Biblioteci

Prezentare generală
Lucrări: 350 lucrari in 360 publicatii in 11 limbi
Titlurile
Subiecte
Biblioteci - Funcţia educativă Dicţionare - Abrevieri Descriere bibliografică - Abrevieri Catalogare Lectură - Biblioteci Biblioteci - România Marxism-leninism Arhitectură Economie Literatură rusă - Bibliografii Societate Grafică de carte Inovaţii Acces la informaţie Activitate bibliografică Biblioteci - Lectură Marketing Biblioteci academice Sociologie Internet Informatizare Partidul Comunist al Moldovei Bibliofilie Chişinău Manifestări culturale Ştiinţe juridice Biblioteconomie Istoria cărţii Interviuri sociologice Statistică Sisteme informaţionale Bibliografie Management informaţional Bibliografii Biblioteci pentru copii Biblioteci - Activitate Bibliotecă Biblioteci - Rol socio-cultural Biblioteca Naţională - Moldova Biblioteci digitale Bibliologie Tehnologii informaţionale Limba română - Limbă de stat Manuscrise - Colecţii Automatizare Pumnul, Aron (despre) Automatizarea bibliotecilor Management Lectură Franţa Biblioteci - Dezvoltare Biblioteca Naţională Cenzură - Istorie Metodica predării Manuscrise Clasificare Biblioteci publice Informatizarea bibliotecilor Serviciul de informare Arhive Informare Biblioteci - Management Managementul bibliotecilor Legislaţie de bibliotecă Biblioteci particulare Cartografie Istorici Biblioteca Municipală "B.P. Hașdeu" Biblioteci universitare Relaţii cu publicul - Biblioteci Principii de completare Completarea colecţiilor Cataloage tipărite Editura "Cartea Moldovenească" Carte rară Cărţi rare Relaţii internaţionale Istoriografie Personal de bibliotecă - Conducere Biblioteci - Ucraina - Istorie Resurse umane Lucrul cu cititori Servicii cu plată Referinţe bibliografice Economia muncii Caritate Cărţi bisericeşti româneşti Congrese Personal Politică culturală Centre de documentare Activitate editorială Activitate informaţională Finanţare Donații de carte Biblioteconomie - Dicţionare Societatea informaţională Eparhia Chişinăului Război rece Activităţi culturale Date statistice Eparhii basarabene Biblioteci - Istorie Edituri Etnografie Culegeri Educaţie juridică Biblioteci electronice Reviste electronice Prelucrarea informaţiei Evaluări Activitate ştiinţifică Marc 21 Populaţie Metodologie Resurse electronice - Acces informaţional Calitate Istoria culturii - Europa Cărţi Bibliotecari Administrare Istoria cărţii - România Mănăstirea Noul Neamţ - Chiţcani Manuale de ghidare digitală PULMAN Reţea tematică PULMAN Lectura - Metode Legislaţie Management de bibliotecă Management în biblioteci Istorie Basarabia Biblioteci - Resurse electronice Dezvoltare în Europa de Est Profesia de bibliotecar Conferinţe Indicaţii metodice Expoziţii Coordonare Informații false Împrumut interbibliotecar Servicii de referinţe Referinţe Planificare Instituţii superioare de învăţămînt Biblioteconomie - Studii Concursuri Biblioteci regionale Orhei Cadre Indexare pe subiecte Centre de informare şi documentare Patrimoniu cultural Politică culturală - Republica Moldova Documentare Necesităţi de informare Biblioteci - Administrare Cataloage de biblioteci Informatizare - Biblioteci Seminare Cataloage Universitatea Liberă Internaţională din Moldova Biblioteca ULIM Biblioteconomie - Aspect financiar Taxe pentru informaţii Biblioteci ştiinţifice Biblioteci - Statistică Achiziţii de publicaţii - Organizare normativă Patrimoniu cultural - Rusia Administraţie regională Avtomatizirovannye bibliotečnye sistemy Bibliografie naţională Mănăstiri Managementul în bibliotecă Organizare Servicii de informare Biblioteci municipale Tehnologia informaţiei Standarde Centre de informare Relaţii cu publicul Limbi străine Directori de biblioteci Biblioteci - Digitizare Biblioteci - Patrimoniu cultural Laureaţi Instruire Biblioteci Naţionale Resurse informaţionale Patrimoniu Biblioteci numerice Biblioteca publică "Onisifor Ghibu" Simpozionul "Anul Bibliologic-1999" Biblioteci specializate - Medicină Biblioteca Congresului S.U.A. (Washington) Cercetare sociologică Managementul informaţiei Biblioteci naţionale - Istorie Biblioteca Biblioteci - Imaginea în societate Proiecte profesionale Reviste Servicii bibliografice Societate Informaţională Biblioteci