Educaţie

Prezentare generală
Lucrări: 746 lucrari in 774 publicatii in 13 limbi
Subiecte
Învăţământ Igienă Şcoli Clase primare Nobilime - Educaţie Conferinţe Cultură spirituală Adulţi Copii cu handicap Valori - Aspecte educative Copii vagabonzi Studenţi medici Învăţământ - Colaborare internatională Psihologia copilului Epoca filozofiei iluministe politică editorială Şcoală de cultură generală Copii cu deficienţe Educație incluzivă Curriculum preuniversatar - Formare Concepţii pedagogice Metode de predare Limba română Pedagogie - Republica Moldova - Istorie Învăţământ secundar Parteneriat - Familie - Comunitate Timp liber - Organizare Management strategic Educaţie - Tehnologii informaţionale Reușita școlară Pedagogie culturală Biserica Creştină Educaţie economică în familie Sănătate mintală Educaţie - Standardizare - Republica Moldova Managementul calităţii Standarde Femei - Educaţie Femeia şi societatea Cadre didactice - Pregătire Pedagogie Conferințe științifice Sec. 15-16 Schimbări educaționale Valori spirituale Filosofie practică Cunoaştere Minorităţi naţionale Educaţie - Grupuri etnice Aspect ecologic Învățământ școlar - Cernăuți Aspect educaţional Educație - Strategii de dezvoltare Filosofie marxist-leninistă Lexic Minorităţi etnice - Romi - Europa Arta fotografică Teorii filosofice Atitudini și valori Influenţă Autoeducaţie Ocuparea forţei de muncă Bătrâni - Asistenţă socială Integrare socială Parteneriat european Biblioteca Naţională a Republicii Moldova Dispozitive electronice Distanţă socială Educaţie prin folclor Dezvoltare psihologică Strategii didactice Educaţie cognitivă Bariere în comunicare Profesori de muzică Identitate sovietică Managementul școlii Jocul didactic online Instruire STEM Politici educaţionale Clasă virtuală Comportament inadecvat Aptitudini matematice de performanță Lucrul instructiv-educativ în şcoală Gândire creativă Copii cu deficienţe psihice Şcoli - Organizare Psihologie pedagogică Logică Şcoala primară Copii cu deficienţe de adaptare Manuale Educaţie - Baze pedagogice Baze pedagogice Disciplină şcolară Metode didactice Congrese Dirigenţie Elevi dificili - Dezvoltare emoţională Colectivism Instruire prin muncă Copii cu deficienţe mintale Protecţie Şcoli bilingve Organizare Dezvoltarea economico-socială Curriculum Principii didactice Metode Socializare Spiritualitate Muncă Învăţământ special Sistem educaţional - Aspecte economice - Republica Moldova Democraţie Educaţie civică - Clase secundare Voluntariat Educaţie - Europa Multiculturalism Educaţie fizică - Capacităţi motrice Dicţionare Inteligenţă Reforme şcolare Harta Tehnologii informaţionale Educaţie tehnologică Educaţie ştiinţifică Cultură emoțională Profesor-elev - Relații Educaţie economică Implementare Tehnologii didactice Educaţie de gen Educaţie culturală Şcoală Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul - Activitate ştiinţifică Cadre didactice - Formare continuă Educaţie - Calitate Copii cu deficienţe ale vorbirii - Psihologie corecţională Respect de sine Învăţare continuă Cărţi vechi Instituţii de învăţământ Dezvoltare comunitară Copii - Protecţie Drepturile omului - Copii Incluziune socială Educaţie lingvistică Tehnologii comunicative Limbaj - Formare Simbol Egalitate de gen Transdisciplinaritate Managementul eticii Cadre didactice Dreptul la educaţie Educaţie politică Meritologie Cultură - Bulgaria Interferenţe lingvistice Implementarea tehnologiilor Tehnologii comunicaționale Proiectul educațional Pro Lectura Educaţie modernă Învăţământ formativ Pandemie COVID-19 Pionieri (mişcare) Manualul digital Pedagogia Waldorf Dezvoltarea autocunoașterii elevului Instruire online Risc pedagogic Strategii didactice interactive Didactogenie