Cercetări ştiinţifice

Prezentare generală
Lucrări: 324 lucrari in 366 publicatii in 8 limbi
Titlurile
BIT+ de: (Text tipărit)
BIT+ de: (Text tipărit)
Conexiunile cercetării ştiinţifice de: Florescu, Mihail (Text tipărit)
Subiecte
Conferinţe Biosecuritatea Limba română Conştiinţă naţională Informaţie economică Cataloage industriale Diversităţi plantelor Teze de an - Elaborare - Metode Geografie Cercetări genetice Ştiinţe naturale Aparatură chimică Microlepidoptera Universitatea din Oradea Radiocomunicaţii Radiodifuziune - Istorie Biblioteca "V. A. Urechia", Galaţi Publicaţii Învăţământ - Modernizare - Republica Moldova Cercetări ştiinţifice - Rep. Moldova Relaţii genetice Zootehnie Turbulenţă Psihoterapie Elaborare Biblioteci - Cititori Metode fizico-chimice Ştiinţe politice - Cercetări ştiinţifice România - Istorie Medicină experimentală Aspecte etice și morale Politică - Germania Politică culturală Lingvistică generală Sanocreatologie - Cercetări Turism internaţional Invenţii şi descoperiri - Brevete Genetică Colaborare internaţională Avicultură Bioarheologie Cercetări economice - Metode Situri arheologice Rezumat Știință şi cunoaștere Fotoliza apei Activitate ştiinţifică studenţească Gramatică comparată - Limba română - Limba franceză Morfologie Profesori universitari Zootehnie - Bibliografii Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău - Cercetări ştiinţifice Economie - U.R.S.S. Tehnologii informaţionale Alimentaţie Universitatea de Stat din Transnistria "T. G. Sevcenco" Matematică Universitatea de Stat Nistreană „T. G. Şevcenco” Instrumente Conservare Economie - Cercetări ştiinţifice - România Drept - Jurisprudenţă Transport general Metode Politică inovaţională Biotehnologie (agricultură) Molii Congrese Ştiinţe economice Culturi de cîmp Vinificaţie Tehnologii de obţinere Paleogenetică moleculară umană Colocvii Nanotehnologii Embriologie vegetală Lucrări științifice Bibliografie Schimbări instituționale Sistem de pensii - Rep. Moldova Relaţii economice internaţionale Control intern Înregistrare de stat seminare Finanțarea științei Finanţe - Management - Proiecte Experimente Laboratoare de cercetare Geochimie Vegetaţie nativă Linii electrice - Transport de energie Istorie Biotehnologie Tehnică Plante - Cercetări ştiinţifice Economie - Aspecte filosofice Literatura romanice - Istorie şi critică Analiză Agricultură - Cercetări ştiinţifice Tehnologii informaţionale computerizate Administraţie publică Institutul de fitotehnie ”Porumbeni” Porumb - Cercetări genetice - Stres de secetă Echipament tehnic Academia de Studii Economice a Moldovei Sociologie Studenţi - Activităţi ştiinţifice - Volgograd Educaţie fizică - Metodologie - Cercetări ştiinţifice Management Ştiinţe agricole Sport - Republica Moldova Viticultură Ingineria genetică Complexe ştiinţifico-industriale - Economie Protecţia naturii Demografie istorică Populaţia lumii Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi - Activitate ştiinţifică - Bibliografii Biblioteci - Activitate ştiinţifică Sisteme automatizate Chimie analitică - Metode de analiză Ghiduri Arheologie - România Microeconomie Macroeconomie Mediu înconjurător - Protecţie Proiectare Etnocultură Învăţământ superior - Republica Moldova Ştiinţe medicale Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău) Cupru - Compuşi coordinativi Compuşi coordinativi Învăţământ superior Statistică - Aplicaţii în psihologie Psihologie Literatură comparată Tehnica muncii intelectuale Mediu înconjurător Academia de Administrare Publică - Republica Moldova Matematică - Cercetări ştiinţifice Ştiinţă Industrie Europa de Sud-Est Personal - Biblioteci universitare Lucrul instructiv-educativ - Elevi Academia de Studii Economice din Moldova Lingvistică - Cercetări Creații muzicale Psihologie socială Sisteme de management Informatica aplicată Minerit - Cercetări ştiinţifice Cultura plantelor Biotehnologie - Cercetări ştiinţifice - Rep.Moldova Limba română - Fonetică Fonetică Medicină - Cercetări ştiinţifice Ameliorarea solului Economie - Cercetări ştiinţifice Planificare Moldova - Istorie - Cercetări Conferinţe ştiinţifice studenţesti Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei Populaţia românească Paleoantropologie Universitatea de Stat din Moldova Cosmologie Metode matematice Fizică aplicată - Cercetări ştiinţifice Sport Instituţionalism Biomedicină Indicatori statistici Instituţii de învăţământ superior Lingvistică - Traduceri Teoria traducerii Științe naturale Radiobiologie Ştiinţă - Republica Moldova Sănătate psihică Control intern și audit Geologie Universitatea de Stat din Moldova - Cercetări ştiinţifice Managementul proiectelor Științe sociale - Cercetări ştiinţifice Științe tehnice - Cercetări științifice Ruteniu Compuşi coordinativi - Cercetări Verbul Avioane - Construcţie Economie Limba spaniolă - Studii Universitatea de Stat din Moldova - Activitate ştiinţifică Lingvişti Literatură