Întreprinderi

Prezentare generală
Lucrări: 249 lucrari in 252 publicatii in 6 limbi
Titlurile
Аграрный цех предприятия de: Марцинкевич, Виктор Прокофьевич (Text tipărit)
Conducerea întreprinderii prin costuri de: Olaru, Corneliu (Text tipărit)
Combaterea vibraţiilor in intreprinderi de: Hamburger, L. (Text tipărit)
Combaterea vibraţiilor in intreprinderi de: Hamburger, L. (Text tipărit)
Subiecte
Sisteme Psihologie individuală Gestiune Sisteme informaţionale geografice Creditare şi finanţare Politica finanţării Intreprinderi Petrol - Distribuţie Criza financiară - Întreprinderi - Rep.Moldova Resurse umane Rapoarte financiare Politica investiţională - Rep.Moldova Proprietate intelectuală - Întreprinderi - Rep.Moldova Management strategic Gestiune financiară Eficiență economică Corporaţii - Conducere Apă (microbiologie) Datorii - Management Contracte de cesiune - Republica Moldova Valoarea întreprinderii Atac de tip raider Producţie de amidon şi melasă - Producere - Întreprinderi Servicii de consultanță și outsourcing Servicii de curierat Proiectare automatizată Managementul calităţii Cadrul legal Resurse umane - Marketing Protecţia muncii Concurenţa economică Gestionarea crizelor Prevenire Contabilitate - Întreprinderi Fiscalitate Investiţii de capital Strategii investiționale Managmentul Financiară Antreprenoriat - Economie de piaţă Asigurare informațională Analiză sistemică Administrarea publică Managementul riscurilor Control financiar Manuale Calitatea producţiei - Control Producţie Organizare Gaze naturale Relaţii credit-valutare internaţionale Activitate economică-financiară Partidul Comunist al Uniunii Sovietice Analiză financiară Management - Întreprinderi - Concurenţă economică Comunicare orală Întreprinderi - Administrare financiară - Rep.Moldova Criza financiară Finanțe - Întreprinderi - Dezvoltare Cooperare regională Gospodării de apă Audit financiar Managementul personalului Investiţii - China Relaţii economice internaţionale Fabricare Practică de producere Costuri de producţie Lideri Calcul computerizat Riscuri economice Educaţie culturală Servicii sociale Planificare dezvoltării economice și sociale Întreprinderi - Reorganizare - Management Întreprinderi - Activitate Industria celulozei şi hîrtiei - Întreprinderi Automatizarea proceselor tehnologice Criza economică Manuale Industria radioelectronică Venituri Privatizare Legislaţie Controlul calităţii Management Întreprideri Analiză economică Capitalism Microeconomie Teorie Întreprinderi - Competitivitate - Management Concurenţă economică Limba franceză Industrie uşoară Activitate economică Analiza SWOT Piaţa de fuziuni şi achiziţii Biotehnologie Creanțe - Cesiune Proiectare Evaluarea financiară Formarea preţurilor Securitate economică Strategii de marketing Prelucrarea cărnii Management motivațional Conflicte - Management Industria laptelui - Întreprinderi - Rusia Tehnologii informaţionale şi de comunicaţii Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale Industria vinicolă Crearea echipelor eficiente Stiluri de conducere Metode automatizate Agricultură - Economie Statistică Proiecte economice Cultură corporativă Antropologie Criza economică - Rep.Moldova Industrie chimică Situaţii atipice - Soluționare Activitate financiară Întreprinderi - Activitate economică Morărit Indici economici Reputaţie în afaceri Ateliere auxiliare Combatere Capital Surse de profit - Întreprinderi Economie industrială Planificare Alimentaţie publică Marketing Politica economică Economie regională Activitate economică externă Antreprenoriat Investiţii străine Întreprinderi - Economie - Manuale Industria microbiologică - Întreprinderi - Gospodării de apă Management organizațional Industria minieră Dezvoltarea economică Escrocherie Achiziţii eficiente Alimentație publică Parteneriat public-privat Prelucrarea lemnului Economie Livrarea mărfurilor - Piața internațională