Matematică Pedagogie Istorie Copii de vîrsta fragedă Management Femei Orfelinate Învăţământ - Reforme - Moldova Învăţământ superior - Republica Moldova Teorie Organizare scolară Teorii Psihologie Management educaţional Învăţământ superior Personalitate - Formare Școli profesionale tehnice Instruire Tătari din Crimeea Copii cu dizabilităţi Voinţă Educaţie socială Practică pedagogică Teorii epistemologice Gospodării Omul Pâslaru, Vladimir (despre) Legislaţia învăţămîntului - Bielorusia Învăţământ - Rusia - Istorie Curriculum gimnazial Elevi cu deficienţe de auz Educație timpurie Parteneriat comunitar Parteneriat educaţional Sociologie Educaţie de cetăţean Matematică - Metode de predare Dezvoltare profesională Instruire - Clase primare sec. XIX Jocuri Rezultate şcolare - Evaluare Pedagogi Instruire - Practică pedagogică Tehnologii informaţionale computerizate Competenţe şcolare Limba engleză - Manuale universitare Competenţe pedagogice Paremiologie Metodologie didactică Cultura digitală Învăţămînt preşcolar Etnocultură Cultură populară Teatru popular Educaţie autodidactă Tineri din mediul rural Metode interactive Pedagogi - Competențe profesionale Forme și modele de bază Literatură - Critică şi interpretare Literatură - Teme, motive Supranatural Integrare europeană - Republica Moldova Tehnologii informaţionale - Gîndire critică Educaţie incluzivă - Republica Moldova Învăţământ preșcolar Romi - Copii Copii romi - Educație Cetăţeni - Drepturi și îndatoriri Cetăţenie Drepturile omului - Educaţie Cercetare Paideuma pedagogică Aptitudini pedagogice Învăţământ - Inovaţii Valori educaţionale Sistem educaţional - Calitate Cultura eticii Calitatea educației Principiul meritologic în învățare Personalităţi culturale Probleme sociale Interculturalitate Rol socio-cultural Alocații bugetare Folclor rus Dialogism Limbi străine - Comunicare Valori umanistice Teorie Manageri - Competenţe profesionale Concepție Resurse umane (management) Educaţie nonformală Formarea competențelor profesionale Psihologie școlară Educație prin artă Modele greșite Dezvoltarea competențelor Învățare online Aspect psihologic Limba franceză Învăţământ - Calitate Stare socială Pedagogie - Savanţi - Elveţia Pedagogie - Personalităţi - Biografii Autodisciplină Organizaţii internaţionale de învăţământ Copii Copii talentaţi (înzestraţi) - Educație Duhovnaâ kul'tura Vospitanie Psihopedagogie Copii cu paralizie cerebrală Comportament civilizat Probleme psihologice Conştiinţa de sine - Psihologie Ştiinţă Individualizare Învătământ - Marketing Atenţie - Psihologie Managementul proiectelor Pedagogie - Istorie Creştere economică Educaţie - Conferinţe Dezvoltare durabilă Elevi - Formarea capacităţii de autoevaluare Învăţământ primar Învăţământ gimnazial Dezvoltarea personalităţii Cooperație de consum - Educație Tratate Societate contemporană Arhive Creativitate - Dezvoltare Dezvoltare emoţională Teme literare Natură Politică educaţională - Republica Moldova Recomandări practice Educaţie la domiciliu Competenţe emoționale Psihologie socială Aspecte educative Cadre didactice - Dezvoltarea competențelor Patriotism Școala - Rol social Patriotism sovietic Teze Cultivare Colaborare Atitudinea părinților (educație) Violenţa faţă de copii - Prevenire Relaţii părinţi-copii Didactică - Metodologie Gândire pedagogică Carieră profesională Integrare socio-educațională Relaţii interumane - Psihologie pedagogică Stratificare socială Managementul calității (educației) Libertatea educaţiei Învățare organizațională Dezvoltare intelectuală Ghicitori Drone - Utilizare Proiecție curriculară Învățătură interculturală Securitate TIC Motivație cognitivă Educaţie artistică Pedagogie alternativă Motivarea elevilor la