Calculatoare

Prezentare generală
Lucrări: 208 lucrari in 211 publicatii in 7 limbi
Titlurile
Архитектура параллельных ЭВМ de: Шпаковский, Геннадий Иванович (Text tipărit)
Анализ и синтез систем автоматического управления на ЭВМ : Алгоритмы и прогр. : Справочник de: Болнокин, Виталий Евгеньевич; Чинаев, Петр Иванович (Text tipărit)
Automatizarea - o revoluţie în tehnică de: Preda, Gh. M.; Miheţ, I. Gh. (Text tipărit)
Calculatoare automate şi programare de: Poeată, Nina (Text tipărit)
Calculatoare cu program şi teoria programării de: Popovici, Constantin P. (Text tipărit)
Subiecte
Sisteme computerizate de instruire Maşini de calcul electronice Mașini și aparate pentru prelucrarea datelor Informatică - Aspecte teoretice Calculatoare personale Microprocesoare Funcţionare Tehnica reglării automate Translatori (calculatoare) Calculatoare - Ghiduri Aplicatii Web Programare Limbaje de programare Calculatoare electronice MS Fortran Structură Limbaje de programare - Windows Industria chimică Jocuri computerizate Calculatoare personale - Dicţionare Reglare automată Salvare Ştiinţe naturale Metode de predare Dicţionare Inteligenţă artificială Arhitectura Tehnologii informaţionale - Dezvoltare - Rep.Moldova Informatică Protecţie Aplicare în economia națională Manuale Macintosh - Ghid de utilizare Organizarea, prelucrarea documentelor Metode didactice MatematicĂ computaţională Dreptul - Federația Rusă Sisteme electronice - Proiectare Dicţionare Programare automată Electroenergetică Bussines Windows 7 Comunicare om-maşină Calculatoare numerice Cibercrime Jocuri dinamice Operatori Matematică Limba engleză Informatică - Cercetări Manuale Informatica Igiena şi sănătatea muncii Prelucrarea imaginilor Tehnologii informaţionale Reţele de calculatoare Prelucrarea datelor - Informatică tehnică Criminalitatea informatică Acces ilegal Modelare matematică - Tehnologii informaţionale Informatică tehnică - Exerciţii Ghiduri Calculatoare personale - Produse hardware - Îndreptare Informatică economică Aplicare în învăţământ dBASE IV Turbo Pascal Calculatoare - Mijloace de operare - Îndreptare Informatică - Învăţămînt şcolar Instruire Teorie Oberon Istorie Învăţământ de cultură generală Informaţie Perspective și provocări Industrie uşoară Instruire computerizată Proces de fabricaţie Proiectare Automate Informaţiologie Emiţătoare radio Informatică - Aspecte economice Formarea competențelor profesionale Tehnica de calcul FOXPRO Utilizare BEISIK Calculatoare personale - IBM-PC Conferințe internaționale Aspect ştiinţific Informatizare - Aspect teoretic Teze Ştiinţa computerelor Securitate Calculatoare - Utilizare Securitate informaţională Automatică Calculatoare personale - Sisteme multimedia - Îndreptare Tehnica de calcul-computere Publicitate Tehnică de calcul Criminalitate informatică Sisteme de operare Matematică aplicată Comunicare verbală Manuale, cl.9 Programe de calculator Matematică - Anale Calculatoare - Programare Mecanică fină - Maşini Computere Electrotehnică Reţele digitale Metode grafice Programe de sistem Economie Calculatoare industriale Algoritmi Aplicarea în muzică Culegeri Agricultură Reţele electrice Terminologie de specialitate Predare asistată de calculator Profesori de informatică Translatori Prelucrare Igiena muncii Informatică tehnică Imagini Sisteme de păstrare a informaţiei Multimedia - Îndreptare Internet Informaţii Sisteme de gestiune a bazelor de date Baze matematice Inteligenţa artificială Construcţii de maşini Influenţa asupra sănătăţii Aspect juridic Aplicaţii în ingineria calculatoarelor Cibernetică matematică Ştiinţa computerului Unităţi periferice Ştiinţa informării Informatică - Manuale Comutatoare de date (comunicaţii prin calculatoare) Fotoreceptori Windows Matematica discretă Istoriе Stres - Psihologie Telecomunicaţii FOXPRO 2.6. Cibernetică Limba germană - Cibernetică - Manuale Prelucrarea datelor Aspecte istorice Restricții de acces Rețele Memorie Exploatare Dezvoltare Programarea calculatoarelor Limba germană - Manuale universitare Texte Tehnologia informaţiei Biblioteconomie Baze de date Algebra superioară Matematică calculatorie Algebră Limbaje de programare LOGO Maşini electronice de calcul Grafică digitală Chimie Inginerie chimică Automatizare Calculatoare - Dicţionare Aplicare Programare - Calculatoare Vizualizare matematică Proiectare asistată de calculator - CAD Prelucrare Muzică Programare Electronică Protecţia informaţiei Publicații periodice - Republica Moldova Analiza informației Sisteme de calcul - Programare Pascal Procesoare Sisteme digitale de comutaţie Microelectronică Limbaje de programare - Basic Algebră liniară Răspundere penală Inginerie de instalații Informatică tehnică - Ştiinţa calculatoarelor Sisteme de operare - Paradox Sisteme de gestiune Sisteme de calcul hibride Asigurarea protecţiei Jocuri didactice Sisteme de calcul Fotografii - Metode de expunere Publicaţii periodice - Federaţia Rusă Securitatea informației Informatică - Dicţionare Semnale electrice - Prelucrare Texte programate Publicaţii periodice - Republica Moldova Conferinţe internaţionale Aspecte juridice BASIC (limbaj de programare) Informatică - Prelucrarea datelor informații Arhitectură Educaţia copiilor Maşini digitale Tehnica de calcul - Calculatoare Infracţiuni prin calculator Calculatoare personale - Programare Evoluţie Elevi - Internet
Vă rugăm să schimbaţi parola