Cercetări ştiinţifice

Prezentare generală
Lucrări: 317 lucrari in 355 publicatii in 8 limbi
Titlurile
BIT+ de: (Text tipărit)
BIT+ de: (Text tipărit)
Conexiunile cercetării ştiinţifice de: Florescu, Mihail (Text tipărit)
Subiecte
Conferinţe Biosecuritatea Limba română Conştiinţă naţională Informaţie economică Diversităţi plantelor Teze de an - Elaborare - Metode Geografie Cercetări genetice Ştiinţe naturale Aparatură chimică Microlepidoptera Universitatea din Oradea Radiocomunicaţii Radiodifuziune - Istorie Biblioteca "V. A. Urechia", Galaţi Publicaţii Învăţământ - Modernizare - Republica Moldova Cercetări ştiinţifice - Rep. Moldova Relaţii genetice Zootehnie Turbulenţă Psihoterapie Elaborare Economie - U.R.S.S. Biblioteci - Cititori Metode fizico-chimice Ştiinţe politice - Cercetări ştiinţifice România - Istorie Medicină experimentală Aspecte etice și morale Politică - Germania Politică culturală Lingvistică generală Sanocreatologie - Cercetări Turism internaţional Invenţii şi descoperiri - Brevete Genetică Colaborare internaţională Avicultură Bioarheologie Cercetări economice - Metode Situri arheologice Rezumat Știință şi cunoaștere Fotoliza apei Activitate ştiinţifică studenţească Gramatică comparată - Limba română - Limba franceză Morfologie Profesori universitari Zootehnie - Bibliografii Tehnologii informaţionale Alimentaţie Universitatea de Stat din Transnistria "T. G. Sevcenco" Matematică Universitatea de Stat Nistreană „T. G. Şevcenco” Conservare Economie - Cercetări ştiinţifice - România Drept - Jurisprudenţă Transport general Metode Politică inovaţională Biotehnologie (agricultură) Molii Congrese Ştiinţe economice Culturi de cîmp Vinificaţie Tehnologii de obţinere Paleogenetică moleculară umană Colocvii Nanotehnologii Embriologie vegetală Lucrări științifice Linii electrice - Transport de energie Bibliografie Schimbări instituționale Sistem de pensii - Rep. Moldova Relaţii economice internaţionale Control intern Înregistrare de stat seminare Finanțarea științei Finanţe - Management - Proiecte Experimente Laboratoare de cercetare Geochimie Vegetaţie nativă Istorie Biotehnologie Tehnică Plante - Cercetări ştiinţifice Economie - Aspecte filosofice Literatura romanice - Istorie şi critică Analiză Agricultură - Cercetări ştiinţifice Tehnologii informaţionale computerizate Administraţie publică Institutul de fitotehnie ”Porumbeni” Porumb - Cercetări genetice - Stres de secetă Echipament tehnic Academia de Studii Economice a Moldovei Sociologie Studenţi - Activităţi ştiinţifice - Volgograd Educaţie fizică - Metodologie - Cercetări ştiinţifice Management Ştiinţe agricole Sport - Republica Moldova Viticultură Ingineria genetică Complexe ştiinţifico-industriale - Economie Protecţia naturii Demografie istorică Populaţia lumii Biblioteci - Activitate ştiinţifică Sisteme automatizate Chimie analitică - Metode de analiză Ghiduri Arheologie - România Microeconomie Macroeconomie Matematică - Cercetări ştiinţifice Mediu înconjurător - Protecţie Proiectare Etnocultură Învăţământ superior - Republica Moldova Ştiinţe medicale Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău) Cupru - Compuşi coordinativi Compuşi coordinativi Învăţământ superior Statistică - Aplicaţii în psihologie Psihologie Literatură comparată Tehnica muncii intelectuale Mediu înconjurător Ştiinţă Industrie Europa de Sud-Est Personal - Biblioteci universitare Lucrul instructiv-educativ - Elevi Academia de Studii Economice din Moldova Lingvistică - Cercetări Creații muzicale Psihologie socială Sisteme de management Informatica aplicată Minerit - Cercetări ştiinţifice Cultura plantelor Biotehnologie - Cercetări ştiinţifice - Rep.Moldova Limba română - Fonetică Fonetică Medicină - Cercetări ştiinţifice Statistică - Bibliografii Ameliorarea solului Economie - Cercetări ştiinţifice Planificare Moldova - Istorie - Cercetări Conferinţe ştiinţifice studenţesti Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei Populaţia românească Paleoantropologie Universitatea de Stat din Moldova Biotehnologii Cosmologie Metode matematice Fizică aplicată - Cercetări ştiinţifice Sport Instituţionalism Politică economică - Rusia Biomedicină Indicatori statistici Instituţii de învăţământ superior Lingvistică - Traduceri Teoria traducerii Științe naturale Radiobiologie Ştiinţă - Republica Moldova Sănătate psihică Control intern și audit Geologie Universitatea de Stat din Moldova - Cercetări ştiinţifice Managementul proiectelor Științe sociale - Cercetări ştiinţifice Științe tehnice - Cercetări științifice Ruteniu Compuşi coordinativi - Cercetări Verbul Avioane - Construcţie Economie Limba spaniolă - Studii Universitatea de Stat din Moldova - Activitate ştiinţifică Lingvişti Literatură italiană Cultură fizică şi sport - Metodologie Comunicare educaţională