Metode de predare

Prezentare generală
Lucrări: 325 lucrari in 372 publicatii in 8 limbi
Subiecte
Metodica predării limbilor străine Tehnologie chimică Geografie Limba germană - Manuale Limba română Limbi străine - Metode de predare Lingvistică generală Ştiinţe naturale Clase primare Probleme Economice Învăţământ secundar Muzică Conferinţe Conferințe științifice Sport de performanţă Studenţi - Educaţie fizică Lingvistică - Metode de predare Limba rusă - Metodica predării - Şcoli alolingve Instituţii preşcolare Probleme didactice Limba română pentru alolingvi Motivare Aspecte lingvistice Instruire muzicală Didactica Limba engleză - Lexicologie Inteligenţă artificială Predare interactivă Motivaţia învăţării Proiect didactic Interdisciplinaritate Limba română - Limba străină Învățământ primar - Metodologie Predare - Metode eficiente Activitate instructiv-educativă Limba franceză - Gramatică - manuale Limba franceză - Manuale Limba germană Manuale Limba engleză Curriculum Matematică Lucrări practice Exerciţii şi teste Lucrări metodice Limba germană - Limba vorbită Limba germană - Jocuri Literatură ucraineană Metode didactice Educaţie economică Şcoli profesionale Informatică Limba şi literatura română Copii cu dereglări de vedere - Educaţie corectivă Geografia continentelor şi oceanelor - metode de predare Poveşti Democraţie Desen - Metode şcolare Şcoala primară Cultura ecologică Limba engleză - Manuale Limba engleză - Informatică - Manuale Cadre didactice Tehnologii informaţionale Educaţie politică Atestare Şcoli sportive Educaţie liberă Proiecte educaţionale Canto academic Predare - Învățare - Metode Competenţe didactice - Dezvoltare Educaţie continuă - Adulţi - Motivaţii Educaţie politică - Metodică Educaţie - Europa Limba rusă - Stilistică Metodica predării literaturii Gimnastică - Metode de predare Marxism-leninism - Filosofie Limbaje profesionale Pronunţie Note de curs Istorie - Metode de predare - Clase primare Învăţămînt superior Limba franceză - Metode de predare Limba franceză Lingvistica textului Botanică Curs audio Manuale, cl.5 Manuale pentru începători Literatura ştiinţifică - Limbaje Manuale universitare Istorie Aplicare în învăţământ Clase liceale Repere şi instrumente didactice Limba vorbită Ghiduri Literatura germană - metode de predare Limba cehă Folclor - Poveşti - Legende - Basme Educaţie Elevi cu deficienţe de auz Desen Desenul în şcoală Limba engleză - Manuale universitare Cultură - Educație Judo - Tehnică Natură moartă Practică pedagogică Artă vocală Sporturi de luptă Portrete Informatică Învăţământ preuniversitar Istoria Europei - Sec. 20 Educaţie de cetăţean Text liric Jocuri didactice pentru preşcolari Activitate didactică Aritmetica mentală Literatura engleză Exerciţii Limba franceză - Lucrul extraşcolar Limba franceză scrisă Orientare profesională Copii Dezvoltare intelectuală Jocuri creative Exerciţii practice Calculatoare Muncă agricolă Tehnica computaţională Didactică - Metodologie Metode de instruire universitare Literatură germană - Istorie şi critică - Manuale Literatură germană - Critică şi interpretare Istorie - Metode de predare Predare Desen - Tehnică Lucru instructiv-educativ Antrenament sportiv metode de predare Testare Judo Educaţie artistică Sport Cultură fizică (teorie) Limba engleză - Gramatică Educaţie preşcolară - Teorie Europa - Istorie Relief - Geomorfologie Femei - Emancipare - Istorie Învăţământ special - Structură cl. 6 Ştiinţa literaturii Cadre didactice - Competențe profesionale Învăţământ primar Educaţie fizică - Metode de predare Cultură fizică - Elevi Cultura fizică - Metode de predare Tehnică de calcul Învățământ online Predare online Instrumente matematice Literatură română Munci tehnice Fizică Elevi Economie Istorie universală Limba franceză - Istoria limbii Fonetică Ghiduri metodologice Metode şcolare, cl.5-9 Educaţia tehnologică Predare - Învățare Ştiinţe ale naturii Mod de viaţă sănătos Sport pentru sănătate Învăţământ militar superior Igiena copilului Pedagogie preşcolară Contabilitate Desen anatomic - Metode Limba engleză - Predare - Învățare Educaţie interculturală - Europa Educaţie civică - Europa Limba rusă pentru străini Limba rusă - Metodica predării Limba engleză - Vocabular Sport - Antrenament - Materiale didactice Şcoala superioară Învăţământ superior - Metodologie Tehnologii digitale Limba engleză - Pronunţie Istorie - Metodologie Gramatică Lingvistică Educaţie fizică Olimpiade de chimie Gimnastică Limba chineză Educaţie în şcoală Ortoepie Categorii lingvistice Limba română - Metode didactice Studenţi - Învăţământ superior Limba română - Metode de predare Învăţământ modern Şcoală medie - metode de predare Dezvoltare Tehnologii informaţionale - Instruire Tehnologii computaţionale Limba engleză - Metodologie Texte nonliterare Sport Aerobică Formare profesională Studenți - Practică pedagogică Judo - Antrenament - Pregătire Arte marţiale Cultură artistică Studiu desen Educaţie comunistă Grădiniţe de copii Rugbi Colegii - Calitatea învățământului Limba engleză pentru alolingvi Sec. 20 Muzică - Metode didactice Auz muzical Dezvoltare Curriculum şcolar Educaţie muzicală - Metode de predare Acrobaţie Educaţie fizică în şcoală Povestire digitală Copii de 6 ani - Educaţie şi instruire Educaţie moral-spirituală Sisteme de instruire Automatizare Instruire - Metode Lecţii - Planificare Chimie Materiale didactice Limbi slave Literatură engleză Istorie şi critică Filologie Ştiinţe sociale Limba germană - Gramatică - Teste Metodologie Limba rusă Opera literară - Critică şi interpretare Literatură franceză - Metodica predării Desen - Materiale didactice Limbă dobândită Educaţie fizică şi sport Curriculum universitar Adolescenţi Tehnici diverse Pictură Învăţământ preşcolar Studii pedagogice Geometrie Texte literare Resurse digitale Elevi din şcolile profesionale Igienă şcolară Limba rusă pentru alolingvi Desen - Corpul uman Învăţământ preunivesitar - România Comunicare socială Literatură rusă Şcoală superioară Limbi străine - Predare - Învățare Drept - Metodologie Clișee de limbaj Limbi străine Limba franceză - Texte programate Limbi moderne Limbaje politice Limba germană - Metode de predare Metode de instruire Biologie Literatură Lingvistică cognitivă Texte programate Metodica predării Astronomie Literatură română - Metode de predare Educaţie civică Drepturile omului Metodologia ştiinţelor Şcoală medie Competenţe comunicative Metode şcolare Limba română (pentru alolingvi) Rol educaţional Educaţie - Învăţământ Lectură Amatori de lectură Gimnastică ritmică Natură statică Personalităţi Tehnică și artă vocală Rugbi - Tehnică sec. 20 Comunicare interculturală Învăţământ secundar - Europa Cultura politică Studenți - Competenţe pedagogice Scriere Niveluri de studiu Metacogniție - Strategii Abacus (tabla de numărare)
Vă rugăm să schimbaţi parola