Învăţământ primar

Prezentare generală
Lucrări: 480 lucrari in 489 publicatii in 7 limbi
Titlurile
Din problemele şcoalei primare de: David-Ghindaoani, Mihai (Text tipărit)
Optimizarea procesului pedagogic : Întrebări şi răspunsuri de: Babanski, Iu. C.; Potaşnik, Mark M. (Text tipărit)
Proiecte didactice : Ciclul primar de: Gheţu-Bârlădeanu, Rodica (Text tipărit)
Ребенок. Школа. Жизнь de: Голованова, Надежда Филипповна (Text tipărit)
Subiecte
Jocuri populare - Moldova Curriculum educaţional Competenţe educaţionale Literatură română - Metode didactice Interdisciplinaritate Conferinţe Educaţia muzicală Adaptare școlară Aspecte psihopedagogice Jocuri de mişcare Educaţie fizică - Psihomotricitate Învăţământ secundar Învăţământ Educaţia fizică - Metodică Limba română - Metodica predării Comunicare scrisă Elevi - Clase primare - Adaptare școlară Geografie Limba română Comunicare verbală - Dezvoltare Manuale, cl.2 Conferințe științifice cl. 2 Educaţie religioasă - Clase primare Clase primare Socializare (educație) Limbi străine - Metode de predare Învățământ primar - Metodologie Cărţi - Istorie Metode de predare Educaţie fizică - Metode şcolare Întreținere și administrare Educaţie - Tehnologii informaţionale Lectură extraşcolară (Ciclul I) Învățarea bazată pe sarcini de lucru Aspect educaţional Strategii didactice Cultură artistic-estetică Activităţi ludice Modalități didactice Lecţii de limba și literatura rusă Transdisciplinaritate - avantaje Organizare Învăţământ liceal Şcoala primară Învăţământ primar - Probleme didactice Cadre didactice - Formare continuă Copii - Educaţie - Aspect psihopedagogic Toleranţă - Probleme educaţionale Jocuri dinamice Educaţie culturală Parteneriat - Școală - Familie Limbaj - Corecţie Tehnologii moderne Matematică - Metodica predării Metode didactice Tehnologii informaţionale Limba română - Exerciţii Limba şi literatura română Educaţie fizică - Capacităţi motrice Activități individuale Democraţie Curriculum Elevi - Competențe lectorale Sistem informaţional Învăţământ preșcolar - Dezvoltare Insuccesul şcolar Comunicare orală Învăţământ preșcolar - Cadre didactice Cadre didactice Matematică Predare - Învățare - Metode Psihologie pedagogică Cadre didactice - Formare profesională Matematică - Clase primare Performanţe școlare Predare - Învățare - Evaluare Elevi - Competențe comunicative Artă muzicală Mass media Studenţi pedagogi - Practică profesională Manuale Limba română - Corectitudine - Puritate Standarde de calitate Conducere şi administrare Reguli de circulaţie - Noţiuni elementare Şcoala primară - Educaţie Ortografie Cultura naţională Curriculum şcolar - cl. 3 Proiectare didactică Manuale, cl.1 Manuale Dezvoltare personală Educaţie lingvistică Elevi - Socializare Educație muzicală Patrimoniu cultural - Belarus Şcoli primare - Istruire - Metode creative Manuale, cl. 1 Revizie și control Reforme - Aspecte istorice Legislaţii Educaţie şi instruire Organe de conducere Istorie - Metode de predare - Clase primare Educaţie economică Educaţie - Calitate Jocuri populare dinamice Caiet de lucrări practice Materiale didactice, cl.3 Didactica dezvoltării personale Program de studiu Predarea științelor în școli Managementul clasei Instruire - Clase primare Baze psihologice Cultivarea vorbirii Pedagogie Parteneriat educaţional Limba şi literatura română - Metode de predare Succesul şcolar Matematică - Metode de predare Limba română - Teste Comportament - Devieri Manageri Competenţe manageriale Competenţe matematice - Formare Educaţie Educaţie socială Educaţie de cetăţean Activităţi literar-artistice Management Dezvoltare profesională Matematică - Rezolvarea problemelor Învăţământ - Programe şcolare - Republica Moldova Limba română - Cultivare Învăţământ - Gubernia Hersonului Şcoli rurale Management educaţional Formarea competenţelor educaționale Educaţia socială Matematică Metodologie didactică Rezultate şcolare - Evaluare Ciclul gimnazial Diagrame Cultură fizică