Lingvistică

Prezentare generală
Lucrări: 881 lucrari in 913 publicatii in 21 limbi
Titlurile
Америка через американизмы de: Томахин, Геннадий Дмитриевич (Text tipărit)
Alfabe de: Ahmet-Naci, A.C.; Mehmet, M.A. (Text tipărit)
Antologie dialectală de: Densuşianu, Ovid O. (Text tipărit)
Аспекты фонологической типологии de: Чирикба, Вячеслав Андреевич (Text tipărit)
Subiecte
Comunicare Artă Civilizaţie Estetică Critică literară Teorie literară Studii literare Profesori Limba germană - Gramatică - Teste Religie Creativitate - Dezvoltare Lingvistică - Bibliografii Feminism Poezie Antologie Gramatică (lingvistică) Ştiinţe umane Cultură românească Pictură Ştiinţe sociale Aniversări culturale Cercetări ştiinţifice Limbi romanice Limba română - Studii lingvistice Francofonie Savanţi basarabeni Filologie Manuale Lingvistică matematică Limba judiciară Cuvinte străine Limba franceză - Dicţionare explicative Istoria limbii Istorie şi critică Etnologie Botanică Limba română - Bibliografii - Personalităţi Fonetică Filosofie Lingvistică - Filozofie Verbe Limba engleză - Texte programate Informatică Limba română - Gramatică Limbi slave Teatru Lingvistică generală Lingvistică comparată Lingvistică - Conferinţe Estetică literară Matematică Teologie Logică Limba română - Istorie Limba română - Metode didactice Emoţii (psihologie) Lingvistică comparat-istorică Turism Filozofie Structuralism - Lingvistică Psiholingvistică Sociolingvistică Semantică Politică - S.U.A. Limba română - Terminologie Drept Filologie - Conferinţe Învăţământ superior Biblioteconomie Literatură - Istorie şi critică Limba română - Analiza textului Limba română - Stilistică Retorică - Arta vorbirii Prozodie Antropologie Libertate de exprimare Literatura Limbi africane Arta scrisului Analiză cantitativă Limba română - Dialecte Limba engleză Curente literare Fonetică generală Etimologie Poveşti Evoluţie Limba germană - Studii - Culegeri Hermeneutică Limba rusă - Abecedare Limbi romanice - Dialecte Limba română - Cercetări ştiinţifice Semiotică - Lingvistică Bibliografie - România Bibliografie Limba rusă - Materiale didactice Terminologie ştiintifică Metode de predare Onomastica naţională Bibliografii Limba franceză - Lexicologie - Manuale Gramatică generativă Sintaxă Gramatică funcţională Tipologiâ (lingv.) Limba franceză - Semantică Lingvistică - Lexicologie Literatură universală - Istorie şi critică Literatura pentru copii Politică internă Argumentare Bilingvism Lingvistică contrastivă Lingvistică - Stilistică Limbi congo-kordofaniane Lingvistică - Gramatică Metaforă Limba română - Lingvistică Culegere Muzică Dialecte Traduceri - Metode Limba germană - Semantică Literatura engleză. Dicţionare Limbi indo-iraniene Didactică Retorică Lingvistică - Traduceri Limba rusă Lingvistică - Analiza discursului Teoria traducerii Lingvistica textului Limba franceză - Lexicologie Stilistică Semantică (lingvistică) Lexicologie Dialectologie Stilistică Limba engleză - Sociolingvistică Metodica predării Lingvistică - Cercetări Universitatea de Stat din Moldova Limbi nord-amerindiene Manuscrise Dicţionare enciclopedice Literatura engleză - Nuvele Limba română - Etimologie Limba franceză - Dialecte Filologie - Personalităţi Folclor Semiotică Personalităţi - Rep. Moldova Vorbire în public Marxism Limba rusă - Manuale Abecedare - Limba rusă Proverbe Limba franceză - Neologisme Neologisme Toponimie Educaţie în şcoală Formarea cuvintelor Vorbire - Teorie Comunicare verbală Limba română - Cultura vorbirii Limba rusă - Morfologie Lingvistică - Computerizare Dicţionare terminologice Analiza discursului Memorie Filosofia limbii Rusia Abrevieri Lingvistică - Dicţionare Lingvistică - Şcoli şi curente Limba spaniolă Carte Congrese Morfologie Profesori universitari - Republica Moldova - Omagieri Terminologie politică Traducere Studierea limbilor Critică Lingvistică structurală Aniversări Limbi baltice Limba rusă literară Economie - Terminologie Limbi moderne Frazeologie Lingvistică - Metode de predare Dicţionare bilingve - Român-francez Istoria limbilor Filologie generală Sisteme de scriere şi notare Surse istorice - Studiere Limbi moderne - Metode de predare Interferenţe culturale Dialog - Analiza lingvistică Exprimare corectă Limba franceză - Derivarea cuvintelor Statistică - Rusia Politica limbii - Rep. Moldova Limba română Dicţionare bilingve Tehnologia informaţiei - Terminologie Terminologie specială Dualism Limba rusă - Frazeologie istorică Emoţii Studii Limba spaniolă - Lingvistică Subiectivitate Metodologia lingvisticii Exprimare (lingv.) Limba franceză contemporană Limba franceză - Lingvistică Jargonul Nume proprii Limbă - Filozofie Terminologie de specialitate - Ştiinţă Personalităţi - România Ţările lumii Limba literară Structuralism Hermeneutică literară Lingvistică - Comunicare Limba ucraineană Fonologie Limba rusă - Frazeologie Feminism (literatură) Teoria cunoaşterii - Epistemologie Limba poloneză - Fonetică Limbi germanice Limba română - Istorie - Studii Limba franceză Biografii - Republica Moldova Limba galiciană Literatură universală Vorbire - Dezvoltare Sinergetică Pragmatică - Lingvistică Interpretarea textelor Relaţii lingvistice Lingvistică romanică Lingvistică tipologică Limba poloneză Dron, Ion (despre) Lingvistică aplicată Dezbateri publice Cercetare Limbi indo-europene Limbi balcanice Gîndire - Idei Cinclei, Grigore (despre) Jocuri creative Limba turcă - Manuale Limba rusă - Culegeri Comunicare nonverbală Limbi vii Imaginar cultural limba rusă Lingvişti Lingvistică comunicativă Limba latină Limba română - Lingvistic Istoria literaturii române Limba română - Lingvistică - Studii dicţionar Literatură română - Basarabia Limba bulgară Âzykoznanie Studiu Lingvistică - Personalităţi Multilingvism Legislaţie Limbi romanice - Conferinţe Istorie Cunoaşterea practică a limbilor - Psiholingvistică Limba română - Origine şi istorie Filosofia lingvisticii Redactare literară Locuţiuni Lexicografie Republica Moldova Limba străveche Discurs (lingvistică) Limbă şi cultură Etnolingvistică Etnie Lingvistică cognitivă Categorii lingvistice Limba română contemporană Limba franceză - Analiza discursului Lingvistică - Terminologie Cultura limbii Identitate Standartizare Cultura - Civilizaţie Metode statistice Conferinţe Metalingvistică Popoarele autohtone Filosofie - Estetică Dezvoltare Traducere automatizată Lingvistică - Corectitudine - Norme Limba italiană Omagieri Limba bielorusă Politica limbii Limba română - Neologisme engleze Polifonie Limba chineză Naţionalism Literatură franceză - Bibliografii Filologie - Bibliografii Limbaje politice Literatura ştiinţifică - Limbaje Limbaj politic Limba franceză - Terminologie Concursuri Ortografie Filologie - Studii Limbaj metaforic Sociolingvistică aplicată Principii economice Universitatea de Stat a Moldovei - Profesori Limba ucraineană (teorie) Semasiologie Limba latină - Influenţe Publicaţii periodice Limbi vorbite Educaţie interculturală Limbaj diplomatic Limba slovacă Literatură română - Critică şi interpretare Literatură rusă Scris Limba portugheză - toponimie - Dicţionare Ziare - Limba şi stil Metateoria lingvisticii Lingvistică generală - Semantică Literatură rusă - Istorie şi critică Limba persană - toponimie - Dicţionare Scriere veche rusă Dicţionare bilingve - Rus-persan Sisteme axiomatice Terminologie financiară Universitatea Liberă Internațională din Moldova - Activitate științifică Limbi ibero-romanice Manuale universitare Tipologie (lingv.) Coşeriu, Eugen (despre) Predare Investigaţii psiholingvistice studiu Leksikografiâ - Slovari Lingvistică - Manuale Teorie Limba albaneză Limba italiană - Copii Limbi creole Enunţ (lingvistică) Controlul limbii Cultură indiană Limbaje Limbi scrise Text ştiinţific Ştiinţe lingvistice - Dicţionare Lingvişti - Biografii Mişcări sociale Limba italiană - Lingvistică Personalităţi - Biografii Limbi străine Studii universitare Lecturi coşeriene, ed. I-a Coşeriu, Eugen, lingvist Studii lingvistice Coşeriu, Eugeniu (despre) Profesori universitari Profesori universitari - Universitatea de stat din Moldova Personalităţi - Basarabia Scriitori clasici români Recenzie Ciornîi, Ion, filolog Personalia Simpozioane Diaspora basarabeană Dicţionar lingvistic "Limba adamică" Periodice Mândâcanu, Valentin (lingvist) Cultivarea vorbirii Colocvii Conferinţe Purice, Mihail, recenzat Casa Limbii Române - Cernăuţi Biobibliografii Şcoli periodice Limba engleză - Metodologie Şcoli şi curente în lingvistică Interferenţe lingvistice Limbi altaice Coşeriana Cantitate - Aspecte lexico-semantice Literatură franceză - Istorie şi critică Comunicare nonverbală - Studii interculturale Dicţionar rus-german Indice bibliografic Educaţie lingvistică Limbi străine - Metode de predare Limbajul artistic Limba germană - Lingvistică Comportament - Adulți Împrumutul lexical Terminologie religioasă Limba portugheză - Lingvistică Filologie - Cercetări ştiinţifice Limbaj poetic Cultură emoțională Dicţionare Ghiduri Critică şi