Cercetări ştiinţifice

Prezentare generală
Lucrări: 360 lucrari in 405 publicatii in 10 limbi
Titlurile
BIT+ de: (Text tipărit)
Conexiunile cercetării ştiinţifice de: Florescu, Mihail (Text tipărit)
Subiecte
Artă Integrare europeană Critică literară Istoriografie - România Populaţia lumii Moldova - Istorie Academia de Administrare Publică - Republica Moldova Academia Română - Anuare Arheologie - România Psihologie Viticultură Legumicultură Moldova Cercetări arheologice - România Droguri Literatură comparată Microeconomie Ştiinţe naturale Economie Ştiinţă - România Arheologie Arheologie - Republica Moldova Energetică - Dezvoltare - Republica Moldova Ştiinţe socioumanistice Ştiinţe economice Ştiinţe sociale Economie - U.R.S.S. Invenţii Sport Limbi romanice Inovaţii Macroeconomie Sanocreatologie - Cercetări Biblioteci - Cititori Cercetare ştiinţifică Chimie Fizică Genetică agricolă Politică Academia de Studii Economice din Moldova Filosofie Sociologie Limba română - Fonetică Demografie istorică Toxicologie Limba română - Gramatică Inovaţii - Stimulare Lingvistică generală Relaţii economice internaţionale Agricultură Protecţia plantelor Vinificaţie Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău) Lingvistică - Conferinţe Matematică Administraţie publică Avicultură Psihologie socială Tehnică Ştiinţe socio-umane Universitatea de Stat din Moldova - Activitate ştiinţifică Informatica aplicată Transport general Agrologie Fitotehnie Învăţământ economic superior Învăţământ superior Potenţial ştiinţific Construcţie de maşini Lingvistică Biblioteconomie - România Educaţie Limba spaniolă - Studii Avioane - Construcţie Paleografie Zootehnie Ameliorarea solului Pedologie Informaţie economică Biologie moleculară Limba română - Cercetări ştiinţifice Evoluţie (biologie) Bibliografie Comunism ştiinţific Bibliografii Învăţământ superior - Republica Moldova Rezumat Maşini electronice de calcul Psihoterapie Zootehnie - Bibliografii Biblioteci - Activitate ştiinţifică Biotehnologie Electrotehnică Tehnologii informaţionale Radiocomunicaţii Arheologie - Moldova Autogestiune Cosmologie Automatizare Literaturi slave - Istorie şi critică Artă - România Management Genetică Lingvistică - Traduceri Teoria traducerii Statul şi dreptul Ferme agricole Educaţie fizică şi sport Chimie analitică - Metode de analiză Geografia social-economică Drept - România Dezvoltare economică Lingvistică - Cercetări Universitatea de Stat din Moldova Cereale Manuscrise Biblioteci - Rusia Biologie - Bibliografii Ştiinţă Invenţii şi descoperiri - Brevete Bioinginerie Protecţia naturii Viţă de vie Educaţie - Calitate Biomedicină Biotehnologie - Cercetări ştiinţifice - Rep.Moldova Muzeologie Ştiinţe ale naturii Biotehnologie (agricultură) Porumb - Genetică moleculară Islam Compuşi coordinativi Chimie ecologică - Cercetări Fizică - Cercetări ştiinţifice Buget republican - Rep.Moldova Agricultură - Cercetări ştiinţifice Oceanologie Radiobiologie Cercetări ştiinţifice - Rep. Moldova Etica socială Cooperare internaţională Progres tehnico-ştiinţific Comunicare educaţională Sistem educaţional Istorie militară Metode matematice Artă (teorie) - Conferinţe Ştiinţa solului Limba română - Conferinţe Congrese Morfologie Sport - Republica Moldova Minerale Modelare matematică Politică culturală Centre de documentare Conştiinţă naţională Finanţare Mamifere Cercetare - Metodologie Progres tehnic Pilcikov, Mikolai Dinamica fluidelor Profesori de educaţie fizică - Formare profesională Paleoantropologie Date statistice Geochimie Instrumente Parazitologie animală Drenaj Drept - Jurisprudenţă Evoluţie umană - Popularizare Etnocultură Studii Teze de licenţă - Elaborare - Metode Politică economică - Rusia Complexe ştiinţifico-industriale - Economie Economie - Cercetări ştiinţifice Ţările lumii Metode de instruire Activitate ştiinţifică Metodologie Detectoare de radiaţii ionizante