şi sport Elevi - Dezvoltare cognitiva Practică pedagogică Preşcolari - Pregătire lingvistică Corectitudine Competențe lectorale Învăţarea independentă Competenţe comunicative - Formare Elevi - Clase primare - Educaţie în familie Educaţie nutrițională Ghiduri Competențe cognitive Curriculum Elevi - Creativitate Istorie Activităţi extraşcolare Învăţământ primar - Teorii pedagogice Abecedare - Belarus - Istorie Discipline şcolare Aspecte psihologice Evaluare formativă Legislaţie cl. 1 Abordări moderne Masterat - Programe - Evaluare Elevi - Dezvoltarea personalității Învăţământ secundar - Basarabia - Istorie Eficiență personală Educaţie artistică - Clase primare Proces didactic Analiza textelor Proces de predare-învățare Învăţământ gimnazial Psihopedagogie Procesul studierii - Şcolile primare Modernizare Pedagogie - Metodica predării Teoria şi metodica instruirii (limba rusă) Reprezentări geometrice Estetică Consiliere psihopedagogică Cromatică Educaţie fizică - Metode de predare Gândire logică Învăţământ gimnazial - Curriculum Cultivare Motivaţie - Psihologie pedagogică Pedagogi - Pregătire Exerciţii practice Educaţie - Conferinţe Conştiinţa de sine Evaluare şcolară - Ciclul gimnazial Monitorizare Evaluare şcolară - Clase primare Expresivitate Educaţie sanitară Creativitate - Dezvoltare Text literar - Receptare Educaţie ecologică - Clase primare Meşteşuguri populare Curriculum educaţional - Proiectare Manuale, cl. 2 Manuale, cl. 4 Învăţământ primar - Organizare Lectură - Motivare Autocunoaştere Memorie - Dezvoltare Elevi - Clase primare - Psihologie pedagogică Psihopedagogie Evaluare şcolară Competenţa şcolară Discipline opționale Matematică (curs gimnazial) Ştiintele naturale - Material didactic Bioetică - Instruire în școli Cultură fizică - Elevi metode de predare Inspecţie şcolară Cadre Aritmetică - Metodica predării Personalităţi marcante Cadre didactice - Competențe profesionale Învăţământ superior - Conferințe științifice Educaţie literar-artistică - Clase primare Mediu înconjurător - Noțiuni elementare Învățare conștientă Violența în mediul școlii/clasei Cadre didactice - Dezvoltarea competențelor Învățământ la distanță Predare Elevi - Activităţi extracurriculare Elevi - Adaptare curriculară Pedagogie filosofică Şcoala primară - Metode de predare Curriculum şcolar - Clasele 1-4 Educaţie ecologică Predare - Învățare Instruire economică Teme pentru acasa - Pregătire Elevi - Clase primare - Abilităţi de literaţie - Dificultăţi Autoeducaţie - Metode Educaţie fizică - Elevi Formare Educaţie multiculturală Educaţie interculturală Educaţie socială - Clase primare Vorbire - Dezvoltare Aspecte sociale Muncă - Aspecte sociale Text argumentativ Ştiinţe ale naturii Rezultate şcolare - Evaluare - Metodologie Educaţia interculturală Literatură română Elevi - Aptitudini Parteneriatul şcoală-familie-copii Evaluare Şcolari - Autoeducare Conferinţe Circulaţie rutieră - Securitate - Ghiduri Jocuri instructiv-educative Aspecte ecologice Curriculum şcolar - cl. 4 cl. 4 Programe şcolare Educaţie prin muncă Jocuri instructiv-educative - Clase primare Educaţie formală Cadre didactice - Evaluare profesională Competenţe de scriere Corecţie psihopedagogică Aspect istoric Finanţare bugetară Creații literare Experimente didactice Metodica predării limbii și literaturii române Prevenire şi combatere Proiecte interdisciplinare Materiale didactice, cl.1 Ghiduri metodologice Intelegență emoțională Pedagogie preşcolară Formarea continuă a cadrelor didactice Proces educaţional Profesori de clasele primare Proiecte didactice Elevi - Formarea inteligenţei şi a personalităţii Limba română - Metode de predare Elevi - Atitudini culturale - Dezvoltare Matematică - Învăţare Dezvoltare Creativitate Educaţie plastică Manageri Educaţie fizică Educaţie fizică - Motricitate - Metode didactice Texte literare - Studiere Elevi - Clase primare - Educaţie fizică Matematică - Metode didactice Educaţie moral-spirituală Formare