Cercetări ştiinţifice

Prezentare generală
Lucrări: 380 lucrari in 429 publicatii in 10 limbi
Titlurile
BIT+ de: (Text tipărit)
BIT+ de: (Text tipărit)
Conexiunile cercetării ştiinţifice de: Florescu, Mihail (Text tipărit)
Subiecte
Informaţie economică Cataloage industriale Aparatură chimică Universitatea din Oradea Radiodifuziune - Istorie Zootehnie Economie - U.R.S.S. Ştiinţe politice - Cercetări ştiinţifice Profesori universitari Conferinţe Biosecuritatea Pedologie Agrochimie - Culegeri Teze de an - Elaborare - Metode Radiocomunicaţii Săpături arheologice Metode fizico-chimice Politică culturală Activitate ştiinţifică studenţească Zootehnie - Bibliografii Agrologie Cercetări genetice Cercetări ştiinţifice - Rep. Moldova Turism internaţional Rezumat Biblioteconomie - Cercetări ştiinţifice Dezvoltare economică Învăţământ universitar particular Învăţământ de medicină dentară Limba română Conştiinţă naţională Lingvistică - Conferinţe Cercetări economice - Metode Știință şi cunoaștere Plante - Creştere Conferințe științifice Promovare Biblioteca "V. A. Urechia", Galaţi Relaţii genetice Psihoterapie Biblioteci - Cititori Situri arheologice Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău - Cercetări ştiinţifice Microlepidoptera Publicaţii Învăţământ - Modernizare - Republica Moldova Lingvistică generală Avicultură Bioarheologie Aparate de laborator Geografie Ştiinţe naturale Turbulenţă Elaborare Medicină experimentală Aspecte etice și morale Politică - Germania Colaborare internaţională Fotoliza apei Morfologie 1848-1850 Diversităţi plantelor România - Istorie Sanocreatologie - Cercetări Invenţii şi descoperiri - Brevete Genetică Gramatică comparată - Limba română - Limba franceză Critică literară Literatura română - prezentare istorică Sec.20 Alimentaţie Conservare Economie - Cercetări ştiinţifice - România Transport general Tehnologii de obţinere Laboratoare de cercetare Politică inovaţională Colocvii Istoriografie - Rusia Principatele Române - Istorie Universitatea de Stat din Transnistria "T. G. Sevcenco" Drept - Jurisprudenţă Culturi de cîmp Înregistrare de stat Scientometrie Instrumente Metode Vinificaţie Paleogenetică moleculară umană Embriologie vegetală Finanţe - Management - Proiecte Congrese Control intern seminare Implementare Matematică Universitatea de Stat Nistreană „T. G. Şevcenco” Molii Ştiinţe economice Nanotehnologii Lucrări științifice Linii electrice - Transport de energie Sistem de pensii - Rep. Moldova Vegetaţie nativă Ştiinţa solului Biotehnologie (agricultură) Bibliografie Relaţii economice internaţionale Finanțarea științei Geochimie Obiceiuri ale animalelor Documente istorice Profesori de educaţie fizică - Formare profesională Tehnologii informaţionale Schimbări instituționale Experimente Educaţie - Calitate Vizibilitate Manuscrise Institutul de fitotehnie ”Porumbeni” Echipament tehnic Macroeconomie Matematică - Cercetări ştiinţifice Mediu înconjurător - Protecţie Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău) Cercetări pedagogice Literatura romanice - Istorie şi critică Sport - Republica Moldova Protecţia naturii Demografie istorică Biblioteci - Activitate ştiinţifică Ştiinţe medicale Compuşi coordinativi Mediu înconjurător Academia de Administrare Publică - Republica Moldova Comunism ştiinţific Biotehnologie Administraţie publică Management Ingineria genetică Populaţia lumii Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi - Activitate ştiinţifică - Bibliografii Sisteme automatizate Ghiduri Microeconomie Etnocultură Învăţământ superior - Republica Moldova Istorie militară Analiză Ştiinţe agricole Biblioteci - Rusia Arhive istorice Istorie Plante - Cercetări ştiinţifice Tehnologii informaţionale computerizate Porumb - Cercetări genetice - Stres de secetă Complexe ştiinţifico-industriale - Economie Chimie analitică - Metode de analiză Tehnica muncii intelectuale Logica cunoaşterii ştiinţifice Economie - Aspecte filosofice Studenţi - Activităţi ştiinţifice - Volgograd Educaţie fizică - Metodologie - Cercetări ştiinţifice Proiectare Literatură comparată Tehnică Agricultură - Cercetări ştiinţifice Viticultură Învăţământ superior Educaţie Academia de Studii Economice a Moldovei Sociologie Arheologie - România Cupru - Compuşi coordinativi Statistică - Aplicaţii în psihologie Psihologie Lingvistică - Cercetări Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei Universitatea de Stat din Moldova Radiobiologie Natura filosofiei Lilieci (Chiroptera, Mammalia) Conferințe internaționale Artă (teorie) - Conferinţe Ştiinţă Europa de Sud-Est Creații muzicale Fizică aplicată - Cercetări ştiinţifice Politică economică - Rusia Biomedicină Control intern și audit Științe sociale - Cercetări ştiinţifice Științe tehnice - Cercetări științifice Lingvişti Cultură fizică şi sport - Metodologie Antropologie umană Repozitoriu instituțional Sisteme de management Cultura plantelor Fonetică Paleoantropologie Sport Teoria traducerii Cercetări de bază Dezvoltare mondială Industrie Academia de Studii Economice din Moldova Biotehnologie - Cercetări ştiinţifice - Rep.Moldova Limba română - Fonetică Populaţia românească Instituţionalism Ştiinţă - Republica Moldova Planificare Moldova - Istorie - Cercetări Indicatori statistici Avioane - Construcţie Literatură italiană Lucrul instructiv-educativ - Elevi Minerit - Cercetări ştiinţifice Conferinţe ştiinţifice studenţesti Cosmologie Științe naturale Sănătate psihică Economie Limba spaniolă - Studii Personal - Biblioteci universitare Statistică - Bibliografii Economie - Cercetări ştiinţifice Instituţii de învăţământ superior Geologie Ruteniu Comunicare educaţională Paleografie Servicii moderne de bibliotecă Psihologie socială Informatica aplicată Medicină - Cercetări ştiinţifice Ameliorarea solului Biotehnologii Metode matematice Lingvistică - Traduceri Universitatea de Stat din Moldova - Cercetări ştiinţifice Managementul proiectelor Compuşi coordinativi - Cercetări Verbul Universitatea de Stat din Moldova - Activitate ştiinţifică Istoriografie - România Aspecte sociale Conferinţe Porumb - Genetică moleculară Centre ştiinţifice Integrare europeană Proiecte instituționale Studenţi Literatură română Drept - România Oceanul Mondial Electrotehnică Suport informațional Şcoli agricole Centre de documentare Economie Istorie universală Proiecte Rusia - Istorie Academicieni - Republica Moldova Ştiinţe economice - Simpozioane Detectoare de radiaţii ionizante Studenţi psihologi Istorie contemporană Culegeri Cooperare internaţională Manuscrise slave Progres tehnico-ştiinţific Agricultură Teze de licenţă - Elaborare - Metode Studenţi - Activităţi educaţionale Colecţii muzeale Limba română - Conferinţe Arheologie - România Filologie - Cercetări ştiinţifice Artă Gândire socială Finanţare bugetară Literatură română - Critică şi interpretare Geofizică Instituţii ştiinţifice Viţă de vie Ţările lumii Invenţii Fizică Situaţie politică Moldova Evaluare Etica socială ştiinţă Minerit Sistem educaţional Etnografie Parazitologie animală Lilieci (biodiversitate) Ştiinţe ale naturii Studenți - Cercetări științifice Drenaj Ferme agricole Mamifere Academia de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii - Cercetări ştiinţifice Activităţi ştiinţifice Conferinţe ştiinţifice Energetică - Dezvoltare - Republica Moldova Moldova - Istorie Parazitologie umană Protecţia plantelor Buget republican - Rep.Moldova Agricultură Simpozioane Influenţa asupra sănătăţii Fermentare Achiziţii publice Finanţe - Bibliografii Cercetări Genomul uman Cercetări arheologice - România Inovaţii - Stimulare Ştiinţe reale - Cercetări ştiinţifice Genetică - Cercetări ştiinţifice Istoria universală Dezvoltare economică - România Modele matematice Aspecte politice Ştiinţe ale educației Potenţial ştiinţific Ştiinţe