Învăţământ

Prezentare generală
Lucrări: 371 lucrari in 372 publicatii in 10 limbi
Subiecte
Şcoli Conferinţe Bucovina de Nord Resurse umane Dezvoltare economică Copii - Protecţie socială Şcoli lancasteriene Competenţe educaţionale Managementul calităţii Limba română pentru alolingvi Disertaţii Cultura comunicării Studenţi - Comunicare interpersonală - Psihologie Adunări Învăţământ Interdisciplinaritate Ştiinţe naturale Proiectare pedagogică Politici educaţionale Limba română Pedagogie Societatea cunoaşterii Reuniunea Globală privind Educația Dimensiuni culturale Vadul-lui-Vodă Movilă, Petru, despre Predare interactivă Motivaţia învăţării Educaţie cognitivă RASSM Activităţi artistice Parteneriat european Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România Continuitate (pedagogie) Managementul școlii Management strategic Dezvoltare curriculară Strategii didactice Clase primare Învățarea bazată pe sarcini de lucru Valorificarea terminologiei tehnice Psihologie pedagogică Educaţie individualizată Inteligenţă Instruire problematizată Educaţie - Baze pedagogice Baze pedagogice Situaţia socială a femeilor Congrese Limba engleză Şcoli tehnico-profesionale Logică Periodice Tineret Proiecte naţionale Şcoala Eparhială de Fete din Chişinău Infracţiuni în funcţiunile publice Educaţie şi instruire Curriculum Învăţământ liceal Manuale Limba romînă Managementul clasei Matematică Cultură - Civilizaţii Reforme şcolare Manuale Metode Educaţie modernă Culegeri Asociaţii profesionale Cadre didactice Transdisciplinaritate Note de curs Instituţii de învăţământ Cultura organizațională Proiecte educaţionale Pedagogia Waldorf Standarde de calitate Educație muzicală Pandemie COVID-19 Meritologie Organizare Învăţământ special Liceul horeografic Evaluare modernă Reforme Reformă în învăţămînt UNESCO - Activitate Ştiinţa - Probleme sociale Implementarea tehnologiilor Școli de artă Şcoală Invățământ la distanță Reforma învăţământului Învățământ polițienesc Educaţie Pedagogie Istorie Management Instruire Psihologie Management educaţional Teorie Ghiduri Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei Învăţământ de cultură generală Certan, Eugeniu, profesor Învăţământ - Programe şcolare - Republica Moldova Geografie - Metode didactice Drept internaţional Personalitate - Formare - Instituţii de învăţământ Metodologie didactică Motivaţie - Psihologie Educaţie socială Dări de seamă Salarizare - Reglementare Învăţământ superior Joc didactic Cultura managerială Metode interactive Învăţământ artistic Formarea competenţelor educaționale Ocrotirea sănătăţii mamei şi copilului Teorii epistemologice Învățare colaborativă Şcoala Normală "Florica Niţa" din Chişinău - Istorie Învăţământ pedagogic Cercetare Planificarea învățămantului Asociaţii Asociaţii profesionale Comitete școlare Învățare online Platforme educaționale online Educație prin artă Disciplina istoria artelor – Surse bibliografice Politica educaţiei Discipline şcolare Educaţie pentru artă Calitatea educației Studii în străinătate Organizaţii internaţionale de învăţământ Psihopedagogie Ştiinţă Personalia Învăţământ - Republica Moldova Instituţii de învăţământ superior Program de activitate Programe educaţionale Învăţământ gimnazial - Curriculum Tehnologii Informaționale și de comunicare (TIC) sec. 19 Învăţământ primar Arhive Curriculum educaţional - Proiectare Modernizare Didactică - Metodologie Creativitate - Dezvoltare Învăţământ general Drept constituţional Predarea/receptarea literaturii învăţământul primar Feţe bisericeşti Învățământ la distanță Educaţie artistică Învăţare mixtă Violența în mediul școlii/clasei Artă coregrafică