Teze de an - Elaborare - Metode Teze de masterat - Elaborare - Metode Plante sălbatice Gândire socială Alimentaţie Finanţe - Management - Proiecte Finanţe - Bibliografii Linii electrice - Transport de energie Universităţi Instituţii ştiinţifice Inovaţii - Economie Genetică - Cercetări ştiinţifice Culturi de cîmp Geofizică Lingvişti Istoriografie - Rusia Compuşi coordinativi - Cercetări Universitatea de Stat din Tiraspol - Activitate ştiinţifică Gospodării agricole Literatură română - Istorie şi critică Psihopedagogie specială România - Istorie contemporană Educaţie fizică - Baze metodologice Radiodifuziune - Istorie Documente istorice Istorie Limba română - Origine şi istorie Plante de cîmp - Cercetări Ştiinţe economice - Simpozioane Genetică generală Gramatică comparată - Limba română - Limba franceză Politică - Germania Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi - Activitate ştiinţifică - Bibliografii Turism internaţional Societatea Naturaliştilor şi Amatorilor de Stiinţe naturale din Basarabia - Istorie Conferinţe Probleme social-psihologice Instituţionalism Conferinţe internaţionale Economie - Biobibliografii Medicină experimentală Criză alimentară Modele matematice Aparatură chimică Cercetări economice - Metode Aparate de zbor Dezvoltare economică - România Statistică - Bibliografii Ştiinţă - S.U.A. Economie - Aspecte filosofice Planificare Agrochimie - Culegeri Manuscrise slave Plante - Creştere Literatură africană de limba franceză - Istorie şi critică Proiectare Logica cunoaşterii ştiinţifice Matematică - Cercetări ştiinţifice Mediu înconjurător Politici sociale - Rep. Moldova Învăţământ - Modernizare - Republica Moldova Psihologie - Cercetări Minerit Sisteme automatizate a cercetărilor ştiinţifice - Aprovizionare informaţională Invenţii şi descoperiri Literatură română - Critică şi interpretare Seminare Cataloage Politică educațională Turbulenţă Cercetări ştiinţifice - Aplicare în economie Literaturi romanice Studenţi ştiinţă Embriologie vegetală Ingineria genetică Statistică - Aplicaţii în psihologie Biblioteconomie - Cercetări ştiinţifice Centre ştiinţifice Conferinţe ştiinţifice studenţesti Simpozioane internaţionale Profesori universitari Conferinţe ştiinţifice Invenţii şi descoperiri Simpozioane Asociaţii ştiinţifice Industrie Proiecte Simpozioane ştiinţifice Colocvii Conferinţe Personal - Biblioteci universitare Conservare seminare Știință şi cunoaștere Lucrul instructiv-educativ - Elevi Porumb - Cercetări genetice - Stres de secetă Educaţie fizică - Metodologie - Cercetări ştiinţifice România - Istorie Studenţi - Activităţi ştiinţifice - Volgograd Fermentare Genotipuri de porumb - Selecţie Economie - Cercetări ştiinţifice Economie - Cercetări ştiinţifice - România Rusia - Istorie Moldova - Istorie - Cercetări Ştiinţe reale - Cercetări ştiinţifice Ştiinţe exacte - Cercetări ştiinţifice Managementul proiectelor Lucrul ştiinţific - Metodologie Ştiinţă - Colaborare internaţională - Europa Cataloage industriale Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul - Cercetări ştiinţifice Matematică aplicată - Cercetări ştiinţifice Fizică aplicată - Cercetări ştiinţifice Academia de Ştiinţe - Rusia Ştiinţă - Republica Moldova Ştiinţe agricole Academicieni - Republica Moldova Plante - Cercetări ştiinţifice Minerit - Cercetări ştiinţifice Studenţi psihologi Filologie - Cercetări ştiinţifice Medicină - Cercetări ştiinţifice Studenți - Cercetări științifice Cupru - Compuşi coordinativi Ştiinţe naturale - Cercetări ştiinţifice Business - Agricultură Ghiduri Critică şi interpretare Gramatică Fonetică Personalităţi Geografie Geologie Biobibliografii Intensificare Culegeri Colaborare internaţională Analiză Metode Etnografie Limba română Verbul Cercetări Sec.20 Elaborare Instituţii de învăţământ superior Tehnologii de obţinere Selecţie Evaluare Activitate Pregătire fizică Cercetări genetice