Educaţie

Prezentare generală
Lucrări: 849 lucrari in 871 publicatii in 13 limbi
Subiecte
Ghicitori Comunicare Aforisme Proverbe româneşti Educaţie politică Integrare europeană Educaţie în familie Psihologie pedagogică Educaţie morală Omul - Probleme filozofice Morală Comportament civilizat Drepturile omului Literatura român. Consiliul Europei Biserica Creştină Pedagogie Educaţie - Conferinţe Folclor românesc Religie Creativitate - Dezvoltare Psihologie Politică economică Polonia - Istorie Uniunea Europeană Educaţie - Colaborare internatională Învăţământ - Colaborare internatională Educaţie - Baze pedagogice Adolescenţi - Educaţie morală Democraţie Creativitate Antreprenoriat Antropologie pedagogică Limba engleză - Manuale universitare Drepturile omului (drept internaţional) Teme literare Instruire - Metode Arhitectură Economie Ştiinţe socioumanistice Societate Invenţii Cercetări ştiinţifice Inovaţii Management educaţional Educaţia copiilor în familie Copii - Educaţie în familie Dezvoltarea socială Cunoaştere Copii - Educaţie în şcoală Etnologie Natură Folclor rus Politică Educaţie artistică Preşcolari - Educaţie Educaţia adulţilor Filosofie Sociologie Etică Instruire programată Agricultură Drepturile omului - Protecţie Matematică Logică Autoeducaţie Femei Bătrâni - Asistenţă socială Adolescenţi Psihologie socială Psiholingvistică Grupuri sociale Ocrotirea sănătăţii Învăţământ economic superior Învăţământ superior Biblioteconomie Igienă Biografii Teorii ştiinţifice Epistemologie Pediatrie Educaţie socială Limba engleză Anuare Minorităţi etnice Pedagogia Waldorf Sisteme de educaţie Drepturile omului - Copii Libertate Învăţământ Pedagogie - Republica Moldova - Istorie Materiale didactice Etichetă Şcoli - Organizare Cultură - Republica Moldova Comportament - Psihologie Cultură - Bulgaria Criminologie Organizaţii internaţionale Educaţie în familie - Baze psihologice Metode de predare Învăţământ superior - Republica Moldova Profesori - Formare Tehnologii informaţionale Piaţa muncii Muncă Comportament deviant Educaţie fizică Ştiinţă şi educaţie Învăţământ profesional tehnic Filosofie marxist-leninistă Poliţie de stat Sinucidere Dicţionare Psihologia copilului Comunicare socială Didactică Management Relaţii interumane - Psihologie pedagogică Probleme filozofice Învăţământ preşcolar Învăţământ - Calitate Cugetări Metodica predării Disciplină şcolară Dispozitive electronice Arhive Dicţionare enciclopedice Ştiinţă Preşcolari - Educaţie în grădiniţe de copii Educaţie religioasă Politică economică - Republica Moldova Cultură - Marea Britanie Folclor Fericire Logopedie Matematică - Metode de predare Spiritualitate Jocuri Buget public Principii didactice Educaţie - Calitate Educaţie în şcoală Dezvoltare socială Contract de muncă colectiv Educaţie prin muncă Cultura fizică de asanare Instruire prin muncă Comunicare interpersonală Învăţământ primar Învăţământ - Istorie Relaţii politice internaţionale Relaţii sociale Cooperare internaţională Cultura populară Educaţie civică Comunicare (Etică) Relaţii interpersonale Reforme şcolare Copii de vîrsta fragedă Elevi - Educaţie socială Copii talentaţi (înzestraţi) - Educație Case de copii Comunicare interculturală Performanțe școlare - Evaluare Idealuri religioase Sistem educaţional Educaţie pentru sănătate Botanică - Metode de predare Conştiinţa de sine - Psihologie Pedagogie - Istorie Politica economică - Rep.Moldova Curriculum preşcolar Educaţie tehnologică Educaţie ştiinţifică Pedagogie practică Aptitudini creative - Dezvoltare Corp profesoral Congrese Cunoaştere ştiinţifică Investiţii Cultură spirituală Drepturile copilului Personalitate Dirigenţie Copii vagabonzi Profesori diriginţi Instruire - Clase primare Educaţie ecologică Tehnologii educaţionale Familie (etică) Activităţi culturale Educaţie integrată Energetică Contracte colective de muncă Teste psihologice Elevi - Capacităţi creative - Formare