Informatică

Prezentare generală
Lucrări: 225 lucrari in 228 publicatii in 6 limbi
Subiecte
Calculatoare personale Instruirea preşcolarilor Sisteme informatice Maşini de calcul electronice Metode de predare Ştiinţe naturale Programare Calculatoare electronice Conferinţe Interdisciplinaritate Limba română pentru alolingvi Conferințe științifice Lexicologie Teleprelucrare (inform.) Tehnologii informaţionale Profesori de informatică - Formarea competențelor Studenţi - Formarea competențelor profesionale Management - Comunicare Metodica predării Ştiinţa Inteligenţă artificială Interfaţă om-calculator Securitatea informațională Reţele de calcul Informatizare Transporturi - Republica Moldova Matematică Manuale Tehnologii informaţionale Manuale Bibliografie Tehnologii didactice Studenţi - Formarea competențelor Semiotică Limba română - Limbaje profesionale Limbaje profesionale Limba franceză - Lexicologie Logică Sisteme de măsurare și control Personalităţi - Rep. Moldova Oameni de afaceri Tineri specialiști Prezentări (Afaceri) Progres social Compiuter Gestionare Informatică - Biobibliografii MatematicĂ computaţională Informatică - Instituţii de învăţământ superior - Metode de predare Tehnică Reglare automată - Calculatoare Lingvistică - Computerizare Enciclopedii pentru copii Tehnica de calcul Management Informaţie Matematică - Cercetări ştiinţifice Inginerie Ghiduri Informatika - Vyčislitel'naâ matematika Sisteme de operare DOS Limba franceză Infracţiuni - Informatică Tehnologii de procesare a informației Crime Sisteme încorporate - Microfire Calculatoare și rețele Metodologie didactică Instruire profesională Învăţământ superior Reţele de calculatoare Tehnologii Informaţionale şi de Comunicare (TIC) Probleme sociale Confidențialitate Tehnică de calcul Ştiinţa computerului - Materiale didactice Tehnica computaţională Calculatoare Inginerie umană Învăţământ - Computerizare Programare matematică Lucrări de laborator Utilizare Probleme Matematică aplicată Programe de calculator Securitate Instituţii de învăţământ superior Studenţi pedagogi - Competențe Sisteme de operare Matematică - Conferinţe Corectarea erorilor Investigare Investigarea infracţiunilor Analiză statistică computerizată Comunicare - Mass media Informatică - Bibliografii Biobibliografii - Republica Moldova Cadre didactice - Competențe profesionale Psihopedagogie Educație Tehnologii Informaționale și de comunicare (TIC) Tehnologii de comunicare Algoritmi Culegeri Economie - Republica Moldova Administrare Calculatoare - Periferice Preşcolari - Dezvoltare intelectuală Teoria informaţiei Economie Programare aplicată - Economie Informaţii tehnico-ştiinţifice Computere Bibliologie Calculatoare - Programare Teze de licenţă - Elaborare - Metode Electrotehnică Personalităţi - Statele Unite ale Americii Reţele cu caracter local Studenţi - Instruire - Tehnologii informaţionale Didactică - Tehnologii informaţionale Etică Influență socioculturală Tehnologii de comunicație - Utilizare Tehnologii informaționale Ştiinţa computerului Lingvistică Calculatoare - Cărţi pentru copii Cibernetică Prelucrarea datelor Fizică - Cercetări ştiinţifice Comunicare Sisteme de gestiune a bazelor de date Maşini electronice de calcul - Programare Statistică matematică Baze matematice Internet Cărţi Informatică - Instituţii de învăţământ superior Formare profesională Dezvoltare Telecomunicaţii Coduri bloc Chimie medicală Tehnica de calcul - Manuale Electronică - Aplicări radio şi televiziune Lucrul de cercetări ştiinţifice Prelucrare de la distanţă (inform.) Savanţi - Rep.Moldova - Biobibliografii Tehnologii informaţionale - Dezvoltare globală Creativitate Studenți pedagogi - Formare profesională Sociologia comunicării Maşini de calcul Protecția datelor Protecția informației Securitate informaţională - Tehnologii noi Calcul numeric Programare - Calculatoare Computere personale EXCEL Baze de date Programe Tehnologia informaţiei Electronică Matematică calculatorie Ştiinţe naturale - Culegere Profesori - Formare profesională Securitate informatică Limbaje de programare - COBOL Metode şi tehnici Tehnică de calcul - Programe Metodologie Biografii Arta de a vorbi în public Aspect etic Aspect social Baze de date - Acces Bănci de date Protecţia informaţiei Reţele neuronale Limbaje algoritmice - Manuale Automatică - Teorie Calculatoare - Aplicare Electronică - Probleme Tehnica de calcul - Calculatoare Biologie Sisteme de calcul Teorie grafelor Computerizare - Probleme sociale UNIX Instruire diferenţiată Transmiterea informației Prelucrarea semnalelor Farmaceutică Structura calculatoarelor Procesarea imaginii Conferinţe internaţionale Personalităţi Tehnologii noi Etică profesională Probleme etice și juridice Morală Probleme filosofice Procese cognitive Interacţiune om-calculator Personalităţi - Republica Moldova
Vă rugăm să schimbaţi parola