Limba engleză

Prezentare generală
Lucrări: 1158 lucrari in 1548 publicatii in 11 limbi
Titlurile
10 вечеров на английском языке : Пособие в помощь учителю. Выпуск 2 de: Веселухина, К. В.; Разговорова, Т. И.; Ковалева, Л. И (Text tipărit)
10 английских вечеров : Пособие для учителя de: Закс, Сарра Борисовна (Text tipărit)
Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Anglistica Upsaliensia de: University of Uppsala (Text tipărit)
Английский язык : Имя прилагательное de: Акодес, Михаил Иосифович (Text tipărit)
Subiecte
Jocuri de cuvinte Jocuri video Stilistică Gramatică Aviaţie Cuvinte incrucişate Exerciţii practice Elipse Cadre didactice - Formare continuă Limba latină Limba engleză - Lexicologie - Manuale Literatura pentru copii Limba engleză - Sintaxă Marketing Limba engleză - Metodologie Jocuri Umor Mecanică Învăţământ profesional-tehnic - Curriculum Limba germană Abilităţi de vorbire Scris - Istorie Limba engleză - Comunicare Identitate culturală Manuale, cl. 6 Limba română - Morfologie Twitter Limba vorbită Management Limba engleză - Abrevieri Literatură engleză - Texte programate Terminologie de specialitate Londra Serbări şcolare - Limba engleză Dialecte Limba engleză - Industria alimentară - Manuale Standardizarea limbii Idiomuri Poezie Cuvinte imprumutate Clase primare Puritatea limbii convorbiri Învăţământ superior Negaţie - Gramatică comparativă Limba engleză - Propoziţii Dialecte Corectitudine Abordare didactică Verbe Manuale pentru militari Analiză stilistică Articole Infinitiv Vulgarisme Limba scrisă Materiale didactice Manuale, cl. 9-10 Limba engleză - Proverbe Comunicare interculturală Lexica Predarea limbilor straine în școală Limba franceză - Dicţionare explicative Limba franceză contemporană Diftongi Cultură (teorie) Jocuri Gramatică comparată Cuvinte capcane Limbajul mamelor Publicitate - Limbă şi stil Limba engleză - Lexicologie Comerţ - Terminologie Elaborare Citate - Dicţionare Aforisme Politica limbii Scrisori Diateză Stereotipuri lingvistice Aspect Formarea competenţelor de comunicare Studiu și predare Limba engleză pentru bibliotecari Dicţionare Alfabet Elevi - Competențe lingvistice - Formare Resurse educaţionale digitale Competenţe de comunicare Limba engleză - Informatică - Manuale Dicţionare bilingve - Englez-rus Curs audio Bacalaureat Ortografie Limbaje profesionale Finanţe Comerţ exterior - Documentaţie în limba engleză Dicţionare bilingve - Francez-englez Metalurgie Studiu comparativ Telecomunicaţii Polisemie Competenţe de comunicare - Formare Retorică Metode de predare Limbi germanice - Fonetică Discurs electoral Filologie Manuale, cl.5-8 S.U.A. - Istorie Ziaristică Limba germană - Verbe Cuvinte împrumutate Idiomuri Literatură americană pentru copii Verbe tranzitive Corectitudine politică Limba engleză- Manuale - Man Competenţe de scriere Ghiduri Categorii lingvistice Electronică Teste Proces instructiv-educativ Dicţionare explicative Jargon Gramatică contrastivă Competența etnoculturală Limba engleză - Manuale universitare Drept - Manuale Afaceri Expresie (lingv.) Terminologie medicală Limba şi literatura română Toponimie Învăţământ Muzică - Materiale didactice Verbe frazale Elevi Limba engleză - Traducere - Manuale Scrisori comerciale Lecturi literare Psiholingvistică Limbajul juridic Discurs politic Multiculturalism Учебное пособие Manuale, cl.6 Substantive Nume de animale Cultură lingvistică Interferenţe lingvistice Tehnica traducerii Multimedia