Memorii Căsătorie Învăţământ - Reforme - România Lucrul instructiv-educativ Logopedie - Manuale Politică educaţională - Republica Moldova Voinţă Conflict (psihol.) Mass-media Curriculum gimnazial Înţelegere - Psihologie Personalităţi istorice - Biografii Emoţii Etnocultură Didactică - Metodologie Practică pedagogică Educaţie de cetăţean Învăţământ secundar Educaţie civică - Clase primare Învăţământ de cultură generală Educaţia în familie Educaţie - Planificare didactică Educaţie juridică Pionieri - Organizaţii şcolare Libertate individuală Educaţie economică Educaţie economică în familie Discursuri Ocupaţii Învăţământ universitar Confucianism Metode de instruire Activitate ştiinţifică Etnopedagogie Globalizare Feminism (literatură) Psihoanaliză Libertate socială Formare profesională Legislatie Personalitate - Formare Comunicare - Elevi Metodologie Filosofia educaţiei Valori - Aspecte educative Sociologia familiei Profesori de muzică Educaţie - Tehnologii informaţionale Educaţie - Grupuri etnice Universităţi Limba vietnameză Calitate Educaţie literar-artistică Studii sociologice Învăţământ special Educaţie fizică - Capacităţi motrice Patriotism Cercetare Educaţie civică - Manuale Publicişti Pedagogie - Personalităţi - Biografii Pedagogie - Savanţi - Elveţia Organizarea educaţiei şi învăţămîntului Bibliotecari Inteligenţă Iluminism Migraţie Copii cu handicap Estetică muzicală Administrare Dezvoltarea personalităţii Pionieri (mişcare) Conflicte - Soluţionare Învăţămînt preşcolar Învăţământ - Reforme - Moldova Psihopedagogie specială Socializare Economie - Dezvoltare Multilingvism Familie Organizare şcolară Speranţă (filos.) Gândire creativă Managementul calităţii Management strategic Istorie Autodisciplină Republica Moldova Cultura Instruire - Practică pedagogică Conferinţe Simbol Comportament deviant - Psihologie pedagogică Educaţie muzicală în grădiniţe de copii Învăţământ general Educaţie - Europa Dezvoltare Valori Dezvoltare intelectuală Învăţământ universitar - Moldova Referinţe Tradiţii Patriotism sovietic Organizare scolară Femei - Educaţie Cultură - China Progres Activitate socială Management inovaţional Educaţie - Teorie Şcoala primară Sistem educaţional - Aspecte economice - Republica Moldova Pedagogie psihologică Învăţământ - Conferinţe Cetăţenie Drepturile omului - Materiale didactice Patrimoniu cultural Standardizare Ştiinţe politice Dezvoltare durabilă Educaţie - Principii Politici educaţionale Şcolarii - Probleme social-psihologice Sociologie educaţională Minorităţi etnice - Romi - Europa Respect de sine Voinţă - Educaţie Educaţie interculturală Tratate Elevi dificili - Dezvoltare emoţională Educaţie - Aspecte sociale Seminare Dialoguri interculturale Lucrul extraşcolar Ghicitori ruse Educaţie - Standardizare - Republica Moldova Nobilime - Educaţie Pedagogie - Conferinţe Politică educațională Paremiologie Copii cu deficienţe ale vorbirii - Psihologie corecţională Duhovnaâ kul'tura Vospitanie Pedagogi Tineret (sociologie) - România Şcoală auxiliară Etica profesională Multiculturalism Aspect psihologic Investiţii - Dezvoltarea economică Diversitate culturală Studenţi Teorie ştiinţă Istorie - U.R.S.S. Cultură populară Învăţământ - Rusia - Istorie Pregătire profesională Organizare Tulburările de vorbire Tehnologia informaţiei Educaţie cognitivă Educaţie socială - Republica Moldova Dezvoltare psihică Preşcolari Standarde Învăţământ - Inovaţii Psihologie şcolară Lucrul instructiv-educativ în şcoală Relaţii interculturale - Europa Ghid Instruire Managementul resurselor umane Învătământ profesional politică editorială Copii din familii vulnerabile Conferinţe ştiinţifice Instruire Epoca filozofiei iluministe Omul Odihnă Şcoala Biblioteca Naţională a Republicii Moldova Curriculum Noi tehnologii Proiecte Simpozioane ştiinţifice Copii de 6 ani - Educaţie şi instruire Europenizare Minorităţi naţionale Resurse umane (management) Parteneriat