Economie

Prezentare generală
Lucrări: 1004 lucrari in 1070 publicatii in 21 limbi
Titlurile
Американское государство накануне 21 века : Стратегия и тактика в экономике de: Аникин, Василий Александрович; Осадчая, Ирина Михайловна; Пороховский, Анатолий Александрович (Text tipărit)
Актуальные проблемы развития кооперативных форм в сфере услуг de: Гольденберг, Я. Е.; Айлендер, С. А.; Марковская, И. Д. (Text tipărit)
Африка : демократизация экономики de: Павлова, Вера Васильевна (Text tipărit)
Subiecte
Civilizaţie Ecologie Èkonomika - Âponiâ Iudaism Limba română Servicii Electrificare Economie agrară - Rep.Moldova Dezvoltare economică Eseuri Neocolonialism (economie) Deservire socială Economie forestieră Industria construcţiilor Nivel de trai Integrarea europeană Mecanică Conferințe științifice Conferinţe Obligaţii (econ.) Hîrtii de valoare Deservire Sisteme informatice Limba germană - Manuale Limba croată Metode de predare Gîndire economică Învăţământ Norvegia Întreprinderi particulare Criză economică Ţări în curs de dezvoltare Procese social-economice Tutun - Producţia - Management Limba română - Limbaje profesionale - Economie Metodica predării MS Excel Societate industrială Globalizare lingvistică Jocuri de afaceri Intreprinderi industriale - Economie Ştiinţe naturale Sovhozuri - Economie Materiale Întreprinderi de celuloză şi hîrtie Ţările Scandinave Politică externă s. 20 Automobile Biotehnologie medicală Război Resurse umane Belgia 1904 Război mondial, al 2-lea (1939-1945) Piaţa imobiliară Întreprinderi de prelucrare a cerealelor - Finanţare Ştiinţe istorice Analiză computerizată Dezvoltare urbană Stimulare materială Intreprinderi Managementul calităţii Economia mediului - Manuale Ţări socialiste Gestiune Materiale de construcţii Industrie alimentară Economie - Analiza activităţii Analiza activităţii Concurenţa economică Ţări în curs de dezvoltare - Istorie Fierărie Planificarea industriei Uzine constructoare de maşini Ţărilor OCDE Ţări emergente 1970-1980 Economie - Dicţionare terminologice Istoria teoriilor economice Zootehnie Estonia Represiune comunistă Valori culturale Producția agroindustrială Întreprinderi de transport Rezumate - Elaborare - Metode Economie - Azerbaidjan Europa de Vest Complexul agroindustrial Reforme Societate Periodice Transport general Dicţionare Manuale Limba germană Texte programate Limba engleză Practica capitalismului contemporan Organizarea producţiei Impozite Taxe Colhozuri Ţări capitaliste Stat Ştiinţe economice Informatică Concepţia publică în Rusia Marxism Limbaje profesionale Producţie Sisteme informaţionale forestiere Europa Eficienţă Întreţinere Curente economice Biobibliografii Asociaţii agroindustriale Tehnologie alimentară Partidul Comunist al Uniunii Sovietice Matematică Limba germană Producţie industrială Informatizare Instituţii cultural-educative Eficienţa economică Educaţie economică Democraţie Organizare Buget public Studii economice Europa de Est Asia de Vest Guvernul R.Moldova Învăţământ universitar -- Moldova "Expo-Business-Chişinău" Colectivul de producţie Ţările slab dezvoltate Relaţii economice internaţionale Modele Matematici aplicate Economie - Cercetări ştiinţifice - România Studenţi - Formarea competențelor Economia politică Administraţie publică locală Gaze naturale Întreprinderi comerciale Manuale Afaceri Lucrări de construcţii Salariul Întreprinderi comerciale Politică mondială - Europa Burse de valori Economisirea energiei termice - Producerea celulozei şi hîrtiei Raionare economică - Optimizare Metode matematice în economie Poligrafie Politică economică - Uniunea Europeană Industria frigorifică, întreprinderi - Economie Dicţionare trilingve Comerţ exterior Cultură - Civilizaţii Drepturile omului - Femei Dicţionare bilingve - Rus-german Cultură - Civilizaţie - Cuba Dezvoltare rurală - România Dezvoltare economică - Estonia Turism rural Congrese Progres tehnic - Aspecte economice Economie - Cercetări - Basarabia Revista "Basarabia" Metode didactice Norme energetică Drept - Enciclopedii Organizaţii de construcţii Maşini agricole - Reparaţie Vinificaţie Instituţii ştiinţifice - Economie Creşterea păsărilor - Intensificare - U.R.S.S. Studenţi - Instituţii superioare - Lucrări practice Materii prime Riscuri economice Dicţionare de specialitate