Management

Prezentare generală
Lucrări: 1048 lucrari in 1077 publicatii in 11 limbi
Titlurile
Адаптивные механизмы в отраслевом управлении de: Цыганов, Владимир Викторович (Text tipărit)
Arta managementului de: Rees, David W. (Text tipărit)
Анализ производственно-хозяйственной деятельности автотранспортных предприятий de: Аксенова, Зоя Ивановна; Бачурин, Александр Афанасьевич (Text tipărit)
Behavior in Organizations de: Porter, Lyman W.; Hackman, Richard J.; Lawler, III Edward E. (Text tipărit)
Bevezetes a menedzseri gyakorlatba de: Domokos, Erno; Petrescu, Ion (economist) (Text tipărit)
Subiecte
Comunicare Statistică judiciară Organizaţia Naţiunilor Unite Afaceri Management - Manuale Copii - Igienă Pedagogie Management - Tehnici - Metode Farmaceutică Business - Planificare Catalogare Politică economică Economie de piaţă Migraţia forţei de muncă Dinamică economică Viticultură Bazine hidrografice Anesteziologie Terapie intensivă Creativitate Antreprenoriat Moldova Apă Apă - Calitate - Control Ştiinţe naturale Sănătate publică Economie Asistenţă socială Siderurgie Aforisme, maxime, cugetări Economie - U.R.S.S. Cercetări ştiinţifice Organizaţia Naţiunilor Unite - Conferinţe Management financiar Protecţia naturii - Rep.Moldova Manuale Finanţe Inovaţii Relaţii umane - Întreprinderi Management educaţional Management - Organizare Marketing Cercetare ştiinţifică Partidul Comunist al Uniunii Sovietice Tuberculoză pulmonară - Diagnostic - Tratament Acţionare hidraulică Contabilitate Informatică Turism - Dezvoltare Tuberculoză Contabilitate - Audit Teatru Etică Management - Economie de piaţă Turism rural Relaţii economice internaţionale Agricultură Proprietate intelectuală - Republica Moldova Administraţie publică Business Comerţ electronic Informaţie Complex agroindustrial Ecologie agricolă Organizații neguvernamentale - Republica Moldova Psihologie socială Psiholingvistică Sociolingvistică Grădinărit Lideri Ocrotirea sănătăţii Economie - Republica Moldova Transport aerian Cadre - Management Întreprinderi agricole Industria lemnului Societăţi pe acţiuni Drept Societate socialistă Învăţământ superior Biblioteconomie Comerţ Economia turismului Învăţămînt superior Dreptul la informaţie Mediu înconjurător - Protecţie - Rep. Moldova Pediatrie Alimentaţia copiilor Sisteme informatice Cooperative agricole Economie matematică Anestezie - Terapie intensivă Limba engleză Organizarea muncii Automobile Educaţie Finanţarea întreprinderilor Întreprinderi - Finanţare Statistică Eroziune Învăţământ Economie mondială Zootehnie Pedologie Finanţe internaţionale Asigurare Întreprinderi industriale - Conducere Sisteme informaţionale Ajutor social Bănci Ecologie Management informaţional Ecologie socială Tuberculoză - Prevenire şi control Management industrial Psihoterapie Întreprinderi - Organizare Biblioteci digitale Buget Piaţa muncii Arhivistică Evidenţă şi raport Muncă Reţele electrice Întreprinderi de construcţii Investiţii străine Audit Sistem bancar Management bancar Criză economică Întreprinderi - Conducere - Aspecte sociale Economie politică Întreprinderi - Economie Proces penal Automatizare Învăţământ profesional tehnic Antreprenoriat - Republica Moldova Inteligenţa artificială Prognozare economică Curriculum - Principii teoretice Dreptul muncii Grădini Management - Ghiduri Conducere SUA Management - Psihologie Psihologie industrială Psihologie individuală Construcţii - Management Stres Învăţământ preşcolar Educaţie fizică şi sport Cooperative Modelare economică Controlul calităţii - Organizare Dezvoltare economică Europa Clasificare Biblioteci publice Arhive Biblioteci Informare Managementul bibliotecilor Legislaţie de bibliotecă Comerţ exterior Teste Maniere elegante Productivitatea muncii Producţie agricolă Biblioteci universitare Busines Presă Finanţe publice Industria textilă Economie - Conferinţe Căi ferate Relaţii internaţionale Bunuri imobile Economie - Conducere Biologia solului Întreprinderi industriale Cibernetică Planificarea oraşelor Transport Metalurgie Burse de valori Vânzare - Organizare Studenţi - Învăţământ superior Management - Întreprinderi Personal de bibliotecă - Conducere Socialism Chimie ecologică - Cercetări Îngrijirea copiilor Programe de calculator Muncă - Organizare Drept comercial - Contracte Resurse umane Management comparat Comunicare interpersonală Învăţământ primar Sol Control financiar Revizie contabilă Control managerial Societate civilă Cultură organizaţională Proprietate intelectuală Comportament organizaţional Faliment Cooperare internaţională Economie - Dezvoltare Telecomunicaţii Administraţie publică locală - România Control fiscal Metode matematice Locuri de muncă Circulaţie rutieră Credite Întreprinderi Producţie industrială - Conducere Resurse umane - Management Instalaţii de irigare Managementul firmei Design Industria constructoare de maşini Investiţii Sport - Republica Moldova Personal Cooperative - Organizare Marketing - Sisteme informaţionale - Întreprinderi Politică culturală Centre de documentare Hoteluri Ofertă (comerţ) Industria încălţămintei Activitate editorială Economie socialistă Finanţare Contabilitate - Întreprinderi Diplomaţie Conducător Ziaristică Asociaţii nonguvernamentale - Republica Moldova Sector agroalimentar - Dezvoltarea - Rep.Moldova Tratate comerciale Gospodărie comunală Controlul calităţii Descentralizare Luarea deciziilor Timp de muncă Comerţ interior Deontologie Edituri Administrare fiscală Stat de drept Protecţia mediului înconjurător Administrare de stat Design industrial Dicţionare bilingve Profesii Sisteme informaţionale - Protecţie Etică profesională Calitatea produselor Monitoring ecologic Eficienţa economică Ape uzate - Epurare Culegeri Impozite - România Piaţa muncii - Republica Moldova Inflaţie Întreprinderi agricole - Economie Economie naţională Educaţie preşcolară Economia serviciilor Organizarea producţiei Economie agroalimentară Învăţământ secundar Intreprinderi - Finanţe - Management Întreprinderi - Finanţe - Management Deşeuri organice - Utilizare Uzine constructoare de maşini Teze de licenţă - Elaborare - Metode Industrie uşoară Inginerie mecanică Dezvoltare urbană Întreprinderi - Conducere şi organizare Personalităţi - România Sisteme expert Exerciţii practice Mediu înconjurător - Management - Rep.Moldova Gestiune Investiţii străine - Rep.Moldova Activitate ştiinţifică Transport cu taxiuri Globalizare Transport auto urban - Organizare Mass-media - Administrare Formare profesională Legislatie Metodologie Universitatea Agrară de Stat din Moldova Organizaţii neguvernamentale - Manuale Teze de an - Elaborare - Metode Management financiar - Întreprinderi Comunicare interpersonală - Formare Alimentaţie publică Infrastructură - Dezvoltare Administraţie publică locală Întreprinderi mici şi mijlocii Produse agroalimentare - Export Manageri - Formare profesională Sisteme flexibile de producţie Produse alimentare Primul ajutor medical Management informaţional - Rep. Moldova Cultură - Management Valoare de întrebuinţare Calitate Protecţie socială Învăţământ special Dezvoltarea economică Industria de cofetărie Informatica Informaţii - Securitate Sisteme de informare Administrare financiară - Întreprinderi Întreprinderi - Gestiune Cercetare Cărţi Economie agricolă Şcoli speciale Migraţie Sisteme educative Economia transportului - Conferinţe Sisteme automate Infecţii Administrare Producţie agricolă - Organizarea muncii Organizarea conducerii Concurenţă economică Psihopedagogie specială Transport rutier Producţie Biblioteci - Activitate informaţională Învăţămînt secundar Legislaţie Management agricol Management - Studiu Management în construcţii Management - Cultură Agenţi economici - Activitate comercială Management sportiv Administraţie publică - Management Marketing sanitar Protecţie socială - România Management comercial Managementul calităţii Gestionarea deşeurilor - Protecţia mediului Managementul inovaţiei Administraţie publică locală - Management Organizaţii neguvernamentale - Ghiduri Managementul producţiei Managementul organizaţiei Cooperare economică internaţională - Republica Moldova Proiecte - Management Sănătate publică - Management - Manuale Management universitar Management strategic Management financiar - Întreprinderi - Republica Moldova Management tehnologic Manageri Istorie Control administrativ Logistică industrială Industria automobilelor Grupuri organizate - Studii socilogice Diplomaţi Logistică Penitenciare Analgezie Industria cărnii Produse din carne - Fabricare Apă potabilă - Aprovizionare Hidrosferă - Protecţie Politica pieţei muncii - Republica Moldova Conferinţe Asistenţa medicală Conferinţe internaţionale Mediu înconjurător - Protecţie - Administrare - Republica Moldova Producţie - Planificare Sisteme de control Uniuni economice Management financiar - Rep.Moldova Eficacitate Învăţământ general Producţie - Sisteme informaţionale Producţie - Tehnologii noi Producţie - Organizare şi planificare Management sportiv - Metodologie Dezvoltare Metode matematice în economie Valoare (Economie) Activitate economică Autoreglare Terenuri agricole Asigurare socială Surse de profit - Întreprinderi Organizare economică Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală Cerere şi ofertă Nanoinginerie Substanţe chimice Management - Teorie Activitate socială Cunoştinţe Planificare Instituţii superioare de învăţămînt Antreprenoriat - Planificare Inovaţii - Management Firme Mediul înconjurător - Protecţie - Republica Moldova Restructurarea social-economică - URSS Operaţiuni bancare Decizii administrative - Teorie Dezvoltare regională - Rep. Moldova Activitate cognitivă Firme de consulting - Management Piaţa forţei de muncă - Rep. Moldova Trafic de mărfuri - Management Remunerarea muncii Resurse informaţionale - Management - Rep. Moldova Cadre Public relations - Firme Creşterea peştilor ISPF Dialog Manager Calitate - Control - Management Securitate publică Poliţie Negocieri comerciale Utilizare Oraşe medievale Transport auto internaţional Afaceri economice Dezvoltare durabilă Principii economice Produse cosmetice Asistenţa medicală primară Burse de mărfuri Industrie - Conducere Forţă de muncă Potenţial economic Economie industrială Sisteme vamale Politica economică Întreprinderi - Management Marketing sovietic Biblioteci naţionale Management artistic Costuri de producţie Termoenergetică Prognoze ştiinţifice Servicii de vînzare Sociologie industrială Management pedagogic Servicii către populaţie Securitate informaţională - Management Culinărie Sisteme financiare Unităţi farmaceutice - Purificarea şi sterilizarea - Rezumat Sisteme informatice manageriale Sector locativ - Finanţare Organizaţii neguvernamentale - Activitate Colective studenţeşti - Probleme social-psihologice Transporturi - Organizare - Exploatare Transport auto - Parcări - Organizare Sisteme de producţie Politică educațională Încălţăminte Studenţi - Instituţii superioare - Lucrări practice Capital financiar Costuri Manuale universitare Capital intelectual Servirea consumatorilor - Manuale Comerţ cu amănuntul Bănci comerciale Aspect psihologic Stabilitate Transport de mărfuri Transporturi - Expediţii internaţionale Calitatea productiei Gospodărie piscicolă Studenţi Teorie Responsabilitate socială Managementul personalului Agricultori - Rusia Management - Creativitate Relaţii umane - Business Deşeuri Grefieri Întreprinderi mici şi mijlocii - Dezvoltare Firme - Japonia - Administrare Organizare Servicii de informare Centre comerciale Industria automobilelor - Japonia - Istorie Finanţe publice locale Management - Teorie şi practică Comerţ - Distribuirea mărfurilor Administrare - Teorie Standarde Centre de informare Industria construcţiilor - Antrepriză Sisteme financiare internaţionale Gestiunea întreprinderilor Industrie - Organizare - S.U.A. Comunicarea organizaţională Decizii manageriale - Teorie Gestionarea crizelor - Modele decizionale Deşeuri solide - Utilizare Business - Consultaţii - Servicii Turism - Management Relaţii cu publicul Teoria finanţelor Asistenţa stomatologică Comerţ electronic - Marketing Directori de biblioteci Industrie alimentară Managementul resurselor umane Şedinţe Resurse informaţionale Calitatea serviciilor Teatre Web Comerţ - Administrare