social Cărţi vechi Instituţii de învăţământ Învăţământ - Bucovina învăţământ de cultură generală Școli de arte Cultura digitală Învăţământ privat Bucun, Nicolae (despre) Pâslaru, Vladimir (despre) Şcoli bilingve Responsabilitate pregătire profesională Dezvoltarea bibliotecilor Tineri Şcoli periodice Copii cu deficienţe - Educaţie Adolescenţi - Dezvoltarea personalităţii Recreare Democratizare (politică) Preşcolari cu deficienţe mintale - Educaţie Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul - Activitate ştiinţifică Băieţi - Educaţie Tineri delincvenți - Educaţie Interferenţe lingvistice Elevi cu deficienţe de auz - Educaţie integrată Copii cu deficienţe de auz - Educaţie Copii cu deficienţe ale vorbirii - Educaţie Şcoală şi familie - Colaborare Literatură germană pentru copii Educaţie autodidactă Şcoli - Rusia - Istorie Educaţie - Metodologie Drepturile omului - Educaţie Ocuparea forţei de muncă Preşcolari - Educaţie literar-artistică Teatru popular Managementul proiectelor Educaţie incluzivă Curriculum preuniversatar - Formare Testare psihologică Învăţare continuă Educaţie lingvistică Pedagogi - Competențe profesionale Educaţie de gen Probleme sociale Concepţii filosofice Filosofie practică Cadre didactice - Dezvoltare profesională Mediul rural - Învățămînt Învăţămînt preuniversitar Autoevaluare Psihopedagogie Predare - Învățare Cadre didactice - Formare continuă Concepţii pedagogice Valori educaţionale Parteneriat educaţional Educaţia antreprenorială Competenţe interculturale Comunicare didactică Inteligenţă socială Atenţie - Psihologie Reușita școlară Pedagogie - Culegeri Parteneriat comunitar Legislaţia învăţămîntului Metodologie specială Securitate umană Educaţie nonformală Studenţi - Educatie Valori spirituale pedagogie Pedagogie Autoaprecierea Tehnologii didactice Profesor-elev - Relații Comportament - Copii Activități extrașcolare Învăţământ modern Terapie ocupaţională Transdisciplinaritate Datorie (filosofie) Cadre didactice Dezvoltarea economico-socială Competenţe sociale Competenţe emoționale Codul educaţiei Cadre didactice - Pregătire Învăţământ gimnazial Cultură emoțională Individualizare Proiecte didactice Stare socială Cultivare Manuale Cultură Baze pedagogice Personalităţi Studiu comparativ Clase primare Protecţie Matematică Lexic Analiza textelor literare Copii Metode didactice Dezvoltare Culegeri Rol socio-cultural Puritate Studiere Metode Limba română Soluţionare Aspecte psihologice Aspecte educative Predare Curriculum Teorii Formare Cercetări Reforme Aspecte pedagogice Aspecte filosofice Securitate Elevi Dezvoltare emoţională Incluziune educaţională Clase gimnaziale Evaluare Aspect educaţional Sec. 21 Aspect gender Sec. 18 Pregătire psihologică Aspecte educaţionale Evaluarea cunoştinţelor Adulţi Vârstnici sec. XIX Colaborare Probleme psihologice Implementare Diagnosticare Dezvoltare regională Aspect ecologic Conflicte Valori umanistice Comportament Relaţii interculturale Grădiniţe de copii Aspecte istorico-culturale Dezvoltare profesională Școli profesionale tehnice 1944-1953 Sec. XX Aspect pedagogic Competențe Inovare Învățământ la distanță Teze Metode de examinare Creştere economică Clasele primare Voluntariat Antichitate Programe educaţionale Învătământ primar Forumuri pedagogice Dreptul la educaţie Competenţe pedagogice Competenţe profesionale Competenţe şcolare Limba franceză Elevi cu deficienţe de auz Copii cu dizabilităţi Educaţie culturală Educație timpurie Profesori de artă Pedagogie culturală Standarde europene Societate contemporană Timp liber - Organizare Preadolescenţi Educaţie globală Integrare socială Calitatea învățământului Sec. 15-16 Psihologie motivațională Performanţe școlare Evaluare - Metode Curriculum educaţional Leadership Gândire pedagogică Copii - Dezvoltarea inteligenței Timp liber - Activităţi motrice Activităţi motrice Carieră profesională Educaţie internaţională