Biblioteci

Prezentare generală
Lucrări: 364 lucrari in 374 publicatii in 11 limbi
Titlurile
Subiecte
Servicii de referinţe Persoane cu handicap Centre informaţionale Materiale ilustrate Cetireni, satul Biblioteconomie - Studii Istorie (ştiinţă) Conferinţe Biblioteci - Istorie Politică culturală Biblioteci ştiinţifice Biblioteca Naţională a Republicii Moldova Cercetare și inovare Biblioteci - Resurse electronice Interviuri sociologice Evaluarea activității Patrimoniu Pumnul, Aron (despre) Cultura informaţiei Biblioteca Națională Digitală Moldavica Ediții străine Cititori Biblioteci - Patrimoniu cultural Colecţii speciale Standarde Depozitarea colecţiilor Biblioteci - Istorie - SUA Ţările comuniste Avtomatizirovannye bibliotečnye sistemy Evidenţă sec.19/20 Istoriografie Colecții de gravuri Lobby Expoziții online Resurse umane Coordonare Biblioteci - România Ştiinţe juridice Editura "Cartea Moldovenească" UNIMARC Cartografie Război rece Servicii utilizatori dezavantajaţi Biblioteci - Centre informaţionale Biblioteci - Dezvoltare Fonduri literaturii muzicale Minorităţi naţionale Colecţii Partidul Comunist al Moldovei Biblioteca ULIM Automatizarea bibliotecilor premii Servicii pentru public Cataloage Informatizare Culegeri Manuale Noi tehnologii Biblioteci - Prezentare istorică Bibliotecă Colocvii Aspecte istorico-culturale Note muzicale Centre de informare Economia muncii Lăpuşna, Rep. Moldova Biblioteci - RFID - Etichetă electronică Concursul "Iulia Hasdeu" Cataloage de expoziţii Societatea istorico-arheologică bisericească Sărătenii Vechi (sat) Legislaţie de bibliotecă Cataloage (biblioteci) Planificare strategică Biblioteci - Calificare Carte electronică Donații de carte Congrese Politică culturală - Republica Moldova Societate Patrimoniu cultural sec. X - XI Reforme Cataloage tipărite Bălţi Biblioteci - Tehnologii inovaţionale Biblioteci - Imaginea în presă Zilele Bibliotecii "Ovidius" Simpozionul "Anul Bibliologic-1999" Biobibliografii Servicii destinate copiilor Lucrul cu cititori Evoluție Clădiri Bibliografie Clasificare Biblioteci - Digitizare Periodice Biblioteconomie Necesităţi de informare Sisteme informaţionale Biblioteci Naţionale Organizare Inscripţii arhitecturale Norme Biblioteci - Administrare Tehnologii informaţionale Marc 21 Extramuros (activitate) - Biblioteci Istoria cărţii Manuscrise Cenzura - Biblioteci 1862-1917 Cărţi vechi Biblioteconomie - Dicţionare servicii speciale Depozitare 1800-1926 Biblioteca pentru Copii, Drochia Legislaţie Biblioteci municipale Managementul în bibliotecă Echipamente Biblioteci - Imaginea în societate Biblioteci medicale Imaginea în presă Literatură rusă - Bibliografii Lansări de carte Rol socio-cultural Management Ghiduri Sisteme automatizate Modernizarea cataloagelor Bibliotecari - Activitate - Istorie Sec. XV Promovarea cărții și lecturii Activitate informaţional-bibliografică Management informaţional Beneficiari Societatea informaţională Biblioteconomie - Aspect financiar Directori de biblioteci Biblioteca Municipală "B.P. Hașdeu" Mănăstiri Laureaţi Bibliofili Istorici Biblioteci - Activitate Istorie Completarea colecţiilor Personal Chişinău Biblioteci - Statistică Instruire Statistică Biblioteci digitale Tehnologii inovaţionale Biblioteci ale academiilor Achiziţii de publicaţii - Organizare normativă Manuscrise - Colecţii Biblioteci - Funcţia educativă Sociologie Lectură - Biblioteci Management de bibliotecă Edituri Biblioteci academice Marxism-leninism Activitate editorială Personalităţi marcante Mănăstirea Japca Funcţia educativă a bibliotecilor Taxe pentru informaţii Istoria cărţii - România Orhei Franţa Anul Lecturii Cataloage - Manuscrise Managementul bibliotecilor informaţie electronică Biblioteconomie - Enciclopedii Promovarea lecturii Securitate Informații false Cenzură Concept Funcţii educative Limba română - Limbă de stat Servicii informaţionale Čivilizaţie.Cultură.Progres. Biblioteci - Personal Împrumut interbibliotecar Aspect cultural Digitalizarea colecțiilor Motivaţia lecturii Servicii de informare Biblioteca Naţională Planificare Automatizare și mecanizare Cultură informaţională Biblioteci electronice biblioteci Indexare pe