Limbaj ştiințific Călătorii de afaceri Biografii Studenţi - Competențe - Formare Multilingvism Limbi individuale Deservirea consumatorilor Proiecte Adverbe - Studii comparative Limba engleză - Sinonime - Dicţionare Marea Britanie Documente pentru instrutuire, învăţare şi studiu Competenţe lingvistice Metode de aplicare Lexicologie Biografii Poezii pentru copii Acronime Educație muzicală Limba română - Lingvistica textului Plagiat - Literatura Omonime Nume de persoane Proverbe Presă Medicină Limba engleză veche Curs intensiv TEFL Fonetică Lexic dialectal Manuale Literatura engleză Limba engleză - Metode de predare Limba engleză Stilistică Sintaxă Limba engleză - Manuale - Tehnică Metode audio-video Artă militară Publicitate Manuale Retorică - Discursuri Copii Limba engleză - Frazeologie Limba engleză - Manuale - Artă Limbajul presei Teze de curs - Elaborare - Metode Muzică Dicţionare explicative Limba spaniolă - Istorie Proteste sociale Dicţionare bilingve - Englez-francez Publicaţii pentru copii Limba engleză - Limba vorbită Limba engleză - Traducere Limba engleză - Etimologie Învăţământ profesional tehnic Agricultură Citire Biblioteconomie Francofonie Semiologie Arta vorbirii Formarea cuvintelor Didactică - Metodologie Maxime Aproximaţie Geologie Morfologie Limba engleză - Sinonime Nume proprii Studiu de caz Comunicare pragmatică Etimologie Limba engleză - Teste - BAC Literatură engleză Adjective Comunicare digitală Vorbire Alfabetizare Limba engleză - Verbe Rețele de socializare Gimnaziu Învăţarea centrată pe elelevi Limba franceză - Gramatică (S) dicţionar Biologie Aspecte socioculturale Textologie Traduceri în limba engleză Limba engleză - Fonetică Metodologie Păsări Sport Limba engleză - Stilistică Preşcolari Limba engleză - Studii Lingvistică computaţională Limba engleză - Limbaje profesionale Conversaţie Ghiduri de conversație Limba engleză - Formarea cuvintelor Limbaje speciale Lingvistică comparată Tehnologii Informaționale și de comunicare (TIC) Corespondenţa de afaceri Tehnologii informaţionale Limba engleză - Teste Discursuri științifice Enciclopedii Enunţ (lingvistică) Cultură contemporană Stilistică Semantică Terminologie Limbi romanice Expresii verbale Simpozioane Pedagogie Limba germană Lingvistică comparat-istorică Chimie Lingvistică cognitivă Veterinărie Studenţi filologi - Competențe didactice Critică şi interpretare Pragmatică Traducători - Competențe profesionale Curriculum educaţional Frazeologisme Limbaj juridic Proverbe Limba engleză - Ştiinţe sociale - Manuale Hiat Scriere creatoare Periodice Limbi moderne Limba engleză - Metafore Traducere Exerciţii Împrumuturi Studenţi - Formarea competențelor Ghiduri metodologice Limba arabă Limba engleză - Corectitudine Limbi baltice Conduite motrice Arheologie Istorie Ghid de conversaţie - Rus-englez Tehnologie chimică Frazeologie Ghid Limba engleză - Texte programate Istorie şi critică Limbi germanice Bilingvism Acte notariale Psihopedagogie Curs practic Fizică Manuale pentru începători Limbaj online Jocuri creative Expresii idiomatice Propoziţie - Sintaxă Limba engleză - Nume proprii Manuale pentru autoinstruire Limba franceză Lexicologie Limbă dobândită Rețele sociale Metaforă Dicționare terminologice Comunicare profesională Limba engleză - Limba scrisă Competenţe didactice Stilistică - Teorie literară Educaţie moral-spirituală Lingvistică tipologică Paremiologie Dezvoltare Exerciţii şi teste Manuale, cl.2 Politică Limba engleză - Curs de studiu individual Literatura engleză. Cântece Sistemul educaţional Limba kazakh Marketing - comerț Manuale, cl.3 Limba engleză - Istorie Literatură socio-politică Dicţionare bilingve Prepoziţii Reţeaua Internet Lingvistică generală Traducere literară Predare Jocuri de cuvinte Competență interculturală Limba engleză - Manuale - Geografie Morfologie Folosirea limbii periodice Semantica lingvistică Lingvistică comparată Drept Business Limba română - Sinonime Limba engleză pentru economişti Energetică Activităţi de mediere Semantică Citate şi locuţiuni - Dicţionare Comunicare Curriculum şcolar Unităţi frazeologice Limba engleză - Gramatică comparată Jocuri instructiv-educative - Preşcolari Limba franceză - Etimologie Negaţie Verbe modale Manuale, cl.9-10 Vocabular Sinonime Manuale, cl.4 Literatură engleză - Istorie şi critică Manuale, cl.9-11 Analiza textelor Discursuri Metodica predării Învăţământ special - Incluziune educaţională Limba suedeză Lingvistică Metode de instruire video Scriere Retorică - Arta vorbirii Teste Locuţiuni verbale Limba engleză - Fonetică - Manuale Posesia (noțiune lingv.) Neologisme Limba engleză - Cîntece pentru elevi Învățământ primar - Activități interactive Educaţie fizică Limba engleză - Cunoaştere practică Sociolingvistică - Republica Moldova Studenţi filologi - Competențe de comunicare Limba engleză - Lingvistică aplicată Frazeologie comparată Analiza discursului Cuvinte împrumutate Morfologie (Lingvistică) Învăţământ modern Studii Terminologie biologică Jurişti Gândire critică - Dezvoltare nuvele Arta scrisului - Manuale Fonetică - Fonologie - Foneme Lexicologie - Lingvistică Manuale, cl.8 Tehnică Sociolingvistică aplicată Teatru Aspect economic Anglicisme - Limbi europene Convorbiri Lingvistică - Semantică Cuvinte încrucişate Bilingvism - Materiale didactice Jocuri instructiv-educative - Clase primare Dificultăţi Cultură - Manuale Tehnologii forestiere Dialecte Limba germană Limbă Tehnică literară Clişee Limba engleză - Frazeologie Stilistică funcţională Conştiinţa juridică - Statul de drept Limba engleză - Pronunţie Metode şcolare, cl.5-9 Proiecte didactice Limbaj politic Competențe de comunicare Jocuri instructiv-educative Limba engleză - Folosirea limbii Formare Oceanologie - Proverbe Manuale universitare Cuvinte străine Silabe Metode didactice Limba engleză - Manuale Jurămînt Limba engleză - Conversaţie Axiologie Semantică (lingvistică) Stilistică literară Limba engleză - Idiomuri Elevi - Dezvoltarea creativităţii Scrieri academice Literatură engleză - Critică şi interpretare Metadiscurs Etnografie Limba rusă SUA Ghid de conversaţie - Chinez-englez Terminologie militară Tehnologii computaţionale Fonetică Tehnologia informaţiei Arta scrisului Calculatoare Legende populare Nuvele Limba rusă - Lingvistică comparată Fragmente lexicale Publicitate - Texte publicitare Teoria traducerii Teatru şcolar Studenți - Competenţe pedagogice Pedagogie universitară Limba engleză - Dicţionare Analiză semantico-gramaticală Evaluare Economie naţională Texte programate Categorii gramaticale Dicţionare ilustrate Limba latină - Istorie Corespondenţă de afaceri Limba engleză - Exerciţii Ştiinţe naturale Lucru individual - Elevi Gramatică (lingvistică) Filosofia limbii Exprimare corectă Cărţi ilustrate pentru copii Sinonime Literatură universală Grădiniţe de copii Aeronautică Gramatica limbii engleze Traducere tehnică - Limba engleză Limba engleză - Istorie Economie Competenţe