matematică Învățământ la distanță Reușita studenților Tineri delicvenţi - Educaţie Cultura de securitate Incluziune educaţională Administrare Etică Energetică Economie Voinţă - Educaţie Lucrul instructiv-educativ Organizaţii internaţionale Libertate socială Studii sociologice Elevi Formare Clase gimnaziale Educaţie - Colaborare internatională Culegeri Competenţe profesionale Pregătire profesională ştiinţă Evaluare Democratizare (politică) Metodologie specială Educaţie socială - Republica Moldova Politică economică - Republica Moldova Educaţie civică - Manuale Cooperare internaţională Performanțe școlare - Evaluare Instruire - Tehnologii moderne Educaţie - Planificare didactică Filosofia educaţiei Agricultură Referinţe 1888 Invenţii Literatură franceză - Critică și interpretare Culturii fizice și sportului Discursuri Sisteme de educaţie Învăţământ - Istorie Standarde educaționale Sociologie educaţională Drepturile omului (drept internaţional) Valoare pedagogie Tehnologii didactice Copii cu deficienţe de auz Importanță Integrare europeană Iluminism Valori educaţionale Literatură americană - Personalități - Biografii Relaţii interculturale Minorităţi etnice Educația naționalităților Educaţie ecologică Învăţământ - Bucovina Libertate individuală Limba vietnameză Învăţământ universitar Drepturile omului - Materiale didactice Folclor Personalităţi Persoane vârstnice Vârstnici Ocupaţii Drepturile copilului Aspecte educaţionale E-learning Gândiri sistemice Instruire nonformală Adevăr și falsitate Sinucidere Diversitate culturală Investiţii Lucrul extraşcolar Învăţământ muzical Educaţie parentală Educaţie formală Jocul didactic Științele educației Webinar Idealuri şi scopuri – Etnocultură Educaţie interculturală Tehnologii digitale Studiu comparativ Copii cu deficienţe fizice şi psihice Profesori - Formare Politică Manuale, cl.11-12 Cercetări Şcoală auxiliară Educaţia copiilor în familie Familie Asistenţă la domiciliu Educaţie fizică Probleme filozofice Psihoanaliză Filosofie Educaţie în familie Învăţământ modern Fericire Mediul rural - Învățămînt Educație Învătământ primar Educaţie integrată Învăţământ - Conferinţe Educaţie incluzivă Educaţie - Metodologie Psihopedagogie specială Aptitudini creative - Dezvoltare Formare profesională Tulburările de vorbire Comunicare Adolescenţi - Dezvoltarea personalităţii Investiţii - Dezvoltarea economică Timp liber - Activităţi motrice Activităţi motrice Copii de 6 ani - Educaţie şi instruire Testare psihologică Proiecte didactice Grădiniţe de copii Anuare Tradiţii Dezvoltarea socială Organizare şcolară Recreare Odihnă Tineret (sociologie) - România Polonia - Istorie Dezvoltare Sec. 21 Egalitate de șanse Calitatea învățământului Reflecţii pedagogice Colective școlare Educaţie religioasă Religie Educaţie - Teorie Dezvoltare Conferinţe ştiinţifice Conflicte - Soluţionare Învăţare socială Comunicare interpersonală Piaţa muncii Educaţie în şcoală Educaţie juridică Economie - Dezvoltare - Rep.Moldova Elevi - Capacităţi creative - Formare Aspect gender Managementul resurselor umane Simpozioane ştiinţifice Teorii ştiinţifice Conflicte Educație umanistă - Limbi străine Dialoguri interculturale Drone Creativitate Competenţe de comunicare Preşcolari cu deficienţe mintale Programe de studii - Evaluare Predare Aspecte ştiinţifice și practice 1944-1953 E-manual/manual digital Republica Moldova Comunicare didactică 37.026:316.77 Motivație intrinsecă Procesul dudactic Competenţe matematice Competențe digitale Informatizarea educaţiei Elevi dotați la matematică Activităţi didactice Cultura relațiilor intergeneraționale Instruire Stil educațional respingător Persoanel cu cerințe speciale Învăţământ universitar - Moldova Politică