Acces la informaţie

Prezentare generală
Lucrări: 74 lucrari in 74 publicatii in 3 limbi
Subiecte
Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) Baze de date WEB Biblioteci naţionale - Republica Moldova Biblioteci ştiinţifice Literatură ştiinţifică Drept de editare Biblioteci publice -- R. Moldova Biblioteci - Acces deschis Patrimoniu Biblioteci publice - Moldova Biblioteci - Centre informaţionale Drepturile omului - Europa Cultura informaţiei Dreptul la nume Dreptul la informaţie - Ghiduri Dreptul comunicării Convenţia de la Arhus Tranzacţii financiare Universități - Publicații Dreptul la informaţie Liberul acces la informaţii publice Politică documentară Personal de bibliotecă Informatizare Biblioteci - Digitizare Biblioteci publice - Raport Secretul fiscal Teledifuziune Beneficiari - Biblioteci Tehnologii informaţionale reviste Documente - Furnizare Organizaţii profesionale Libertate intelectuală Drept ecologic - Manuale Deontologie - Bibliotecari Societăţi culturale Arhive digitale Libertate de exprimare Libertatea intelectuală - Biblioteci Documentare - UNESCO Biblioteci - UNESCO Femei Biblioteci specializate Edituri Legislaţie Pedagogie Activitate financiară Mediu înconjurător Libertatea cuvântului Administraţie publică Informaţie Biblioteci digitale Libertatea de gândire Societatea informaţională Drepturi şi îndatoriri cetăţeneşti Biblioteci publice - Ţările scandinave Securitatea naţională - Aspect informaţional UNESCO Cenzură Dreptul la autodeterminare Centre analitice Regăsirea informaţiei Tehnologie informaţională informaţie electronică Servicii fiscale electronice Protecția datelor cu caracter personal Biblioteci - Acces la informaţie Centre de documentare Drept de autor Dreptul la informare Proprietate intelectuală Biblioteci Biblioteci publice - Republica Moldova Reglementări juridice Drept ecologic Tranzacţii - Monitorizare Biblioteconomie - Tehnologii informaţionale Muzee - Patrimoniu naţional Cercetare ştiinţifică - Metodologie Serviciul Vamal Societate informaţională - Rolul bibliotecii Informare - UNESCO Femei în societate informaţională Cultura informaţională Biblioteci - Drept de autor - Aplicare Societate informaţională Biblioteci pentru copii Biblioteci - Acces liber la documente Libertatea presei Drepturi cetăţeneşti Reviste Informare şi documentare Politică Influenţă sociopolitică Transparență decizională Biblioteci publice - Anglia Biblioteci - Rol socio-cultural Procee de democratizare Instruirea utilizatorilor Biblioteci virtuale Dreptul mass media Informaţii - Protecţie Dreptul la viaţă privată şi de familie Biblioteci - Inovaţii Tehnologia informării şi comunicării Globalizare Acces la informaţie - Ghiduri Cercetări ştiinţifice - Metodologie Metodologie E-servicii Date cu caracter personal - Protecţie Experţi Informare Advocacy Drept informaţional Proiecte profesionale Situaţie economică Baze de date - Acces Medicamente esențiale Biblioteci publice - Informaţii digitale Biblioteci - Funcţii informaţionale Web Copyright Biblioteci publice Reţele informaţionale Drepturile omului Biblioteci - Informatizare Informaţii - Biblioteci Biblioteci parlamentare Servicii de informare şi documentare Strategii de dezvoltare Cercetare ştiinţifică Securitate naţională Documentare Schimbări sociale
Vă rugăm să schimbaţi parola