legislaţie Hotărâri Stat de drept Administaţie publică Politică regională Comisia Europeana Asistenţa medicală Curtea Internaţională de justiţie periodice Juriprudenta Jurisprudenta Carta socială europeană Convenţii internaţionale - Europa Violenţă socială Drepturile minorităţilor - Rep.Moldova Activitate politică Migraţie Migraţie ilegală Drept internaţional Bugetare sensibilă la gen Infracţiuni împotriva moralităţii și a familiei Internet - Drepturile omului Bioetică Drept militar internaţional Tineret - Discriminare Drept procesual penal - Rep.Moldova Dreptul proprietăţii Femei - Activitate politică Femei delincvente - Drepturile omului - Republica Moldova Sistem penitenciar - Republica Moldova PROTEC'IE Studii Libertate de circulație Profilaxie Penitenciare Drept eclesiastic Transsexuali Statul şi biserica Interacțiunea garanțiilor Holocaust Raporturi juridice - Securitate Dreptul la asociere Drept. Legislaţie. Jurisprudentă Guvernare - Republica Moldova Curtea constituţională Populaţie Răspundere penală Drepturi civile Sarcină - Întrerupere Cadre didactice - Pregătirea profesională Instituţii penitenciare
Vă rugăm să schimbaţi parola