Lingvistică comparată

Prezentare generală
Lucrări: 235 lucrari in 240 publicatii in 10 limbi
Titlurile
Subiecte
Limba rusă - Analiză comparată Lexicologie Limba rusă - Fonetică Limba spaniolă - Sintaxă Muzică Limba rusă - Semantică Semantică Lingvistică - Metode de predare Origine Conferinţe Limba latină - Gramatică comparată Limba ucraineană - Cuvinte imprumutate Limba franceză - Semantică Evoluţionism Limba arabă - Ghiduri de conversaţie Limba română - Semantică Limba română Conferințe științifice Lingvistică - Semantică Lingvistică contrastivă Morfologie Limba bulgară - Istorie Limba rusă - Frazeologisme Lingvistică generală Limbi indice Limba germană - Substantive Lingvişti - România Lexicografie Limba rusă - Morfologie Lingvistică generală - Stilistică Gramatică comparată - Limba română - Limba franceză Aspecte lingvistice Limba franceză - Lingvistică comparată Lingvistică comparat-istorică Lingvistică generală - Statistică Lexicologie comparată Limba kazakh Limba germană Civilizaţie - Bulgaria Retorică - Limbi vorbite - Materiale didactice Lingvistică - Lexicografie Gramatică comparată Limba franceză - Sintaxă Lingvistică - Istorie Dialecte Limba engleză - Studiu comparativ Limba engleză Limba germană - Semantică comparată Bulgaria - Cultură - Istorie Limba rusă - Predare - Învățare Limba rusă - Materiale didactice Manuale Lingvistică romanică Ortografie Limba franceză - Lexicologie Limba română - Dezvoltare - Funcţionare Limba bielorusă - Lexicologie Sintaxă - Limba italiană Formarea cuvintelor Tipologie (lingv.) Semantică (lingvistică) Limba slovacă - Semantică Limba franceză - Formarea cuvintelor Limba japoneză - Sintaxă Limbi balcanice Limba română - Morfologie Limba germană - Semantică Limba rusă - Lexicologie Limba spaniolă Limba azerbaidjană Istorie Limba franceză - Istorie Limba rusă - Dicţionare Literatură comparată Influenţe reciproce Limba română - Lingvistică comparată Limbi slave - Analiză comparată Lingvistica textului Limbi germanice Limba ucraineană Banaru, Victor, profesor şi scriitor Istoria limbii Limba vorbită Lingvistică - Sintaxă Limba franceză Limba română - Verbe - Semantică Limba română - Frazeologie Limbaje speciale Limbi moderne - Metode de predare Lingvistică diacronică Profesori universitari - Republica Moldova - Omagieri Limba germană - Fonetică Limba engleză - Terminologie Limba rusă - Antroponime Teze Terminologie alimentară Sintaxă - Limba franceză Lingvişti Traduceri Retorică Fonetică Limba engleză - Fonetică Teoria traducerii Gramatică generală Limba engleză - Morfologie Lingvistică - Hermeneutică Limba română - Fonetică Frazeologie Stilistică Limba armeană - Dicţionare Sintaxă - Teorie Onomatopee Limba engleză - Sintaxă Limbi fino-ugrice Limba română - Sintaxă Sintaxă Limba chineză - Lexicologie Conferinţe Limba română - Lingvistică - Studii Limbi africane Francofonie Limba rusă - Lingvistică comparată Limbi dacoromâne Metadiscurs Limba tadjică - Terminologie juridică Culegeri Limba latină - Istorie Limba franceză - Lingvistica istorică Limbi romanice - Gramatică comparată Limba germană - Lingvistică comparată Studii interculturale Propoziţie - Sintaxă Formule de politețe Limba tadjică - Semantică Limba japoneză - Lingvistică comparată Limba italiană - Lingvistică Corelaţie Fonetică Limba latină Lexicologie comparată Limba spaniolă - Lexicologie Limba italiană - Lingvistică comparată Flexiune Internet Limba tadjică - Antroponime Interferenţe lingvistice - Româno-spaniole Pragmalingvistică Dicţionare multilingve - Latin-român-ungar Limba slovacă - Lingvistică comparată Literatură comparată - Istorie și critică Dialectologie Cultură - Limbă - Istorie Cultură - Europa Lingvistică Limbi indo-europene Literaturi germanice Limbi amerindiene Lingvistică - Gramatică Limba engleză - Metodologie Limba română - Republica Moldova Limba rusă Limba arabă Limba ungară - Studiu contrastiv Limba kirghiză Literatura chirghiză - Frazeologizme Interferenţe lingvistice - Româno-germane Limba ucraineană - Termeni lingvistici - Semantică Adverbe Limba germană - Gramatică - Teste Limbi turce Filologie Sintaxă Limbi romanice Limba tadjică Literatură universală - Critică şi interpretare Limba franceză - Conferinţe Limbi slave Verbe Corespondenţă de afaceri Limba engleză - Analiză comparată Literatură rusă Istorie şi critică Comparaţia Limba engleză - Semantică Lingvistică - Morfologie Filologie - Conferinţe Pragmatică lingvistică Limba română - Gramatică comparată Limbi romanice - Origine și istorie Sociolingvistică Personalităţi Limba română - Istorie - Conferinţe Lingvistică generală - Gramatică Markeri discursivi Comunicare interculturală Lingvistică cognitivă Formarea cuvintelor Limbi moderne Dicţionare bilingve - Rus-armean Limba uzbecă - Analiză comparată Limba română - Verbe - Sintaxă Analiza discursului Limba tadjică - Analiză comparată Nume de acțiune Lingvistică - Fonetică - Fonologie Lingvistică computaţională Bilingvism Balcanistică Limba rusă - Analiza comparată Limba tatjică - Semantică Folclor slav - Mitologia naturii Limba română - Terminologie Părţi de vorbire Limba franceză - Fonetică Aspecte culturale Limba bulgară - Frazeologie
Vă rugăm să schimbaţi parola