Biblioteconomie

Prezentare generală
Lucrări: 576 lucrari in 581 publicatii in 19 limbi
Subiecte
Bibliotecă - Teorie Biblioteci - Dezvoltare Documentologie Biblioteci - Automatizare Interviuri sociologice Biblioteci ştiinţifice Conferinţe Standarde Mijloace de comunicare Biblioteci universitare - România Biblioteconomie - Studii Biblioteci - România Biblioteci - Dezvoltarea colecţiilor Biblioteci ­- Terminologie Biblioteci ­ Terminologie Învăţământ biblioteconomic Sistem de credite biblioteci tradiţionale Publicaţii ale conferinţelor Biblioteci - Management strategic Bibliologi de seamă Biblioteci - Patrimoniu cultural Programa IFLA Ranganathan Biblioteca Naţională a Republicii Moldova Bibliografie - Teorie Societatea cunoaşterii Publicaţii Biblioteci - Comunicare Biblioteconomie - Cercetări ştiinţifice Biblioteci - Achiziţii Cititori Publicații Biblioteconomie - U.R.S.S. Biblioteci - Istorie Documente juridice Cercetare și inovare Cultura informaţiei Politică culturală Servicii de bibliotecă Biblioteci - Asociaţii profesionale( ABDOS ) Activitate artistică de amatori Biblioteci - Republica Moldova Bibliografie Biblioteconomie - Asociaţii Limba engleză pentru bibliotecari Filosofia culturii Biblioteca ULIM Culegeri Biblioteconomie Centre naţionale Tehnologii informaţionale Clubul "BiblioSpiritus" BIbliosofie Biblioteci - Prezentare istorică Societatea informaţională - Rolul bibliotecilor Biblioteci - Administrare Biblioteci - Conferinţe - Rusia Conferinţe - Krimeea 2006 Biblioteci - Strategii de dezvoltare Biblioteci - Finanţare - Fonduri Biblioteci ale autorităţilor raionale - Ucraina Biblioteci - Metodologie - România Biblioteci - Tipologie Tehnică de bibliotecă Dialoguri Biblioteci - Schimb de experienţe Convorbiri Periodice Biblioteci - Fonduri Manuale Biblioteci - Științe informaționale Lucrul cu cititori Sociologia bibliotecii Colocvii Biobibliografii Automatizarea bibliotecilor Personal - pregătire profesională Cadre - Management Standarde - Rep. Moldova Standarde internaţionale Bibliologie - Culegeri Biblioteconomie - Standarde Patrimoniu cultural - Promovare Bibliotecă Biblioteci - Modernizare - Rusia Recomandări metodice Legislaţie Biblioteci - Activitate ştiinţifică Management Biblioteci - Rusia Cultură - Filosofie Istorie Sisteme automatizate Informare documentară Sistemul de educaţie şi învăţămînt Biblioteca Babel Bibliologie - Personalităţi Biblioteci - Tipuri de documente Asociaţii profesionale Descrierea bibliografică Biblioteci - Catalogare - Rusia Învăţământ superior Biblioteci - Statistică Ediţii periodice de specialitate Biblioteci - Asistenţă metodică Practica pedagogică Biblioteci - Directori Bibliologie - Rusia Sistem naţional de biblioteci - RM Managment de bibliotecă Clasificare şi indexare Psihologie Personalii în bibliologie Literatură rusă - Bibliografii Bibliografii - Literatură portugheză Literatura portugheză - Bibliografii Biblioteca Municipală "B.P. Hașdeu" Articole Biblioteci - Sociologie Biblioteconomie - Informații documentare Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat "A. Russo" din Balţi Rol socio-cultural Biblioteconomia ca ştiinţă Asociaţia bibliotecarilor - România Statistică Biblioteci - Activitate Digitalizare Cartea Ghiduri Biblioteci digitale Biblioteconomie - Terminologie specială Bibliotečnoe delo Biblioteconomie - Republica Moldova Calculatoare Biblioteci electronice Biblioteci academice Publicaţii periodice Germania Biblioteci şcolare - România Biblioteci - Moldova Biblioteci - Inovaţii - Tipologie Istoria cărţii - România Biblioteci - Personal Biblioteci - Cercetări sociologice Managementul cunoaşterii Biblioteci - Programe Tehnologie informaţională Biblioteci - Computerizare Biblioteca Naţională Biblioteci - Concursuri Biblioteci ­ Clasificarea Zecimală Personalităţi marcante IFLA - Preşedinţi Informatica aplicată Anul bibliologic 2004 Indici bibliografici - Alcătuire Activitate bibliografică Publicaţii periodice - Federaţia Rusă Bibliologie - Rep.Moldova Cultură - Istorie Biblioteci - Funcţii Biblioteci - Valoarea bibliotecii Cultură informaţională Aspecte etice Deontologie Biblioteci - Activitate informaţională Ansamblul producţiei de tipar 1917-1991 Profesii - Alegere Biblioteci Biblioteca Comunicare ştiinţifică Bibliologie Cercetare sociologică Biblioteci - Dezvoltare - Proiecte Informaţii tehnico-ştiinţifice Culegeri Centre de documentare Dezvoltarea colecţiilor Reuniune-România Biblioteci - Conferinţe - România Biblioteci - Lectură Biblioteci - Proiecte Management - Biblioteci Biblioteci ­ Inovaţii Biblioterapie Biblioteci - Activitate Tehnica de bibliotecă - România Dicţionare pe subiect Programe de dezvoltare - Biblioteci Biblioteci - Manuale - Recenzii Statistica de bibliotecă Biblioteci generale Biblioteconomie - Manuale Literatura universală - Bibliografii Competenţe profesionale Economie Aspecte filosofice Ţările lumii Pregătire profesională Reţele de biblioteci Bibliometrie Bibliografie Dicţionare terminologice bilingve Reglementarea muncii Aspect socio-cultural Profesia de bibliotecar - Prognoze Agricultură Documentare - Teorie Ştiinţa informării Biblioteci naţionale - Franţa Biblioteca Naţională - Franţa Limba engleză - Texte programate Biblioteci - Politici de achiziţie Restaurare (biblioteconomie) Reviste Republica Moldova Informare şi documentare Universitatea Liberă Internaţională din Moldova - Activități ştiinţifice Universitatea Liberă Internaţională din Moldova Biblioteci universitare Lingvistică Bibliografiâ Referinţe bibliografice Biblioteci - Relaţii cu publicul Biblioteci - Istorie - Rep. Moldova Bibliosofie Bibliologi celebri Dezvoltarea colecţiilor - Biblioteci Biblioteci - Management Formare profesională Reguli de catalogare Ediţii de specialitate Biblioteci - Parteneriat Biblioteci - Cercetare Biblioteci - Modernizare Jorge Borges Societate informaţională Personalităţi notorii Biblioteci - Patrimoniu - România Biblioteci - Proiecte europene - Pulman Bibliologi Organizarea štiinţei ši activitâţii štiinţifice Biblioteconomie - Teorie Biblioteconomic Literatura pentru copii - Bibliografie Bibliografie ramurală Biblioteci de Stat Biblioteci - Documente nepublicate Biblioteconomie - Personalităţi notorii Biblioteci - Rol socio-cultural Resurse electronice Aspecte istorice Simpozioane ştiinţifice Activitate politico-educativă Informatizare - Biblioteci Învăţământ biblioteconomic - Federaţia Rusă Dezvoltare Biblioteci naţionale - Cehia Măsurarea muncii Biblioteconomie - Personalităţi Internet Dezvoltarea bibliotecilor Biblioteca română din Freiburg - Cercetări științifice Biblioteca viitorului Agricultură Activitate Bibliofilie Biblioteci publice - Rusia Biblioteci - Tehnologii informaţionale Conservarea colecţiilor Automatizare Biblioteca Universităţii Libere Internaţionale din Moldova Informare Baze de date Studii Ştiinţa informaţiei Informaţii - Teorie Cultură Biblioteca - activitaţi Biblioteca contemporană Procesul de la Bologna Standarde - Biblioteci biblioteci-reţea Inspecţie - Biblioteci Bibliotecile lumii Proiecte profesionale Rubakin, N. A. (bibliolog) Biblioteconomie - Biblioteci Simpozioane - Biblioteci Biblioteci naţionale - Istorie Bibliografie etnografică Biblioteci - Finlanda Activitate ştiinţifică Leadership Biblioteci - Promovare Resurse electronice - Acces informaţional Biobibliografii Cartea în URSS - Istorie Carte Omagieri Metode de cercetare științifică Cercetări ştiinţifice - Metodologie Metode de cercetare Biblioteci - Republica Informatică - Dicţionare Cataloage electronice Personalităţi Documentare Lectură Bibliografii Cercetare ştiinţifică Biblioteci publice Biblioteci - Conferinţe Biblioteci - Deservire Inovaţii - Biblioteci Claudia Lux Articole din presă Cooperare interbibliotecară Managementul informaţiei Date statistice Biblioteci - Formare profesională Marea Britanie Creare Biblioteci - Marketing Site
Vă rugăm să schimbaţi parola