Bibliografii

Prezentare generală
Lucrări: 791 lucrari in 892 publicatii in 24 limbi
Titlurile
Альберт Мальц : Био-библиографический указатель de: Левидова, Инна Михайловна (Text tipărit)
1935 literar : sinteză biblio-critică de: Suru, Miron (Text tipărit)
Subiecte
Muzică Profesori universitari Eseuri Literatură franceză Zootehnie Recoltare Pulmonologie Literatură indiană Epigrafie Rezumate Protecţia muncii Sate - Dezvoltare socială 2017-2022 Bibliografie istorică - România Teze de doctorat - Bibliografii Deservire socială Biblioteci ştiinţifice Imperialism - Istorie Oraşe Ştiinţe exacte Aplicare în știință Teatru - U.R.S.S. - Bibliografii Legi Dron, Ion (despre) Universitatea de Stat "A.Russo" Bălţi Literatură uruguaiană Patrimoniu Literatură germană - Biografii Cataloage pe subiecte Literatură română - Biobibliografii - Republica Moldova Limba bulgară - Lingvistică diacronică Biblioteconomie - Cercetări ştiinţifice Numismatică Decembrişti Limba română Literatură poloneză Igienă Pianistică Colecţii speciale Disertaţii Biblioteci universitare Ideologie burgheză Partide şi mişcări politice - Europa Alimentaţie publică - Întreprinderi - Management Ediţii periodice Bibliografii - Științe exacte Învăţământ juridic superior Bibliografii naţionale Aeronautică Critică și interpretare Muls mecanic Ecologie Dimov, Dimitr Istoriografie Limba bulgară - Istorie Dialecte Maltz Alibert Muzicieni Publicaţii Creşterea plantelor Literatură pentru copii Literatura libaneză Iudaism Publicaţii bibliologice Biserici - Arhitectură - România Biserica Ortodoxă Română - Personalităţi Articole din periodice - Bibliografii Academia de Ştiinţe Cercetări ştiinţifice - Bibliografii Carte străină Avicultură Publicaţii periodice - Bibliografii Muzică - Personalităţi - România Literatura muzicală Carte - Patrimoniu Cartografie Medicină internă Diagnostică medicală Neurochirurgie Literatura gruzină Telefonie Ştiinţe umanistice Piese de artă Critică literară Sec.20 Ginecologie Patrimoniu naţional Cataloage de bibliotecă Porumb - Genetică Mecanică aplicată Cărţi religioase Război mondial, al 2-lea (1939-1945) România - Istorie, sec. 20 Literatură azerbaidjană - Personalităţi Academia de Ştiinţe a URSS Alimentaţie Relaţii externe Protecţie Orientalistică Colecţii Cărţi pentru copii - Bibliografii Academia de Ştiinţe - Bibliografii - Republica Moldova Biblioteci naţionale Comunicaţii Cataloage Cărţi vechi româneşti Literatură germană Grafică Literatura ungară Presă sibiană Transilvania - Istorie medievală Deportările basarabenilor Literatură persană - Critică şi interpretare Ateism Biosferă Democratizare Indici bibliografici Politică economică mondială Istoria României Literatură germană - Personalităţi - Biografii Azerbaidjan - Bibliografii - Politică naţională Istoria U.R.S.S. Bibliografii - Științe socio-umane Bibliografii de articole din periodice Arte plastice - Bibliografii Pedagogie - Bibliografii Maşini-unelte de tăiat metale Morală comunistă Literatură bulgară Hidrologie Vinificaţie Producţie industrială "Отечественные записки", журнал - 1839-1884 Mişcare de eliberale naţională Bibliografii - Lingvistică Literatură - Metode de predare Literatura rusă sovietică - Metodica predării Digitizare Dicţionare Fantastică (literatură) Scriitori Literatură ucraineană Marea Revoluţie socialistă din Octombrie Chimie - Rusia - Istorie Reformism Ştiinţe geologice Dramaturgie - Istorie şi critică Limba engleză Feminism Tineret Matematică Biobibliografii Documente Publicaţii științifice Lucrări științifice Economie - Cercetări - Basarabia