subiecte Cadre Școli de vară Colaborare Arhive Marketing Mănăstirea Noul Neamţ - Chiţcani Servicii moderne de bibliotecă Literatura tehnică Servicii cu plată cercetare ştiinţifică Activitate bibliografică Expoziţii Activități online Centre de informare şi documentare Administraţie regională Procese biblioteconomice Cataloage de biblioteci Reglementarea muncii Fonduri de biblioteci Organizarea colecţiilor Indicaţii metodice Carte rară Servicii ale bibliotecii Centre de documentare Proiecte Bibliografiere - Automatizare Cărţi bisericeşti româneşti Economie Bibliologie Culegeri Dezvoltare în Europa de Est Principii de completare Biblioteci regionale Reguli de catalogare - Rusia Relaţii între biblioteci și autorităţile publice Servicii electronice Complexe agroindustriale Cărți bisericești Instituţii superioare de învăţămînt Biblioteca Naţională - Moldova Biblioteca Animații culturale Cărti - Promovare Eparhii basarabene Servicii digitale Referinţe Acces la informaţie Biblioteci - Lectură Cercetare sociologică Administrare Biblioteci specializate - Medicină Rău, Alexe (despre) Profesia de bibliotecar Aspect istoric Reviste electronice Cunoaștere locală în biblioteci Informare şi documentare Biblioteci pentru copii Reviste Universitatea Liberă Internaţională din Moldova Internet Evaluări Propogarea literaturii artistice Bordeianu, Leo (despre) Cărţi - Rusia, 1850 -1917 Activitatea bibliotecilor Societate Informaţională Biblioteci - Metodologie Biblioteci numerice Activitate politico-educativă Biblioteci - Aspect cultural Cărţi rare Educaţie juridică Dezvoltarea bibliotecilor Cărţi Manuale de ghidare digitală PULMAN Biblioteci universitare Bibliotecari Catalogare Activitate informaţională Cataloage arhivistice Măsurarea muncii Informaţii digitale Referinţe bibliografice Serviciul de informare Biblioteci - Depozitarea colecţiilor Informatizare - Biblioteci Biblioteci - Management Biblioteci - Rol socio-cultural 1809-1884 Patrimoniu cultural - Rusia Resurse informaţionale Relaţii cu publicul Manifestări culturale Servicii bibliografice Descriere bibliografică - Abrevieri Familiarizare Dezvoltare Cărţi - Cenzură Oxentea (sat) Cărţi interzise Informare Bibliografie naţională Carte rusă Rolul cărții în era digitală Cooperare Metodologie Biblioteconomie - Conferinţe Advocacy Dotare Biblioteci - Inovaţii Aspecte socio-culturale Proiecte de bibliotecă Activitate Manuscrise - Colecţii - Republica Moldova Aspecte juridice Biblioteca Publică Buciumeni „Valentina Axan” Specialişti de bibliotecă Personalul bibliotecilor Cultură Centralizare Activitate ştiinţifică Cenzură - Istorie Tehnologia informaţiei Biblioteconomie Fonduri Biblioteca Congresului S.U.A. (Washington) Biblioteci - Propogarea literaturii artistice Arhiepiscopia Chişinăului Calitate Deservire bibliografică Proiecte profesionale Istoria culturii - Europa Prelucrarea informaţiei 1989- Automatizare Lectura - Metode RUSMARC Bibliofilie Relaţii cu publicul - Biblioteci Biblioteconomie - Personalități Efecte socio-politice Biblioteci naţionale - Istorie Dicţionare - Abrevieri Buciumeni, satul Carte veche Biblioteci - Promovare Seminare Management în biblioteci Concursuri Resurse electronice - Acces informaţional Bibliotecari - Activitate Parteneriate de bibliotecă Biblioteci publice - Republica Moldova Biblioteci particulare Personalităţi Tehnologii noi Pregătire Satisfacția utilizatorilor Lectură Creare Relaţii internaţionale Bibliotecile şi societatea Parohii Achiziţii - Biblioteci Carte rară Eparhia Chişinăului Cataloage Servicii tematice Decorare interioară Bibliografii Documentare Managementul informaţiei Caritate Limbi străine Bibliotecari - Profesionalism Educație mediatică sec.16-18 Contribuire etnolingvistică BNRM Basarabia Date statistice Cultura - Istorie sec. XI-XIV Programul Naţional „Memoria Moldovei” Inovaţii Reţea tematică PULMAN Metodica predării Tighina Strategii de dezvoltare Biblioteci - Ucraina - Istorie Grafică de carte Arhitectură Personal de bibliotecă - Conducere Activităţi culturale Biblioteca publică "Onisifor Ghibu" Muzee Catalaoge Populaţie Biblioteci publice Etnografie Finanţare Servicii culturale
Vă rugăm să schimbaţi parola