Învăţământ

Prezentare generală
Lucrări: 440 lucrari in 441 publicatii in 10 limbi
Subiecte
Movilă, Petru, despre Dezvoltare curriculară Politici educaţionale Diagnostic Dezastre naturale Conferinţe Bucovina de Nord Predare interactivă Pedagogie Strategii didactice Proiectare pedagogică Asociații școlare Paradigme pedagogice Şcoli Dezvoltare economică Managementul calităţii Limba română pentru alolingvi Învăţământ Corp profesoral Şcoli lancasteriene Educaţie cognitivă Disertaţii Limba română Copii - Protecţie socială Filosofie Adunări Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România Managementul școlii Dimensiuni culturale Clase primare Valorificarea terminologiei tehnice Naționalizare Vadul-lui-Vodă Resurse umane Competenţe educaţionale Parteneriat european Continuitate (pedagogie) Interdisciplinaritate Funcţii generale Legea învăţământului Legislatie RASSM Studenţi - Comunicare interpersonală - Psihologie Ştiinţe naturale Management strategic Reuniunea Globală privind Educația Proiecte de cercetare Motivaţia învăţării Activităţi artistice Cultura comunicării Învățarea bazată pe sarcini de lucru Societatea cunoaşterii Clasele primare Educaţie individualizată Proiecte naţionale Instituţii de învăţământ Şcoală Învățământ polițienesc Profesori Învăţământ special Reforma învăţământului Învăţământ liceal Manuale Managementul clasei Culegeri Implementarea tehnologiilor Reformă în învăţămînt Metode didactice Instruire problematizată Logică Şcoala Eparhială de Fete din Chişinău Cultură - Civilizaţii Metode Spațiu European Congrese Reforme UNESCO - Activitate Reforme şcolare Cadre didactice Note de curs Cultura organizațională Pandemie COVID-19 Limba engleză Şcoli tehnico-profesionale Tineret Matematică Cultură (sociologie) Asociaţii profesionale Transdisciplinaritate Școli de artă Meritologie Proiecte Inteligenţă Baze pedagogice Periodice Infracţiuni în funcţiunile publice Educaţie şi instruire Curriculum Limba romînă Manuale Proiecte educaţionale Evaluare modernă Pedagogia Waldorf Standarde de calitate Invățământ la distanță Liceul de Fete Soroca Organizare Psihologie pedagogică Educaţie - Baze pedagogice Situaţia socială a femeilor Liceul horeografic Ştiinţa - Probleme sociale Educaţie modernă Educație muzicală Şcoli duhovniceşti Tehnologii informaţionale Cultura naţională Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei Personalitate - Formare - Instituţii de învăţământ Platforme educaționale online Certan, Eugeniu, profesor Învăţământ - Programe şcolare - Republica Moldova Planificarea învățămantului Educație prin artă Învăţământ artistic Management Ghiduri Studii în străinătate Metodologie didactică Salarizare - Reglementare Cultura managerială Disciplina istoria artelor – Surse bibliografice Calitatea educației Evaluarea cunoştinţelor Teorii Tătari din Crimeea Teorii epistemologice Management educaţional Învăţământ pedagogic Educaţie socială Învățare colaborativă Învățare online Educaţie pentru artă Formarea competenţelor educaționale Istorie Instruire Teorie Învăţământ de cultură generală Drept internaţional Dări de seamă Joc didactic Evaluare online Utilizare în învățământ Context educațional Cooperare Ocrotirea sănătăţii mamei şi copilului Motivaţie - Psihologie Discipline şcolare Necrolog Inteligenţa artificială Educaţie Geografie - Metode didactice Asociaţii Asociaţii profesionale Învăţământ superior Metode interactive Pedagogie Psihologie Şcoala Normală "Florica Niţa" din Chişinău - Istorie Cercetare Comitete școlare Politica educaţiei Pandemii Tehnologii Informaționale și de comunicare (TIC) Învățământ la distanță Violența în mediul școlii/clasei Studenţi alolingvi - Educație lingvistică Elevi - Abilităţi de comunicare Ştiinţă Personalia Curriculum educaţional - Proiectare Strategii educaționale Investigare Psihopedagogie Învăţământ - Republica Moldova Liceul Militar „Regele Ferdinand I” din Chișinău Predare-învăţare online Organizaţii internaţionale de învăţământ Creativitate - Dezvoltare învăţământul primar Programe de masterat Publicaţii periodice Discipline grafice Chișinăul vechi Internaţionalizare Articole din periodice Modernizare Feţe bisericeşti Drone - Utilizare Educaţie artistică Pedagogie alternativă Profesori - Biografii Programe