Gestionarea deşeurilor - Protecţia mediului - Rep.Moldova Obligaţuini Productie Ape uzate - Tratare Politica culturală Curriculum Activitate metodică - Biblioteci cercetare ştiinţifică Securitate informaţională Instituţii de învăţământ Școli de arte Servicii electronice Personal - Biblioteci universitare Biblioteci - Colaborare internaţională Biobibliografii Rezervaţii naturale - Rep. Moldova Şcoli Strategii de dezvoltare Management - Afaceri Asistenţă socială - Management Finanţarea întreprinderilor - Management Limba engleză - Metodologie Complexul locativ Instituţii publice - Management Industria cărnii - Management Deşeuri - Management - Rep. Moldova Biblioteci ştiinţifice - Management Progres tehnico-ştiinţific - Management - Europa Cultura managerială Substanţe chimice - Rep. Moldova - Management Lecţie şcolară - Metodologie Transport - Economie - Conferinţe Centre de calcul Securitate economică internă - Ucraina Resurse de apă - Management - Protecţie - Nistru (rîu) Medicină socială - Management - Rep. Moldova Asistenţa medicală - Copii - Rep. Moldova Aprovizionare tehnico-materială - Manuale Asistenţa socială - Management - Ghiduri Construcţii - Forme progresive Medicina de familie - Management Sănătate publică - Management - Europa Sănătate publică - Management - România Carieră - Management Întreprinderi autotransport Integrare economică - Ţări socialiste Resurse acvatice - Folosire Tuberculoză - Asistenţa medicală - Management - Rep. Moldova Instituții de presă - Management Organizaţii non-guvernamentale - Management Învăţământ extraşcolar Ordonare Cultură fizică şi sport Întreprinderi comerciale Economie - Management - Komi, rep. autonomă, Rusia Bazinul Nistrului - Probleme ecologice Întreprinderi - Competitivitate - Management Instituţii culturale - Istorie Finanţe personale Managementul proiectelor Management - Organizare şi conducere Management - Întreprinderi - Concurenţe economică Riscuri în afaceri - Management Afaceri - Riscuri - Management Criza economică Tehnologii informaţionale şi de comunicaţii Politică funciară - Rep. Moldova Mediu înconjurător - Protecţie - r. Nistru Zona Ramsar "Nistrul de Jos" - Management - Cercetări ecologice Învăţământ superior Medicina de urgență Academicieni - Republica Moldova Politici publice - Management Complexul agroalimentar - Management Cadre didactice - Psihopedagogie Cadre didactice - Formare continuă Marketing - Management Inovare Managementul carierei Colective de muncă Sisteme financiare - Management Întreprinderi - Management Resurse acvatice - Management Resurse acvatice - Protecţie - Rep. Moldova Competenţe manageriale Parteneriat educaţional Competenţe interculturale Circulaţie rutieră - Siguranţa - Management Surse de finanţare - Construcţia de locuinţe - Rep. Moldova Masterat Întreprinderi - Controlul activităţii Industria de confecţii - Management Economie rurală Educaţie nonformală Resurse de apă - Management Riscuri economice - Manuale Educaţie permanentă Afaceri - Cultura morală Turism balnear Sisteme de securitate Transportarea mărfurilor - Management Cadre didactice Trezorerie - Structură - Rep. Moldova Protecţia consumatorilor Servicii publice - Management Învăţământ la distanţă - Management Umor - Management Managementul timpului Management organizaţional Securitate naţională - Management - România Economia întreprinderilor - Management Ghiduri Manuale Muzee Cultură Folosire Personalităţi Industria hotelieră şi restaurante Jocuri Protecţie Biobibliografii Aspecte socioculturale Copii Dezvoltare Culegeri Analiză Eficienţă Aspecte psihologice Rezumate Sisteme Motivare Asigurări Formare Practici Expediţii internaţionale Hotele Digitizare Securitate Aplicare Proectare Lucrări practice Control sanitar Instituţii de învăţământ superior Producere industrială Industria mobilei Acreditare Tehnologii inovaţionale Recomandări Cheltuieli Calitatea apei Criza economică Adulţi Strategii Aspecte sociale Culegeri de probleme Comunităţi rurale Forme progresive Recomandări metodice Curriculum universitar Sistem informaţional Metode şi