Filologie

Prezentare generală
Lucrări: 201 lucrari in 232 publicatii in 16 limbi
Subiecte
Conferinţe Limbi germanice - Morfologie Lingvistică generală Limba engleză - Studii Limbi orientale Limba română Limbi romanice - Fonetică Metode de predare Literatură universală - Istorie şi critică Ştiinţe naturale Origine Bezviconnâi, Gavriil, istoric Minorităţi naţionale - Români Cultură şi civilizaţie Epigrafie Probleme de traducere Evoluţionism Indice bibliografic Profesori universitari Poezie - Traducere Lingvistică generală - Statistică Dicţionare Limba engleză Civilizaţie - Bulgaria Bulgaria - Cultură - Istorie Literatura bulgară - Istorie şi critică, sec. 5-15 Semiotică Limba spaniolă - Istorie Limbi germanice - Stilistică Colocvii Limba germană Literatură rusă - Istorie şi critică Limbi vii Limba germană - Teorie Diaspora română Interferenţe culturale Ştiinţe sociale - Teorie Ştiinţele auxiliare ale istoriei Manuale Sociologia culturii Studenţi pedagogi - Practică profesională Masterat Masterat - Indicaţii metodice Paratexte Poezie franceză Lingvistică - Sintaxă Limbi germanice Pedagogie Istorie Žirmunskij, Viktor Maksimovič Limba franceză Manuale universitare Literatura latină clasică Articole Etnocultură Politica limbii - Republica Moldova Metodologie didactică Facultăţi Lingvistică - Bibliografii Practică pedagogică Limba slovacă Literatură italiană - Critică şi interpretare (S) Filosofie - U.R.S.S. Lingvistică - Cercetări Limba spaniolă - Metodica predării Lingvişti Fonetică Teoria traducerii Slavânskaâ filologiâ Personalia Lingvistică diacronică Conferinţe republicane Publicaţii periodice Ştiinţă Paleografie Documente - Arhive - Istorie Programe de masterat Studenţi - Pregătire profesională Personalităţi marcante Critică şi teorie literară Lexicologie Internet pentru filologi Limba franceză - Dicţionare explicative Slavistică Literatură germană - Istorie şi critică Literatură română - Critică şi interpretare Limbi germanice - Dialecte Lingvistică - Dialectologie Origine și Istorie Limbi germanice - Metodica predării Manuscrise slave Clasificarea bibliotecar-bibliografică - URSS Analiza lingvistică a textului Sursele filologiei Studii interculturale Filologie - Personalităţi Profesori universitari - România Minorităţi etnice Istorie - Metodologie Cronologie Limba latină Educaţie interculturală Francofonie Artă - Indici bibliografici Indicaţii metodice Proză rusă Literatură franceză - Critică și interpretare Lingvistică Filosofie antică Ruşi - Nord al URSS Limbi romanice - Morfologie Gramatică Limba germană - Origine - Istorie Limba engleză - Texte programate Internet Lingvistică aplicată Limbi indo-europene Literatura slavă Fonologie Limba rusă - Rep.Moldova Simpozioane Universitatea Liberă Internaţională din Moldova Republica Moldova Limba greacă clasică Conversaţie Limba română - Lingvistică Limba latină - Filologie Limba greacă Universitatea Liberă Internaţională din Moldova - Activități ştiinţifice Anuare Filologie - Studii Valori morale - Formare - Aspecte pedagogice Profesori de limbi străine - Formare Civilizaţie rusă Limba turcă - Manuale Conferințe naționale Etnografie - Cercetări Limbi germanice - Istorie Germanistică Limbi romanice Limba germană - Gramatică - Teste Limba engleză - Stilistică Biografii Studii Limbi slave Ştiinţe sociale Seminare Universităţi Drept Medicină Ciornîi, Ion, filolog Babără, Nicanor, doctor habilitat, filolog Literatura germană - Istorie şi critică, sec.18/19 Hermeneutică Metodologie Traducere - Probleme Lingvistică comparată Istorie şi critică Interese naționale Cultură antică Limba franceză - Filologie Gramatica limbii engleze Slavii - Civilizaţie - Istorie Literaturi germanice - Istorie şi critică Limba germană - enciclopedii Bibliografii Personalităţi Aniversări culturale Limbi germanice - Studii Limba română - Cercetări ştiinţifice Literaturi slave - Istorie şi critică Stiinte sociale Literaturi slave - Critică şi interpretare Dialog - Analiza lingvistică Literatură română - Istorie şi critică Venelin, Iurii -- istoric, filolog slavist Influențe lexicale Limba engleză - Periodice periodice Metrologie Comunicare interculturală Sociolingvistică Limba germană - Metode de predare Literatura artistică Teze de masterat - Elaborare - Metode Literatură slovacă Politică lingvistică Texte poetice
Vă rugăm să schimbaţi parola