educaţionale Metode de predare - Învăţare Antrenament sportiv Didactică - Metodologie Sistem de învăţământ Învăţământ - Computerizare Instituţii de învăţământ superior Program de activitate Învăţământ gimnazial - Curriculum Învăţământ primar Arhive Învăţământ general Drept constituţional Predarea/receptarea literaturii Predare online Educație afectivă Învăţare mixtă Autoreglarea învățării Dezvoltare intelectuală Tulburări lexico-grafice Lecţii de istorie Expoziţii sec. 19 Inspecţie şcolară Documente oficiale Pregătirea actorilor Artă coregrafică Proces de educație Investiţii Oameni de cultură Instrucţiuni 1888 Activități de instruire pedagogie Dicţionare terminologice bilingve Formarea competenţelor literar-artistice Publicaţii periodice Metodica predării limbii și literaturii române Şcoala 1766-1803 Cugetări Economie Pedagogie - Cercetări Concursuri literare - Rep. Moldova Competenţe profesionale Liceul Real „Alecu Russo” din Chișinău Organizaţii internaţionale Doljnenko, Lidia, pedagog Studenţi străini - Metode de instruire Predare-învățare-evaluare Cultura evaluativă Cooperare internaţională Licee Instituţii superioare de învăţămînt Gândiri sistemice Prevenire şi combatere Managmentul resurselor umane Programe şcolare Formarea valorilor artistice Elevi Literatură română - Republica Moldova Minorităţi etnice Fotografii artistice Biserica Ortodoxă România Activitate inovațională Jocul didactic Administrare Pedagogie antică Sisteme de educaţie Defectologie Pedagogi - Moldova - Istorie Romi - Învăţământ - Rep. Moldova Fizică Aspect istoric Dezbaterea universitară Proiecte socio-educaționale Evaluare Alistar, Elena Finanţe 1811 Istorie Evaluare bazată pe competență Metode de evaluare Conexiuni interdisciplinare Evaluarea educațională Teste onlain Viață culturală Rusia Îndrumări metodice Statute Inovaţii (educație) Educaţia copiilor în familie Valori sociale Competențe digitale Concepţii educaționale Abandon şcolar Piaţa forţei de muncă - Europa Activități instructiv-educative Aspect informațional Didactica disciplinelor școlare Terminologie tehnică Istruire coregrafică Dezvoltare Erasmus+ Republica Moldova Descriere generală Educaţie - Tehnologii moderne Discipline socio-umane Aspecte statistice Drone Activităţi didactice Profesori - Formare Politică Învățămînt Sport Grădiniţe de copii Organizare şcolară Modelul mixt/hibrid de predare/învățare Resurse informaţionale Anuare Cultură - Periodice Educaţie - Metodologie Georgia Motivaţie pentru studii Instruire interactivă Formare profesională Educaţie religioasă Politică educațională Aforisme Metodologie Dicţionare enciclopedice Competenţe comunicative - Dezvoltare Predare/învățare/evaluare Educație virtuală Didactica predării istoriei Tehnologii Plan-cadru Educaţie internaţională Principii meritologice Comunicare managerială Memorii Cultura generală Cultură românească sec. 19-20 Limba română - Predare - Personalităţi Cultură Pedagogie umanistă Teme Calitate Jurisprudență Biblioteci şcolare Biografii Activități de învățare Lecţii de geografie Receptare artistică Ştiinţe reale Protecția drepturilor copiilor Lecții online Olimpiade şcolare Învățământ primar - Curriculum Examene de absolvire Educaţie patriotică Salarizarea personalului Religie Cadru legislativ Sfatul Ţării Contracte de muncă Educaţie morală Seminare Lecţii integrate Copii - Psihologie Personalităţi Admitere Topală, Sava, pedagog Didactica predării Literatură Administraţie publică locală - Basarabia Resurse educaţionale digitale Învățare/evaluare Tehnologiilor educaționale Autodezvoltare Politică internă Corp didactic Proiectul educațional național „Creangă, veșnic verde…”. Didactica modernă Teoria educației Clase primare – Dezvoltarea abilităților de viață Fizica Basarabia 1963-1964 URSS Politici educaționale Metode de învăţare Texte programate Managementul curriculumului - Principii de dezvoltare Colegiul Național de Coregrafie din Chișinău periodice Didactică Educaţia copiilor Educaţia Gimnazii Publicații ale societăților Computerizare Colegii Corupţie - Învăţământ Biologie - Metode de predare Educaţie individuală - Metode Educație matematică Tehnologii educaţionale Cluburi - Activităţi culturale Instrucţii Competență-performanță-calitate
Vă rugăm să schimbaţi parola