Minorităţi etnice

Prezentare generală
Lucrări: 206 lucrari in 210 publicatii in 15 limbi
Titlurile
Subiecte
Minorităţi naţionale - Maghiari - România Politica limbii Identitate etnică Bulgari Politică culturală Poliţie Mocanii Politică de integrare Politica externă Şcoli Tradiţii şi obiceiuri poloneze Fermieri Dramaturgie - Critică şi interpretare Minorităţi naţionale - Români Tradiţii şi obiceiuri populare Conferințe științifice Migranţi Integrare Limba română sec.19 Brăila - Etnografie Multiculturalism - România Ruteni Turcia - Istorie Limbi indice Minorităţi etnice - Drepturi civile Identitate ucraineană - Aspecte etno-sociale - Rep.Moldova Diaspora azerbaijană Literatură japoneză - Istorie şi critică Organiziţii internaţionale Etnii conlocuitoare Comunitatea rușilor lipoveni (1989-2016) Minorităţi naţionale Învăţământ Integrare socială Aspect educaţional Drepturile minorităţilor - Protecţie Armeni din Transilvania - România - Istorie Limbi minoritare Europa Relaţii ruso-azerbaidjane - Istorie Politică lingvistică - Europa Toleranţă - Probleme educaţionale limba rusă Beloruşi Diaspora română Politică socială Ideologie comunistă Literatură laponă Dobrogea Găgăuzi Germani Literatură americană - Istorie şi critică Conflicte sociale Interferenţe culturale Ucraina Protecţie internaţională Irlanda Ţigani din Rep. Moldova Relaţii socioculturale Organizarea Islamism Limba rusă - Predare - Învățare Literatură norvegiană Cercetări psihologice Multiculturalism Azeri Educaţie lingvistică Legislaţie Drepturile omului - Protecție - Republica Moldova Etnocultură Evrei din România - Istorie Romi Primul Război Mondial - România - Istorie Albanezi Istorie - România Tătari Istorie Drept internaţional Politică internă - Republica Moldova Români din Macedonia Cultură - Multilingvism 1918-1939 Religii ale druzilor Indieni - America de Nord Politologie Japonezi Valori etnoculturale Educaţie Multilingvism Diaspora croată Transilvania - Istorie, 1914-1918 Straturi marginale Identitate lingvistică Aspecte socioculturale Bulgari - Moldova - Istorie Costume - Etnografie Evrei Minorităţi naţionale - România Imperiul Rus Discriminare Drepturi lingvistice Stare socială Refugiaţi Învăţământ - Republica Moldova America Diaspora poloneză Stratificare socială Relaţii interetnice Politica populației Nemți Secolul XIX-XX Discriminare - Combatere Diaspora belorusă Relaţii naţionale - România România Macedoromâni Croaţia - Istorie politică, sec. 20 Drept civil Minorități poloneze Polonia Arte textile - China Condiții sociale Croați Romi - Istorie - 1918-1940 Educaţia tinerei generaţii Mişcări naţionale Forţe de muncă Imperiul Habsburgic Slavii Geopolitica Şvabii în Banat sec. 8-13 Limbi fino-ugrice Critică şi interpretare Minoritatea moldo-română ţigani-RM educaţie, învăţămînt Studii sociologice Aromâni - Istorie Studenţi Studenți - Competențe etnoculturale - Dezvoltare Studenţi străini - Psihologie pedagogică Drept civil Integrare europeană Găgăuzia Conflicte etnopolitice Păstorit (etnografie) Religii islamice Politici de integrare Evrei Drept public Relaţii interculturale Refugiaţi din Germania - Istorie - Sec.20 Musulmani Drepturi Limba marathi Armeni Bulgari din Crimeea Cultura popoarelor turce Limba rusă - Metodica predării Diversitate culturală Personalităţi - Biografii Minorităţi etnice - Polonezi - România Locuri de muncă Migraţia forţei de muncă Rusini Bieloruși Autonomie regională Statutul juridic Ruşi Druzi Populaţie multietnică Cultură - Statele Unite ale Americii 1937-1940 Moldova Romi - Învăţământ - Rep. Moldova Afroamericani Relaţii ruso-azerbaidjane Protecţie socială 1848-1849 Aspect istoric Brăila Transilvania (România) Sistem educaţional Sudul Moldovei Români Lipoveni Români Politică naţională Egalitate de șanse Druzii - Iarael Maghiari Teatru România Mare Drepturi minorităţilor Aspecte religioase Discriminare în muncă Greci Minorităţi etnice - România Costume naţionale - Minorităţi etnice - China Popoare turce Republica Moldova Aromâni - Etnografie Reglementări constituționale Patrimoniu cultural - Republica Moldova Competenţe de comunicare Politică 1774-2012 Critică şi interpretare Ţigani Politică educațională Psihologie etnică Limba rusă Psiholingvistică Imperiul Otoman - Istorie Globalizare Imigranţi Armeni - Istorie - România Dreptul la muncă Cultură Romi - Basarabia Filologie Îmbrăcăminte - Istorie Multilingvism - Europa Legislaţie lingvistică Societatea Națiunilor Identitate Bibliografii Literatură canadiană - Istorie şi critică Femei - Discriminare Drepturile minorităţilor - Protecţia internaţională Literatură irlandeză - Critică şi interpretare 1878-2018 Hărţi Statut juridic Istorie, sec. 19 Literatură islandeză Integrare socioculturală Personalităţi Românii în Europa Moldova - Istorie, sec.19 Romi - Etnografie - Basarabia Etnografie - Bulgaria China - Cultură Aromâni Ruşi - Ţările Baltice legislaţie lingvistică Societatea americană Romi - Istorie Relaţii internaţionale Diversitate etnică și religioasă Rușii lipoveni (staroverii) Etnii Antisemitism Diversitate lingvistică Piața muncii - Рrotecția socială Sindicate Politică lingvistică Basarabia Politici educaționale Evrei - Istorie Influențe lexicale Conferinţe internaţionale Drepturile minorităţilor - Rep.Moldova Conflict etnic Uniunea Democrată Maghiara din România Transilvania - Istorie contemporană Migraţie Alegeri electorale Catolicizarea armenilor (1686-1711) Relaţii româno-evreieşti Drepturile omului Ucraineni Etnografie Islam Asia de Sud Societăţi globale Bilingvism Turci Politică minoritară
Vă rugăm să schimbaţi parola