Flotă aeriană civilă - Rusia Servicii sociale Ştiinţe economice - Noţiuni generale Generalităţi Gestionare Plantarea zonelor verzi - Oraşe Control tehnic Regulament intern al unităţii Analiză financiară Realizarea dreptului Sistem informaţional 1960-1964 Planificare financiară Oameni de afaceri Organizarea muncii în brigadă Axiologie (filosofie) Asigurări medicale obligătorii Pandemie COVID-19 Muncă Tineri specialiști Perioada postbelică Lucrări practice Maşini de construcţie Informaţie economică - Prelucrare la maşinele de calcul Analiză economică Macroeconomie Microeconomie Călătorii de afaceri Istorie Educaţie Istorie economică Teorie Èkonomika Šveciâ Ghiduri Privatizare Legislaţie Bogăție Sisteme politice Limba franceză Restructurarea social-economică - Uniunea Sovietică Economia serviciilor Japonia Etnosociologie Management Economia construcţiilor Construcţie Teorii economice Economie mondială - Istorie SUA Tehnică Statistică economică Manuale universitare Limba spaniolă Statistică Socialističeskoe vosproizvodstvo Clase liceale Piaţă Teoria dreptului Capitalism Concurenţă economică Crize economice Comerţ liber Ştiinţe agricole - Creşterea animalelor - Biobibliografii Creşterea animalelor Sociologie Ştiinţe Administraţie publică Pomicultură Învăţământ superior Industrie uşoară Economie matematică Politologie Întreprinderi comerciale - Economie Turism - Finanțe - Republica Moldova Industrie chimică Război - Consecinţe Competitivitate economică Imperiul Roman - Istorie Relaţii comerciale Industria frigorifică, întreprinderi Dicţionar terminologic Agricultură - Organizarea muncii Istoria economiei Culegere de probleme Întreprinderi - Competitivitate Probleme social-economice Capital - Reproducere Societate - Cunoaștere Germania - Istorie Resurse naturale - Exploatare Expertiză ecologică Manuale, cl. 5-6 Materiale de construcţii Agricultură - Progres tehnico-ştiinţific Asociaţii agroindustriale - Economie Produse petroliere Tadjikistan Informatică economică Giuvaiergerie - Rusia Întreprinderi de comerţ Manuale Producţie agricolă Camera de Comerţ - Activitate Republica Moldova Direcții de dezvoltare Formarea preţurilor Reglementare economica Psihologie Păduri Terminologie specială Mecanizare Factori determinanți Norme de timp Porcine Construcţie de case Limba franceză - Vocabular Pronunție corectă Progres tehnic - Uniunea Sovietică Viaţa economică Servicii cu plată Economie naţională Informatica aplicată Metode matematice Industrie Dicţionare explicative Întreprinderi agricole Manuale pentru autoinstruire Relaţii economice sovietico-japoneze Sovetsko-Âponskie èkonomičeskie svâzi Ortodoxie Neoclasicism Rynok SSSR Invenţii şi descoperiri - Sociologie Relaţii comerciale externe Forţa de muncă Utilizare Lucrări de laborator România Planificare Securitate Surse de profit - Întreprinderi Industria minieră Automatică Ştiinţă Marketing Dezvoltarea economică Marxism-leninism Limba sîrbă Obŝestvennyj produkt v SSSR Productivitatea muncii - Statele Unite ale Americii Dreptul roman Finanţe publice Economie industrială Resurse naturale Protecţionism Stare socială Zootehnică Economie Investiţii străine Proiectul TACIS Antreprenoriat Aspect economic Economie - Matematici aplicate Teorie cosmologică EXCEL - Utilizare Tranziţie Relaţii economice internaţionale - Manuale Organizarea muncii - Economie Silvicultură Evoluţie profesională Industria electrotehnică - Economie Industria electrotehnică Servicii poştale Producerea cărnii Industria farmaceutică - Economie Curs monetar Aspecte economice Teorii economice clasice Uniuni economice Cooperative - Finanțare Control naţional Materiale poroase Lucrări de popularizare Creştere economică Concurenţă Economie combustibil Sisteme de inovare Business - Rep.Moldova Dezvoltare socială Industrie electrotehnică Expoziţii Imperialismul american Economie - Statistică Cooperaţie Credite Dezvoltare social-economică Industria laptelui Critica burgheză Cronică Construcţia drumurilor Agricultură - Uzbekistan Ghiduri bibliografice Dezvoltare durabilă Cultura plantelor - Intensificare Intensitatea muncii Dicţionar explicativ Amidon - Producere Melasă - Prelucrare Calculatoare Cooperaţie de consum - U.R.S.S. Exerciţii Producţie de amidon şi melasă Gospodărie Comunală şi Locativă Limba engleză