educațională Adolescenţi Instruire - Metode Copii cu handicap mintal Idealuri şi scopuri Educaţie morală Standardizare Aforisme Cultură Studiere Colegii medicale Comportament deviant Pionieri - Organizaţii şcolare Şcolarii - Probleme social-psihologice Calitate Cultură - Republica Moldova Educaţia în familie Datorie (filosofie) Copii cu deficienţe de auz - Educaţie Istorie - U.R.S.S. Învăţământ privat Estetică muzicală Educație civică - Drepturile omului Globalizare Parteneriat - Școală - Familie - Comunitate Metodologie Relaţii interpersonale Copii cu deficienţe ale vorbirii - Educaţie Autoaprecierea Dezvoltare psihică Educaţie civică - Clase primare Tehnologia informaţiei Educaţie - Aspecte sociale Comunicare socială Copii - Dezvoltarea inteligenței Copii - Educaţie în familie Educaţie în familie - Baze psihologice Personalitate Teste psihologice Competenţe sociale Dicţionare enciclopedice Organizarea educaţiei şi învăţămîntului Religie Politica economică - Rep.Moldova Preşcolari - Educaţie literar-artistică Memorii Autobiografii - Personalităţi Competenţe culturale Elevi - Educaţie socială Pedagogie - Conferinţe Activitate ştiinţifică Psiholingvistică Educaţie internaţională Pregătire vocațională Consiliul Europei Relaţii politice internaţionale Profesori - Competențe profesionale Omul - Probleme filozofice Limbi străine - Predare - Învățare Universităţi Antropologie pedagogică Management inovaţional Etica profesională Formare continuă Personalităţi istorice - Biografii pregătire profesională Pedagogie psihologică Ghicitori ruse Contracte colective de muncă Contract de muncă colectiv Instituție Educaţie literar-artistică Predare/învățare/evaluare Toleranţă Leadership Seminare Promovarea culturii Competenţe parentale de gen Învăţământ preşcolar Cadre didactice Abilități curriculare Lecții online Web conferințe Managementul lecției Lecţii netradiționale Valori etnopedagogice Terapie ocupaţională Pedagogie practică Copii orfani Preşcolari Didactică Morală Copii cu deficienţe ale vorbirii Logopedie Şcoală medie Școli Copii - Educaţie în şcoală Învătământ profesional Bucun, Nicolae (despre) Literatura român. Comportament - Copii Comportament - Psihologie Preşcolari - Educaţie Elevi cu deficienţe de auz - Educaţie integrată Ştiinţă şi educaţie Arhitectură Autoevaluare Politică economică Educaţie civică Drepturile omului Voluntariat - Tineret Profesori diriginţi Tulburări de lectură Cadre didactice - Dezvoltare profesională Tehnologii educaţionale (1878-1934) Educație matematică Inovaţii Ghid Sec. 18 Analiza textelor literare Personalităţi 1963-1964 Documente pentru instrutuire, învăţare şi studiu Educaţie muzicală în grădiniţe de copii Logopedie - Manuale Documente pentru instrutuire,învăţare şi studiu Fundamente ale educaţiei Educaţie pentru sănătate Activităţi culturale periodice Cunoaştere ştiinţifică Proverbe româneşti Folclor românesc Educaţie - Principii Forumuri pedagogice Valori morale Învăţământ - Uniunea Europeană Sociologia familiei Şcoală şi familie - Colaborare Parteneriat social Activitate socială Dezvoltare regională Securitate naţională Idealuri religioase Instruire programată Soluţionare Studii superioare Inovare Comunicare interculturală Tehnologii noi Copii - Adaptare socială Învățare în mediul virtual Teoria educației Educatori Sindicate - Republica Moldova Relaţii interculturale - Europa Etnologie Metodica predării Școli de arte Competență-performanță-calitate Formarea personalităţii elevului Manual digital interactiv Psihologie şcolară Motivație extrinsecă Modele greșite de educație Greșeli didactice Elevi dotați Elevi supradotaţi Metode de instruire Etnopedagogie Învăţarea centrată pe student
Vă rugăm să schimbaţi parola