Învăţământ

Prezentare generală
Lucrări: 374 lucrari in 375 publicatii in 10 limbi
Titlurile
Индивидуальность учащегося и индивидуальный подход de: Акимова, Маргарита Константиновна; Козлова, Валентина Тихоновна (Text tipărit)
Istoria educaţiei în antichitate de: Marrou, Henri-Irénée (Text tipărit)
Subiecte
Şcoli Conferinţe Vadul-lui-Vodă Movilă, Petru, despre Bucovina de Nord Resurse umane Dezvoltare economică Predare interactivă Copii - Protecţie socială Motivaţia învăţării Şcoli lancasteriene Educaţie cognitivă Competenţe educaţionale Managementul calităţii Limba română pentru alolingvi RASSM Pedagogie Activităţi artistice Disertaţii Cultura comunicării Studenţi - Comunicare interpersonală - Psihologie Adunări Învăţământ Parteneriat european Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România Continuitate (pedagogie) Interdisciplinaritate Ştiinţe naturale Management strategic Managementul școlii Dimensiuni culturale Dezvoltare curriculară Strategii didactice Clase primare Proiectare pedagogică Învățarea bazată pe sarcini de lucru Politici educaţionale Limba română Valorificarea terminologiei tehnice Societatea cunoaşterii Reuniunea Globală privind Educația Psihologie pedagogică Educaţie individualizată Inteligenţă Instruire problematizată Organizare Educaţie - Baze pedagogice Baze pedagogice Situaţia socială a femeilor Congrese Limba engleză Şcoli tehnico-profesionale Învăţământ special Logică Periodice Liceul horeografic Reforme Tineret Proiecte naţionale Şcoala Eparhială de Fete din Chişinău Reformă în învăţămînt Infracţiuni în funcţiunile publice Educaţie şi instruire Curriculum Învăţământ liceal Manuale Limba romînă Managementul clasei Matematică UNESCO - Activitate Cultură - Civilizaţii Ştiinţa - Probleme sociale Reforme şcolare Manuale Metode Educaţie modernă Culegeri Asociaţii profesionale Cadre didactice Transdisciplinaritate Note de curs Implementarea tehnologiilor Școli de artă Instituţii de învăţământ Cultura organizațională Şcoală Proiecte educaţionale Evaluare modernă Pedagogia Waldorf Standarde de calitate Reforma învăţământului Educație muzicală Invățământ la distanță Învățământ polițienesc Pandemie COVID-19 Meritologie Educaţie Pedagogie Istorie Management Instruire Ocrotirea sănătăţii mamei şi copilului Teorii epistemologice Psihologie Management educaţional Teorie Ghiduri Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei Învăţământ de cultură generală Certan, Eugeniu, profesor Şcoala Normală "Florica Niţa" din Chişinău - Istorie Învăţământ pedagogic Studii în străinătate Învăţământ - Programe şcolare - Republica Moldova Geografie - Metode didactice Drept internaţional Cercetare Personalitate - Formare - Instituţii de învăţământ Metodologie didactică Motivaţie - Psihologie Planificarea învățămantului Educaţie socială Asociaţii Dări de seamă Salarizare - Reglementare Asociaţii profesionale Învăţământ superior Joc didactic Comitete școlare Platforme educaționale online Educație prin artă Cultura managerială Învățare colaborativă Învățare online Discipline şcolare Metode interactive Învăţământ artistic Disciplina istoria artelor – Surse bibliografice Educaţie pentru artă Calitatea educației Politica educaţiei Formarea competenţelor educaționale Necrolog Organizaţii internaţionale de învăţământ Psihopedagogie Ştiinţă Personalia Expoziţii Învăţământ - Republica Moldova Instituţii de învăţământ superior Program de activitate Programe educaţionale Învăţământ gimnazial - Curriculum Metode de predare - Învăţare Tehnologii Informaționale și de comunicare (TIC) sec. 19 Învăţământ primar Arhive Curriculum educaţional - Proiectare Modernizare Didactică - Metodologie Creativitate - Dezvoltare Învăţământ general Cultură - Sociologie Drept constituţional