Biblioteconomie

Prezentare generală
Lucrări: 621 lucrari in 628 publicatii in 19 limbi
Subiecte
Cooperare interbibliotecară Biblioteci - Modernizare - Rusia Biblioteci ştiinţifice Cultură - Filosofie Universitatea Liberă Internaţională din Moldova - Activități ştiinţifice Automatizare Învăţământ biblioteconomic - Federaţia Rusă Biblioteci - Istorie Republica Moldova Omagieri Învăţămînt biblioteconomic superior Bibliotecă - Teorie Simpozioane - Biblioteci Ştiinţa informaţiei Învăţământ biblioteconomic superior Societatea cunoaşterii Biblioteconomie - Asociaţii Biblioteci - Management strategic Biblioteconomie - Teorie Biblioteci - Asociaţii profesionale( ABDOS ) Biblioteci - Relaţii cu publicul Biblioteci - Personal Personalități - Bulgaria Biblioteconomie - Informații documentare Informare şi documentare Biobibliografii Învăţământ biblioteconomic Management Internet Biblioteci - Documente nepublicate biblioteci Biblioteci - Management Rol socio-cultural Biblioteci - Cercetare Biblioteci - Activitate Competenţe profesionale Biblioteci - Funcţii Lingvistică Management - Biblioteci Biobibliografii Bibliologi celebri Informatică - Dicţionare Aspecte istorice Managment de bibliotecă Bibliometrie Biblioteci - Strategii de dezvoltare Biblioteca contemporană Descrierea bibliografică Referinţe bibliografice Învăţământ superior Biblioteci - Prezentare istorică Ediţii de specialitate Centre naţionale Digitalizare Cultură informaţională Biblioteci - Modernizare Bibliografii - Literatură portugheză Biblioteca - activitaţi Cadre - Management Calitate Publicaţii ale conferinţelor Articole Aspecte filosofice Biblioteci - Administrare Biblioteci - Aspecte socioculturale Strategii de dezvoltare Biblioteci naţionale - Istorie Studii Societate informaţională Biblioteci - Asistenţă metodică Bibliologi Statistică Bibliologie - Rep.Moldova Jorge Borges Biblioteci - Sociologie Biblioteci - Conferinţe Psihologie Referinţe bibliografice online BIbliosofie Biblioteca Naţională - Franţa Standarde Profesii - Alegere Convorbiri Biblioteci ­ Terminologie Ediţii periodice de specialitate Bibliografie etnografică Limba engleză pentru bibliotecari Societatea informaţională - Rolul bibliotecilor Centre de documentare Literatură rusă - Bibliografii Formare profesională IFLA - Preşedinţi Ştiinţa informării Biblioteci - Finanţare - Fonduri Bibliotecari - Formare Biblioteci ale autorităţilor raionale - Ucraina Biblioteconomie - Republica Moldova Sistem naţional de biblioteci - RM Biblioteconomie - Cercetări ştiinţifice Biblioteci - Activitate ştiinţifică Biblioteconomie - Terminologie specială Metode de cercetare Profesia de bibliotecar - Prognoze Standarde internaţionale Rubakin, N. A. (bibliolog) Tehnică de bibliotecă Sistem de credite Biblioteca Naţională a Republicii Moldova Dezvoltarea bibliotecilor Funcţii educative Lucrări metodice Claudia Lux Simpozioane ştiinţifice Patrimoniu cultural - Promovare Reviste Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat "A. Russo" din Balţi Practica pedagogică Biblioteca ONU Bibliotecile lumii Biblioteci naţionale - Franţa Biblioteci academice Personalităţi Biblioteci - Moldova Ghiduri Biblioteci - Valoarea bibliotecii Biblioteci - publicații metodologice Biblioteci - Inovaţii - Tipologie Bibliografie Informaţii tehnico-ştiinţifice Bibliofilie Cultură - Istorie Informare documentară Societate Informaţională Programe de dezvoltare - Biblioteci Biblioteca ULIM Restaurare (biblioteconomie) Calculatoare Tehnica de bibliotecă Personalităţi Bibliologie Biblioteci - Istorie - Rep. Moldova Cartea în URSS - Istorie Aspecte pedagogice Colocvii Publicaţii periodice Rolul cărții în era digitală Biblioteci - Patrimoniu - România Biblioteconomie Memorii Dezvoltarea colecţiilor Biografii Biblioteci publice - Rusia Biblioteci universitare - România Informatizare - Biblioteci Managementul informaţiei biblioteci-reţea Conservarea colecţiilor Biblioteca Universităţii Libere Internaţionale din Moldova Literatura portugheză - Bibliografii Biblioteca Anul bibliologic Economie Marea Britanie Interviuri sociologice Sisteme automatizate Personalităţi notorii Lectură Biblioteci - Computerizare Biblioteci - priorități profesionale Publicaţii periodice - Federaţia Rusă Cunoaștere locală în biblioteci Informaţii - Teorie Publicații Reuniune-România Biblioteci şcolare - România Dezvoltare Biblioteci - Cercetări sociologice Carte Bibliografie Biblioteci universitare Biblioteca de stat "V.I.Lenin" Biblioteconomie - Personalităţi biblioteci tradiţionale Bibliografie ramurală Biblioteconomia ca ştiinţă Administrare Ranganathan Biblioteci - Proiecte Articole din presă Culegeri Biblioteconomie - Biblioteci Biblioteci - Directori Standarde - Rep. Moldova Sistemul de educaţie şi învăţămînt Bibliografiâ Biblioteci - Tipuri de documente Manuale Texte programate Documentare 1917-1991 Dicţionare pe subiect Biblioteci - Dezvoltare Biblioteci - Metodologie - România Cataloage electronice Sec. 21 Cultură Biblioteci - Științe informaționale Agricultură Biblioteci ­- Terminologie Automatizarea bibliotecilor Biblioteci generale Biblioteci - Formare profesională Biblioteci - Schimb de experienţe Biblioteci Cititori Biblioteci - Proiecte europene - Pulman Aspect socio-cultural Publicaţii Biblioteci - Activitate informaţională Dezvoltarea colecţiilor - Biblioteci Documentare - Teorie Biblioteca Babel Biblioteci - Conferinţe - România Instruire online Mijloace de comunicare Bibliologie - Culegeri Biblioteci ­ Inovaţii Comunicare ştiinţifică Resurse electronice Literatura universală - Bibliografii Literatura pentru copii - Bibliografie Servicii de bibliotecă Documentologie Tehnologie informaţională Biblioteci - Republica Recenzii - Cărţi Dialoguri Conferinţe - Krimeea 2006 Cercetare și inovare Biblioteconomie - Manuale Personalităţi marcante Biblioteci - Statistică Biblioteci - Achiziţii Bibliografii Agricultură Educaţie Informare Biblioteci - Tipologie Sociologia bibliotecii Biblioteci - Republica Moldova Universitatea Liberă Internaţională din Moldova Bibliologie - Rusia Metodologie Biblioteci - Concursuri Cercetare sociologică Personal - pregătire profesională Organizarea štiinţei ši activitâţii štiinţifice Reglementarea muncii Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) Biblioteci - Dezvoltarea colecţiilor Dicţionare terminologice bilingve Aspecte etice Ansamblul producţiei de tipar Culegeri Biblioteconomie - U.R.S.S. Lucrul cu cititori Activitate bibliografică Inspecţie - Biblioteci Statistica de bibliotecă Dicţionare Managementul cunoaşterii Biblioteci - Catalogare - Rusia Cercetări ştiinţifice - Metodologie Biblioteci - Lectură Bibliotecă Legislaţie Biblioteci - Tehnologii informaţionale Conferinţe Tehnologii informaţionale Bibliologi de seamă Profesia de bibliotecar - Studii Clubul "BiblioSpiritus" Politică culturală Procesul de la Bologna Leadership Biblioteci - Conferinţe - Rusia Terminologie Biblioteci - Activitate Biblioteci publice Reguli de catalogare Biblioteca Naţională Bibliotečnoe delo Biblioteci - România Biblioteca română din Freiburg - Cercetări științifice Biblioteci - Rol socio-cultural Aspecte socio-culturale Asociaţia bibliotecarilor - România Biblioteci electronice Cultura informaţiei Măsurarea muncii Biblioteci digitale Informatica aplicată Activitate politico-educativă Biblioterapie Biblioteci - Manuale - Recenzii Biblioteconomie - Standarde Biblioteci naţionale - Republica Moldova Biblioteci ­ Clasificarea Zecimală Servicii bibliografice Resurse electronice - Acces informaţional Metode de cercetare științifică Biblioteci - Patrimoniu cultural Asociaţii profesionale Biblioteci - Finlanda Biblioteci - Deservire Istoria cărţii - România Limba engleză Periodice Aspect sociocultural Biblioteci - Rusia Germania Pregătire profesională Biblioteci de Stat Clasificare şi indexare Reţele de biblioteci Bibliosofie Istorie Resurse bibliografice electronice Bibliografie - Teorie Deontologie Anul bibliologic 2004 Biblioteci - Dezvoltare - Proiecte Biblioteci - Programe Documente juridice Inovaţii - Biblioteci Date statistice Standarde - Biblioteci Biblioteci - Politici de achiziţie Bibliologie - Personalităţi Creare Centre de informare şi documentare Ţările lumii Site Biblioteci - Fonduri Proiecte profesionale Programa IFLA Cartea Biblioteci - Digitalizare Biblioteci - Promovare Cercetare ştiinţifică Bibliotecari Activitate ştiinţifică 1989- Biblioteca viitorului Activitate Biblioteci - Parteneriat Biblioteci şi mass-media Biblioteconomie - Personalităţi notorii Biblioteci naţionale - Cehia Biblioteconomic Recomandări metodice Biblioteca Municipală "B.P. Hașdeu" Biblioteci - Marketing Activitate artistică de amatori Biblioteci - Comunicare Asociaţia Bibliotecarilor din România Tehnica de bibliotecă - România Baze de date Biblioteci - Automatizare Indici bibliografici - Alcătuire Biblioteconomie - Studii Bibliografie locală Filosofia culturii Personalii în bibliologie
Vă rugăm să schimbaţi parola