Buletin de informare Industria încălţămintei Carte religioasă Îngrăşăminte Bibliografie Ocrotirea mediului înconjurător Periodice Biblioteci - Digitizare Localităţi - Rep. Moldova Clasificare Informatica Zoologie Revista "Basarabia" Forţele armate Localităţi urbane - Istorie Aplicare în tehnică Războiul de pe Nistru Război civil Hărţi şi atlase geografice Tipărituri românești Genealogie Coroziunea metalelor Bibliografii - Literatură italiană Bibliografii - Agricultură Mişcarea revolutionară Surpări de teren Dimov, Georgi Catalog Cartofi Regizori Arte plastice Clasificare Zecimală Universală pentru bibliografii Tehnologii industriale Drept internaţional cosmic Literatura rusă Pedagogie - Personalităţi - România Moldova - Istorie, Sec. 20 Refrigerare Depozitare Legislaţie Mediu înconjurător Lingvistică - Bibliografii Personalităţi - Bibliografii Economie naţională - Administrare Ştiinţe Regiunea Smolensk Literatură rusă - Bibliografii Literatură azerbaidjană - Bibliografii Relaţii economice - China - S.U.A. Literatură universală - Bibliografii Ghiduri Fiziologie Medicină - Articole - Bibliografii Catalog de editură Economie - Aplicarea tehologiilor informaționale Academia de Ştiinţe a Moldovei 1853-1878 Relaţii româno-franceze - Istorie Istoria Ucrainei Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi - Activitate ştiinţifică - Bibliografii Istorie militară Anestezie Ştiinţe agricole - Creşterea animalelor - Biobibliografii Bibliografie istorică - Ucraina Zăcăminte minerale Cinematografie - Rep. Moldova Biblioteci ştiinţifice - Rusia Teatrologie Relaţii internaţionale româno-franceze Sănătate publică Termotehnică metalurgică Istorie Lazo, Serghei (despre) Literatură franceză - Bibliografii Chişinău Metale şi aliaje Limba bulgară Istorie - Bibliografii Partidul Comunist al URSS Ştiinţă fizică Cântăreţi de operă Metale - Prelucrare sub presiune Literatură germană - Bibliografii Germania - Istorie Istoria Moldovei Eroi de război în literatură Istoria literaturii Literatură bulgară - Bibliografii Industrie uşoară Învăţămînt superior Literatura daneză Femei Grâu de toamnă - Cultivare Botanică Complexe agroindustriale - Economie Moldova - Istorie, sec. 20 Metalurgie feroasă Invenţii tehnico-ştiinţifice Cărţi remarcabile - Colecții Sculptori Uniunea Leninistă Comunistă a Tineretului Tehnică Estestvoznanie - Bibliografičeskie ukazateli Articole Literatură austriacă Viticultură Organizaţia Naţiunilor Unite Literatură franceză - Istorie şi critică - Biografii Radiofizică Literatură engleză - Bibliografii Bibliografii Naţionale Igiena personală Conducere economică Lectură - Biblioteci Sibiul medical Pedagogie Creşterea animalelor Teze de licență Literatură română - Bibliografii Scriitori români - Bibliografii Luxemburg - Bibliografie Medicină - Bibliografii Religie - Periodice Economie naţională Biserică Biserica Ortodoxă Limba bulgară 1789-1794 Marxism-leninism Boli infecţioase Metode chimice de combatere Agricultură - Bibliografii Scriitori - Bibliografii Sticlă (industrie) Filmografie Biblioteca Universităţii de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Literatură română - Istorie şi critică - Bibliografii Radiobiologie Circulaţia mărfurilor Aspect economic Universitatea Tehnică din Moldova - Istorie în brevete Personalităţi marcante Cercetare bibliografică Sec. 19 Revoluţia Franceză Lingvişti Relaţii literare ruso-franceze - Istorie - Bibliografii Animale domestice Cultivare Zootehnică Ştiinţă Meşteşuguri populare Teze Colective de muncă - Autoadministrare Presă - Germania "Banater