Predarea/receptarea literaturii învăţământul primar Inspecţie şcolară Programe de masterat Feţe bisericeşti Învățământ la distanță Publicaţii periodice Documente oficiale Drone - Utilizare Liceul Militar „Regele Ferdinand I” din Chișinău Predare online Educaţie artistică Pregătirea actorilor Educație afectivă Învăţare mixtă Predare-învăţare online Pedagogie alternativă Violența în mediul școlii/clasei Artă coregrafică Studenţi alolingvi - Educație lingvistică Strategii educaționale Discipline grafice Administrare Pedagogie antică Organizaţii internaţionale Sisteme de educaţie Defectologie Economie Investiţii Doljnenko, Lidia, pedagog Literatură română - Republica Moldova Pedagogi - Moldova - Istorie Oameni de cultură Minorităţi etnice Romi - Învăţământ - Rep. Moldova Instituţii superioare de învăţămînt Instrucţiuni Fotografii artistice Fizică 1888 Pedagogie - Cercetări Concursuri literare - Rep. Moldova pedagogie Dicţionare terminologice bilingve Studenţi străini - Metode de instruire Formarea competenţelor literar-artistice Aspect istoric Biserica Ortodoxă România Publicaţii periodice Dezbaterea universitară Competenţe profesionale Gândiri sistemice Programe şcolare Activitate inovațională Liceul Real „Alecu Russo” din Chișinău Proiecte socio-educaționale Predare-învățare-evaluare Cultura evaluativă Metodica predării limbii și literaturii române Jocul didactic Prevenire şi combatere Formarea valorilor artistice Cooperare internaţională Profesori - Formare Politică Anuare Învățămînt Republica Moldova Viață culturală Cultură - Periodice Alistar, Elena Sport Rusia Educaţie - Metodologie Abandon şcolar Georgia Descriere generală Educaţia copiilor în familie Finanţe Grădiniţe de copii Piaţa forţei de muncă - Europa Motivaţie pentru studii Îndrumări metodice Valori sociale Statute 1811 Activități instructiv-educative Educaţie - Tehnologii moderne Aspect informațional Competențe digitale Discipline socio-umane Instruire interactivă Organizare şcolară Conexiuni interdisciplinare Aspecte statistice Drone Istorie Modelul mixt/hibrid de predare/învățare Evaluare bazată pe competență Activităţi didactice Evaluarea educațională Metode de evaluare Didactica disciplinelor școlare Formare profesională Terminologie tehnică Istruire coregrafică Politică educațională Memorii Aforisme Calitate Cultura generală Cultură românească Jurisprudență sec. 19-20 Limba română - Predare - Personalităţi Sfatul Ţării Olimpiade şcolare Biblioteci şcolare Metodologie Plan-cadru Învățământ primar - Curriculum Dicţionare enciclopedice Competenţe comunicative - Dezvoltare Educaţie internaţională Examene de absolvire Contracte de muncă Receptare artistică Teme Educaţie morală Educaţie patriotică Salarizarea personalului Predare/învățare/evaluare Ştiinţe reale Seminare Educație virtuală Activități de învățare Protecția drepturilor copiilor Lecții online Principii meritologice Comunicare managerială Educaţie individuală - Metode Copii - Psihologie Personalităţi Texte programate periodice Politică internă Colegii Admitere Topală, Sava, pedagog Basarabia Corupţie - Învăţământ Didactică Educație matematică Tehnologii educaţionale 1963-1964 Managementul curriculumului - Principii de dezvoltare Didactica predării Cluburi - Activităţi culturale URSS Instrucţii Corp didactic Literatură Biologie - Metode de predare Administraţie publică locală - Basarabia Educaţia copiilor Resurse educaţionale digitale Învățare/evaluare Proiectul educațional național „Creangă, veșnic verde…”. Competență-performanță-calitate Politici educaționale Metode de învăţare Tehnologiilor educaționale Clase primare – Dezvoltarea abilităților de viață Colegiul Național de Coregrafie din Chișinău Didactica modernă Teoria educației
Vă rugăm să schimbaţi parola