italiană Cultură fizică şi sport - Metodologie Comunicare educaţională Statistică - Bibliografii Biotehnologii Politică economică - Rusia Ţările lumii Invenţii Progres tehnico-ştiinţific Finanţare bugetară Fizică Literatură română Agricultură Situaţie politică Centre de documentare Economie Istorie universală Moldova Teze de licenţă - Elaborare - Metode Literatură română - Critică şi interpretare Proiecte Studenţi psihologi Drept - România Oceanul Mondial Evaluare Limba română - Conferinţe Geofizică Arheologie - România Electrotehnică Studenţi - Activităţi educaţionale Instituţii ştiinţifice Rusia - Istorie Viţă de vie Academicieni - Republica Moldova Ştiinţe economice - Simpozioane Filologie - Cercetări ştiinţifice Etica socială Aspecte sociale Conferinţe Istorie contemporană Detectoare de radiaţii ionizante Porumb - Genetică moleculară Colecţii muzeale Suport informațional ştiinţă Minerit Centre ştiinţifice Integrare europeană Sistem educaţional Proiecte instituționale Şcoli agricole Etnografie Artă Parazitologie animală Buget republican - Rep.Moldova Filosofie Ferme agricole Criză alimentară Ştiinţă - România Învăţământ economic superior Fermentare Simpozioane ştiinţifice Simpozioane internaţionale Studenți - Cercetări științifice Lingvistică Critică şi interpretare Drenaj Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi. Muzeul Universităţii - Cercetări ştiinţifice Gramatică Achiziţii publice Finanţe - Bibliografii Legumicultură Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul - Cercetări ştiinţifice Minerale Mamifere Agricultură Activităţi ştiinţifice Conferinţe ştiinţifice Cercetări Chimie ecologică - Cercetări Genomul uman Simpozioane Cercetări arheologice - România Energetică - Dezvoltare - Republica Moldova Sport Ştiinţe reale - Cercetări ştiinţifice Genetică - Cercetări ştiinţifice Moldova - Istorie Politica științei Dezvoltare economică - România Selecţie Psihosanocreatologie Entităţi economice Fizică - Cercetări ştiinţifice Învăţământ - Integrare europeană Modele matematice Aspecte politice Politică Invenţii şi descoperiri Sănătatea omului Parazitologie umană Literaturi romanice Influenţa asupra sănătăţii Ştiinţe ale educației Politici sociale - Rep. Moldova Academia de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii - Cercetări ştiinţifice Bioinginerie Inovaţii - Stimulare Istoria universală Arheologie Activitate ştiinţifică Progres tehnic Cercetare - Metodologie Chimie Studii Criminologie - Cercetări ştiinţifice Cercetări ştiinţifice - Aplicare în economie Limbi romanice Compozitori - Germania Metodologie Ştiinţe sociale Oceanologie Biobibliografii Știința administrației Muzeologie Ştiinţe naturale - Cercetări ştiinţifice Ştiinţe socioumanistice Biblioteconomie - România Muzeul Municipal "Ioan Raica" Sebeş Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău - Activitatea ştiinţifică Plante de cîmp - Cercetări Biotehnologia levurilor Inovaţii - Economie Dinamica fluidelor Droguri Pregătire sportivă Business - Agricultură Gospodării agricole Teze de masterat Educaţie fizică şi sport Universităţi Cadre didactice universitare - Activitate didactică Universitatea de Stat din Tiraspol - Activitate ştiinţifică Ştiinţe exacte - Cercetări ştiinţifice Biologie moleculară Sisteme automatizate a cercetărilor ştiinţifice - Aprovizionare informaţională Sistemul public de pensii Automatizare Politică educațională Lingvistică - Conferinţe - Congrese Cărți vechi ruse - sec. XVIII Academia de Ştiinţe - Rusia Ştiinţă - Colaborare internaţională - Europa Seminare informatică - Cercetări ştiinţifice Maşini electronice de calcul Metode de cercetare științifică Tehnologii şi inovaţii Biologie - Bibliografii Aparate de zbor Studii ştiinţifice Toxicologie Psihologie - Cercetări Intensificare Arheologie - Moldova Buget republican Pilcikov, Mikolai Bibliografii Ştiinţe socio-umane Genetică agricolă Academia Română - Anuare Teze de masterat - Elaborare - Metode Limba română - Cercetări ştiinţifice Economie - Cercetări ştiinţifice Literatură română - Istorie şi critică Cereale Probleme social-psihologice Economie - Biobibliografii Institute de cercetări ştiinţifice Limba română - Origine şi istorie Limba română - Gramatică Fitotehnie Echipament Cataloage Universitatea Translivania din Braşov Arheologie - Republica Moldova Levuri Antropologie culturală Pregătire fizică Metode de instruire Aspecte medico-sociale Educaţie fizică - Baze metodologice Asociaţii ştiinţifice Inovaţii România - Istorie contemporană Epoca de bronz Dezvoltare regională Construcţie de maşini Tehnologii noi Genotipuri de porumb - Selecţie Geografia social-economică Islam Date statistice Finanţare Autogestiune Modelare matematică Ştiinţă - S.U.A. Conferinţe internaţionale Lucrul ştiinţific - Metodologie Muzee etnografice Artă - România Personalităţi Literatura română - Critică și interpretare Literatură spaniolă
Vă rugăm să schimbaţi parola