Biblioteci publice

Prezentare generală
Lucrări: 214 lucrari in 217 publicatii in 5 limbi
Titlurile
Biblioteca publică : Linii directoare IFLA/UNESCO pentru dezvoltare de: Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) (Text tipărit)
Каталог de: Аккерманская Общественная библиотека (Text tipărit)
Subiecte
Biblioteci - Funcţia educativă Biblioteci publice - România Baze de date Acces la informaţie Biblioteci publice - Administrare Biblioteconomie Societate informaţională România Biblioteci pentru copii Biblioteci digitale Bibliologie Perfecţionare profesională Management Lectură Biblioteci raionale Biblioteci - Dezvoltare Biblioteci publice - Dezvoltare Informatizarea bibliotecilor Activitate de îndrumare Serviciul de informare Biblioteci publice scandinave Biblioteci publice - Danemarca Biblioteci Biblioteci - Informatizare Colecţii de bibliotecă Biblioteci - Management Managementul bibliotecilor Biblioteci judeţene - România Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu" - Activitate Biblioteci universitare Catalog de bibliotecă Cataloage - Biblioteci Cataloage tipărite Biblioteci - Evaluare Cărţi cu dedicaţii - Biblioteca publică - România - Iaşi Biblioteconomie - Bibliografii Personal de bibliotecă - Conducere Carte veche - România Biblioteci virtuale Referinţe bibliografice Proprietate intelectuală Politică culturală Finanţare Societatea informaţională Biblioteci - Istorie Biblioteci publice - Rol social Biblioteci electronice Biblioteci - Resurse informaţionale Calitate Personal de bibliotecă Administrare Timp liber Biblioteci - Activitate informaţională Manuale de ghidare digitală PULMAN Reţea tematică PULMAN Managementul afacerilor Management în biblioteci Istorie Biblioteci - Dezvoltare - Proiecte Republica Moldova Profesia de bibliotecar Reţele informaţionale Modernizarea bibliotecilor Biblioteci - Organizare Biblioteci - Finanţare Biblioteci - Marketing Învăţământ profesional Experiment ştiinţific Biblioteci regionale Administraţie locală Activitate cultural-educativă Biblioteci publice - Program de dezvoltare IFLA IFLA - Biblioteci publice Seminare Cataloage Multiculturalism Biblioteci - Statistică Biblioteconomie - Studii sociologice Biblioteci municipale Relaţii cu publicul Biblioteconomie - Cercetări ştiinţifice Directori de biblioteci Politici de calitate Biblioteci - Schimb de experienţe Bibliotecile lumii Patrimoniu Biblioteci - Construcţii Biblioteci publice - Cercetare Istorie locală Bacău, oraşul Calitatea serviciilor Comunităţi informaţionale Servicii de informare-documentare Biblioteci publice - Servicii Biblioteci - Servicii Biblioteca publică "Transilvania" Cercetare sociologică Reţele de biblioteci Colaborare interbibliotecară Biblioteci - Imaginea în societate Politica bibliotecii Biblioteci - Cercetare Proiecte profesionale Funcţiile bibliotecii Raionul Orhei Servicii de bibliotecă Biblioteca Naţională a Republicii Moldova Rolul bibliotecii Parteneriat - Biblioteci Instruirea utilizatorilor Fond documentar Resurse electronice Utilizatori Lansări de carte Standarde-Biblioteci publice Strategii-Biblioteci publice Biblioteci publice - Forumuri Incendii Biblioteci - Activităţi Biblioteci - Lectura la tineret Lectură publică Rolul bibliotecilor Biblioteci - Utilizatori Utilizatori - Bibliotecă Biblioteci - Misiune Politica informaţională Tehnologiile informării şi ale comunicării Teze de doctorat Utilizatori - copii Biblioteci - Metodologie Planificare strategică Achiziţii Consorţii de bibliotecă - Statele Scandinave Strategii informaţionale Biblioteci - Echipament Biblioteci - Inovaţii Legislaţia bibliotecilor Tehnologia informării şi comunicării Referinţe virtuale Biblioteci - Proiecte de arhitectură Biblioteci - Activităţi socio-culturale Biblioteci - Cataloage - Republica Moldova Biblioteci - Tehnologii inovaţionale Biblioteci - Arhitectură şi design Biblioteci publice Bădiceni, raionul Soroca Biblioteconomie - Ceretări Lectura - Cititori Ghiduri Personalităţi Culegeri Rol social Rapoarte anuale Activitate Tehnologii inovaţionale Arhitectură şi design Reglementări juridice Echipamente 1924 Personalităţi marcante Sec. 17 1944-1948 Fonduri de biblioteci - Ghiduri Biblioteci - Imaginea în presă Imaginea în presă Biblioteci publice biblioteci Evaluarea activității 2016 Fonduri Biblioteci stradale Promovarea lecturii Biblioteca Publică din Boston, SUA Achiziţii (biblioteci) Asociaţii filantropice Muzee literare - Colecţii Știința deschisă Scopuri și obiective 2008-2012 Biblioteci publice - Activitate - Concepţii Personalități marcante Oxentea (sat) Anul Lecturii Servicii moderne de bibliotecă Activitatea bibliotecilor Aspecte instructiv-educative Naţionalizarea fabricii de hârtie Sărătenii Vechi (sat) Biblioteca Publică Teritorială din s, Glinjeni, Fălești Biblioteca Municipală „Hristo Botev” Biblioteca Publică Raională „Dimitrie Cantemir” din Ungheni Biblioteca Publică din Crihana Veche, Cahul Biblioteca Publică Raională „ÎPS Antonie Plămădeală” din Hâncești Activități online Campania Națională „Să citim împreună” Biblioteca Publică din Cinișeuți, Rezina Biblioteca Publică din Stețcani, Criuleni Biblioteca Publică Raională „Mihai Eminescu”, Rezina Biblioteca Publică Raională „Andrei Ciurunga”, Cahul Biblioteca Publică Raională „Mihai Eminescu”, Fălești Ziua Internațională a Cititului Împreună Servicii destinate copiilor Biblioteca „Basarabia” din Soroca Biblioteca Publică „Dumitru C. Moruzi”, Ungheni Cetireni, satul Servicii digitale Informaţii digitale Servicii tematice Acces deschis R.A.S.S.M. Ştiinţă participativă Servicii inovative Biblioteca publică "Gh.Asachi" Iaşi Lucrări cu dedicaţii Carte veche - Colecții
Vă rugăm să schimbaţi parola