Învăţământ profesional tehnic

Prezentare generală
Lucrări: 75 lucrari in 75 publicatii in 3 limbi
Titlurile
Predarea disciplinelor tehnice generale şi speciale de: Skakun, Vladislav Aleksandrovici (Text tipărit)
Психология подготовки специалистов для современного производства de: Ариевич, И. М.; Подольский, А. И.; Хозиев, В.Б. (Text tipărit)
Sovhozul-tehnicumul de agronomie "V. I. Lenin" de: Olmada, Victor S. (Text tipărit)
Subiecte
Termoelectricitate Curriculum educaţional Managementul calităţii Învăţământ superior - Calitate Motivaţia învăţării Interconectarea rețelelor Conferinţe Conferințe științifice Mediu educaţional Educaţie antreprenorială Tehnologie Învăţământ vocațional/tehnic Cadre didactice - Formare continuă Instruire - Tehnologii informaționale Curriculum Învăţământ profesional - Tehnologii informaţionale Educație - Calitate - Evaluare Manuale Tehnologii informaţionale Arhitectura rețelei Site-uri - Creare Instituţii de învăţământ - Manageri Învăţământ superior - Resurse umane Educaţie tehnologică Învăţământ profesional-tehnic - Curriculum Limba engleză Învăţământ liceal Istorie Operatory - Psihofiziologiâ Învăţământ vocaţional-tehnic (VET) Metodologie didactică Curriculum educaţional - Proiectare - Republica Moldova Învăţământ profesional tehnic - Republica Moldova Management educaţional Elevi - Dezvoltarea personalității Management Manageri - Competenţe profesionale Instruire Școli profesionale tehnice Panificaţie - Chimie Dezvoltare - Promovare Discipline şcolare Psihologia inginerului Tehnologii Informaționale și de comunicare (TIC) Programe educaţionale Curriculum educaţional - Proiectare Planificare Carieră profesională - Aspect educaţional Didactică - Metodologie Cadre didactice - Competențe profesionale Piaţa muncii - Republica Moldova Ghiduri practice Aspecte educaţionale Învăţământ profesional - Metode didactice Aplicații Web Conferinţe Competenţe profesionale Colective de muncă Panificaţie - Tehnologii Antreprenoriat - Organizare Instruire tehnică Colegii tehnice - Instruire Evaluare - Metode Studenţi - Orientare profesională Competențe digitale Formare profesională Educaţie - Teorie Elevi – Cultura psihologică Curriculum național Formare profesională continuă Instituții profesional tehnice Limba engleză - Curriculum Strategii de dezvoltare Lucrul instructiv-educativ - Şcoli profesionale tehnice Educaţie civică Performanţe profesionale Resurse umane - Management Mentori (educație) Învăţământ profesional secundar Educație matematică Ghiduri metodice Tehnologii educaţionale
Vă rugăm să schimbaţi parola