Învăţământ

Prezentare generală
Lucrări: 431 lucrari in 432 publicatii in 10 limbi
Subiecte
Movilă, Petru, despre Dezvoltare curriculară Politici educaţionale Dezastre naturale Diagnostic Conferinţe Bucovina de Nord Predare interactivă Pedagogie Strategii didactice Proiectare pedagogică Asociații școlare Paradigme pedagogice Şcoli Dezvoltare economică Managementul calităţii Limba română pentru alolingvi Învăţământ Corp profesoral Şcoli lancasteriene Educaţie cognitivă Disertaţii Limba română Copii - Protecţie socială Adunări Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România Managementul școlii Dimensiuni culturale Clase primare Valorificarea terminologiei tehnice Naționalizare Vadul-lui-Vodă Resurse umane Competenţe educaţionale Parteneriat european Continuitate (pedagogie) Interdisciplinaritate Funcţii generale Legea învăţământului Legislatie RASSM Studenţi - Comunicare interpersonală - Psihologie Ştiinţe naturale Management strategic Reuniunea Globală privind Educația Motivaţia învăţării Activităţi artistice Cultura comunicării Învățarea bazată pe sarcini de lucru Societatea cunoaşterii Clasele primare Filosofie Educaţie individualizată Proiecte naţionale Instituţii de învăţământ Şcoală Învățământ polițienesc Profesori Învăţământ special Reforma învăţământului Manuale Învăţământ liceal Managementul clasei Culegeri Implementarea tehnologiilor Reformă în învăţămînt Metode didactice Instruire problematizată Logică Cultură - Civilizaţii Metode Spațiu European Congrese Reforme UNESCO - Activitate Reforme şcolare Cadre didactice Note de curs Pandemie COVID-19 Limba engleză Şcoli tehnico-profesionale Tineret Matematică Cultură (sociologie) Asociaţii profesionale Transdisciplinaritate Școli de artă Meritologie Inteligenţă Baze pedagogice Periodice Infracţiuni în funcţiunile publice Educaţie şi instruire Curriculum Limba romînă Manuale Proiecte educaţionale Evaluare modernă Pedagogia Waldorf Standarde de calitate Invățământ la distanță Liceul de Fete Soroca Organizare Psihologie pedagogică Educaţie - Baze pedagogice Situaţia socială a femeilor Liceul horeografic Ştiinţa - Probleme sociale Educaţie modernă Educație muzicală Tehnologii informaţionale Şcoli duhovniceşti Şcoala Eparhială de Fete din Chişinău Cultura organizațională Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei Personalitate - Formare - Instituţii de învăţământ Platforme educaționale online Certan, Eugeniu, profesor Învăţământ - Programe şcolare - Republica Moldova Planificarea învățămantului Educație prin artă Învăţământ artistic Management Ghiduri Studii în străinătate Metodologie didactică Salarizare - Reglementare Cultura managerială Disciplina istoria artelor – Surse bibliografice Calitatea educației Teorii Evaluarea cunoştinţelor Tătari din Crimeea Management educaţional Învăţământ pedagogic Educaţie socială Învățare colaborativă Învățare online Educaţie pentru artă Formarea competenţelor educaționale Istorie Instruire Teorie Învăţământ de cultură generală Drept internaţional Joc didactic Utilizare în învățământ Evaluare online Cooperare Ocrotirea sănătăţii mamei şi copilului Motivaţie - Psihologie Discipline şcolare Necrolog Inteligenţa artificială Educaţie Geografie - Metode didactice Asociaţii Asociaţii profesionale Învăţământ superior Metode interactive Pedagogie Psihologie Şcoala Normală "Florica Niţa" din Chişinău - Istorie Cercetare Comitete școlare Pandemii Politica educaţiei Teorii epistemologice Dări de seamă Tehnologii Informaționale și de comunicare (TIC) Învățământ la distanță Violența în mediul școlii/clasei Studenţi alolingvi - Educație lingvistică Elevi - Abilităţi de comunicare Ştiinţă Personalia Curriculum educaţional - Proiectare Strategii educaționale Psihopedagogie Învăţământ - Republica Moldova Liceul Militar „Regele Ferdinand I” din Chișinău Predare-învăţare online Organizaţii internaţionale de învăţământ Creativitate - Dezvoltare învăţământul primar Programe de masterat Publicaţii periodice Discipline grafice Internaţionalizare Chișinăul vechi Articole din periodice Modernizare Feţe bisericeşti Drone - Utilizare Educaţie artistică Pedagogie alternativă Programe educaţionale Metode de predare - Învăţare