Tehnologii informaţionale

Prezentare generală
Lucrări: 447 lucrari in 454 publicatii in 7 limbi
Titlurile
Bazele tehnologiei informaţiei de: Melnic, Andreia; Bucşă, Radu (Text tipărit)
BIT+ de: (Text tipărit)
Subiecte
Comunicare Afaceri Drepturile omului Profesori Pedagogie Convenţii internaţionale - Europa Limba engleză - Manuale Uniunea Europeană Programare - Calculatoare Calculatoare - Programare Democraţie Antreprenoriat - Dezvoltare Limba engleză - Lexicologie Resurse genetice vegetale - Rep. Moldova Limba engleză - Terminologie Calculatoare Cercetări ştiinţifice Igiena muncii Sport Inovaţii Management educaţional Educaţia copiilor în familie Prelucrarea datelor Recunoaşterea chipurilor Acces la informaţie Marketing Biblioteci academice Politică Educaţie artistică Filosofie Sociologie Broderie Internet Reţele de calculatoare Access Contabilitate Informatică Informatizare Informaţii - Teorie Audit financiar Instruire programată Dependenţă de Internet Economie agrară Drepturile omului - Protecţie Anchetă penală Matematică Femei Turism Afaceri electronice Comerţ electronic Informaţie Prelucrarea imaginilor - Tehnologii digitale Semantică Informatica aplicată Limba română - Terminologie Învăţământ superior Biblioteconomie Comerţ Comerţ internaţional Calculatoare - Aplicare Societate informaţională Limba engleză Educaţie Analiză statistică Medicină Drepturile omului - Copii Învăţământ Sisteme informaţionale Probleme globale ale omenirii Limba engleză - Comunicare Comportament - Psihologie Metode de predare Ştiinţa computerului - Materiale didactice Tehnica computaţională Bibliotecă Istorie - Metode de predare Calculatoare electronice - Manuale Piaţa muncii Limba franceză - Metode de predare Calculatoare - Manuale Muzică Teoria muzicii Proces penal Biblioteci - Automatizare Tehnică de calcul Învăţământ profesional tehnic Informatică - Manuale Informatică - Metode de predare Conducere Limba engleză pentru afaceri Dicţionare Tehnologii informaţionale - Biblioteci Lexicologie Educaţie fizică şi sport Cultura fizică şi sport Dezvoltare economică Economie internaţională Metodica predării Drepturile omului - Europa Biblioteci Informare Biblioteci - Informatizare Topografie Biblioteci universitare Bioetică Calculatoare - Utilizare Calculatoare - Aplicare în învăţământ Microsoft Excel Jocuri didactice Informatizarea societăţii Sisteme intelectuale Programe de calculator Colaborare internaţională Învăţământ primar Drept comparat Analiza discursului Limba română - Limbaje profesionale Informatică economică Economie - Dezvoltare Limba franceză - Corespondenţă Comunicare educaţională Optoelectronică Elevi - Instruire Sistem educaţional Documente - Întocmire Limba engleză - Abrevieri Resurse umane - Management Libertatea presei Protecţia informaţiei Limba franceză - Traducere Publicaţii pentru copii Jocuri pe calculator Limba engleză - Curs practic Jurnalistică Societate informaţională - Republica Moldova Criminalitate informatică Criptografie Modelare matematică Traducere Istorie - Metodologie Studierea limbilor Progres social Drepturile copilului Învăţători - Formare profesională Sisteme dinamice Învăţământ superior - Tehnologii informaţionale Tehnologii educaţionale Informaţie ştiinţifică Societatea informaţională Civilizaţie modernă Dispozitive optoelectronice Sisteme de calcul - Programare Comunităţi creştine Statistică - Metode şi tehnici Mass-media Economie subterană Dependenţă informaţională Studenţi - Lucrul de sine stătător Terminologie specială Societate - Dezvoltare EXCEL - Utilizare Software Rentabilitate Practică pedagogică Enciclopedii electronice Organizarea producţiei Învăţământ secundar Libertate individuală Biblioteci electronice Prelucrarea informaţiei Metode de instruire Societate globală Activitate ştiinţifică Informatică aplicată Marc 21 Piaţa forţei de muncă Multimedia Educaţie - Tehnologii informaţionale Resurse electronice - Acces informaţional Reţeaua Internet Studii sociologice Maşini de calcul electronice - Programare Tehnologii informaţionale - Sisteme de operare Limbaje specializate - Internet Informatică - Aspecte economico-sociale Informatică - Ghiduri Inovaţii tehnologice Întreprinderi - Gestiune Limba engleză - Traducere Comportament politic Comunicare prin Internet Limba franceză - Cuvinte străine Administrare Schimbări sociale Limba engleză - Metode audio-video Sisteme informaţionale de măsură Computerizare Instruire profesională Instruire la distanţă Tehnologii informaţionale - Rol politic Didactică - Tehnologii informaţionale Managementul calităţii Managementul inovaţiei Management universitar Istorie Texte - Întocmire în Word - Lucrări practice Expertiză juridică Turism internaţional Conferinţe Sisteme de calcul - Procesoare Conferinţe internaţionale Metalingvistică Marketing