Schriftum", revistă Matematică - Savanţi Literatură universală Cronică cartografică Științe fizice Ansamblul producţiei de tipar Academia de Ştiinţe - Rep.Moldova - Personalităţi - Biografii Drumuri auto - Amenajare Amenajare 2013 Sport Fructe - Aprovizionare şi depozitare Război mondial, al 2-lea (1941-1945) Colecţii de cărţi vechi Porumb Scriitori basarabeni Publicaţii periodice Ghiduri bibliografice Biblioteci - Funcţii Ştiinţa literaturii Relaţii literare Biblioteci naţionale - Bibliografii - Republica Moldova Comerţ - Circulaţia mărfurilor Marele Război pentru Apărarea Patriei din 1941-1945 Biblioteca Municipală "B.P. Hașdeu" - Bibliografii Dirijori Prelucrarea lemnului Biblioteca Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie România Bibliografie retrospectivă - "Prosvit"- Ucraina Cultura fizică curativă Articole din periodice Bibliologie - Personalităţi Arhitectură religioasă - Biserici, mănăstiri - România Heraldică Drumuri (construcţii) Funcţii şi scopuri Biblioteca Naţională Universitatea Agrară de Stat din Moldova Basarabia-Istorie Tehnică de calcul Endoscopie 1949-1989 Maurois, André Ocrotirea sănătăţii Otorinolaringologie Urgenţe medicale Politicieni Muzică - Personalităţi Sate Ştiinţe chimice Ciuperci Stomatologie Biblioteci naţionale - Austria Statistică - Bibliografii Artă teatrală sovietică Cardiologie Cărţi remarcabile România - Istorie - Bibliografii Alimentaţie publică Biblioteci naţionale - Rusia Tradiții și obiceiuri pastorale Savanţi - Activitate ştiinţifică Folclor - Bibliografii Regimentul de Graniță de la Năsăud Drept - Bibliografii Nemirov, Dobri Drept aerian internaţional sec. 19 Orientare profesională Cărţi pentru copii Istoriografie - România Tehnică - Savanţi - Biografii Aspecte economice Tehnici de cusut Dezvoltare socială Învăţământ superior - Istorie 1992- Ukazateli Ştiinţele naturii - Bibliografii Literatură română pentru copii "Neamul românesc literar" (revistă) Mediul ambiant Aspecte sociale Traumatologie Literatură română Formare Recenzii Literatură azerbaidjană Antichităţi Onomastică Politică - Personalităţi Publicaţii periodice Păstorit (etnografie) Literatură americană Umor Filologie - Personalităţi Boli intestinale "Prosvit" Societatea din Kiev Obstetrică Economie Editura "Colos" Arhitectură (istorie) Academicieni - Republica Moldova Cercetări bibliografice Cultură - România - Bibliografii Olanda Colecţii de bibliotecă Economie - Bibliografii Legislaţia muncii Dreptul muncii - Bibliografii 1750-1800 Estradă - URSS Biblioteci Sexologie Ocrotirea muncii chimie Colecţii de cărţi poloneze Ritualuri şi obiceiuri Creşterea vitelor Şoc traumatic - Tratament Agricultură Biblioteca Regională din Vladimir - Colecţii Cultivare Eseui românești Farmacologie Literatura bașchiră 1812-1918 Semiconductoare Tehnica securităţii Literatură italiană - Istorie şi critică - Personalități Progres tehnico-ştiinţific Arta actorului - URSS Universitatea din Bucureşti Apariţii editoriale Luceafărul (poem) Reviste - Rusia Filologie - Cercetări ştiinţifice Biblioteci Universitare - România Chişinău - Bibliografii Laminare Personalităţi Savanţi - România România - Istorie, sec.18-20 Istorie militară - România Digestie Literatură română - Critică şi interpretare Biobibliogr Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "N.Testemiţanu" Biblioteci - Organizare Arhitectură - România - Bibliografii Lucrări de referinţă Viţă de vie Drumuri - Construcţii - Proiectare Bibliometrie Construcţii de ameliorare Localităţi urbane Teatru de operă şi balet Teatre - Republica Moldova Curţi