Strategii educaționale Discipline grafice Expoziţii Predare-învăţare online Pedagogie alternativă Metode de predare - Învăţare Cultură - Sociologie Inspecţie şcolară Programe de masterat Publicaţii periodice Documente oficiale Drone - Utilizare Liceul Militar „Regele Ferdinand I” din Chișinău Predare online Pregătirea actorilor Educație afectivă Studenţi alolingvi - Educație lingvistică Administrare Pedagogie antică Organizaţii internaţionale Sisteme de educaţie Defectologie Economie Investiţii Doljnenko, Lidia, pedagog Literatură română - Republica Moldova Pedagogi - Moldova - Istorie Minorităţi etnice Romi - Învăţământ - Rep. Moldova Instrucţiuni Fotografii artistice Fizică 1888 Pedagogie - Cercetări Dicţionare terminologice bilingve Formarea competenţelor literar-artistice Aspect istoric Biserica Ortodoxă România Publicaţii periodice Competenţe profesionale Activitate inovațională Jocul didactic Cooperare internaţională pedagogie Cultura evaluativă Metodica predării limbii și literaturii române Oameni de cultură Instituţii superioare de învăţămînt Concursuri literare - Rep. Moldova Studenţi străini - Metode de instruire Dezbaterea universitară Gândiri sistemice Programe şcolare Liceul Real „Alecu Russo” din Chișinău Predare-învățare-evaluare Prevenire şi combatere Formarea valorilor artistice Proiecte socio-educaționale Profesori - Formare Politică Anuare Învățămînt Republica Moldova Alistar, Elena Sport Rusia Educaţie - Metodologie Abandon şcolar Georgia Descriere generală Grădiniţe de copii Motivaţie pentru studii Îndrumări metodice 1811 Activități instructiv-educative Educaţie - Tehnologii moderne Discipline socio-umane Instruire interactivă Drone Istorie Evaluarea educațională Metode de evaluare Didactica disciplinelor școlare Terminologie tehnică Viață culturală Cultură - Periodice Evaluare bazată pe competență Modelul mixt/hibrid de predare/învățare Educaţia copiilor în familie Piaţa forţei de muncă - Europa Competențe digitale Valori sociale Statute Aspect informațional Organizare şcolară Conexiuni interdisciplinare Aspecte statistice Activităţi didactice Formare profesională Istruire coregrafică Memorii Aforisme Calitate Cultura generală Cultură românească sec. 19-20 Limba română - Predare - Personalităţi Sfatul Ţării Biblioteci şcolare Metodologie Plan-cadru Învățământ primar - Curriculum Educaţie internaţională Examene de absolvire Contracte de muncă Receptare artistică Educaţie morală Educaţie patriotică Salarizarea personalului Ştiinţe reale Seminare Activități de învățare Protecția drepturilor copiilor Lecții online Politică educațională Jurisprudență Olimpiade şcolare Dicţionare enciclopedice Competenţe comunicative - Dezvoltare Teme Predare/învățare/evaluare Educație virtuală Principii meritologice Comunicare managerială Educaţie individuală - Metode Copii - Psihologie Personalităţi Texte programate periodice Politică internă Topală, Sava, pedagog Basarabia Corupţie - Învăţământ Didactică Educație matematică 1963-1964 Cluburi - Activităţi culturale URSS Instrucţii Corp didactic Biologie - Metode de predare Administraţie publică locală - Basarabia Colegii Admitere Colegiul Național de Coregrafie din Chișinău Tehnologii educaţionale Managementul curriculumului - Principii de dezvoltare Didactica predării Literatură Metode de învăţare Educaţia copiilor Învățare/evaluare Teoria educației Resurse educaţionale digitale Proiectul educațional național „Creangă, veșnic verde…”. Competență-performanță-calitate Politici educaționale Tehnologiilor educaționale Clase primare – Dezvoltarea abilităților de viață Didactica modernă
Vă rugăm să schimbaţi parola