Biserica Ortodoxă Română

Prezentare generală
Lucrări: 535 lucrari in 541 publicatii in 10 limbi
Titlurile
7 dimineţi cu părintele Stăniloae de: Stăniloae, Dumitru (Text tipărit)
Adevăruri eterne : (Zece predici) de: Constantinescu, Al. N. (Text tipărit)
Catalogarea manuscriselor româneşti din biblioteca mănăstirii Secu de: Cucoşel, Gherasim (cleric, arhiereu, episcop-vicar, memorialist român) (1924-2004) (Text tipărit)
Carte de istorie bisericească ilustrată de: Lupaş, Ioan (Text tipărit)
Biserica în mers : Convorbiri cu presa de: Plămădeală, Antonie (Mitropolit) (1926-2005) (Text tipărit)
Biserica ortodoxă română : Monografie-album de: Plămădeală, A. (Text tipărit)
Biserica ortodoxă română : Una şi aceeaşi în toate timpurile de: Nicolae, (mitropolitul Ardealului) (Text tipărit)
Subiecte
Teologie dogmatică Misiuni diverse Sociologia religiei Localităţi urbane - Istorie - Rep. Moldova Cărţi de ritual Dreptul de patronat Patristică Aspecte istorico-politologice Preot Biserica Română Unită cu Roma Greco-Catolică - Istorie Conferinţe Cetatea Soroca Ore canonice Biserica Romano-Catolică Transilvania Sfântul Munte Athos Asistenţă socială Misiuni externe Gurie Grosu, mitropolit Mănăstiri româneşti Biserici Vizite pastorale Aspecte medicale Arhitectură religioasă - România Biserici - Arhitectură - România Rugăciuni Biserica Ortodoxă Română - Personalităţi Patriarhat Sec. 19-20 (G) Cântece religioase Teologie dogmatică ortodoxă Literatură religioasă Sfinţi Dicţionare sec. 14-17 Teologi Personalităţi - România Ortodoxie - Istorie Calendare bisericeşti Diaconi Sărbătorirea sfinţilor Ştefan cel Mare şi Sfânt Brâncoveni - România - Istorie Manuale Cîntări religioase Dumnezeu Sfântul Duh Îndrumar documente Monahism Relaţii între biserici Muzică bisericească 2019 Diaspora română Aspecte istorico-culturale Eparhii Cultură - Istorie - România Pomenirea morţilor Creştinism - Istorie Personalități Episcopi Fabricarea mobilei Personalități - România Secte creştine Rol cultural Creştinism - România Octoih Cler Biserică creştină Biserica Română - Istorie Reşedinţa Patriarhală Dicţionare Bibliografie generală Muzică bisericească Congrese Documente Postul Mare - Predici Tineret Documente istorice Mănăstirea Căldăruşani Viaţă spirituală Manuscrise Biserica Ortodoxă Rusă Drept canonic Esenţa creştinismului Literatură română - Critică şi interpretare - Operă eminesciană Viaţa spirituală Servicii sociale Secte Baptism Viaţă religioasă Măndiţa, Nicodim (despre) Slujitori ai bisericii Calendare ortodoxe Moldova - Istorie, Sec. 20 Parteneriat comunitar Rugul Aprins Iconografia neobizantină Predici religioase Arhitectură religioasă creştină Muntele Athos 1940-1991 Limbaj liturgic Teologie Ghiduri Interpretare Publicaţii periodice - Basarabia Credinţă Mănăstiri Scriitori clasici români Studii istorice Biografie-istorie Țara Sfântă Primul Război Mondial - România - Istorie Cântece religioase Istorie Organizare ecleziastică 1946-2011 Mişcări naţionale - România Rol social Episcopii - România - Cronici Capelă (edificiu) Războiul de independenţă - România sec. XIX Viaţă socială Monahism - România - Biografii Mitropolia Basarabiei - Istorie Congresul Naţional Bisericesc Emisiuni radio Articole Biserica şi statul Simpozion Cărţi liturgice Misiuni creştine Mitropolia Moldovei Sociologie Incinerare Istoria Bisericii creştine Parteneriat educaţional Personalităţi istorice Cărţi de rugăciuni Biserica Ortodoxă Slujitori ai Bisericii Române Mobilă de artă Drept canonic - Biserica Ortodoxă Română Canoane bisericeşti Ortodoxie Acatiste Ruguri funerare Rânduieli bisericești Personalitate (religie) Biserica Ortodoxă Eparhială din Basarabia Mobilier bisericesc Biserica Română Regim totalitar Mănăstiri Şcoli de duminică Cult public - Biserica Ortodoxă Catedrale