ale academiilor BNRM Biblioteci - Personal Bibliotecile şi societatea Biblioteci - Prezentare istorică Bălţi Tighina Biblioteca Naţională a Republicii Moldova Colecţii speciale Organizarea colecţiilor Periodice Servicii ale bibliotecii Cooperare Noi tehnologii Proiecte Čivilizaţie.Cultură.Progres. Lansări de carte Biblioteci medicale Funcţia educativă a bibliotecilor Specialişti de bibliotecă Biblioteconomie - Conferinţe Minorităţi naţionale Achiziţii - Biblioteci cercetare ştiinţifică Carte electronică Cărti - Promovare RUSMARC UNIMARC Activitate informaţional-bibliografică Proiecte de bibliotecă Cărţi vechi premii Carte veche Biblioteconomie Cenzură Colocvii Biblioteci - Metodologie Planificare strategică Mănăstirea Japca Biblioteci - Inovaţii Cenzura - Biblioteci Bibliofili Carte rară Servicii electronice Informare şi documentare Biobibliografii Reguli de catalogare - Rusia Bordeianu, Leo (despre) Zilele Bibliotecii "Ovidius" Relaţii între biblioteci și autorităţile publice Dezvoltarea bibliotecilor Biblioteci - Calificare Persoane cu handicap servicii speciale utilizatori dezavantajaţi Societatea istorico-arheologică bisericească Deservire bibliografică informaţie electronică Strategii de dezvoltare Biblioteci - Propogarea literaturii artistice Biblioteci - Centre informaţionale Bibliografiere - Automatizare Biblioteci - Depozitarea colecţiilor Biblioteci - Tehnologii inovaţionale Biblioteci - Aspect cultural Biblioteci - Istorie - SUA Biblioteci publice Biblioteconomie - Enciclopedii Extramuros (activitate) - Biblioteci Cărţi interzise Cărţi - Rusia, 1850 -1917 Literatura tehnică Advocacy Școli de vară Ghiduri Manuale Muzee Cultură Personalităţi Dezvoltare Culegeri Rol socio-cultural Cataloage Creare Colecţii Norme Aspecte socio-culturale Reforme Securitate Propogarea literaturii artistice Centre informaţionale Activitate Depozitarea colecţiilor Tehnologii inovaţionale Aspect cultural Pregătire Depozitare Aspecte juridice sec.19/20 Reglementarea muncii Colaborare 1989- Echipamente Parohii Aspecte istorico-culturale Cititori Materiale ilustrate Personalităţi marcante sec.16-18 Servicii Evoluție Cunoaștere locală în biblioteci Cultura - Istorie Biblioteci - RFID - Etichetă electronică Bibliotecari - Activitate Cărți bisericești Biblioteci - Promovare Aspect istoric Biblioteci - Imaginea în presă Imaginea în presă Automatizare și mecanizare Sec. XV biblioteci Rău, Alexe (despre) Concursul "Iulia Hasdeu" Acte internaţionale Istorie (ştiinţă) Activitate politico-educativă Cataloage arhivistice Evaluarea activității Cataloage de expoziţii Tehnologii noi Modernizarea cataloagelor Lobby Cataloage - Manuscrise Educație mediatică Lăpuşna, Rep. Moldova Clădiri Sisteme automatizate Cultura informaţiei Fonduri Servicii culturale Servicii informaţionale Complexe agroindustriale Catalaoge Promovarea lecturii Fonduri de biblioteci Cercetare și inovare Biblioteconomie - Personalități Bibliotecari - Activitate - Istorie Servicii pentru public Efecte socio-politice Cărţi - Cenzură Contribuire etnolingvistică Colecții de gravuri Cataloage (biblioteci) Beneficiari Familiarizare Evidenţă Cultură informaţională Ţările comuniste Animații culturale Măsurarea muncii Centralizare 1800-1926 1862-1917 sec. XI-XIV 1809-1884 Concept sec. X - XI Decorare interioară Inscripţii arhitecturale Oxentea (sat) Anul Lecturii Servicii moderne de bibliotecă Procese biblioteconomice Carte rusă Bibliotecari - Profesionalism Manuscrise - Colecţii - Republica Moldova Activitatea bibliotecilor Digitalizarea colecțiilor Dotare Biblioteca Națională Digitală Moldavica Programul Naţional „Memoria Moldovei” Promovarea cărții și lecturii Sărătenii Vechi (sat) Activități online Servicii destinate copiilor Biblioteca Publică Buciumeni „Valentina Axan” Buciumeni, satul Cetireni, satul Biblioteca pentru Copii, Drochia Expoziții online Arhiepiscopia Chişinăului Servicii digitale Informaţii digitale Servicii tematice Note muzicale Ediții străine Fonduri literaturii muzicale Funcţii educative Motivaţia lecturii Rolul cărții în era digitală Personalul bibliotecilor Satisfacția utilizatorilor Parteneriate de bibliotecă Activități informaţionale
Vă rugăm să schimbaţi parola