pentru economişti Preţuri şi tarife Credite - Agricultură Performanţă economico-financiară Economie - Conducere de stat Alimentaţie publică Religia Perioada stalinistă (1944-1953) Creşterea oilor Rasa Karakul Sistemul educaţional - Economie Istorie - Metode de predare Metodica predării în şcoală Sustenabilitate Psihologie socială Aspecte demografice Documente normative Articulaţii Întreprinderi individuale Tehnologii avansate Învăţământ profesional Liceul Tehnologic ''Ion I. C. Brătianu" 1945-1964 Èkonomika - Razvivaûŝiesâ strany Afriki Situaţie politică Administrare Culegeri Sisteme economice Complexe agroindustriale Agricultură Energetică Ucraina Teorii economice (Fr.List) Piata in U.R.S.S. Legislaţie economică Programare aplicată - Economie Moldova Limba franceză - Economie Ţările lumii Sisteme energetice Securitate energetică Eficienţă economică Turism Globalizarea economiei Economie agrară Produse carbonice Etică Putere de stat Dezvoltarea socială - Daghestan Elevi Statele Unite ale Americii - Economie Piaţă - Reglare Economie de piaţă Situaţia economică - Franţa Evaluare Gestiunea Èkonomičeskie učeniâ v SSSR Contabilitate Economie - Republica Moldova Control sanitar Întreprinderi mixte Micul business Economie - România - Istorie Studenţi Preţuri - Rep.Moldova Biblioteci Informatică economică - Manuale Uniunea Europeană - Economie Anglicisme - Limbi europene Hartă Intreprinderi industriale Politică (sociologie) Şcoala de cultură generală Industria electrotehnică - Experiment economic Export Hotele Economie naţională - U.R.S.S. Integrare europeană Politici publice - Uniunea Europeană Socialism Produse alimentare Aspect socio-cultural Partide comuniste Republica Ceceno-Ingușă Transport auto Inovaţii tehnologice - Aspecte economice Cercetări bibliografice Eficienţa economică - Agricultură Staţii electrice Sudare electrică Națiuni - Destine Sfera neproductivă Bancheri Dicţionare terminologice bilingve Întreprinderi comerciale - Utilaje Metalurgie Teze de licenţă - Elaborare - Metode Industria de aviaţie Industrie - Preţ de cost Teorie economică Satul Petreşti, Bălţi Şcoala Întreprinderi energetice Sector privat Aspect istoric 1936 Camera de Comerţ și Industrie Cultivare Resurse minerale - Exploatare Migraţia forţei de muncă Evidenţă contabilă comercială - Manuale Infrastructură Sisteme de transport Aspecte filosofice Industria laptelui - Manuale Sector financiar Dezvoltare Politică Business Economie - Manuale Infrastructură socială - U.R.S.S. Èkonomika SSSR Economie - Teorie Lituania Descriere generală Modelare Managementul cursului valutar Republica Moldova Întreprinderi Organizarea muncii Maşini agricole Geologie minieră Finanţe Dezvoltare Conferinţe ştiinţifice Cercetări ştiinţifice Învăţământ economic superior România - Situaţie politică Savanţi Legumicultură Învățămînt Uniunea Europeană Rezultate Competitivitate Istorie politică sec.18-19 Cooperare agricolă Documente şi materiale Sistem administrativ Procese economice Simulare Teorie (Bastiat) Reformă agrară Simpozioane Viață culturală Politică Istorie Tipografie Economie fizică, teorie Maşini Complexe agroindustriale - Conducere Terminologie Comerţ - Organizare Gaze naturale - Economie Probleme - Soluţionare Complex agroindustrial - Economie Complexe unificate Întreprinderi - Management Noțiuni elementare Oraşe - Rep. Moldova - Descriere generală Transport auto - Economie Comunicare Inginerie. Tehnică în general Telecomunicaţii Construcţii urbane Istoriе Filosofie Filosofie - Franţa Management economic Muncă - U.R.S.S. Politică monetară Ucraina - Istorie - Personalităţi Resurse energetice Culturi cerealiere - Rusia Dicţionare terminologice Industria cărbunelui Comerţ exterior - Dicţionare Culturologie Transport fluvial Estonia - Date statistice Combustibili pentru automobile Piaţă de capital Limba română - Metode didactice Construcţii Finanţe Statistică matematică Aspecte politice Producţie obştească Strategii Industria de carne Uzine metalurgice Intensificarea producerii Construcţii rurale - Organizarea muncii Producţie agroindustrială Ferme agricole Siderurgie Exploatare Organizaţii de construcţie Prelucrarea petrolului Comerţ internaţional - Dezvoltare Economie - Ţări capitaliste Potenţial uman - Dezvoltare Alimentaţie publică, întreprinderi Tuneluri