umanistice - Cercetări ştiinţifice Psihopedagogie specială Filosofie Simpozioane internaţionale Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi. Muzeul Universităţii - Cercetări ştiinţifice Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul - Cercetări ştiinţifice Psihosanocreatologie Invenţii şi descoperiri Sănătatea omului Învăţământ economic superior Minerale Chimie ecologică - Cercetări Selecţie Fizică - Cercetări ştiinţifice Statul şi dreptul Evoluţie umană - Popularizare Activităţi didactice Lingvistică Critică şi interpretare Gramatică Politici sociale - Rep. Moldova Bioinginerie Sport Învăţământ - Integrare europeană Politică Literaturi romanice Criză alimentară Ştiinţă - România Simpozioane ştiinţifice Legumicultură Politica științei Entităţi economice Studii Metodologie Cadre didactice universitare - Activitate didactică Politică educațională Tehnologii şi inovaţii Plante sălbatice Ştiinţe socioumanistice Educaţie fizică şi sport Universitatea de Stat din Tiraspol - Activitate ştiinţifică Metode de cercetare științifică Activitate Activitate ştiinţifică Criminologie - Cercetări ştiinţifice Știința administrației Droguri Arheologie - Moldova Sistemul public de pensii Intensificare Universitatea "Apollonia" Iaşi. Institutul de Cercetări "Acad. Ioan Haulică" Progres tehnic Limbi romanice Ştiinţe sociale Pregătire sportivă Toxicologie Cercetare - Metodologie Chimie Compozitori - Germania Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău - Activitatea ştiinţifică Plante de cîmp - Cercetări Teze de masterat Universităţi informatică - Cercetări ştiinţifice Maşini electronice de calcul Matematică industrială Evoluţie (biologie) Arheologie Biobibliografii Muzeologie Ştiinţe naturale - Cercetări ştiinţifice Biotehnologia levurilor Dinamica fluidelor Business - Agricultură Gospodării agricole Ştiinţe exacte - Cercetări ştiinţifice Sisteme automatizate a cercetărilor ştiinţifice - Aprovizionare informaţională Automatizare Cărți vechi ruse - sec. XVIII Academia de Ştiinţe - Rusia Ştiinţă - Colaborare internaţională - Europa Biologie - Bibliografii Studii ştiinţifice Biblioteconomie - România Inovaţii - Economie Aparate de zbor Activități practice Ştiinţe socioumanistice - Cercetări științifice Genetică generală Cercetări ştiinţifice - Aplicare în economie Oceanologie Muzeul Municipal "Ioan Raica" Sebeş Biologie moleculară Seminare Psihologie - Cercetări Echipament Pregătire fizică Metode de instruire Epoca de bronz Tehnologii noi Personalităţi Literatură africană de limba franceză - Istorie şi critică Buget republican Ştiinţe socio-umane Literatură română - Istorie şi critică Aspecte medico-sociale Autogestiune Artă - România Organizarea activităţii ştiinţifice Pilcikov, Mikolai Bibliografii Academia Română - Anuare Cereale Limba română - Gramatică Cataloage Literatură spaniolă Economie - Cercetări ştiinţifice Economie - Biobibliografii Universitatea Translivania din Braşov Educaţie fizică - Baze metodologice Inovaţii Date statistice Literatura română - Critică și interpretare Matematică aplicată - Cercetări ştiinţifice Invenţii şi descoperiri Genetică agricolă Limba română - Origine şi istorie Levuri Antropologie culturală Construcţie de maşini Genotipuri de porumb - Selecţie Modelare matematică Ştiinţă - S.U.A. Conferinţe internaţionale Lucrul ştiinţific - Metodologie Cercetare ştiinţifică Asociaţii ştiinţifice Muzee etnografice Echipamente de laborator Limba română - Cercetări ştiinţifice Institute de cercetări ştiinţifice România - Istorie contemporană Geografia social-economică Islam Societatea Naturaliştilor şi Amatorilor de Stiinţe naturale din Basarabia - Istorie Teze de masterat - Elaborare - Metode Probleme social-psihologice Fitotehnie Arheologie - Republica Moldova Dezvoltare regională Finanţare Investigaţii ştiinţifice Literaturi slave - Istorie şi critică
Vă rugăm să schimbaţi parola