Activitate ştiinţifică studenţească Istorie contemporană Aspecte sociale Investigaţii ştiinţifice Biotehnologii Implementare Activităţi ştiinţifice Studii ştiinţifice Dezvoltare regională Aspecte politice Colecţii muzeale Aspecte medico-sociale Echipament Biosecuritatea Lucrări științifice Tehnologii şi inovaţii Europa de Sud-Est Publicaţii Influenţa asupra sănătăţii Promovare Criminologie - Cercetări ştiinţifice Proiecte instituționale Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău - Activitatea ştiinţifică Literatura romanice - Istorie şi critică Istorie universală Antropologie culturală Universitatea de Stat din Moldova - Cercetări ştiinţifice Ştiinţe umanistice - Cercetări ştiinţifice Principatele Române - Istorie Creații muzicale Nanotehnologii Tehnologii informaţionale computerizate Epoca de bronz Entităţi economice Diversităţi plantelor Scientometrie Literatură română Arhive istorice Cultura plantelor Institute de cercetări ştiinţifice Săpături arheologice Politică inovaţională Activităţi didactice Știința administrației Ştiinţe politice - Cercetări ştiinţifice Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei Mediu înconjurător - Protecţie Economie Achiziţii publice Agricultură Indicatori statistici Sisteme de management Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi. Muzeul Universităţii - Cercetări ştiinţifice Învăţământ - Integrare europeană Sistem de pensii - Rep. Moldova Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău - Cercetări ştiinţifice Conferințe științifice Cadre didactice universitare - Activitate didactică Sport Populaţia românească Echipament tehnic Molii Control intern Microlepidoptera Sănătate psihică Metode de cercetare științifică Academia de Studii Economice a Moldovei Universitatea din Oradea Institutul de fitotehnie ”Porumbeni” Finanțarea științei Pregătire sportivă Laboratoare de cercetare Științe sociale - Cercetări ştiinţifice Universitatea Translivania din Braşov Tehnologii noi Biblioteca "V. A. Urechia", Galaţi Academia de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii - Cercetări ştiinţifice Studenţi - Activităţi educaţionale Teze de masterat Muzeul Municipal "Ioan Raica" Sebeş Suport informațional Situaţie politică Ştiinţe medicale Situri arheologice Control intern și audit Literatură spaniolă Bioarheologie Metode fizico-chimice Sisteme automatizate Levuri Biotehnologia levurilor Paleogenetică moleculară umană Relaţii genetice Genomul uman Şcoli agricole Literatură italiană Ştiinţe ale educației Sănătatea omului Cercetări pedagogice Înregistrare de stat Muzee etnografice Conferințe internaționale Buget republican Finanţare bugetară Istoria universală Oceanul Mondial Organizarea activităţii ştiinţifice Științe naturale Tehnica muncii intelectuale Cărți vechi ruse - sec. XVIII Aspecte etice și morale 1848-1850 Natura filosofiei Arheologie - România Schimbări instituționale Sistemul public de pensii Experimente Politica științei Psihosanocreatologie informatică - Cercetări ştiinţifice Vizibilitate Științe tehnice - Cercetări științifice Matematică industrială Literatura română - Critică și interpretare Universitatea de Stat Nistreană „T. G. Şevcenco” Universitatea de Stat din Transnistria "T. G. Sevcenco" Servicii moderne de bibliotecă Vegetaţie nativă Parazitologie umană Literatura română - prezentare istorică Compozitori - Germania Cultură fizică şi sport - Metodologie Fotoliza apei Ruteniu Antropologie umană Ştiinţe socioumanistice - Cercetări științifice Repozitoriu instituțional Activități practice Cercetări de bază Lilieci (Chiroptera, Mammalia) Obiceiuri ale animalelor Lilieci (biodiversitate) Aparate de laborator Echipamente de laborator Dezvoltare mondială Universitatea "Apollonia" Iaşi. Institutul de Cercetări "Acad. Ioan Haulică" Învăţământ universitar particular Învăţământ de medicină dentară
Vă rugăm să schimbaţi parola