interpretare Gramatică Manuale Fonetică Gramatică comparată Substantive Cultură Personalităţi Lexicologie Dialecte Punctuaţie Propoziţii Articole Terminologie Neologisme Biobibliografii Analiza textului Dicţionare explicative Accent Copii Metode didactice Dezvoltare Bibliografii Culegeri Limbaje profesionale Analiza discursului Atlase Cultura vorbirii Retorică Părţi de vorbire Folosirea limbii Studiere Dificultăţi Metode Origine Terminologie Nume de persoane Derivarea cuvintelor Corectitudinea şi puritatea limbii Limba română Dialog Intonaţie Părţi de propoziţie Traduceri Onomasiologie Nume de familie Morfologie istorică Lexic minim Terminologie socio-politică Teorii Curente Norme Neologisme engleze Fraze Pragmatică Şcoli şi curente Variante fonetice Eufemisme Sintactică semantică Cercetări Structura limbii Limbaj juridic Sec. 21 Identitate culturală Aspecte culturale Denumiri Predarea limbilor Cultura comunicării Metode de cercetare Limbaj şi comunicare Traduceri - Manuale Variabilitate Critică şi interpretare, sec. 20/21 Aspecte lexico-semantice Aspecte sociopolitice Modelare automatizată Relaţii interculturale Geografie regională Instruire asistată de calculator Aspecte psihosociale Unităţi polilexicale Deixisul Interferenţe Relaţii 2011 Studii interculturale Limba franceză Etnografie regională Limba romănă Limba română - Cuvinte derivate - Semantică Blestem Lingvistică - Periodice Publicaţii continue Cromatică Analiză contrastiv-comparativă Limba franceză - Periodice Limbaj profesional Limbaj literar Discurs juridic Interogaţia Complemente necircumstanţiale Literatură română Discursul religios Probleme teoretice și practice Francez-rus Rus-francez Inteligenţă emoțională Lingvistică funcțională Analize și sinteze Academicieni Identitate lingvistică Metafore Aspecte lingvistice Hypertext Imprecaţie Propoziţie - Sintaxă Metodologie didactică Frică - Psihologie Conferințe științifice Discurs politic Lingvistică diacronică Religie Istorie culturală Cercerări științifice Denumiri geografice ruseşti Dezvoltare inovațională Traducere - Metode Semne Împrumuturi lexicale Concepte lingvistice - Formare Dicţionar german-rus Discursuri religioase Valorificare Cultură - Artă - Viață socială Cercetări lingvistice Istorie Politică lingvistică Şcoala de la Praga Literatură franceză - Critică și interpretare Literatură engleză - Critică şi interpretare Identificarea persoanelor Limba moldovenească Limbi polisintetice Traduceri literare Probleme generale Interculturalitate Hărți Diversitate lingvistică Dialecte naționale literatura engleză Discurs didactic Primăvara arabă Limbi străine - Predare - Învățare Unităţi frazeologice regionale Ştiinţe cognitive Lingvistică geografică Intertextualitate Formare lingvistică Valență Noţiuni Literatură Erori de exprimare Semantică lexicală Duete pentru pian Dicționare-bilingve Mass media Beletristică Lingvistică și limbi Limba germană Traducere literară Personalităţi Limbi turcice Erori Minorități lingvistice Verbe funcționale Idiolecte diasporă Limba franceză - Origine și Istorie Personalităţi - Republica Moldova Personalități - România Discurs Limba engleză Motivație Semantică logică Plurilingvism Limba maternă Distopii Italienisme Filologie - Personalităţi - România Traductologie Influenţe politice Sociocultură Comunicare vizuală Influenţe sociale delimitări conceptuale Intimitate Limba română - Lexicologie Concept Lingviști Sincronie(Lingvistică) Diacronie(Lingvistică) Concepte Limbi verbale Sinonimie Abordări Unităţi terminologice Derivarea lexicală Educaţie plurilingvă Analize şi interpretări Dialogism Vorbire cultivată Paralelism Structura informațională Tridimensionalitate Discurs social Cuvinte - Etimologie Religie Ortodoxă Limbaj - Dezvoltare Limbaje - Tipuri Text narativ Traducere literală Analogie Institutul Pedagogic din Chișinău Denominație Coșeriana Specific național Critică și istorie literară Filologie - Personalităţi - Biografii Model Turcisme Limbaj specializat Metafora terminologică Ecologia estetică Interacțiune verbală Fenomene lexico-semantice Deantroponime Varietăţi lexicale Literatura română veche Câmp semantic Sinonimie gramatcală Eufemisme - Limbaj diplomatic Limbi indo-pacifice Limba abui Limbaj educational Traduceri specializate Limba franceză - Gramatică (S) Surse orale Conceptul limbii Semn lingvistic Film Limbaj Comunicare multimodală Lingvistică - Olimpiade Olimpiade de lingvistică Literatură cameruneză Lingvişti români
Vă rugăm să schimbaţi parola