Ţările lumii Invenţii Progres tehnico-ştiinţific Finanţare bugetară Fizică Literatură română Agricultură Situaţie politică Centre de documentare Economie Istorie universală Moldova Teze de licenţă - Elaborare - Metode Literatură română - Critică şi interpretare Proiecte Studenţi psihologi Drept - România Oceanul Mondial Evaluare Limba română - Conferinţe Geofizică Arheologie - România Electrotehnică Studenţi - Activităţi educaţionale Instituţii ştiinţifice Rusia - Istorie Viţă de vie Academicieni - Republica Moldova Ştiinţe economice - Simpozioane Filologie - Cercetări ştiinţifice Etica socială Aspecte sociale Universitatea de Stat "A.Russo" Bălţi - Activitate ştiinţifică - Bibliografii Conferinţe Istorie contemporană Detectoare de radiaţii ionizante Porumb - Genetică moleculară Colecţii muzeale Suport informațional ştiinţă Minerit Centre ştiinţifice Integrare europeană Sistem educaţional Proiecte instituționale Şcoli agricole Etnografie Artă Parazitologie animală Buget republican - Rep.Moldova Filosofie Ferme agricole Criză alimentară Ştiinţă - România Învăţământ economic superior Fermentare Simpozioane ştiinţifice Simpozioane internaţionale Studenți - Cercetări științifice Lingvistică Critică şi interpretare Drenaj Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi. Muzeul Universităţii - Cercetări ştiinţifice Gramatică Achiziţii publice Finanţe - Bibliografii Legumicultură Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul - Cercetări ştiinţifice Minerale Mamifere Agricultură Politici sociale - Rep. Moldova Academia de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii - Cercetări ştiinţifice Activităţi ştiinţifice Conferinţe ştiinţifice Cercetări Chimie ecologică - Cercetări Genomul uman Simpozioane Bioinginerie Cercetări arheologice - România Energetică - Dezvoltare - Republica Moldova Sport Inovaţii - Stimulare Ştiinţe reale - Cercetări ştiinţifice Genetică - Cercetări ştiinţifice Istoria universală Moldova - Istorie Politica științei Dezvoltare economică - România Selecţie Psihosanocreatologie Entităţi economice Fizică - Cercetări ştiinţifice Învăţământ - Integrare europeană Modele matematice Aspecte politice Politică Invenţii şi descoperiri Sănătatea omului Parazitologie umană Literaturi romanice Influenţa asupra sănătăţii Arheologie Activitate ştiinţifică Progres tehnic Cercetare - Metodologie Chimie Studii Criminologie - Cercetări ştiinţifice Cercetări ştiinţifice - Aplicare în economie Limbi romanice Compozitori - Germania Metodologie Ştiinţe sociale Oceanologie Biobibliografii Știința administrației Muzeologie Ştiinţe naturale - Cercetări ştiinţifice Ştiinţe socioumanistice Biblioteconomie - România Muzeul Municipal "Ioan Raica" Sebeş Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău - Activitatea ştiinţifică Plante de cîmp - Cercetări Biotehnologia levurilor Inovaţii - Economie Dinamica fluidelor Droguri Pregătire sportivă Business - Agricultură Gospodării agricole Teze de masterat Educaţie fizică şi sport Universităţi Cadre didactice universitare - Activitate didactică Universitatea de Stat din Tiraspol - Activitate ştiinţifică Ştiinţe exacte - Cercetări ştiinţifice Biologie moleculară Sisteme automatizate a cercetărilor ştiinţifice - Aprovizionare informaţională Arheologie - Moldova Sistemul public de pensii Automatizare Politică educațională Lingvistică - Conferinţe - Congrese Cărți vechi ruse - sec. XVIII Academia de Ştiinţe - Rusia Ştiinţă - Colaborare internaţională - Europa Seminare informatică - Cercetări ştiinţifice Maşini electronice de calcul Metode de cercetare științifică Tehnologii şi inovaţii Biologie - Bibliografii Aparate de zbor Studii ştiinţifice Toxicologie Buget republican Pilcikov, Mikolai Bibliografii Ştiinţe socio-umane Genetică agricolă Academia Română - Anuare Teze de masterat - Elaborare - Metode Limba română - Cercetări ştiinţifice Economie - Cercetări ştiinţifice Literatură română - Istorie şi critică Cereale Probleme social-psihologice Economie - Biobibliografii Institute de cercetări ştiinţifice Limba română - Origine şi istorie Limba română - Gramatică Fitotehnie Echipament Cataloage Universitatea Translivania din Braşov Arheologie - Republica Moldova Levuri Antropologie culturală Pregătire fizică Metode de instruire Aspecte medico-sociale Educaţie fizică - Baze metodologice Asociaţii ştiinţifice Inovaţii România - Istorie contemporană Epoca de bronz Dezvoltare regională Construcţie de maşini Tehnologii noi Genotipuri de porumb - Selecţie Geografia social-economică Islam Date statistice Finanţare Autogestiune Modelare matematică Ştiinţă - S.U.A. Conferinţe internaţionale Lucrul ştiinţific - Metodologie Muzee etnografice Artă - România Personalităţi Literatura română - Critică și interpretare Literatură spaniolă
Vă rugăm să schimbaţi parola