Antrenament sportiv Didactică - Metodologie Sistem de învăţământ Învăţământ - Computerizare Instituţii de învăţământ superior Program de activitate Învăţământ gimnazial - Curriculum Învăţământ primar Arhive Învăţământ general Drept constituţional Predarea/receptarea literaturii Predare online Educație afectivă Învăţare mixtă Lecţii de istorie Autoreglarea învățării Dezvoltare intelectuală Tulburări lexico-grafice Expoziţii sec. 19 Inspecţie şcolară Documente oficiale Pregătirea actorilor Artă coregrafică Proces de educație Profesori - Biografii Investiţii Oameni de cultură Instrucţiuni 1888 Activități de instruire pedagogie Dicţionare terminologice bilingve Formarea competenţelor literar-artistice Publicaţii periodice Metodica predării limbii și literaturii române Şcoala 1766-1803 Economie Pedagogie - Cercetări Concursuri literare - Rep. Moldova Competenţe profesionale Liceul Real „Alecu Russo” din Chișinău Organizaţii internaţionale Doljnenko, Lidia, pedagog Studenţi străini - Metode de instruire Predare-învățare-evaluare Cultura evaluativă Cooperare internaţională Instituţii superioare de învăţămînt Gândiri sistemice Prevenire şi combatere Managmentul resurselor umane Programe şcolare Formarea valorilor artistice Elevi Literatură română - Republica Moldova Minorităţi etnice Fotografii artistice Biserica Ortodoxă România Activitate inovațională Jocul didactic Administrare Pedagogie antică Sisteme de educaţie Defectologie Pedagogi - Moldova - Istorie Romi - Învăţământ - Rep. Moldova Fizică Aspect istoric Dezbaterea universitară Proiecte socio-educaționale Evaluare Alistar, Elena Finanţe 1811 Istorie Evaluare bazată pe competență Metode de evaluare Conexiuni interdisciplinare Evaluarea educațională Teste onlain Viață culturală Rusia Îndrumări metodice Statute Inovaţii (educație) Educaţia copiilor în familie Valori sociale Competențe digitale Concepţii educaționale Abandon şcolar Piaţa forţei de muncă - Europa Activități instructiv-educative Aspect informațional Didactica disciplinelor școlare Terminologie tehnică Istruire coregrafică Dezvoltare Erasmus+ Republica Moldova Descriere generală Educaţie - Tehnologii moderne Discipline socio-umane Aspecte statistice Drone Activităţi didactice Profesori - Formare Politică Învățămînt Sport Grădiniţe de copii Organizare şcolară Modelul mixt/hibrid de predare/învățare Anuare Cultură - Periodice Georgia Motivaţie pentru studii Instruire interactivă Formare profesională Educaţie religioasă Educaţie - Metodologie Politică educațională Aforisme Metodologie Dicţionare enciclopedice Competenţe comunicative - Dezvoltare Predare/învățare/evaluare Educație virtuală Didactica predării istoriei Tehnologii Plan-cadru Educaţie internaţională Principii meritologice Comunicare managerială Memorii Cultură românească sec. 19-20 Limba română - Predare - Personalităţi Cultura generală Cultură Pedagogie umanistă Teme Calitate Jurisprudență Biblioteci şcolare Biografii Activități de învățare Lecţii de geografie Receptare artistică Ştiinţe reale Protecția drepturilor copiilor Lecții online Olimpiade şcolare Învățământ primar - Curriculum Examene de absolvire Educaţie patriotică Religie Cadru legislativ Sfatul Ţării Contracte de muncă Educaţie morală Seminare Lecţii integrate Salarizarea personalului Copii - Psihologie Personalităţi Admitere Topală, Sava, pedagog Didactica predării Literatură Administraţie publică locală - Basarabia Resurse educaţionale digitale Învățare/evaluare Tehnologiilor educaționale Autodezvoltare Politică internă Corp didactic Proiectul educațional național „Creangă, veșnic verde…”. Didactica modernă Teoria educației Clase primare – Dezvoltarea abilităților de viață Fizica Basarabia 1963-1964 URSS Politici educaționale Metode de învăţare Texte programate Managementul curriculumului - Principii de dezvoltare Colegiul Național de Coregrafie din Chișinău periodice Didactică Educaţia copiilor Educaţia Publicații ale societăților Computerizare Colegii Corupţie - Învăţământ Biologie - Metode de predare Educaţie individuală - Metode Educație matematică Tehnologii educaţionale Instrucţii Cluburi - Activităţi culturale Competență-performanță-calitate
Vă rugăm să schimbaţi parola