Învăţământ profesional tehnic

Prezentare generală
Lucrări: 107 lucrari in 109 publicatii in 4 limbi
Titlurile
Predarea disciplinelor tehnice generale şi speciale de: Skakun, Vladislav Aleksandrovici (Text tipărit)
Психология подготовки специалистов для современного производства de: Ариевич, И. М.; Подольский, А. И.; Хозиев, В.Б. (Text tipărit)
Sovhozul-tehnicumul de agronomie "V. I. Lenin" de: Olmada, Victor S. (Text tipărit)
Методы обучения при подготовке квалифицированных рабочих в профессионально-технических учебных заведениях de: Кирикилица, Элеонора Николаевна; Броздниченко, Валентина Николаевна; Варковецкая, Галина Николаевна (Text tipărit)
Subiecte
Matematică - Instruire Angajați Conferinţe Inserție profesională Managementul calităţii Educaţie antreprenorială Învăţământ vocațional/tehnic Tehnologii - Dezvoltare Interconectarea rețelelor Conferințe științifice Mediu educaţional Termoelectricitate Învăţământ superior - Calitate Activități extracurriculare Tehnologie Metode de predare Elaborare Curriculum educaţional Motivaţia învăţării Mediu economic Manuale Arhitectura rețelei Site-uri - Creare Învăţământ liceal Predare - Învățare - Metode Cadre didactice - Formare continuă Învăţământ profesional - Tehnologii informaţionale Gestionare Drepturile omului - Protecţie Predare - Învățare - Evaluare Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor Standarde ocupaționale Educație - Calitate - Evaluare Învăţământ superior - Resurse umane Implementare Educaţie de gen Metode nonformale Instruire - Tehnologii informaționale Educaţie tehnologică Limba engleză Şcoli profesionale Curriculum Tehnologii informaţionale Instituţii de învăţământ - Manageri Învăţământ profesional-tehnic - Curriculum Egalitate de gen Forme de evaluare Platforme educaționale online Învăţământ profesional agrar Metodologie didactică Învăţământ profesional tehnic - Republica Moldova Elevi - Dezvoltarea personalității Management învăţământ de specialitate Educaţie profesională Evaluare sumativă Management educaţional Istorie Instruire Panificaţie - Chimie Dezvoltare profesională Manageri - Competenţe profesionale Discipline şcolare Curriculum educaţional - Proiectare - Republica Moldova Școli profesionale tehnice Dezvoltare - Promovare Suport didactic Educaţie Operatory - Psihofiziologiâ Învăţământ vocaţional-tehnic (VET) Tehnologii Informaționale și de comunicare (TIC) Învățământ la distanță Curriculum educaţional - Proiectare Psihopedagogie Planificare Carieră profesională - Aspect educaţional Instrumente web Management participativ Programe educaţionale Didactică - Metodologie Cadre didactice - Competențe profesionale Psihologia inginerului Parteneriate Competențe antreprenoriale Conferinţe Antreprenoriat - Manuale Competenţe profesionale Învăţământ profesional - Metode didactice Educaţie digitală - Metode Piaţa muncii - Republica Moldova Aspecte educaţionale Tehnologii digitale Culegeri Competențe de evaluare Ghiduri practice Aplicații Web Colective de muncă Antreprenoriat - Organizare Competenţe informaţionale Contabilitate Panificaţie - Tehnologii Instruire tehnică Educaţie - Teorie Aspect gender Evaluare - Metode Competențe digitale Educaţie incluzivă Cercetări ştiinţifice - Pedagogie Curriculum național Elevi – Cultura psihologică Şcoli profesionale - Metоde dе predare Studenţi - Orientare profesională Formare profesională Ghid metodologic Competenţe matematice Colegii tehnice - Instruire Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie "Raisa Pacalo" Limba engleză - Curriculum Formare profesională continuă Învăţământ de specialitate Instituții profesional tehnice Lucrul instructiv-educativ - Şcoli profesionale tehnice Strategia de dezvoltare Resurse educaţionale digitale Competențe profesionale Performanţe profesionale Educaţie incluzivă - Cadre didactice Competenţe curriculare Strategii de dezvoltare Învăţământ profesional secundar Ghiduri metodice Educaţie civică Contabilitate - Manuale Mentori (educație) Cadre didactice - Dezvoltare profesională Educație matematică Resurse umane - Management Tehnologii educaţionale
Vă rugăm să schimbaţi parola