Învăţământ superior

Prezentare generală
Lucrări: 390 lucrari in 408 publicatii in 11 limbi
Titlurile
Активное обучение в высшей школе : контекстный подход de: Вербицкий, Андрей Александрович (Text tipărit)
Concepţia sistemului de management al calităţii în instituţiile de învăţământ superior de: Maleca, Tudor; Şavga, Larisa; Ţurcanu, Gheorghe (Text tipărit)
Concepţia sistemului de management al calităţii în instituţiile de învăţământ superior de: Maleca, Tudor; Şavga, Larisa; Ţurcanu, Gheorghe (Text tipărit)
Subiecte
Programe de admitere Limba română Profesori universitari Conferinţa de la Bergen Academicieni Colaborare internatională Colaborare internaţională Asistenţă socială Studenţi - Educatie interculturală Managementul calităţii Conferinţe Studenţi - Dezvoltare profesională Învăţământ superior - Calitate Educaţie antreprenorială Studenţi pedagogi Ştiinţe juridice Curriculum - Principii teoretice Cultura comunicării Limbaje de programare Conferințe științifice Politică educaţională Învăţământ superior - Tehnologii educaţionale Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova Integrare socială Universităţi - Istorie Eseuri Management financiar Psihopedagogie specială - Educație incluzivă Învăţământ special - Cadre didactice - Formare Politică educaţională - România Studenţi - Formarea competențelor profesionale Organizarea învăţămîntului Cadre didactice universitare - Formare profesională Tehnologii informaţionale Chestionarea studenților Învăţământ Evaluarea activității Activitate ştiinţifică studenţească Studenți - Competenţe de comunicare Devoltare profesională Criminologie Politici educaţionale Pregătirea specialiștilor informaticieni Educație interculturală Strategii didactice Documente - Perfectare Instrucţiuni practice Studenţi - Educaţie online Stagii de practică Legislatie Învăţământ tehnic superior - Tehnologii educaţionale Didactica Învățământ superior - Calitate - Evaluări Inovaţii tehnologice Cheltuieli bugetare Studenţi - Comunicare interpersonală - Psihologie Metode de predare universitare Strategii de finanțare Învăţământ - Pandemie Documente juridice Instruire problematizată Activitate instructiv-educativă Manuale Socializare Limba franceză - Teste - BAC Bibliografie Studii economice Acreditare şi evaluare Evaluare academică - Învăţământ superior Aspecte socio-pedagogice Curriculum Examene (Bacalaureat) Valori Educaţie economică Piaţa serviciilor educaționale Predare - Învățare - Metode Calitatea vieţii Libertate academică Învăţământ special Individualizarea instruirii Cercetări psihologice Studenţi - Formare profesională Învăţământ superior - Tehnologii informaţionale Studenţi - Formarea competențelor Informatică Tineri specialiști Matematică Conservatorul "Unirea" din Chişinău - Istorie Educaţia nonformală Mediu academic - Activități tutoriale Tehnologii informaţionale Învăţământ artistic superior Cadre didactice Metode didactice Învăţământ - Educație Practică de producere Provocări Masterat Planificare strategică Internaţionalism Limba engleză Învăţare online Patrimoniu cultural Redactare Matematika vysšaâ - Učebniki i posobiâ Geometrie analitică Educaţie fizică - Metodologie Educaţie fizică - Rep. Moldova Comunicare - Cultură - Formare Protecţia mediului Limbaje profesionale - Conferinţe Curriculum universitar - Management Sisteme de calcul Tehnologii moderne Programul Erasmus Criptare Pandemie COVID-19 Învăţămînt superior Management Universitatea tehnică Baia Mare Istorie Educaţie Pedagogie Ghiduri Instituţii superioare Sociologie Învăţământ preuniversitar Organizaţii ştiinţifice - Acreditare şi evaluare Tehnologii informaţionale şi de comunicaţii Dezvoltare profesională Educație morală - învățământ superior Analiza valorii Globalizare - Cultură Anatomie umană Litigii de muncă Limba franceză - Metode de predare Pedagogi Limba franceză Metodologie didactică Masterat - Programe - Evaluare Management educaţional Limba franceză - Studii Educaţia adulţilor Individualizarea procesului de studiu Studenţi - Autoevaluare Universităţi - Rep. Moldova Anchete sociale Competitivitate economică Teze de calificare profesională - Elaborare - Metode Competenţe manageriale Tehnica muncii intelectuale Instruire Joc didactic Activitate de culturalizare Stilul Bauhaus Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău) Formarea competenţelor de comunicare Evaluarea cunoştinţelor Paremiologie Limbaj juridic Calitatea educației ULIM Învăţământ superior - Instruire Știință geologică Instruire profesională Competenţe pedagogice Tehnologie chimică - Metode de predare Studii individuale Arhitectură urbană Teste Simmons College Universitatea de Stat din Moldova Universitatea de Stat din Tiraspol - Istorie Tehnologii informaționale - învățământ superior Curriculum educaţional - Proiectare Relaţii internaţionale - Conferinţe Internaţionalizare Personalităţi marcante Carieră - Trepte profesionale Comunicare asertivă Învăţământ superior - România Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău Educaţie - Conferinţe Dezvoltare umană Teste - Biologie Studenţi - Învăţare - Psihopedagogie Evaluare psihopedagogică Psihologie socială Adaptare psihosocială Doctorat - Ghiduri Sisteme de inovare