comunicative Limba engleză pentru jurişti - Manuale Greşeli Studiere şi învăţare Limba română - Frazeologie Limba ucraineană Manuale, cl.11 Incluziune educaţională Limba engleză - Dialoguri Dicţionar englez-român Limba engleză - Economie - Manuale Oameni de știință Elevi - Formarea competențelor Cunoaştere practică Comunicare (psihologie) Cântece pentru studierea limbilor Limbaje profesionale Frazeologie - Manuale Greşeli de vorbire Percepţia vorbirii Terminologie specială Culegeri Marea Britanie Figuri de stil Didactică - Manuale Limba engleză - Predare - Învățare Stereotipuri Curs de studiu individual Globalizare lingvistică Acţiuni de cercetare Nume geografice Limbaj medical Traduceri Lingvistică structurală Studenţi - Formarea competențelor profesionale Limbi indo-europene Analiza discursului Limba engleză - Filosofie - Manuale Texte programate Învățământ la distanță Terminologie geografică Relaţii cu publicul Texte literare - Analiză discursivă Strategii de predare Limba română - Anglicisme Oratorie Biologie Ţări anglofone Cultură Tehnologie forestieră Cadre didactice - Formare profesională Artă Verbe funcționale Limba română Invenţii şi descoperiri Analiza textului Onomastică Metodologie didactică Manuale, cl.9 Colegii pedagogice Formarea cuvintelor Cultura vorbirii Limba engleză - Gramatică - Manuale Învăţământ profesional - Tehnologii informaţionale Limba engleză pentru marinari Limba engleză - Analiza textelor Curs audio-video Rol educaţional Dicţionare bilingve - Englez-francez, francez-englez Fonologie Manuale, cl.10-11 Pictură Limba engleză pentru studenţi fără frecvenţă Animale Semantică Limbi artificiale Limba engleză pentru afaceri Sinonimie morfologică Terminologie politică Limba engleză - Sociolingvistică Sintaxă Bibliografii Limba engleză - Semantică Educaţie Derivarea cuvintelor Interjecţii Exerciţii Corespondenţă comercială Noțiuni elementare Învăţare Traduceri Industria vinului Limba engleză - Conferinţe Manuale, cl.10 Culegeri Tehnica literară Traducere Limba engleză pentru copii Dicţionare Limbaj publicitar Terminologie economică Limba engleză - Onomastică Elevi - Evaluarea cunoştinţelor Limba română - Gramatică Publicaţii continue Personal administrativ Competenţe lingvistice - Formare Diafilme Citire - Metode didactice Limba engleză - Manuale - Biologie Conferinţe Tehnică Criză Limba engleză - Fonologie Medici Comerţ exterior Dezvoltarea limbii Frazeologie Discurs (lingvistică) Geografie Futurologie Pregătire lingvistică Limba engleză pentru medici Abrevieri Mass media Limba engleză - Analiza discursului Metode Fraze Terminologie juridică Retorică - Aspect politic Limba engleză - Vocabular Şcoală Civilizaţie Interculturalitate Limba engleză - Analiza discursului Colocații Manuale Acronime - Dicţionare Aspect sociocultural Studenți - Competenţe de comunicare Limba engleză - Gramatică Limba engleză - Dialecte Literatură engleză pentru copii Iniţiale Lingvistica textului Contracte Business Limba engleză - Terminologie Matematicieni Dicţionare bilingve - Englez-român Black Lives Matter Limba engleză - Jocuri Drept Predare - Învățare - Metode Limba engleză - Părţi de vorbire Matematică Negaţie Literatură americană Cadre didactice Gramatică funcţională Metodica predării limbilor străine Structura limbii Abecedare Manuale, cl.7 Cultură şi civilizaţie Informatica Semantică lexicală Manuale, cl.5 Citate - Aforisme - Maxime Exerciţii şi probleme
Vă rugăm să schimbaţi parola