Drept civil

Prezentare generală
Lucrări: 354 lucrari in 354 publicatii in 9 limbi
Titlurile
Culpa creditorului de: Man, Adrian; Golub, Sergiu (Text tipărit)
Subiecte
Drepturile omului Consiliul Europei Drept - România - Istorie Drept penal Drept privat Dreptul proprietăţii Drept internaţional Manuale Procedură civilă - Actele procesului Drept administrativ Drept civil român Ştiinţe juridice Societăţi pe acţiuni Drept Drept procesual penal Jurisprudenţă Minorităţi etnice România Libertate Ţările baltice - Istorie Drept internaţional privat Dreptul afacerilor Arendă Investiţii străine Dreptul muncii Cadouri Clasificare Teste Dreptul brevetelor Contracte Dreptul la apărare Contracte comerciale Vânzare-cumpărare - Contracte Obligaţii - Creditori - Drept civil Proprietate intelectuală Educaţie civică Credite Adopţie Dreptul familiei Investiţii internaţionale Procedură civilă Contracte civile Drept de autor Divorţ Proces civil Drept privat internaţional Contracte (drept civil) Divorţ (morală) Drepturi reale (drept civil) Drept de proprietate Dreptul de proprietate Persoane fizice Persoane juridice Obligaţii (drept civil) Persoane fizice (drept civil) Răspundere civilă Drept european Drept procesual civil Succesiune (drept) Drept civil roman Drept de moştenire Drept succesoral - România Dreptul proprietăţii intelectuale Drepturi cetăţeneşti Drept comercial Drept civil - Studiu comparativ Dreptul de superficie Exerciţii practice Arbitraj Lagăre de concentrare Instituţii de drept Decizii judiciare - Executare silită Metodologie Proprietate comerciala Acte juridice Procesul civil Contracte speciale (drept civil) Procuratură Practică judiciară Monumente istorice Legislaţie sec. 19 Ocrotirea monumentelor istorice Donaţii Administrarea culturii Drept succesoral Mecanism economic Ocrotirea mamei şi a copilului Cambie Consumatori - Protecţia drepturilor Ţări capitaliste Drept canonic - Biserica Ortodoxă Română Procedură judiciară (proces civil) Proprietate Prescripţia extinctivă Energie electrică - Consum - Aspecte juridică Judecată - Cetăţeni străini - Ucraina Prejudicii morale Faliment (drept civil) Tratate Comunicare la distanță Proprietate socialistă Moştenire (drept civil) Drept ereditar Ucraina Norma juridică Teste Codul civil - Rusia Drept civil - Franţa Drept public - Franţa Patrimoniu Conferinţe ştiinţifice Asociaţii Curriculum Proprietate industriala judecătoria economică Obligaţii civile Metodologie juridică Drepturi reale Răspunderea juridică Prejudicii Contractul de locaţiune Dreptul la moştenire Conștiinciozitate Manuale Coduri Aspect juridic Interese Modele Sec. 18 Termeni Teste de autoevaluare Instituţii Sec. XVIII Procedura civilă Practica judiciară Obligaţii Medierea Teste grilă Întreţinerea pe viaţă - Drept civil Drept corporativ Masterat - Programe - Evaluare Contract matrimonial Drept civil Capital social 1905 Societăţi civile Politică și guvernare Aspect istoric Curs universitar Insolvabilitate Insolvenţă Societatea Națiunilor Prejudicii contractuale Vânzare la distanță Contracte de vînzare-cumpărare Acte de stare civilă Uzucapiunea (drept civil) Dreptul de retenţie Republica Democrată Germană Stingerea obligației Principiul bunei-credințe Regulament organic Negocieri contractuale Hotărîri judecătoreşti - Executare Executare silită - Rep. Moldova Înstrăinare a bunurilor Persoana fizică Noţiuni generale Stare civilă Obligaţie civilă Executori judiciari Posesia Speţe Răspundere contractuală daune cominatorii Executarea sentinței (judecății) Contract de donație Cesiunea de creanță Procedura audierii Contracte de credit Nulitatea contracte speciale Prescripția achizitivă Act juridic Buna-credință Drepturi reale principale Licență Examenul de licență Prezumții juridice Prezumții legale relative Imobiliar Contestaţie la executare Protecţia monumentelor Hotărâr judiciare Suport de curs Procese Cod civil Moștenire testamentară Codul civil Procură Contracte de parteneriat Гражданское право Relaţii corporative Incidente juridice Consumatori - Informare Bunuri comune Acte normative Posesiune ilegală Acte procesuale Lucrări metodice Raţionalitate Mijloc de plată Procedură judiciară Legi civile Rezervă succesorală Acord adițional Obligații pecuniare Bunuri și lucruri Decăderea Inteligenţa artificială Formalitățile procedurii Tutela minorilor Stingerea (extincția) obligațiilor
Vă rugăm să schimbaţi parola