profesională Imaginaţie - Dezvoltare Educaţie fizică - Clasele primare Educaţie - Rolul mass-media Sociologie pedagogică Formarea competenței ecologice Stabilitate emoțională Teste (pedagogie) Educaţie muzicală - Metode de predare Evaluări Profesori de educaţie fizică - Competențe cognitive Educația elevilor Familie Tradiţii Copii - Educaţie Studenți pedagogi - Formare profesională Studenți - Practică pedagogică Limba română - Comunicare Educaţie în familie Mod de viaţă sănătos - Copii Ştiinţele naturii - Metodica predării Curriculum şcolar Dezvoltare Educaţie morală - Manuale Învățământ primar - Activități interactive Competenţe de comunicare Abecedare - Tipărire - Istorie Agricultură Ghid metodologic Activităţi didactice Profesori - Clase primare - Formare Colective școlare Educaţie economică - Clase primare Economie casnică (în general) Limba şi literatura română - Gramatică Parteneriatul şcoală-familie Educaţie - Metode Texte literare - Receptare Materiale didactice, cl.2 Activităţi motrice Motricitate (sport) Stiluri literare Texte literare - Interpretare Cultură fizică neprofesională Învăţământ preşcolar Standardizare Metodologie Educaţie - Valori Educaţie literar-artistică Învățământ primar - Metode didactice Parteneriat - Școală - Familie - Comunitate Educaţie fizică - Metodică Matematică - Metode de cercetare Profesori - Formare profesională Învățământ primar - Curriculum Landtag - Bayern (Bavaria) - Germania - Istorie Citire Competenţe culturale Plan-cadru Limba romănă Competenţe comunicative - Dezvoltare Comunicare eficientă Educaţia în familie Ştiinte naturale Competenţe sociale Educaţie morală - Metodologie Educaţie morală Limbaj scris Elevi - Gândire critică Educaţie sanitară - Manuale Educaţie civică - Clase primare Învățământ primar Mass media - Responsabilitate Învăţământ primar - Evaluarea competențelor Educaţie plastică - Învățare Şcolarii - Probleme social-psihologice Cadre didactice universitare - Activitate didactică Educaţia fizică - Metode şcolare Materiale didactice Manuale, cl. 3 cl. 3 Curriculum şcolar - cl. 2 Anxietate - Copii - Preadolescenţă Învăţământ primar Elevi - Clase primare - Activităţi extraşcolare Limbi străine - Predare - Învățare Educaţie internaţională Management educaţional - Psihopedagogie Cadre didactice - Psihopedagogie Evaluarea competențelor Limbaj plastic Activitate artistică Cadre didactice primare - Formare continuă Salarizarea personalului Educaţie digitală Recenzii literare Educaţie patriotică Învăţarea integrată Învăţământ preșcolar - Aspecte psihopedagogice Universitatea de Stat din Tiraspol - Activitate ştiinţifică Violenţă şcolară Dezvoltare psihică Psihologie cognitivă Protecția drepturilor copiilor Religie Activism social Bioetică - Materiale didactice Tehnologii educaţionale Metodica predării Matematică - Instruire şcolară Educaţie pentru sănătate Competenţe lingvistice Didactică Drepturile omului Cadre didactice - Dezvoltare profesională Educație mediatică Activităţi extracurriculare Educaţia intelectuală Bioetică Didactica predării Aritmetică - Noţiuni elementare Pedagogie practică Puritate Matematică - Jocuri didactice Strategii de dezvoltare Jocuri didactice Toleranţă - Educație Elevi - Clase primare - Formarea competențelor Competenţe lingvistice - Formare Autoevaluare Jocuri sportive Şcoala primară - Metode didactice Scriere Cadre didactice - Pregătirea profesională Limba bielorusă Pregătire pedagogică Limba română - Predare - Învățare Metode de instruire Tehnologii noi Tulburări de limbaj - Corecţie psihopedagogică Educaţie fizică şi sport - Copii Elevi - Dezvoltare fizică Corp didactic Preşcolari Dări de seamă - Finanțe Instruire programată Proiecte de legi Educaţie economică - Republica Moldova Învăţământ primar - Calitate Tehnologiilor educaționale Clase primare – Dezvoltarea abilităților de viață Învățământ simultan Matematica - Teoria şi metodica predării Competențe de calcul
Vă rugăm să schimbaţi parola