Minorităţi etnice

Prezentare generală
Lucrări: 195 lucrari in 199 publicatii in 15 limbi
Titlurile
Subiecte
Polonia Integrare europeană Drepturile omului Evrei din România - Istorie Migraţia forţei de muncă Turcia - Istorie Moldova Cultură - Statele Unite ale Americii Învăţământ - Republica Moldova Drept internaţional Filologie Sindicate Politică Teatru Psiholingvistică Politologie Conflicte sociale Antisemitism Educaţie Bulgari - Moldova - Istorie Relaţii naţionale - România Literatură americană - Istorie şi critică România Istorie - România Moldova - Istorie, sec.19 Învăţământ Ideologie comunistă Refugiaţi Bilingvism Armeni - Istorie - România Aromâni - Istorie Tradiţii şi obiceiuri populare Limba rusă Limbi indice Drept civil Europa Indieni - America de Nord Evrei - Istorie Fermieri Relaţii internaţionale Toleranţă - Probleme educaţionale Drepturile minorităţilor - Protecţia internaţională Islam Politică lingvistică - Europa Drepturile minorităţilor - Rep.Moldova China - Cultură Minorităţi etnice - România Sistem educaţional Locuri de muncă Diaspora română Politică culturală Interferenţe culturale Drept public Drepturile omului - Protecție - Republica Moldova Literatură japoneză - Istorie şi critică Etnografie Etnocultură Politică naţională Ţigani din Rep. Moldova Globalizare Găgăuzia Dreptul la muncă Politica externă Protecţie socială Români Studii sociologice Migraţie Integrare Îmbrăcăminte - Istorie Societatea americană limba rusă Etnografie - Bulgaria Statut juridic Druzii - Iarael Costume - Etnografie Literatură irlandeză - Critică şi interpretare Bulgari Multilingvism Cultură - Multilingvism Legislaţie Românii în Europa Multiculturalism - România Istorie Literatură canadiană - Istorie şi critică Basarabia Republica Moldova Politică internă - Republica Moldova Identitate Limba rusă - Metodica predării Conferinţe internaţionale Minorităţi naţionale - România Mişcări naţionale Dramaturgie - Critică şi interpretare Cercetări psihologice Limba rusă - Predare - Învățare Drepturi minorităţilor Multilingvism - Europa Politica limbii Psihologie etnică Uniunea Democrată Maghiara din România Forţe de muncă Minorităţi etnice - Drepturi civile Poliţie Studenţi străini - Psihologie pedagogică Croaţia - Istorie politică, sec. 20 Politica populației Români din Macedonia Primul Război Mondial - România - Istorie Ruşi - Ţările Baltice Politică socială Politică educațională Brăila - Etnografie Multiculturalism Diversitate culturală Armeni din Transilvania - România - Istorie Limbi fino-ugrice Studenţi Irlanda Limba marathi Slavii Aromâni - Etnografie Macedoromâni Personalităţi - Biografii ţigani-RM educaţie, învăţămînt legislaţie lingvistică Minorităţi naţionale Găgăuzi Dobrogea Japonezi Legislaţie lingvistică Educaţia tinerei generaţii Şcoli Refugiaţi din Germania - Istorie - Sec.20 Romi - Etnografie - Basarabia Romi - Învăţământ - Rep. Moldova Identitate etnică Relaţii ruso-azerbaidjane - Istorie România Mare Identitate ucraineană - Aspecte etno-sociale Costume naţionale - Minorităţi etnice - China Lipoveni Educaţie lingvistică Romi - Istorie Romi - Basarabia Islamism Imperiul Otoman - Istorie Cultura popoarelor turce Diaspora azerbaijană Stare socială Critică şi interpretare Evrei Cultură Personalităţi Aspecte socioculturale Bibliografii Români Limba română Ucraina Armeni Aspect educaţional Ucraineni Protecţie internaţională Organizarea Aromâni Turci Ruşi Aspecte religioase Relaţii interculturale Germani Influențe lexicale Discriminare - Combatere Transilvania - Istorie, 1914-1918 Populaţie multietnică Arte textile - China America 1918-1939 Integrare socială Drept civil 1848-1849 Migranţi Ţigani Reglementări constituționale Minorităţi naţionale - Români Aspect istoric Valori etnoculturale Stratificare socială Identitate lingvistică Popoare turce Societatea Națiunilor Politică de integrare Egalitate de șanse Conferințe științifice Condiții sociale Relaţii interetnice Romi - Istorie - 1918-1940 Discriminare Afroamericani Patrimoniu cultural - Republica Moldova Transilvania - Istorie contemporană Musulmani Asia de Sud Romi Rusini Alegeri electorale Politici educaționale Politică lingvistică Albanezi Hărţi Societăţi globale Relaţii ruso-azerbaidjane Nemți Competenţe de comunicare Imigranţi Diversitate lingvistică Autonomie regională Statutul juridic Evrei Istorie, sec. 19 Literatură norvegiană Azeri Brăila Maghiari Piața muncii - Рrotecția socială Conflicte etnopolitice Minorităţi etnice - Polonezi - România Tradiţii şi obiceiuri poloneze Diaspora poloneză Straturi marginale Drepturi sec. 8-13 Minorităţi naţionale - Maghiari - România Relaţii socioculturale Diaspora belorusă Ruteni Integrare socioculturală Diversitate etnică și religioasă 1774-2012 Politică minoritară Imperiul Habsburgic sec.19 Studenți - Competențe etnoculturale - Dezvoltare Şvabii în Banat 1878-2018 Diaspora croată Croați Mocanii Păstorit (etnografie) Femei - Discriminare Beloruşi Drepturile minorităţilor - Protecţie Imperiul Rus Etnii Greci Conflict etnic Organiziţii internaţionale Tătari Politici de integrare Limbi minoritare Critică şi interpretare Geopolitica Etnii conlocuitoare Druzi Religii ale druzilor Literatură islandeză Literatură laponă 1937-1940 Discriminare în muncă Religii islamice Comunitatea rușilor lipoveni (1989-2016) Rușii lipoveni (staroverii) Transilvania (România) Catolicizarea armenilor (1686-1711) Minoritatea moldo-română Sudul Moldovei Bieloruși Minorități poloneze Secolul XIX-XX Bulgari din Crimeea Relaţii româno-evreieşti Drepturi lingvistice
Vă rugăm să schimbaţi parola