Lectură

Prezentare generală
Lucrări: 187 lucrari in 191 publicatii in 8 limbi
Subiecte
Critică literară Citire - Noţiuni elementare Artă şi literatură Folclor românesc Literatură pentru copii Lectură - Biblioteci Îndrumarea lecturii Creativitate Marxism-leninism Teme literare Pictură Arhitectură Lectură - Cultură Lectura la copii Istorie şi critică Sociologie Internet Filosofia culturii Partidul Comunist al Moldovei Adolescenţi Bibliofilie Biblioteconomie Cultură - România Bibliografie Metode de predare Bibliografii Biblioteci pentru copii Bibliologie Arta lecturii Dramaturgie Scriitori francezi Didactică Destinul cărţilor Basme populare maghiare Biblioteci publice Biblioteci Lectură - Biblioteci - Rusia Biblioteci judeţene - România Poveşti populare maghiare Cultură - Marea Britanie Lenin, Vladimir I. Literatură engleză - Istorie şi critică Primul Război Mondial - Istorie Carte Congrese Personal Naraţiune - Teorie literară Exprimare (lingv.) Lectură - Studii Educaţie literar-artistică Cărţi Lectură critică Literatură română - Istorie şi critică Didactica Citire Cercetări sociologice Istorie Premii literare Conferinţe Lectură - Istorie Lectură - Pasiune Comerţ cu cărţi Educaţie interculturală Literatură chineză - Critică şi interpretare Literatură rusă Activitate artistică de amatori Stimulare morală Autori Psihologia lecturii Viziuni spirituale Lecturi literare Tehnologie informaţională Sociologie literară Slavofili Vorbire orală - Limba engleză - Materiale didactice Biblioteci si lectură Metode le lectură Sociologia lecturii Premiul Booker Alecu Russo Biblioteci comunale Cerinţele de lectură ale utilizatorilor Rolul bibliotecii publice Biblioteci - Program de activităţi Gustul, pasiunea pentru lectură Cărti - Promovare Publicitate socială Librării Biblioteci regionale - Rusia Schimb de experienţă Închisori Studiul lecturii Lectura copiilor Biblioteca Publică "Alba Iulia" Cultura lecturii Cărţi - Recenzii Propagarea lecturii Centre de lectură Limba engleză - Metodologie Cluburi - Amatori de lectură Cultura cărţii - Rusia Cărţi recomandate Opera literară - Critică şi interpretare Ghiduri Manuale Cultură sec. 20 Combatere Metode didactice Curs audio Culegeri Rol socio-cultural Rol social Analiză lingvistică Tehnici Metode Paradigme Motivare Sincretism Aspecte socio-culturale Interpretare Elevi Aspecte cognitive Aspecte culturale Rol educaţional Amatori de lectură Copii prematuri 1914-1918 Cititori Noțiuni elementare Competențe Crestomații Vorbire Reprezentare în artă Limba franceză Educație timpurie Cultură - Educație Cartea și cititorii Critică şi teorie literară Competențe lectorale Opere literare Strategii didactice Aspect cognitiv biblioteci Muzee de istorie Aspecte literar filosofice Empatie Educaţie pentru valori Literatură franceză - Critică și interpretare Şcoală - Dezvolate Teorie literară - Concepte Literatură - Critică şi interpretare Texte literare Importanță Programe Naţionale Literatură Nonlectură Promovarea lecturii Metodica instruirii Creștini Sec. 19 Limba engleză Metodica învățămîntului Cultivare a limbii Competenţe de lectură Şcoala online Motivaţie pentru lectură Scriere creativă Metode de predare - Limba engleză Literatură - Estetică Promovarea cărții și lecturii Factori psihologici Mod de existență Receptarea textului literar Comunicarea activă Generaţie tânără Competențe de comunicare Interpretare literară Lectura școlară Predarea lecturii
Vă rugăm să schimbaţi parola