tehnici Aspecte manageriale Probleme ecologice Valorificarea deşeurilor Cercetări ecologice Aspecte etice Funcţii sociale Control Comportament Competitivitate Ghiduri juridic Lucrări științifice Metode și tehnici Sectorul public Organizare şi conducere Management Controlul activităţii Siguranţa Aprovizionare Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale Construcţia de locuinţe Concurenţe economică Învățământ la distanță Teze Vânzare Riscuri Politici Carieră Voluntariat Dezvoltare socio-economică Afaceri internaţionale Educație muzicală Programe Naţionale de Sănătate - Rep. Moldova Pediatrie - Management - Rep. Moldova Stomatologie - Management Competenţe profesionale Farmaceutică - Management Educație financiară Companii Manageri Mediu înconjurător - Management - Turkmenistan Mediu înconjurător - Monitoring ecologic - Turkmenistan Riscuri economice Organizaţii comerciale - Management Consumatori Asistenţa socială - Carieră Managementul mediului Capital uman Relaţii economice externe Antibacteriene Managementul infodocumentar Activitate inovațională Mediu înconjurător - Management - Germania Instituţii judiciare Consiliere educațională Nanotehnologii Autorităţi publice locale Cultură corporativă Clustere economice Audit intern Lucru în echipă Dezastre naturale Patrimoniu arhitectural Curriculum educaţional Riscuri financiare Produse din carne - Calitate Leadership Regulamente Carieră profesională Societăţi civile Riscuri bancare Concurenţă Clustere inovative Instituții de cultură Întreprinderi cooperatiste - Funcționare Reorganizare Zone protejate Cercetări economice Ghid metodologic Învăţământ superior economic Deservirea consumatorilor Organizații Riscuri de mediu Firme de construcții - SUA - Management Strategii de marketing Aspect istoric Medicina de familie Organizaţii comerciale Intreprinderi Stabilitate financiară Servicii hoteliere Consultații Instituții culturale Marketing farmaceutic Securitate financiară Deșeuri biodegradabile Frontieră de stat Industria culturii Medicină dentară Întreprinderi virtuală Economie Instituţii de creditare Gestiune bancară Transplantologie Management public Sistemul sanitar Proprietate imobiliară Agricultură Produse agroalimentare Datorii de stat Responsabilitate profesională Competitivitate economică Sector agrar Şcoală Producție Management urban Aspecte de sănătate Servicii publice - România biblioteci Organizaţii publice Analiză gestionară Fabricația agilă Transport auto Stres profesional - Cadre didactice Metodologie didactică Peisaje rurale Tranzacţii comerciale internaţionale Funcţionari publici Colective pedagogice Stres ocupațional Muncă manuală Sănătate publică (control sanitar) Sistem financiar Cultivare în condiţii casnice Țări capitaliste Transportare Proiecte investiționale Organizaţii non-profit Organizație Dezvoltare inovațională Pachete de programe Baze psihologice Didactica universitară Gestionare Relații cu clienți controlling Clustere agricole Clubul internațional al directorilor Patrimoniul cultural imobil Profit Ecologie - Agricultură Tehnologii noi Instituţii medicale Servicii comunale (apă și canalizare) Industria de carne Complex sportiv Parteneriat - Școală - Comunitate Securitate alimentară - Republica Moldova Competenţe profesionale - Evaluare Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiile (TIC) Asigurări sociale - Rusia Modelare - Metode Fonduri suverane de investiții Stat - Securitate economică Învățământ - Plan-cadru - Reglementare Educatie fizică Mentenanță Uniune bancară europeană Proprietate publică Întreprinderi vinicole Politici de dezvoltare Factori de creștere economică Forţe de muncă - Resurse Predare - Învățare - Metode Grupuri de muncă Suport informațional Economia ecologică Sistemul de sănătate privat Medicină privată Investiţii publice Managementul riscurilor Economia agriculturii Întreprinderi agricole - Management - Rusia Comunicare instituţională Rata dobânzii Securitatea agroalimentară Evaluarea cunoştinţelor - Tehnologii informaționale Mediu de afaceri Sistemul Naţional de Transplant Fonduri de