Express-livrare Forme de organizare în activitatea economică Industria laptelui Sisteme expert - Aplicaţii de gestiune Experiment economic Materiale de construcţie Motivarea muncii Creştere economică Teste Revizie contabilă Întreprinderi - Planificare Infracţiuni fiscale Gestionare eficientă Indici financiari Finanţe publice Acţionarea întreprinderilor - Rep. Moldova Vibraţii Cooperare internaţională Şomaj Formare Economie Organizaţii de partid Administrare Predpriâtiâ Kitaâ - Înostrannye investicii Piaţă - Reglare "LUK-ojl-Moldova", companie Investiţii Management investiţional Investiţii industriale Activitate inovațională Publicitate - Eficienţă economică Marketing intern Întreprinderi miniere Management organizaţional Politici publice - Uniunea Europeană State de personal Obiective financiare Regimuri de impozitare Progres tehnico-ştiinţific Cultura fizică şi sport Transport auto Cafenele Contabilitate Securitatea muncii Apeducte Ape reziduale industriale - Utilizare Import de capital Managementul crizelor Verificări contabile Inovaţii - Implementare Globalizarea economiei Eficienţă economică Tehnologia cerealelor Dimensiuni interculturale Manageri - Creativitate Antrepriză colectivă - Industrie Finanţe Izolare antivibratorie Competitivitate Credit Inteligenţa artificială Comunicare Management - Întreprinderi - Concurenţe economică Concurenţa comercială Întreprinderi - Management Pretenții - management Dezvoltare Capital intelectual Entităţi economice Evaluare - Metode Fraude Răspundere socială Rentabilitate Industria cărbunelui Logistică - Administrare Cost de capital Industria de carne Frigotehnică Instalaţii frigorifice Celuloză și Hîrtie Organizare comercială Finanţe - Întreprinderi - Manuale Management financiar - Întreprinderi Ape reziduale industriale - Curăţire Contabilitatea costurilor Sisteme automatizate de planificare şi administrare Întreprinderi - Economie Economia întreprinderilor - Management Lucrul ideologic - KPSS - Aspect psihologic Capital uman Boli profesionale Industria forestieră Inovaţii - Stimulare Complexul agroindustrial - Întreprinderi Gospodării auxiliare Antrepriză colectivă Conducere Cheltuieli Calitate Relaţii umane Reforme economice Activitate Restructurarea social-economică Întreprinderi industriale Panificaţie Întreprinderi de panificație Sisteme expert Strategie Finanţarea întreprinderilor Comerţ Limba franceză - Comunicare Afaceri - Organizare Relații cu clienți Apă - Curăţare Producere Impozite - Contabilitate Erori financiare Automatizare Intensificare Industria cărnii Mediu de afaceri Organizare şi administrare Furnizare Metalurgia metalelor neferoase Controlul activităţii industria laptelui Industria untului Uleiuri şi grăsimi Conducere şi organizare Studenți - Practică de producere Metodologie Practică de producere - Programe Programe Organizaţii geologice Coaching Metalurgia feroasă Preţ de cost Management inovaţional Dezvoltare inovațională Stabilitate financiară Cultură organizaţională Virtuale Instituţii Întreprinderi - Management organizațional Automatizare - Management Întreprinderi mici şi mijlocii Audit Aspecte socio-psihologice Comportament organizaţional Calitatea producţiei - Control - Rep.Moldova Finanţare Profit Autogestiune Gospodărie piscicolă Întreprinderi mici şi mijlocii - Management Concurenţe economică Politică economică Ofertă (comerţ) Valoarea economică Inovaţii organizaționale Inovaţii Strategii economice Economia întreprinderilor - Manuale Microbiologie industrială Industria microbiologică Întreprinderi alimentare - Utilaje frigorifere Gospodării auxiliare - Întreprinderi - Planificare Managementul informaţiei Planificare economică Gestiune financiară - Teste Finanţe internaţionale Securitate informaţională - Management Riscuri de afaceri TehnologieIT Managment Organizare și administrare Utilaje Piață internă Practici
Vă rugăm să schimbaţi parola