Lingvistică - Cercetări

Prezentare generală
Lucrări: 196 lucrari in 222 publicatii in 9 limbi
Subiecte
Lexicologie Gramatică generativă Conferinţe Semantică Limbi slave - Cercetări Limbi străine - Metode de predare Lingvistică - Pragmatică Lingvistică contrastivă Lingvistică - Semantică Conferințe științifice Limba judiciară Limba engleză - Studii sec.19 Lingvistică generală Lingvişti - România Francofonie - Publicații continue Critică literară Aspecte lingvistice Limba română - Istorie - Surse documentare Relaţii culturale Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău - Cercetări ştiinţifice Lingvistică comparat-istorică Gramatică contrastivă Lingvistică - Periodice Lingvistică - Personalităţi Limbaje profesionale Critică literară - Teorie Societas Linguistica Europaea - Cercetări ştiinţifice Analiză cantitativă Culegeri Gramatică funcţională Gramatică comparată Aspecte cognitive Limba franceză - Sintaxă Limba română Lingvistică tipologică Discurs (lingvistică) Institutul de Lingvistică şi istorie literară "Sextil Puşcariu" - Cercetări ştiinţifice Manuale Limba romînă Limba engleză - Manuale Literatură - Istorie şi critică Comunicare profesională Etnologie - Europa Literatură - Critică şi interpretare Etnolingvistică Publicații continue Sec. 21 Predicat Lingvistică - Computerizare Metodologie didactică Istorie Cercetare ştiinţifică - Manuale Lingvistica textului Teze de doctorat - Elaborare - Metode Limba franceză Limbi yenisei-ostyak Limbaj stiinţific Limbi moderne - Metode de predare Onomastică (lingvistică) Lingvistică diacronică Limba literară Științe sociale - Cercetări ştiinţifice Lingvişti Identitate naţională Academicieni - România Societăţi primitive amerindiene Fonetică Doroszewski, Witold Institutul de Lingvistică al Acad. Române "Iorga Iordan - Al. Rosetti" Lexicologie - Lingvistică Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi - Activitate ştiinţifică Frazeologie Integritate națională Universitatea de Studii Europene din Rep. Moldova - Cercetări ştiinţifice Reviste literare - România Lexicologie Termeni lingvistici Neologisme Limbă - Ideologie - Comunicare Limba română - Lingvistică - Studii Literatură - Conferinţe Filologie - Personalităţi (1790-1881) Teorii lingvistice Teze de licenţă - Elaborare - Metode Lingvistică - Lexicologie Limba cehă - Studii Lingvistică și limbi Teorie literară Filologie - Cercetări ştiinţifice Filologie - Cercetări Limba română - Anale Propoziţie - Sintaxă Literatură română - Critică şi interpretare Epistole Limba franceză - Lingvistică Calculatoare - Lingvistică Societas Linguistica Europaeae - Cercetări ştiinţifice Epoca contemporană Simpozioane Savanţi - România - biografii Filologie - Studii Cercetări Terminologie de specialitate - Ştiinţă - Inovaţii Dezvoltare - Inovare Dialectică Literatură - Publicații continue Lingvistică aplicată Cercetări ştiinţifice Lingvistică - Semiotică Limba chineză Telecomunicaţii Comunicare (sociologie) Limbaj specializat Limba română - Metode didactice Lingvistică - Gramatică Lingvistică Limbi amerindiene Limbi indo-europene Comunicare Limba română - Lingvistică Cercetări ştiinţifice - Metodologie Psiholingvistică Neurolingvistică Metodologia lingvisticii Adjective Filologie Limbi turce Cultură Pragmatică - Lingvistică Limba chineză - Fonetică Multilingvism - Europa Metode de cercetare Sintaxă Literatură universală - Critică şi interpretare Gruševśkij, M.S. (despre) Filologie - Conferinţe Pragmatică lingvistică Limbi moderne - Gramatică Ucraineni - Etnografie Retorică - Discursuri Sociolingvistică Studierea limbilor Literatură - Periodice Limbi moderne Literatură - Antologii Literatura română - Critică și interpretare Lingvistică - Comunicare Metodica predării Analiza discursului Scriere Lingvistică - Fonetică - Fonologie Limbi moderne - Conferinţe Limba română - Cercetări ştiinţifice Logică - Lingvistică Lingvistică computaţională Bilingvism Teze de masterat - Elaborare - Metode Âzykoznanie - Sborniki Adjective
Vă rugăm să schimbaţi parola