Tehnologii informaţionale computerizate Aptitudini pedagogice Elevi - Formarea capacităţii de autoevaluare Supranatural Revistă Competenţe culturale Autobiografii - Personalităţi Personalităţi culturale Educaţie formală Tulburări de lectură Cooperație de consum Activităţi didactice Sindicate - Republica Moldova Identitate europeană 1963-1964 Cadre didactice - Dezvoltarea competențelor Femeia şi societatea Strategii didactice Şcoală medie Copii orfani 1888 Protecţia copiilor Persoane vârstnice Malpraxis medical Abilităţi sociale Stratificare socială Motivaţie pentru studii Şcoală Egalitate de gen Rolul pedagogului Incluziune socială Toleranţă (1878-1934) Manageri - Competenţe profesionale Cadre didactice - Competențe profesionale Harta Democratizare Copii romi - Educație Egalitate de șanse Activităţi extracurriculare Schimbări educaționale Valori europene Rezultate şcolare - Evaluare Metodologie didactică Metode interactive Învăţământ formativ Educaţie modernă Parteneriat - Școală - Familie - Comunitate Conferințe științifice Parteneriat - Familie - Comunitate Educație umanistă - Limbi străine Sistem educaţional - Calitate Standarde educaționale Educaţie incluzivă - Republica Moldova Educație matematică Dezvoltare comunitară Dezvoltare personală Religie Istorie culturală Limbaj - Formare Instruire - Tehnologii moderne Voluntariat - Tineret Educație Cadre didactice Securitate naţională Culturii fizice și sportului Conflicte școlare - Soluționare Educaţie contemporană Învăţământ - Dezvoltare Copii cu autism Rechini Didactogenie Valoare Valori morale Atitudini și valori Romi - Copii Infractori Erori medicale Copii - Adaptare socială Recomandări practice Parteneriat - Școală - Familie Violenţa faţă de copii - Prevenire Influenţă Copii cu deficienţe mintale - Terapie Tehnologii noi Documente pentru instrutuire, învăţare şi studiu Documente pentru instrutuire,învăţare şi studiu Copii cu deficienţe psihice Lecţii netradiționale Fundamente ale educaţiei Educaţie la domiciliu Activitate profesională Grupuri etnice Reflecţii pedagogice Literatură franceză - Critică și interpretare Capital uman - Învățământ Teorie Literatură engleză - Critică şi interpretare Sănătate mintală Managementul calității educației Competențe digitale Profesori - Competențe profesionale Tehnologii informaţionale - Gîndire critică Antreprenoriat Literatură - Teme, motive Valori etnopedagogice Limba chineză - Metode de predare Limbi străine - Comunicare Reziliență - Psihologie Copii cu deficienţe de auz Competenţe de comunicare Interculturalitate Literatură - Critică şi interpretare Copii victime Integrare europeană - Republica Moldova Învăţământ preșcolar Raportare financiară Abuz sexual Copii cu handicap mintal Educaţie prin folclor Limbi străine - Predare - Învățare Importanță Școala - Rol social Teorii epistemologice Relaţii părinţi-copii Manuale, cl.11-12 Limba bulgară Teorii filosofice Elevi supradotaţi TIC Libertatea educaţiei Literatură Formare continuă Cercetări pedagogice Idealuri şi scopuri Copii cu deficienţe ale vorbirii Colegii medicale Gospodării Tineri din mediul rural Învăţământ - Uniunea Europeană Pregătire vocațională Beneficii Învățămînt Instituţii de învăţămînt Cursuri de instruire Tehnologii digitale Adevăr și falsitate Drepturile copiilor Coeziune socială Psihologia socială Colective școlare Limba germană Comunicare persuasivă (educație) Şcoală de cultură generală Valori educaţionale Forme și modele de bază Intelectuali Literatură americană - Personalități - Biografii Copii cu deficienţe mintale Educația naționalităților Arta fotografică Învățământ școlar - Cernăuți Copii - Protecţie Personalităţi Migraţie - Aspect economic Maturitate şcolară Orfelinate E-learning Drone - Utilizare Influenţă culturală Renaştere națională Valori naționale Învăţare socială Schimbare socială Integrare socio-educațională Arte vizuale Aspect sociocultural Școli Educație - Strategii de dezvoltare Științele educației Educație civică - Drepturile omului Studii superioare Drone Psihologie școlară Tehnologii comunicative Copii cu deficienţe fizice şi psihice Asistenţă la domiciliu Cetăţeni - Drepturi și îndatoriri Aspect psihopedagogic Managementul crizelor Colectivism Educație digitală Atitudinea părinților (educație) Strategii didactice interactive Paideuma pedagogică Calitatea educației Studenţi medici Conferințe naționale Învăţare Copii cu deficienţe de adaptare Tătari din Crimeea Organizaţii şcolare Copii cu deficienţe Spațiu European Învăţământ muzical Distanţă socială Proiecte europene Pandemie COVID-19 Art-pedagogie Biblioteca digitală Învățare online Managementul eticii Cultura eticii Dialogism Detenție Predare/învățare/evaluare Teoria educației Gândiri sistemice Parteneriat european Învățare în mediul virtual Transformare Viaţa personală Copii cu paralizie cerebrală Instruire nonformală Educatori Manual digital interactiv Principiul meritologic în învățare Meritologie Învățare organizațională Concepție Alocații bugetare Dezvoltare durabilă Cooperarea consumatorilor Instituție Web conferințe Sudul Basarabiei Ghiduri metodologice Implementarea tehnologiilor Dezvoltare psihologică Tehnologii comunicaționale Programe de studii - Evaluare Proiectul educațional Pro Lectura Proiecție curriculară Competenţe matematice Părinţi Preşcolari cu deficienţe mintale Comportament inadecvat Educaţie parentală Educație prin artă Competența comunicativă Învățătură interculturală Paradigme pedagogice Bariere în comunicare Promovarea culturii Angajator Impact Formarea competențelor profesionale Formarea personalităţii elevului Protecţie socială - Copii Globalizare Identitate sovietică Managementul școlii Competență-performanță-calitate Instruire STEM Jocul didactic online E-manual/manual digital Manualul digital Jocul didactic Competenţe parentale de gen Motivație cognitivă Motivație extrinsecă Motivație intrinsecă Pedagogie alternativă Dezvoltarea autocunoașterii elevului Abilități curriculare Instruire online Lecții online Webinar Clasă virtuală Risc pedagogic Modele greșite Procesul dudactic Modele greșite de educație Dezvoltarea competențelor Motivarea elevilor la matematică Informatizarea educaţiei Greșeli didactice Elevi dotați la matematică Elevi dotați Aptitudini matematice de performanță Managementul lecției Idealuri şi scopuri – Etnocultură Aspecte ştiinţifice și practice Era digitală Cultura relațiilor intergeneraționale Învăţarea centrată pe student Reușita studenților Cultura de securitate Organizaţii internaţionale de învăţământ Stil educațional respingător Impactul pandemiei COVID-19 Persoanel cu cerințe speciale Covid-19 - Impact Antrenamente sportive Lingvistică/Filologie Găndire inovatoare Elevi alolingvi Dezvoltarea competenței de comunicare Educație pentru integritate Învățămînt general Authenticity Modele de comunicare Competenţe didactice Persoana umană Auzul muzical Conştiinţa civică Tineri delincvenți Educație publică. Educație Învăţământ - Metodologia instruirii Învăţământ - Proiecte educaționale Proces de învățămînt 1917-1936 Cartea electronică Criză pandemică Tineri migranți Aderarea la Uniunea Europreană Strategii de învățare Publicații ale societăților Aspecte educaționale Învăţare transformativă Cultura democratică Copii surdo-muţi Copii orbi Tehnologii inovatoare Transformări digitale Instituții școlare Materiale didactice Literatură - Proiecte educaționale Copii, adolescenți Procesul Bologna Motivaţie - Carieră Stări conflictuale Cercetări psihopedagogice Securitatea pacienților Handicapaţi fizic Copii cu handicap de auz Handicapaţi mintal Complexitatea relațiilor Educație pentru timpul liber Program cu zi prelungită Angajament civic Limbaj 1936-1940 Învăţământ - Reforme Munca Inocență Flora Vârsta preșcolară Proiectul Chișinăul Marii Uniri Abordare didactică
Vă rugăm să schimbaţi parola