Dicţionare bilingve - Englez-rus Nivel material și cultural de viață - Statistică Sec. "18" Rentabilitate Organizarea conducerii Rezervoare de apă Proectare victimă Sistemul educaţional Capital uman Tehnologii informaţionale - Aspect economic Lucrări agricole Aspecte statistice Piaţa muncii Gospodării auxiliare Complexe energetice cu combustibil Întreprinderi cartografice Contabilitatea costurilor Limba franceză pentru alolingvi Reparaţie Sec. 20 Combustibil Viaţă politică Întreprinderi industriale Istoria gîndirii economice Istoria gîndirii Cooperative Economie comparată Restructurarea social-economică Economie internaţională Curente economice (Fr.List) Suedia Avuţie naţională Republica Populară Chineză Cultură Ţări străine EXCEL Economie agricolă Economie socialistă Intensificare Situaţie economică Conducere Comerţ Neocooperaţie Cheltuieli Muncă - Organizare Mecanizarea agriculturii Parcuri de mașini și tractoare Polonia - Descriere generală Universităţi Acţiuni - Economie Reforme economice Globalizare Economie globală Etica profesională Economie mondială Vietnam European Community Activitate Sistem politic socialist Demografie - Bibliografii Algeria Electronică Popoarele sovietice Rep. Moldova Situaţie socială Jurisprudență Drept Buget Geografie socială Turism (economie) Relaţii economice Competenţe comunicative - Dezvoltare Mass-media - Economie Economie-Rep.Moldova Biblioteconomie Audit intern Responsabilitate Biobibliografii Sistem bancar și monetar Porcine - Producerea cărnii Bursă de valori Piaţă financiară Economie - Istorie Prelucrarea cerealelor Controlul obştesc Prestări de servicii Dicţionare bilingve - Rus-japonez Complex agroindustrial Resurse energetice - Utilizare Uleiuri de motor - Economie Politică - Uniunea Europeană Enciclopedii Finanţe - Republica Moldova Prelucrarea metalelor Industria peştelui Sărăcie Economie - Dezvoltare - S.U.A. Afaceri - Economie industria laptelui Resurse naturale - Utilizare raţională Automatizare Metalurgia metalelor neferoase Metalurgia feroasă Economia ţărilor în curs de dezvoltare Maşini electronice de calcul Vocabular Vocabular Autofinanţare Resurse forestiere Giuvaiergerie Fabrici Giuvaiergerie Export şi import 1936-1937 Reproducţie socialistă Calitate Industria lemnului Producţie automatizată Personalitate Salarii Industria cărnii Economia întreprinderilor Covid-19 Întocmire Creştere Cartografie - Rusia Contract de muncă colectiv Cuvinte imprumutate Emisiuni radiofonice Ştiinţă - Ucraina Învăţământ liceal de specialitate Activități practice Inovaţii Arendă Spania Relaţii internaţionale Limba franceză - Manuale - Economie Albume Politică economică Dicţionare - German-rus Profit Tractoare agricole Personalităţi Bunăstare socială Probleme globale Ştiinţe umane Piaţa hîrtiilor de valoare Dicţionare terminologice Doctrine economice Date statistice Texte programate Daghestan Sovietul Suprem Tradiţii americane Ţările socialiste Dinamică economică Bibliografii Profit - Economie Inovare Învăţământ public Economie - Istorie - Europa Matematici economice Stimulare economică Juridică Întreprinderi energetice - Economie Anglicisme Sistem bancar Economie - Biobibliografii Întreprinderi de stat Economie politică Construcţii de maşini-unelte Metale Căi rutiere Consecinţe Morală Deşeuri industriale - Utilizare Industria alimentară Analiză de sistem 1963-1964 Antropologie culturală Antropologie socială Gospodărie piscicolă Politică agrară Comerţ internaţional USSR Basarabia Economia națională a URSS Enciclopedii Economia întreprinderilor - Manuale Ţările în curs de dezvoltare Strategii de dezvoltare Dicționare-bilingve Sec. 18 Literatura pentru copii Instituţii ştiinţifice Metalurgia neferoasă Planificare economică Forţe de producţie - Uzbekistan Mărfuri de larg consum Ghid Flotă aeriană civilă Aspecte financiare Economie - Tadjikistan Capital propriu Administaţie publică Cooperaţie de consum Transport rutier Asociaţii ştiinţifice Migraţie Preţuri de piaţă sec. 20 Cereale Industria constructoare de maşini Tehnologii noi Construcţie de maşini Normare Economie - Dicţionare - Englez-Rus Politici comerciale Marxism - Teorii economice Economia culturii Aspecte psihosociale Impactul pandemiei COVID-19 Conferinţe internaţionale Agenţi economici
Vă rugăm să schimbaţi parola