informaţional Modelare matematică - Tehnologii informaţionale Sisteme inteligente - Modelarea cunoaşterii Servicii de referinţe Limba germană - Metode de predare Tehnologii moderne Dezvoltare intelectuală Limba engleză - Metode de predare Violenţă Oscilaţii forţate Calculatoare - Aplicare în muzică Publicitate Progres Limba franceză - Terminologie Inovaţii - Management Management inovaţional Piaţa de asigurări - Rep. Moldova Internet - Comunicare - Lingvistică Imagini - Prelucrare la calculator Apărare antiaeriană Şcoli profesionale Teoria probabilităţilor - probleme Medicină - Statistică Utilizare Dreptul audiovizualului Dezvoltare durabilă Documentare Biblioteci - Prezervare PowerPoint - Utilizare Matematică - Instruire şcolară Sistem electoral Capacităţi creative - Dezvoltare - Copii Învăţămînt - Metode şi mijloace computerizate Prognoze ştiinţifice Sociologia culturii Informatizare - Biblioteci Microsoft Acces Securitate personală Email Baze de date - Gestiunea Inteligenţă artificială Administraţie publică locală - Cooperare - Republica Moldova Sistem educaţional - Republica Moldova Biblioteci ştiinţifice Ucraina Predare Redactare online Copii - Abuzuri - Prevenire Studenţi World Wide Web Probleme Industria calculatoarelor - Servicii Piaţa europeană Text ştiinţific Cultură - Tehnologii informaţionale Economie informaţională Ştiinţa informaţiei Multimedia - Folosirea în învăţămînt Informatică - Istorie Calculatoare - Ştiinţa şi tehnica - Istorie Documente electronice Resurse informaţionale electronice Studii universitare Instruire Resurse informaţionale Misiunea bibliotecii Biblioteci - Proiecte Instruire continuă Conferinţe ştiinţifice Acces online Prezervare digitală Proiecte profesionale Web Societate Informaţională Servicii bancare Reglementare juridică Biblioteci - Baze de date Biblioteca Naţională a Republicii Moldova Calificare profesională Curriculum Resurse electronice Proiecte RUSMARC Tehnologii informaţionale UNIMARC Securitate informaţională Politica informaţională Catalog Naţional Colectiv Partajat Proiecte naţionale Proiectul SIBIMOL Servicii electronice Tehnologii electorale - Rep. Moldova Sistem de regăsire Căutare on-line Informare şi documentare Sisteme educaţionale - Programe Utilizatori - Instruire Informatizare-Bibliotecă Summit mondial-2003 Responsabilitate Softuri de bibliotecă Mijloace de comunicare Şcoli Arhivare electronică Regăsirea informaţiei Strategii de dezvoltare Anglicisme - Limbi europene Matematică - Tehnologii informaţionale Drepturile omului Corupţie - Combatere Transport industrial Limba engleză - Metodologie Învăţământ la distanţă - Tehnologii informaţionale Cadre didactice - Pregătire managerială Liste electorale - Formare - Tehnologii informaţionale Cultură fizică şi sport Infracţiuni - Informatică Educaţie incluzivă Învăţare continuă Probleme sociale Tehnologii informaţionale - Dezvoltare Istoria Europei - Sec. 20 Limbi străine - Metode de predare Motivaţia învăţării Infractori computaţionali Organele afacerilor interne - Activitate - Republica Moldova Cadre didactice - Psihopedagogie Cadre didactice - Formare continuă Tehnologii informaţionale - Influenţe Activitate pedagogică Tehnologii informaţionale - Politici Parteneriat educaţional Sistem educaţional - România Tehnologii informaţionale Securitate umană pedagogie Pedagogie Democrație participativă Informatică - Cercetări Cadre didactice Internet în educaţie Tehnologii - Dezvoltare Învățământ primar - Metode didactice Dicţionare Manuale Muzee Sec. 20 Aspect politic Combatere Studiu comparativ Geografie Protecţie Matematică Terminologie Cuvinte împrumutate Aspecte socioculturale Metode didactice Dezvoltare Culegeri Limbaje profesionale Activitate bancară Limba germană - Metode Metode Lexicografie Aspect social Predare Etape de dezvoltare Formare Influenţe Cercetări Juridică Acronime Aspecte filosofice Securitate Aplicare Elevi Aspect educaţional Aspect socio-cultural Rapoarte financiare Pregătire managerială Condamnaţi Aspecte educaţionale Evaluarea cunoştinţelor Ghiduri practice Rol educaţional Limba germană Proces educativ-instructiv Strategii Aspecte sociale Implementare Sistem informaţional Aspecte istorice Aspecte sociopolitice Relaţii interculturale Instruire asistată de calculator Modernizare Tehnologii şi inovaţii Personalităţi marcante Competențe Cultură - Civilizaţie Învățământ la distanță Online servicii Criză Educație muzicală Competenţe profesionale Companii Transparență Tehnologii informaţionale - Medicină Profesia de contabil Societate contemporană Studenţi - Formarea competențelor Modernizare instituțională Competențe ontologice Sistem e-learning Rețele de socializare Globalizare lingvistică Analiză spaţială Prevenirea infracţiunilor Educaţie - Învăţămînt Reprezentare socială Istorie - Învățământ Riscuri financiare Educaţie muzicală - Metode de predare Skype Aspect istoric Automatizare și mecanizare Investigații de marketing Business consulting Bloguri Muzică electronică Evoluţie economică Activităţi didactice Tehnologii Informaționale și de comunicare (TIC) Evaluarea competențelor Educaţie specială Site Sectorul agro-industrial Predare asistată de calculator Comunicare interumană Economie digitală Logistica transportului Motivaţie pentru studii Creativitate didactică Biologie - Predare - Învățare Aplicații Web Revoluţii colorate Prelucrarea imaginilor Cadre didactice universitare - Formare continuă Metodologie didactică Metode interactive Educaţie modernă Cadre didactice universitare - Formare profesională Studenţi - Formare profesională Dicționare electronice Mass-media - Comunicare Comunicare corporativă Spaţiu virtual Cadre didactice Softuri educaționale - Învățare interactivă Economie informaţională tenebră Metode de evaluare Utilizare în învățământ Site-uri - Creare Internet - Drepturile omului Activitate politico-educativă Mass-media - Analiză istorică Servicii fiscale - Rusia Soft-uri educaționale Profit Tehnologii noi Mediul online Digitalizare WebQuest - Metodă de învățare Power Point, program Copii - Comunicare Managementul educației Competențe digitale Matematică - Predare Predare - Învățare - Metode Politologie teoretică Societatea contemporană Lideri politici Competenţe de comunicare Informaţii Limba germană - Predare Limbi străine - Predare - Învățare Limba engleză - Predare - Învățare Comunicare online Etica informațională Viaţa politică Predare - Învățare - Evaluare Limbă Pluralism mediatic Formare continuă Acces liber Tehnologii de comunicare Proiecte digitale Comunicare digitală Proiecte internaţionale Jocuri online Tehnologii digitale Securitate cibernetică Limbaj online Arhitectura rețelei Influență socioculturală Revoluţie informațională Interconectarea rețelelor Inegalitate de gen Învăţământ la distanţă - Calitate Tehnica programării Experiment fizic Influenţă sociopolitică Comunicaţii electronice Creștini Copii - Protecţie Aspecte etice și morale Informatică Informare şi comunicare Limbi străine - Metode de predare on-line Cercetări Educaţie digitală Securitatea informațională Protecția datelor Scheme de broderie Pattern Maker Planificarea afacerilor Platforme digitale Muzee - Personal - Instruire Tehnologii informaţionale - Muzee Cultură informaţională Companii de asigurare Securitate informaţională - Tehnologii noi Grup virtual Tehnologii - Dezvoltare Platforma electronică Moodle Tehnologii online Aspect informațional Integrarea pieței Muzică Cultură digitală Educare şi dezvoltare Siguranța copiilor Aspect educativ Protecția datelor cu caracter personal Metode de învăţare E-comerț Proces instructiv-educativ Educație digitală Învățământ virtual Elevi - Activităţi intelectuale Limba engleză - Limbaje profesionale Cercetări ştiinţifice - Republica Moldova Sistem de drept Soft educațional Procese cognitive Învăţarea centrată pe elelevi Performanță Supermația legii Pregătirea cadrelor Educaţie STEM Știință - Promovare Gândire științifică - Dezvoltare Limba engleză - Studiere Proiecte educaţionale - Tehnologii informaționale Pedagogie - Inovații Managment Societate - Tehnologii informaţionale - Impact Instruire computerizată Educaţie digitală - Metode Tehnologii comunicaționale Platforme educaționale online Elevi cu cerințe educative speciale Agresivitate Instrumente web Selectarea personalului- angajați Digitalizarea colecțiilor Dotare Biblioteca Națională Digitală Moldavica Programul Naţional „Memoria Moldovei” Sistem managerial Aspecte metodologice Rezolvarea problemelor Aplicaţii GOOGLE Servicii online Interes cognitiv Predare-învățare-evaluare Lecţii de chimie Echilibrul chimic Platforma Padlet Economie numerică Evaluarea rezultatelor școlare Covid-19 - Impact Munca la distanță Aparatul auditiv Organele de simț Învățare Funcționar public Persoane cu dizabilităţi Lecții de istorie Analiza textelor Lecţii de istorie Abilități de comunicare Cyberbullyng - Adolescenți Platforme sociale Studierea limbii engleze Spațiilor fizice școlare Inteligenţa artificială Sisteme de operare Windows, Excel Proces de comunicare Metodologii de scriere a proiectelor Transformări digitale Proiecte europene (Tekwill în Fiecare Școală) Frau, Alberto Elevi cu deficienţe de intelect Politica de securitate informatică Politici educaționale Site-uri personale ale pedagogilor Creștere economică Instrumente digitale moderne Impact educațional Institutul de Matematică şi Informatică Aplicarea în muzică Limba engleză - Manuale - Informatică Instrucţiuni educative Limba și literatura ucraineană Persoane condamnate Asigurarea securității datelor Context educațional
Vă rugăm să schimbaţi parola