Carieră profesională Incluziune educaţională Programe - Ghiduri Învăţământ superior - Finanţare Studii universitare Ghiduri bibliografice Orientare profesională Profesii - Alegere Învăţământ secundar profesional Geologie Metode matematice Cadre didactice universitare - Formare continuă Învăţământ profesional cercetare ştiinţifică Pedagogie prospectivă Programe educaţionale Aspecte socioculturale Teoria traducerii Cadre didactice - Evaluarea performanțelor Strategii educaționale Învățământ la distanță Metode de criptare - Securitate informaţională Securitate informaţională Succesul învățării Universitatea Agrară de Stat din Moldova Modele informaţionale Psihopedagogie Management financiar (învăţământ) Învăţământ mediu general Proces de internaționalizare Management pedagogic Traduceri Traductologie Educaţie universitară Reușita studenților Administrare Drept european Studenţi Matematică superioară Manuale pentru instruire Artă Formare Movilă, Petru (despre) Învăţământ superior de cultură fizică - Republica Moldova Economie Limba engleză - Frazeologie Educaţie interculturală Studenţi - Instruire Instruire continuă Evaluare didactică Colaborare internaţională Educaţie ecologică Management universitar Pedagogie socială Educaţie formală Învăţământ superior - Metodologie Standarde educaționale Persoane cu dizabilităţi - Instruire Etica lingvistică Investiţii Drepturi academice Şcoala superioară Centre de documentare Studenţi psihologi Educație publică Contabilitate Studenţi - Instruire - Tehnologii informaţionale Didactică - Tehnologii informaţionale Inteligenţă (psihologie) Competenţe profesionale Lucrul instructiv-educativ Integrare europeană E-learning Calitatea instruirii Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice Proprietate intelectuală Aspecte educaţionale Limba engleză - Predare - Învățare Decriptarea informației Studenţi - Comunicare interpersonală - Formare Limba rusă - Metodica predării Predare - Învățare Formare profesională - Strategii internaționale Studenți - Competenţe de învățare Etică Învăţământ medical superior Studenţi medicinişti Ţări dezvoltate Informare şi documentare Specialiști Republica Moldova Istoriе Limba engleză - Metodologie Evaluarea cunoştinţelor - Tehnologii informaționale Design interior - Predare Formare profesională Comunicare Educaţie religioasă Conferinţe ştiinţifice Motivaţie pentru studii Formarea competenței ecologice Studenţi pedagogi - Competențe de evaluare Predare - Învățare - Metode euristice Piaţa muncii Educaţie incluzivă Lucrări de licenţe Politeţe Limba cehă - Stilistică Uzine chimice - Utilaj Instruire interactivă Cercetări ştiinţifice Creativitate Sec. 21 Resurse informaţionale Îndrumar metodic Academia de Administrare Publică Criptografie Calimetrie pedagogică Competenţe de comunicare Documentare juridică Studenţi - Orientare profesională Sociologie pedagogică Universitatea de Stat din Comrat Studenţi - Învăţământ superior Psihopedagogie specială Inovaţii (educație) Dezvoltare Capital uman Învăţământ electronic (eLearning) Evidenţa contabilă Activitate ştiinţifică Calitate Potenţial intelectual Restructurarea social-economică Biblioteconomie Procesul de la Bologna Politică educațională Limba engleză - Surse scrise Metodologie Studiere Globalizare Învăţământ superior - Management Cadre didactice universitare Curriculum universitar Conferințe publice Cultură organizaţională Studenţi - Activităţi extracurriculare Universităţi Educaţie - Valori Învăţământ superior - România - Finanţare Specialişti - Formare Gândire critică Alegerea profesiei Aspecte geologice Finanţare - Metode alternative Organizare şi administrare Calificare profesională Învăţământ la distanţă Agronomie Instituții de cultură Studenţi - Lucrul de sine stătător Formare profesională continuă Educaţie fizică şi sport Limba engleză - Curriculum Limbaj paremiologic Calitatea învățării Israel Limbi străine - Predare - Învățare Limbaje de specialitate Pregătirea specialiștilor Academia Națională de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca Ştiinţe sociale Educaţie globală Învăţământ superior - Ţările lumii Metode de cercetare științifică Împrumuturi Metodologia de finanțare Colegii Arhitectură Admitere Metodica predării Personalităţi Filosofie - Studiere - Învăţământ superior Cadre didactice - Dezvoltare profesională Învăţământ superior - Activitatea instructiv-educativă Studii - Recunoaştere Adaptare socială Învăţământ superior - Politică educaţională Predare - Învățare - Metode interactive Strategii de dezvoltare Educaţie incluzivă - Cadre didactice Cultura vorbirii Uniunea Europeană - Cooperare Organizarea activităţii ştiinţifice Educaţie - Probleme psihologice Gândire Educaţie ateistă Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi Cercetare ştiinţifică Politică de personal Competenţe lingvistice - Formare Arhitectură modernă Comunicare - Management Ghiduri metodico-practice Lucrul ştiinţific - Metodologie Comunicare interculturală Etică profesională Finanţare Teste statistice Marketing educațional Activitate cultural-educativă Tehnologii interactive - utilizare Resurse umane - Performanţe Studii de masterat Învăţarea centrată pe student
Vă rugăm să schimbaţi parola