Ceaslov Calendar bisericesc Arhitectură religioasă - Biserici, mănăstiri - România Biserici creştine - Relaţii interconfesionale România Români - Cultură tradiţională Feţe bisericeşti Aspect istorico-geografic Documente religioase 1870-1890 Misionarism ortodox Apologetică ortodoxă Religie - Corespondență Biserica Ortodoxă Română - Parohii - România Subiecte religioase Biserica Ortodoxă din Basarabia Patriarhi Episcopia Ortodoxă Română din America Canonizare Episcopia Hușilor Aspecte sociale Pictura murală bisericească Plămădeală, Antonie - Mitropolit Basilica din Densuş Schitul Prodromu Sec. 17-18 Liturghie Icoane 1866-2016 Muzică corală sacră Vecernie Corespondenţă 1859-1914 Miron Cristea, Patriarhul BOR Biserica Ortodoxă Română - Rol social Educaţie creştină Parteneriat - Școală - Biserică 1876-1897 Aspecte educaţionale Acte Sinodale Viaţă creştină Personalităţi Cărţi liturgice Artă Religia ortodoxă Centenarul Marii Uniri Mănăstirea Curtea de Argeș Sfinţi creştini Relaţii între biserici creştine Ritualuri Dumnezeu - Cunoaştere Aspect istoric Literatură religioasă ortodoxă Cult religios - România Conducerea bisericii Literatura veche Viaţa monastică Omiletică Liturghie - Biserica Ortodoxă Română Documente şi materiale Cultură și spiritualitate românească România - Istorie Preoţi mănăstiri Moarte (religie) Mănăstirea Neamţ - Schitul Vovidenia Spiritualitate creştină Revoluţia din 1918/1919 - România Patriarhii Mitropoliţi - România Educaţie moral-spirituală 1859-2019 Simpozioane Misiologie Mănăstirea Neamţ Adevăr Mitropoliţi Mănăstiri - România - Albume Mănăstirea Voroneţ Mănăstirea Floreşti Comunităţi creştine Arhitectură religioasă Aspecte religioase Morală religioasă Teologie creştină Simpozioane internaţionale Istoriе Opresiune Neurologie Tipărire Mănăstiri - România Spovedanie Cultură - România Biserica Ortodoxă Română - Istorie Muzică religioasă 2021 Aspecte istorice Mănăstirea Putna - Istorie Biserici ortodoxe - Arhitectură Imnuri creştine Arhitectură bisericească creştină Educaţie religioasă Sec. 17-20 Anuare România în primul război mondial Pomelnic Învăţământ teologic superior Compozitori - România Aspecte socio-culturale Studii Preoți Conducere Conferințe Covid-19 Viața spirituală Liturgii Spiritualitate românească Cultură Teologie mistică Viaţa religioasă Schituri - România - Albume sec. 19-20 Personalități ale neamului românesc (1950-2020) Cataloage de biblioteci publice Cinstirea sfinţilor Cult ortodox Episcopii Documente de arhivă Biografii Creştinism Cinstirea icoanelor Teologie ortodoxă 2018 Utrenie (Muzica) Pictura murală Aspecte socio-politice Ştefan cel Mare Presă religioasă Icoana Maicii Domnului Istoria familiei Brâncoveanu Drept canonic - Biserica ortodoxă română Religie Postul Mare - Meditaţii Mănăstirea Dragomirna 2011 Secte religioase Predici Educaţie morală Mănăstirea Putna Biserici - România Preoţi - Biserica Ortodoxă Părinţi Aspecte culturologice Aspecte teologice Personalităţi 1824 Interviu Preoţi - Biserica Ortodoxă Română Biserica Ortodoxă Română Catedrale - România Literatură română - Istorie şi critică Parohii Vieţile sfinţilor Biserica şi educaţie Idealuri religioase Prozelitism Cultură populară - România Biblia sec. XVIII-XIX 1721-2021 Basarabia Orologiu Misionarism Arhitectură Activitate publică Misionarism ortodox - Biserica ortodoxă română 1944 România - Istorie - Personalităţi Biserica Creştină - Misiuni sociale Serafim de Sarov Mitropolit Catedrala „Sf. Teodor Tiron şi Sf. Teodora de la Sihla” - Rep. Moldova - Chişinău Imagine - Psihologie socială Artă creştină - România Albume Cărţi de ritual Arhitectura religioasă Memorii sec. 20 Teodosie Sfinţii Martiri Brâncoveni Biserica romano-catolică Profesori de religie Aspecte culturale Aspecte etnografice
Vă rugăm să schimbaţi parola