Moldova

Prezentare generală
Lucrări: 350 lucrari in 374 publicatii in 16 limbi
Subiecte
sec.19 Bulgari 1918-1940 Geografie Sec.20 sec.15-18 Caragaş Epoca de bronz - Monumente arheologice Managementul transportului auto - Rep.Moldova Electrificare Soluri - Proprietăţi fizice - Structură - Moldova 19 sec. Dezvoltare economică Sec. 15 Ochiul Alb Băcioi Geografiâ rekreacionnaâ - Moldova Monumente istorice Conferinţe sec. 15-17 Ecologie Škol'naâ reforma-Moldova Volintiri - Istorie Basarabeni Origine Probleme internaţionale Istorie modernă Cîntece lirice Broderie Muzică Revoluţie (politică) Cântece pentru voce fără acompaniment Biserici 1937-1938 Iaşi-Chişinău, operaţiune militară Irigare s. 20 Deportările basarabenilor din 1940-1955 Orchestre de muzică populară 1924 România - Istorie, sec. 20 România - Istorie Basarabia - Istorie, 1812-1917 Moldova - formarea statului Găgăuzi Partidul Comunist al Moldovei Creşterea albinelor - Republica Moldova Localităţi rurale Planificare de piaţă - Moldova Sec. 14-15 Biobibliografii Dobrogea Asociaţii agroindustriale - Moldova Complexul agroindustrial - Conducere - Moldova Gradinărit ornamental - Moldova Simboluri heraldice - Rep. Moldova Steaguri naţionale Război civil Documente Marea Unire Mişcarea pentru reunire Arheologi sec.17 Biografii Sec.18-19 Reforma scolara-Moldova Muzică de estradă Proces politic Moldova - Istorie - 1812-1917 Serbia 1941-1944 Relaţii externe Operaţiunea Iaşi-Chişinău Harta Harta fizică Relaţii internaţionale - România - Istorie Atlase Istoria românilor Atlase istorice Nordul Bucovinei Politică - Istorie Moldova - Istorie - sec. 13-14 Elita basarabeană Moldova - Situaţie politico-economică Istorie Partidul comuniştilor al Republicii Moldova Foraminifere - Moldova - Nistru Cooperare economică internaţională - Moldova Management Teatru dramatic - Moldova - Istorie Ovine crescute pentru productivitate de lapte 1939-1945 Sec. 17 Psihiatrie - Realizări ştiinţifice - Moldova Avicultură - Republica Moldova Bibliologie - Moldova, sec. 17-19 Istorie, sec.15 Sireţi sec. 04-18 Politologie Suruceni 1918 1774-1918 Monumente arheologice - Rep. Moldova Mediu înconjurător Visoca Vegetaţie - Rep. Moldova sec. 20 Atmosferă Istorie, Problema internaţională sec.15-17 Moldova - Istorie - 1924-1947 Cântece patriotice - Rep. Moldova Mănăstiri Moldova - Istorie - 1941-1944 Stalinism Terorism - Aspecte istorice Istoria Basarabiei România - Istorie - 1943-1944 Moldova - Istorie - 1953-1991 Relaţii externe - România - Uniunea Sovietică Mişcări naţionale - Basarabia Cercetări pedologice Industrie Marketing Situaţie politică - Republica Moldova România Armată Exploatări agricole - Organizare Activitate bibliotecar-bibliografică - Moldova, sec. 16-19 Relaţii moldo-ucrainene Clasă muncitoare Stindarde Marxism-leninism sec. 19 Sate 1848-1949 Sate - Rep. Moldova - Istorie Natură Varniţa sec. 19/20 Substanţe nocive sec. 15-18 Tineri Cetăţi - Antichitate Basarabia - Istorie - 1812-1918 Activitate vamală Basarabia - Istorie - 1941-1944 Moldova - Istorie - Surse Acte diplomatice Culturi horticole Învăţământ istoric superior - Istorie Învăţământ istoric superior Biserica ortodoxă - Personalităţi Personalităţi marcante Domnitori - Moldova 1812-2012 Aspect istorico-geografic Minorităţi etnice Počvy - Izučenie - Moldova Moldova - Descriere generală Manuale, cl. 8 Geografia Moldovei 1940 1918-1928 1941-1945 Economie Antreprenoriat - Republica Moldova Economie de piaţă - Tranziţie - Rep.Moldova Èpidemiologiâ - Moldova Sanitariâ - Moldova Pomicultură - Moldova Soluri - Proprietăţi fizice - Structura - Moldova