Metodica predării

Prezentare generală
Lucrări: 345 lucrari in 361 publicatii in 7 limbi
Titlurile
Адаптивные педагогические программные средства de: Бобко, Игорь Максимович; Коуров, В. Г.; Собакинских, Н. И. (Text tipărit)
Баскетбол в школе : Пособие для учителей физ. культуры de: Дулин, Анатолий Леонидович (Text tipărit)
Blueprint : Two : Teacher's Book de: Abbs, Brian; Freebairn, Ingrid (Text tipărit)
Subiecte
Comunicare Psihologie pedagogică Profesori Pedagogie Muzică pentru pian Metodica predării limbilor străine Limba engleză - Manuale Limba engleză - Lexicologie Analiză matematică Ştiinţe economice Ştiinţe sociale Literatura sovietică - Istorie şi critică Manuale Algebră Istorie şi critică Chimie Fizică Instruire programată Construcţii de maşini Matematică aplicată Matematică Filozofie Geometrie Sociolingvistică Semantică Drept Învăţământ economic superior Învăţământ superior Zoologie Biografii Limba engleză Lingvistică Educaţie Analiză logică Mecanică teoretică Medicină Geografie fizică Astronomie Terapie Materiale didactice Şcoli - Organizare Elevi - Educaţie în şcoala Desen Gândire - Logică Baschet Metode de predare Tehnologii informaţionale Limba franceză - Metode de predare Muzică pentru baian Educaţie fizică Muzică Literatura engleză. Limba engleză pentru afaceri Limba rusă Limba franceză - Gramatică - Metodica predării Învăţământ preşcolar Literatura sovietică Culinărie - Manuale Lingvistică - Cercetări Biblioteci Testare Muzică vocală Istoria românilor Învăţământ primar Educaţie civică Artă corală Improvizaţie muzicală Limba spaniolă Finanţare Dirijare corală Limbi moderne Educaţie ecologică Limba spaniolă - Fonetică Desen - Tehnică Geografie - Metode de predare Studii Educaţie muzicală Culegeri Clarinetişti - Rep.Moldova Economie naţională Educaţie civică - Clase gimnaziale Educaţie morală - Şcoala secundară Învăţământ de cultură generală Limba franceză - Sociolingvistică Metode de instruire audiovizuale Educaţie multiculturală Handbal - Elevi Exerciţii practice Multiculturalism - Europa Ştiinţe tehnice Studenţi - Instruire Metodologie Dezvoltarea vorbirii Studenţi - Dezvoltarea vorbirii Vorbire scenică Acustică muzicală Limba rusă pentru străini Handbal - Metode de predare Handbal - Manuale Limba română - Metode de predare Estetică muzicală Discuţii Lingvistică comunicativă Limba latină Instruire profesională Antichitate - Istorie - Metodica predării Istorie universală - Metode de predare Literatura şi arta, ziar săptămânal al scriitorilor din Republica Moldova - 1954 Istorie Economia politică Lecţie şcolară Instruire - Mijloace tehnice Muncă agricolă Şcoli profesionale - Organizare Psihologie - Metodica predării Profesori de fizică - Formare Literatură română - Metode didactice Maşini Limba germană - Metode de predare Coruri (muzică) Literatura muzicală Dansuri - Istorie Dirijare Muzicieni Limba franceză - Teatru şcolar Şcoala primară Şcoli tehnico-profesionale Proiectare Scriere Literatură rusă Literatură rusă - Istorie şi critică Limba rusă pentru alolingvi Limba engleză - Vocabular Artă dirijorală Aspect psihologic Predare Artă pianistică - Teorie Teorie dirijare Preşcolari Chitară - Manuale Limbi străine Instruire Instrumente de suflat Curriculum Educaţia muzicală Școli de arte Şcoli Limba engleză - Metodologie Tehnică vocală Balet - Istorie Învăţământ la distanţă - Tehnologii informaţionale Lupte sportive Desen - Portret Străzi urbane - Proiectare Baian România - Istorie Arta actorului - Exerciţii practice Limba germană - Metode audio-video Cercetare ştiinţifică - Metodologie Muzică instrumentală de cameră Muzică de cameră Limbi străine - Metode de predare Psihopedagogie Predare - Învățare Limba engleză pentru ingineri Cîntece Pedagogie Istorie medievală Educaţie permanentă Ghiduri Fonetică Şcoala superioară Antrenament Clase primare Geografie Matematică Copii Culegeri Texte programate Studiere Manuale, cl.11 Analiză Limba română Metodica predării Mijloace tehnice Conversaţii Chimia Limba germană Portret Metode şi tehnici Grădiniţe de copii Aplicare în învăţământ Crestomații Manuale, cl.7 Educație muzicală Clarinet Limba franceză Chitară Contrabas Educaţia muzicală Dansuri Educaţie muzicală - Metode de predare Desen - Animale Solfegiu Artă vocală Instituții culturale Instrumente muzicale de suflat Manuale, cl.9 Intonaţie (muz.) Strategii didactice Gimnastică aerobică Cântăreţi Metodologie didactică Ştiinţe geografice Școli pentru maturi Materiale de construcții desen Manuale - Limba franceză - Comparaţii metode de predare Manuale, cl.6 Instrumente de percuție Manuale, cl.5 Manuale, cl.4 Muzica vocală Literatură franceză Coruri bisericești Limba france Aerobică Pian Limba engleză - Predare - Învățare Fonduri Vioară Trompetă Fonduri de biblioteci Manuale, cl.10 Limba franceză - Limbaje profesionale Critică muzicală Școli alolingve Semantică Gramatică muzicală Literatură rusă - Metodica predării Literatură rusă - Critică şi interpretare Educaţie fizică Pianistică Educaţie interculturală - Europa Aspect educativ Tonalitate Educaţie muizicală Metodica predării Interpreţi Lecţii Învăţământ muzical Competenţe de lectură Şcoli primare Fagot Metodică predării Preșcolari Arta vocală Arta pianistică Arta corală Instituţii de medicină Dictante muzicale Arta viorii
Vă rugăm să schimbaţi parola