Matematică

Prezentare generală
Lucrări: 556 lucrari in 554 publicatii in 16 limbi
Subiecte
Clase primare Metodica predării Ştiinţe naturale Limba română Semantică Metode de predare Mecanică Instruirea preşcolarilor Limba germană - Matematică - Manuale Teoria probabilităților Manuale, cl.2 Probabilităţi - Teorie Reglare automată Universitatea Transnistriană - Cercetări ştiinţifice Aspecte psihopedagogice Aplicaţii în economie Învăţământ Interdisciplinaritate Calcul integral Geografie Personalităţi - România Publicaţii Matematică - Îndrumare Geografie - Mediul înconjurător - Manuale, cl.9 Fizică Pregătire pentru examene Limbaje mimico-gestuale Studenţi - Formarea competențelor profesionale Aptitudini matematice de performanță Manuale Informatică Horoscop Organizarea examenelor - România Lucrări practice Logică Ştiinţa - România - Stoilow, Simion Numărare Limba germană Ecuaţii parabolice Texte programate Metode didactice Universitatea de Stat din Transnistria "T. G. Sevcenco" Lucrări extraşcolare Limba engleză Educaţie economică Şcoli profesionale Şcoala primară Tehnologii didactice Manuale, cl.12 Informatică - Cercetări Educaţiei centrate pe elev - Metodologie Învăţământ liceal Ştiinţele naturii Predare - Învățare - Metode Matematici aplicate Matematică - Manuale, cl. 9 Filosofie - Personalităţi Filosofi - Germania Congrese Persoane cu dizabilităţi - Comunicare nonverbală Tineri specialiști Psihologie pedagogică Şcoli tehnico-profesionale Preșcolari - Activități educative Publicaţii științifice Tehnică Matematică Matematičeskaâ nauka Matematică - Dicţionare Personalităţi celebre Semantică (lingvistică) Exerciţii şi probleme, cl.1-2 Fizică - Îndreptare Culegere de probleme Ştiinţe tehnice Aplicare în învăţământ Istorie Teorie Ciclul gimnazial Jocuri didactice - Clasele primare Calitate şi cantitate Analiză Ecuaţii diferenţiale Terminologie specială Matematică - Dicţionare poliglote Trigonometrie - Tabele Geometrie diferenţială - Manuale Algebră liniară - Matrice Teoria cunoaşterii Instruire profesională Învăţământ superior Teoreme Interpretare Educaţie Probleme Teste Kantor, Georg Analiză matematică în economie Module Exerciţii şi probleme, cl.2 Numere Calculatoare Ştiinţă Matematică aplicată Limba engleză pentru economişti Evaluare şcolară - Ciclul gimnazial Învăţământ gimnazial Învăţământ profesional Curs universitar Dicţionare explicative Fizică teoretică Educaţie integrală Geomertie Învăţământ primar Fizica distractivă Teoria matricilor (algebră) Economie - Matematici aplicate Economie Aplicare în informatică Pedagogie - Personalităţi - Biografii Limba engleză - Manuale, cl.9 Limba română - Manuale, cl.9 Fizică - Manuale, cl.9 Știință și Tehnologie Probleme și soluții (Rezolvare) Lucrări de popularizare Psihopedagogie Limbaj matematic Biobibliografii - Republica Moldova Matematicieni - Republica Moldova Jocuri distractive Fizică Aritmetică Calcul diferenţial Analiză matematică Limbaje Teoria funcţiilor Analiză funcţională Inele (matematică) Economie Fiabilitate - Teorie Energetică Culegeri Predare - Învățare Electrotehnică Zizică Instituţii ştiinţifice Lucrări de referinţă Matematică şi ştiinţe naturale Matrice (mat.) Matematică - Aplicaţii în economie Chimie - Manuale cl. 9 Performanțe școlare - Evaluare Manual de autoinstruire Personalităţi - Biografii Curriculum şcolar - Clasele 1-4 Sisteme automate de proiectare Studenţi - Instruire - Tehnologii informaţionale Didactică - Tehnologii informaţionale Argumentare Dicţionare terminologice bilingve Geomanție Aspecte filosofice Algoritmi Savanţi Teoria mulţimilor Lingvistică Filosofie Cibernetică Limba română - Metode didactice Filosofie - Franţa Comunicări științifice Dezvoltare Teste Cercetări ştiinţifice Terminologie Matematicieni Noțiuni elementare Ecuaţii diferenţiale - Sisteme dinamice Lupu, Ilie (savant) Sistemul eclectronic integrat Maple(SEIM) - Utilizare Examene de admitere Sisteme discrete Învăţământ primar - Republica Moldova Formule matematice Tehnologii computaţionale Matematică - Metode didactice Jocuri matematice Geometrie descriptivă - Manuale Aplicaţii în afaceri Cercetări ştiinţifice Manuale, cl. 9 Limba franceză - Manuale, cl. 9 Modele cognitive Manuale, cl.4 Dicţionare bilingve - German-rus Evaluare - Metode Lucrare de popularizare Elevi dotați la matematică Mecanică teoretică Matematika Matematika - Metodika prepodavaniâ Fundamentele matematicii Materiale didactice În ajutorul învăţătorului Lista lucrărilor Geometrie Algebră Ecuaţii eliptice Gîndire Studiere Limba engleză - Matematică - Manuale Biografii Bibliografii pe subiect Metodologie Maşini electronice de calcul Matematică - Savanţi Ştiinţe reale Chimie Probabilităţi Studii Trigonometrie Tabele matematice Surse istorice Curs de liceu Softuri educaționale - Învățare Învăţământ preşcolar Alegerea profesiei Seminare cl. 9 Cărți vechi ruse - sec. XVIII Persoane cu deficiențe de auz Metodica instruirii Pedagogie - Personalităţi - Republica Moldova Metode şcolare Ştiinţa matematică - Rusia - Istorie Teoria jocurilor Aritmetică - Manuale Teste, cl.4 Probleme (ped.) Bibliografii Literatura român. Preşcolari Pregătire Texte programate Kibepnetika Aplicaţii Olimpiade Astronomie Jocuri didactice Limba germană - Analiza textului Învăţare - Capacități Teoria numerelor Metodica predării Probabilităţi - Teorie (matematică) Enciclopedii Ghid Învăţământ primar - Calitate Dicţionare terminologice Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiile (TIC) Logaritmi - Tabele Matematică - Jocuri didactice Personalităţi Matematicieni - Rep.Moldova Sisteme de calcul Popularizarea ştiinţei Cibernetică Educaţie incluzivă - Limbajul semnelor Personalităţi - Republica Moldova Centre de calcul Date tehnice Personalităţi - Biografii - Republica Moldova Ştiinţe oculte Elevi dotați Elevi supradotaţi Metode de instruire
Vă rugăm să schimbaţi parola