de justiţie Compozitori Cultura românească - Biobibliografii Fizică Moldova Literatura sovietică Literatură irlandeză - Bibliografii Ucraina Economie agrară Metalurgie Tineret Mişcări revoluţionare Deservire socială - Bibliografii Întreprinderi Industriale - Restructurare Aspect istoric Producerea oţelului electric Biblioteci pentru copii Literatură latină clasică Cuptoare industriale Colecţii de cărţi Biblioteci municipale - Republica Moldova Relaţii americano-sovietice Români Universitatea Liberă Internaţională din Moldova Fizičeskaâ nauka v SSSR - Bibliografičeskie posobiâ Reviste Fizioterapie Protecţia plantelor Rol politic Politică naţională Boli virotice Jurisprudenţă - Personalități Relații politice chino-americane 1917-1932 Rusia Teatru Literatură japoneză Premii literare Construcţii de maşini Sanitărie medicală Economia industriei Publicaţii oficiale - Republica Moldova - Bibliografii Buletine bibliografice Populaţie - Date statistice Limba bulgară - Dialecte Şlefuirea metalelor Roboţi industriali Sisteme automatizate de proiectare Bibliografii - Istoria Moldovei Matematicieni 1933-2022 Universitatea de Stat din Lvov "Sanktpeterburgskie vedomosti" Scriitori cehi Oftalmologie Bibliografia Naţională a Republicii Moldova Mitropoliţi Bibliografii - Personalităţi Finanţe - Bibliografii Numismatică - Bibliografie Cărţi rare Arta vocală rusă sovietică Uniunea Tineretului Comunist Cărţi Cercetări ştiinţifice Savanţi Biblioteci universitare Economie (Eminescu,M.) Arhivistică Istoria nouă Nobilime Etnografie - Personalități Bibliografii - Medicină Invenţii şi descoperiri Educaţie comunistă Infecţii intestinale Materii prime metalice sec. IV - IX Biblioteca Științifică ASEM Ameliorare - Agricultură Cibernetică Republica Moldova Diplomaţi Pediatrie Urologie Referinţe bibliografice Cosmonautică Literatură rusă - Personalităţi - Biografii Critici literari Case de locuit rurale - Construcție 2014 Universitatea Tehnică a Moldovei - Profesori Maşini electronice de calcul - Programare Amelioraţii - Bibliografii Descriere generală 1926-2021 Politică Partidul comunist al Vietnamului - Istorie Limba română - Metode didactice Lingvistică Critică şi interpretare Romantism Educaţie în familie Comunicări științifice Mănăstiri - România Filosofia logicii Bibliografii - Formare - Instrucţiuni Sec. 21 Artă cinematografică - Republica Moldova Sport Marxism-leninism - Bibliografii Comerţ - Organizare Revoluţia din Octombrie 1917 Cultura creştină Conflictul Transnistrean Pictură rusă sovietică Oraşe - Istorie Biblioteca Rusă de Stat al Publicaţiilor Străine "M. I. Rudomino" Cataloage de biblioteci universitare Literatură chiliană Anuare Bibliografii - Republica Moldova Tehnică - Personalități 1991-2021 Bibliografie naţională Literatura maghiară Literatură cehă Clasificarea Zecimală Universală Sfeclă de zahăr Sudură electrică "Transilvania", revistă Bibliografii tematice Internaţionalism socialist Compozitori - România Carte rusă Prestări de servicii Biblioteci universitare - Bibliografii - Republica Moldova Bucovina - Descriere generală Universitatea de Stat din Moldova - Activitate ştiinţifică - Bibliografii sec.18 Literatura ţărilor străine - Bibliografie Activitate Ftiziologie Români - Istorie - Izvoare externe Monografii Metalurgia feroasă Unirea Transilvaniei cu România Istorie militară - Rusia Imperiul Habsburgic - Istorie Memorii Activitate ştiinţifică Cultură Filologie Pictură Epidemiologie Literatură chineză Profesii - Alegeri - Germania Belgia - Bibliografie Publicații în presă Complex agroindustrial Fructe - Transportare Teze de doctorat Cotovschi, Grigore (despre) Fizicieni Biblioteconomie Medicină Fonduri Mediu ambiant Filme Poeţi contemporani Literatură armeană Literaturi slave Documente de arhivă Acoperiri de protecţie Alimentaţie publică - Tehnologii Progres tehnic Programe Ştiinţe sociale Ameliorare Circ - URSS Aviaciâ - Bibliografiâ Creştinism Sudarea prin presiune Biografii Bibliografii Chimie Literatură sovetică Chirurgie Literatură sovietică Calitate Logică - Filosofie Biblioteca Naţională a Republicii Moldova - Colecţii Biblioteca Universității Valahia din Târgoviște Ştiinţe - Bibliografii Tehnică de calcul - Programe Lucrări de construcţie Presă religioasă Sisteme pastorale Presiuni mari Umor popular bulgar Arheologie Lista lucrărilor Limbi slave Indexarea documentelor Literatura italiană Scriitori ruşi Legislaţie - Republica Moldova Biblioteci naționale - Spania Tuberculoză pulmonară Progres tehnico-ştiinţific - Rol economic Profesori universitari - Biobibliografii - Republica Moldova Ştiinţă - Personalităţi - România Grafică de carte rusă sovietică Biblioteci naționale Istorie şi critică Literatură rusă Religie Poezie populară Literatură engleză Economie socialistă Scriitori români Creştere Literatură irlandeză - Critică şi interpretare Bibliografii pe subiect Întreprinderi industriale Literatură română interbelică - Critică şi interpretare Drept Legume - Transportare Skovoroda, Grigori Cinematografie Restructurarea social-economică Sisteme de conversiune Gogol, Nikolai Literatură română - Personalităţi Culturi de cîmp - Selecţie Profesii Metalurgie Producere Economie mondială Grafică sovietică Biblioteca de Arte "Tudor Arghezi" Puškin, Aleksandr Sergeevič Folclor românesc Bibliografie veche românească Îndrumarea lecturii Personalităţi Adezivi Universitatea "A. Russo" din Bălţi Literatură Porcine - Creştere - Rep. Moldova Metalurgie - Bibliografii Comandanţi militari Femei - Bibliografie Lectură Ciment Date statistice Materiale de construcții Tipărituri europene Literatură spaniolă Cereale Literatură română - Personalităţi - Bibliografii Istorie - Savanţi Revizionism Marea Unire, 1918 - Moldova - România Ortopedie Chimie analitică Energii regenerabile Artă militară Mişcarea muncitorească internaţională - Bibliografii Economie - Cercetări ştiinţifice Basarabia Critici de teatru Industria alimentară Chişinău - Descriere generală Fizică nucleară Literatura sovietică - Război mondial, al 2-lea Uniunea Leninistă Comunistă a Tineretului Biblioteci naționale Literatură slovacă Literatura evreiască Genetică agricolă Muzică pentru pian Articole ştiinţifice Literatură română - Critică și interpretare - Bibliografii Construcţii industriale - Arhitectura Literatură persană - Istorie şi critică - Personalităţi Legume Cooperare interbibliotecară Etnografie - Bibliografii Reanimare Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi Arhitectură Ştiinţe umane Literatura cazahă Cărţi rare - Colecţii de bibliotecă Populaţie Foamete (1932-1933) - Ucraina Presă Ho Şi Min Enciclopedii Literatura român. Drepturile omului sec. 20 Lucrări de referinţe Etnografie Asistenţă medicală Manifestări profesionale Literatură kazahă Cataloage colective - Rusia Teze de doctor - Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă Călători Boli virotice - Viţa de vie Literatură română - Personalităţi - Republica Moldova Municipiul Chişinău - Bibliografie Progres științific Publicaţii seriale Neuropatologie 2003-2009 Telegrafie Servicii publice Reviste - Bibliografii Inginerie mecanică
Vă rugăm să schimbaţi parola