pensii private Produse de cofetărie Sisteme automatizate Organizaţii sportive Patrimoniu cultural mondial Relaţii umane Sinergism Conţinut Managementul conţinutului Industria hotelieră Colective studențești Administrare locală s. 21 Analiză economico-financiară Structură organizaţională Livrarea mărfurilor - Piața internațională Umor Întreprinderi portuare Personal auxiliar Arhivarea documentelor Parchet Sociologia designului Complexe agroindustriale Industria cosmetică Competenţă Piaţă de mărfuri Forţa majoră Educaţie economică și financiară Performanţă economico-financiară Întreprinderi de prelucrare a lemnului Agricultori Transportare internaţională Parcări auto Autoparcări Strategie Întreprinderi de comunicaţii Sistemul de educaţie şi învăţămînt Încălzire centrală în general Mișcare Dezvoltarea agriculturii ecologice Activităţi extraşcolare Tehnici și strategii manageriale Lucrări științifice - Elaborare - Metode Economia naţională - Ucraina Activităţi educaţionale Legislaţia farmaceutică Distribuţie Farmaceutică - Legislaţie Dreptul proprietăţii publice Mărfuri Monopoluri Autorități locale Conducere şi administrare Gender Transport rutier de mărfuri Servicii - Economie Ferme de lapte Patrimoniu cultural - România Turism - Industrie Bancă de date - Management Observații statice - Prelucrarea rezultatelor pe calculatoare Prelucrarea rezultatelor pe calculatoare Farmacii - Management - Manuale Criză politică - Republica Moldova Întreprinderi de transport Atitudinea față de muncă Dezvoltare cognitivă Economia națională a URSS - Management Managementul mentenanței Managementul muzeelor Consiliu pedagogic Diplomați - Carieră Grupuri voluntare Managementul inventarelor Putere politică Dimensiuni interculturale Consilii de administrație - Învățământ Instruire în domeniul artelor Bunuri imobiliare Arta muzicală Alimentație publică Întreprinderi energetice Industrie şi comerţ Întreprinderi - Conducere Activitate artistică Mortalitate maternă Cercetări demografice Sănătate reproductivă Serviciul perinatal ONG-uri Microfinanțare Cumpărare - Vânzare Carieră didactică Leadership Managementul securității Marketing Evaluare şcolară Clustere educaționale Educaţie universitară Arta succesului Dezvoltarea durabilă Proiect Servicii spitaliceşti Întreprideri Artişti Optimizări tehnologice Relații cu clienții Cultura organizațională Produse de cofetărie (S.A."Bucuria") Societatea pe acţiuni "Bucuria", Chişinău Echipă Pandemie COVID-19 Aspecte istorico-sociale Impact social Asigurări maritime Situaţii atipice - Soluționare Performanță managerială Recuperarea datoriilor Dezvoltarea competențelor profesionale Asigurarea tehnico-materială Managementul deșeurilor Strategii metacognitive Dizabilități Imagine profesională Pacienţii cu cancer Ciclul vital Lideri - Formare Conducere Rezervaţii naturale "Cărbuna" Managementul activităţii economice Întreprinderi comerciale Managementul întreprinderii Organizare și administrare Performanţe educaționale Aspecte metodologice Management - Consultare Activități online Dimensiuni culturale Cultura managerală Înstituții de învățământ Conducerea – Activitate managerială Gestionarea timpului – Model managerial Medicamente antituberculoase Întreprinderi de recuperare - Management Sector agricol Responsabilități sociale corporative Servicii sociale - Dezvoltare Gestionarea pandemiei COVID-19 Companii auto Relaţii de cooperare Managementul serviciilor medicale Instituții de învățământ superior - Management - Metode matematice Instalații de inginerie - Management - Automatizare Instalații de construcții de mașini - Standarde pentru produse curate Standarde pentru produse curate Industria construcțiilor de mașini - Preț de cost Preț de cost Educație nonformală Locuință - Management - Automatizare Locuințe Stații de deservire tehnică auto - Management Asistenţă medicală inteligentă Sanitărie internaţională Deşeuri din activitatea medicală Capital de lucru Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice Sistemul de laborator (medicină) Intensificarea muncii
Vă rugăm să schimbaţi parola