Moldoveni din Ucraina Creşterea oilor - Productivitate - Moldova Grinăuţi, r-nul Râşcani sec.19 Monumente arheologice Partidul Naţional-Liberal Partidul Naţional Moldovenesc Relaţii moldo-ruse Nivelul de trai - Asistenţă socială - Moldova Literatură română - Critică şi interpretare Istorie universală Lozova, r-nul Străşeni Valea Perjei Savanţi Muzeografie Škola-upravlenie Cultură - Moldova 1812-1918 Moldova - Istorie - 1917-1918 Ucraina Acţiuni militare Ţara Moldovei Moldova - Istorie - 1812-2012 Aspect istoric 1940-1941 Confruntarea sovieto-română Livezi - Irigaţii Costumul popular 1940-1953 1538 Patrimoniu natural și cultural Istorie Moldova - Istorie Descriere generală Istorie politică Haiduci 1941-1945 г. Dezvoltare Formarea solului - Mineralogie - Moldova Ovcevodstvo - Produktivnost'- Moldova Grinăuţi Raia - Rep. Moldova - Istorie Evul mediu Oxentea (sat) a. 1941-1945 Oclanda - Istorie România - Istorie Geografie recreativă - Moldova Complex agroindustrial - Conducere - Moldova Mediu înconjurător - Protecţie - Rep.Moldova Răscoala de la Hotin, 1919 Heraldică - Rep. Moldova Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei - Activitate Muzee istorice - Rep.Moldova Critică şi interpretare Dezvoltare Cercetări Cercetări ştiinţifice Marele Război pentru Apărarea Patriei 1939-1945 Români Bucovina Istorie, sec. 19-20 Revoluţia din Octombrie 1917 Istoriе Români Politică Savanţi Cultură - România Textile - Prelucrare artistică 1924-1947 Represiuni politice - Republica Moldova 1812-1917 Filme documentare - Republica Moldova Georgia Moldova - Istorie - 1940-1953 Ideologie politică 1968-1979 Sec. 20 Relaţii sovieto-române - Istorie, sec. XX Regiunea Nord-Vest a Mării Negre Cercetări arheologice Surse cartografice Soluri - Studiere - Moldova Manuale, cl.8 Manuale, cl. 7-8 Complexul agroindustrial - Rep.Moldova Rase de vite - Înmulţire - Republica Moldova Economie de piaţă - Republica Moldova Management - Dezvoltare socială - Rep. Moldova Complexul alimentar - Eficienţa consumului de energie - Moldova Cigajskie ovcy - Moločnaâ produktivnost' Cultură Rediul Mare Memorii U.R.S.S. Biografii Activitate Ecologie - Rep.Moldova Microelementele solului - Rep.Moldova Mikroèlementy počv - Rep.Moldova Arheologie Istorie, sec. 19 Vexilologie Uroven' žizni naseleniâ - Social'naâ zaŝita - Moldova Surse Studii Stăpînirea turco-tatară sec.18 Ulmu, r-nul Ialoveni 1918-1920 Muzeologie Bulgaria Sec. 19-20 Bibliografii Răzeni Guvernare Cîntece de estradă Bijuterie Pictură 1924-1956 1821-1866 Basarabia - Istorie - 1918 Mareşali - România - Documente Ideologii politice Acte bisericeşti - Moldova Moldova - Istorie - 1940 1917-1965 Port popular Preoţi - Biserica Ortodoxă Cântece populare Călătorii sec. 13-14 Surse istorice Moldova - Istorie - 1918-1920 sec. 20 Dacia Personalităţi Alimentaţia animalelor - Tehnologia nutreţurilor Preturi-politica- Moldova 1917-1918 Bibliografii Moldova - Istorie, sec.19 Albume Sec.15 Basarabia Epoca antică Istoria cărţii - Moldova, sec. 17-19 Problema Basarabiei Cîntece populare - Rep.Moldova Marea Unire, 1918 Memorii Scoala-conducerea Impactul asupra mediului Vălcineț Domnitori Gospodării agricole individuale - Moldova Date statistice Corjova Regimul comunist - Moldova Basarabia - Istorie, 1917-1924 Galicia 1736-1739 Moldova - Istorie - 1924 Totalitarism - Rep.Moldova 1360-1858 Europa Sud-Est 1944 Operaţiuni militare - Al Doilea Război Mondial Istoria Moldovei - Sec.15 Moldova - Istorie - Personalităţi - Sec. 15 Atlase de istorie Istoria Moldovei - Sec. 20 Etnologie Basarabia - Istorie - 1812-2012
Vă rugăm să schimbaţi parola