Acces la informaţie

Prezentare generală
Lucrări: 82 lucrari in 82 publicatii in 4 limbi
Subiecte
Democraţie - Dezvoltare Drepturile omului Pedagogie Curtea Europeană a Drepturilor Omului Drepturi şi îndatoriri cetăţeneşti Cercetare ştiinţifică Politică Baze de date - Acces Informatizare Administraţie publică Femei Informaţie Drept ecologic Dreptul la informaţie Libertate de exprimare Societate informaţională Cultura informaţională Biblioteci pentru copii Biblioteci - Rol socio-cultural Biblioteci digitale Tehnologii informaţionale Biblioteconomie - Tehnologii informaţionale Drepturile omului - Europa Biblioteci publice Biblioteci Informare Biblioteci - Informatizare Biblioteci publice - Moldova Biblioteci - Funcţii informaţionale Biblioteci publice - Republica Moldova Biblioteci virtuale Proprietate intelectuală Consumatori - Comportament Convenţia Europeană a Drepturilor Omului Libertatea presei Informaţii - Protecţie Centre de documentare Drept de autor Societatea informaţională Edituri Drepturi cetăţeneşti Drept ecologic - Manuale Globalizare Biblioteci publice - Anglia Biblioteci publice - Informaţii digitale Biblioteci publice - Ţările scandinave Informaţii - Biblioteci Beneficiari - Biblioteci Metodologie Cercetări ştiinţifice - Metodologie Situaţie economică Personal de bibliotecă Schimbări sociale Legislaţie Libertatea intelectuală - Biblioteci Biblioteci - Acces la informaţie Securitatea naţională - Aspect informaţional UNESCO Societate informaţională - Rolul bibliotecii Teledifuziune Reţele informaţionale Mediu înconjurător Documentare Drept informaţional Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) Documentare - UNESCO Biblioteci - UNESCO Informare - UNESCO Biblioteci ştiinţifice Dreptul mass media Femei în societate informaţională Convenţia de la Arhus Tehnologie informaţională Biblioteci - Digitizare Patrimoniu Biblioteci publice - Raport Organizaţii profesionale Documente - Furnizare Proiecte profesionale Reviste Literatură ştiinţifică Politică documentară Web Procee de democratizare Baze de date WEB Servicii de informare şi documentare Biblioteci parlamentare Instruirea utilizatorilor Biblioteci specializate Biblioteci - Drept de autor - Aplicare Arhive digitale Securitate informaţională Cenzură Copyright Drept de editare Biblioteci - Inovaţii Biblioteci - Acces liber la documente Societăţi culturale Tehnologia informării şi comunicării Informare şi documentare Dreptul la informare Liberul acces la informaţii publice Libertate intelectuală reviste Regăsirea informaţiei informaţie electronică Strategii de dezvoltare Biblioteci - Centre informaţionale Dreptul la informaţie - Ghiduri Acces la informaţie - Ghiduri Drepturile minorilor Cercetare ştiinţifică - Metodologie Dreptul comunicării Advocacy Date cu caracter personal - Protecţie Ghiduri Reglementări juridice Experţi Biblioteci - Acces deschis Dreptul la viaţă privată şi de familie Activitate financiară Dreptul la nume Acces la informaţie - Republica Moldova Biblioteci naţionale - Republica Moldova Securitate naţională Tranzacţii - Monitorizare E-servicii Secretul fiscal Servicii fiscale electronice Cultura informaţiei Dreptul la autodeterminare Libertatea cuvântului Libertatea de gândire Deontologie - Bibliotecari Centre analitice Administrarea publică Influenţă sociopolitică Muzee - Patrimoniu naţional Tranzacţii financiare Securitatea informațională Serviciul Vamal Vizibilitate Protecția datelor cu caracter personal Medicamente esențiale Universități - Publicații Transparență decizională Protejarea drepturilor omului Internet - Riscuri Protejarea vieții private Spațiul public numeric
Vă rugăm să schimbaţi parola