Date statistice

Prezentare generală
Lucrări: 268 lucrari in 358 publicatii in 16 limbi
Subiecte
Aşezări umane Conferinţe Informaţie medicală Statistică - Africa Statistică aplicată Gubernia Basarabia Turism - România 1896 Consumul de tutun Geografie Învăţământ public - România Conturi bancare Femei - Mediu rural Economie naţională - Letonia Sisteme judiciare Sisteme de calcul - Modelare 2015 Statistică internaţională Demografie rurală - Investigații Viaţa culturală - România Timp liber - Cultură Instituționalizare Statistică sanitară China Muncă Infrastructura socială Asia de Vest Localităţi Moldova - Situaţie economică şi socială - Date statistice Europa Mărimi relative Măsurarea variaţiei Sondaj statistic Biblioteci ştiinţifice speciale - Cercetare Centre de informare Jurnalişti Județul Hotin Infecţii specifice Sănătatea populaţiei Nivel de trai - CSI Controlul tutunului Fumat Lucrări practice Economie - Federaţia Rusă Romi - Femei Egalitate de gen Violenţă Sănătatea populaţiei - Date statistice - Rep. Moldova Economie - Latvia Rapoarte Economie - Statistică - Rusia 1809 Afaceri Sociologia culturii Etnografie - România - Istorie Tutun Atlase Moldova - Situaţie politico-economică Persoane vârstnice - Protecţie socială Persoane în etate Calitatea vieţii - Republica Moldova Transport Populaţia lumii SUA Statistică economică Cehia Statistică legală Organizaţia Naţiunilor Unite UNECE Prezentare Biblioteci - Statistică Interpretare Jurnalism Prevenire şi control Istorie Uezdul Tiraspol Agricultură - Economie Comisia Europeană Sănătate publică - Europa Rapoarte anuale Statistică Rol social Femei Cultură - Letonia Efecte socio-economice Economie regională autonomă Bănci Climatologie - Rep.Moldova Crize economice Franţa Economie naţională Stare socială Tehnică de calcul Ansamblul producţiei de tipar Copii Regiunea Stauropol Statistica economică Baze de date - Utilizatori Biblioteconomie - Republica Moldova Industrie Activitate editorială Publicarea şi vînzarea publicaţiilor Populaţie - Stare socială - Date statistice Sănătate publică - Date statistice - Rep. Moldova Situaţia social-economică Stare de sănătate Politica medicală - Ţările Uniunii Europene Federaţia Rusă Antreprenoriat Femei - Stare socială - Date statistice Femei - Rol social Femei cu disabilităţi - Stare socială Ajutor social Speranţă de viaţa Servicii poştale Cultură - Azerbaidjan Indicatori statistici Dezvoltare socială Populaţie - Migrație 2020 Accidente rutiere - Date statistice - Europa Kazahstan Situaţie politică Prelucrare Economie agrară Agricultură Minerit Produse alimentare Economie Moldova Ţări membre Statistică mondială Activitate inovațională Ţările lumii Sănătatea populaţiei - Aspecte medico-sociale - Rep. Moldova Economie - Belarus Ocupaţii Predare - Învățare Violenţa faţă de femei - Rep.Moldova Educaţie - Aspect sociocultural Principatul Moldovei Sisteme automate de administrare Biblioteci 2017 Armeni Aspect istoric 1918-1919 Recreere Avort provocat Cultivare Meteorologie 1918-1928 Prejudicii economice Nivel de trai - Republica Moldova Bunăstarea populaţiei - Republica Moldova Dezvoltare durabilă - Republica Moldova Descriere generală Bătrâni Statele Unite ale Americii Telecomunicaţii Serii de timp Resurse electronice Resurse informaţionale Regatul Dunării Anuare Cercetări sociologice Soroca Limba ungară Femeile în business Sociologie pedagogică Construcţii culturale Familie Globalizarea economiei - Comerţ internaţional Cercetări ştiinţifice Dezvoltare Operaţii bancare Opinie publică - Studii sociologice Regimul termic și pluviometric Asistenţă socială - Populaţie vârstnică Cultură - Austria Transport - Dezvoltare Statistică - Republica Moldova Arme de foc Aspect gender Dicţionare enciclopedice Salarii Economie mondială Gospodărie comunală Baze de date Ungaria Preţuri Accidente rutiere Criminalitate Mediu ambiant Rep. Moldova Situaţie economică Situaţie socială Africa - Date statistice Comerţ 1806-1918 Soroca (jud.) - Istorie Influenţă asupra organismului uman Metodologie Femei - Rol economic Cultură Proprietate intelectuală - Protecţie - Republica Moldova Filme 2011-2016 Biblioteconomie Armeni - Istorie - România Producția de film Locuinţe Informaţii economice 1918-1920 Moldova - Istorie - 1918-1920 Covid-19 Armament individual Populaţie Întreprinderi agricole - Republica Cehă Răzeşi Slovacia Comerţ internaţional Indicii statistici Parametrii de poziţie Internet - Utilizatori Basarabia TB/HIV Asistenţa medicală Economie - Belarus - Date statistice Asistenţa stomatologică Politica medicală Dezvoltare globală Cultură - Federaţia Rusă Femei - Rep.Moldova Rol economic Biblioteci publice - Republica Moldova Politică culturală - România Austria - Descriere generală Proprietate intelectuală - Republica Moldova Sociologia familiei Sănătatea reproducerii Dezvoltare economică - Africa Migraţie Comerţ - Africa 1901-1913 Economie - Cercetări ştiinţifice sec. 20 1937 Biserica Ortodoxă Eparhilă din Basarabia 2012-2017
Vă rugăm să schimbaţi parola