Culegeri

Prezentare generală
Lucrări: 166 lucrari in 193 publicatii in 12 limbi
Subiecte
Provinență Ştiinţă - Cercetare - Inovare Radiologie Conferinţe Limbi străine - Metode de predare Calcule (matematică) Amenajare teritorială Sindicate - Activitate Legi Teoria probabilităților Istočniki i istočnikovedenie Sisteme biologice - Regularizare Calcule hidraulice Știință şi cunoaștere Inteligenţă artificială - Culegeri Filologie - Cercetări Gastroenterologie - Copii Grupe algebrice Mecanică Publicaţii cu conţinut mixt Sec. 19-20 (G) Psihologie - Conferinţe Politica externă - Rusie - Istorie Dialoguri juridice Tehnologie Autotransport Proprietăţi Muzică pentru orchestra simfonică Europa de Vest - Istorie, sec. 20 România - Istorie Învăţământ Biblioteca ULIM Muzee geologice Cvasigrupe Istoriografie - Rusia Personalitate (psihol.) Patrimoniu cultural - Promovare Instruire - Mijloace tehnice Reţele de alimentare cu apă - Sisteme urbane Distrugere Culturi de cîmp Dialecte Minereuri - Geologie Filme de amatori Lectură - Biblioteci - Rusia Dicţionare Patrimoniu cultural Congrese Societăţi ştiinţifice Geografie fizică Farmacoterapie Matematică Limba engleză Eficacitate economică Tineret Molii Biblioteconomie Educaţie şi instruire Multiculturalism Biblioteci - Administrare Franţa - Rusia Amenajarea teritoriului Expertiză juridică Mecanisme Războiul nuclear Educaţia estetică Chimie coloidală Fiziologie Mijloace tehnice Management Formarea competenţelor educaționale Aplicare în învăţământ Culturi agricole Baze fiziologice Istorie Teorie Metodologia de predare SUA Sborniki SUA - Istorie - Sec. 20 Termodinamică Laminarea metalelor Matematică de calcule Tehnică Psihologie Proprietăți fizico-chimice Urbanism - Conferinţe - Culegeri Lingvistică - Cercetări Ştiinţă - Aspecte istorice Radiobiologie Cântece românești Sisteme intelectuale Gaze Dinamică (fizică) Teze Module Electronică cuantică Inteligenţă - Psihologie Soft-uri matematice Construcţia drumurilor Expertiza judiciară Publicaţii periodice Fizică teoretică Surzi - Educaţie Sisteme de drenaj Arhitectură urbană Dinamică Tehnică de calcul Istoriografie burgheză Muzică - Jazz Criminalistică - Culegeri Soluri de turbă Geologie Didactică - Metodologie Pedagogie - Didactică Limba macedoneană Geologie Biblioteci naţionale - Rusia Stomatologie Marketing Dezvoltare socială Extracţie Cunoştinţe ştiinţifice Inele (matematică) Mecanizarea lucrărilor agricole Instruire - Metodologie şi tehnologie Şcoala Formarea cuvintelor în limba rusă Petrologie Radiotehnică Aproximaţie (matematică) Educație publică Culegeri Bibliologie Biblioteci Logică matematică Farmacologie Aparate electrice de măsurat Corpuri solide Elevi Gândire socială Filologie - Cercetări Muzică de cameră Fizică Politica externă a Rusiei sec.19-20 Administrare Coduri în tehnica de calcul Ştiinţa în U.R.S.S. Informare şi documentare Universitatea Liberă Internaţională din Moldova Aparataj de radio artizanal Sisteme automate de conducere Concerte Legiunea arhanghelui Mihail - România - Istorie Rusia Combustibili fosile Simpozioane Diabet zaharat - Cercetări Statul de drept Filologie - Studii Diabet zaharat Filosofie Biblioteci universitare Savanți în luptă pentru pace Cărţi Activități instructiv-educative Statistică matematică Kolloidnaâ himiâ Referinţe bibliografice Cibernetică Educaţie - Tehnologii moderne Drept penal Elevi - Formarea competențelor educaționale Sec. 20 Sisteme informaţionale de măsurare - Optimizare Roci calcaroase Hidrodinamica Formule matematice Limba rusă Ţări anglofone Informare Metodologie Condensare Sisteme de productie flexibile-Dirijare-Optimizare Limbi moderne - Predare - Învățare Voinţă - Psihologie Tehnologii Societate socialistă Insecte "pesticide" - Feromoni 1919-1939 Dinţi Cultură Cercetări geofizice Construcție de mașini - Tehnologie Toxicologie Biblioteconomie Medicină Calculatoare - Aplicare în învăţământ Literatura olandeză - Istorie și critică Literatură sovietică Fenomene de transfer Motoare cu ardere internă Mecanica mediilor continue Hidraulică Fierbere - Schimb de caldură Chimie Geodezie Prelucrare Construcţii hidrotehnice Biblioteci pentru copii - Dezvoltare Programare - Calculatoare Cântece sociale Instalaţii electrice - Exploatare Drept Carte Mişcare muncitorească Cinematografie Stabilitate Gustul, pasiunea pentru lectură Sociolingvistică Instalații electrice rurale Culturi agricole - Genetică - Selecţie Ştiinţă - Dezvoltare Rentghenologie clinică Documentare Culturi tehnice Matematică - Instruire şcolară Hidrotehnică Comunicare interculturală Mişcare - Fiziologie Mişcarea legionară - România - Istorie Chimie analitică Metrologie Genetică agricolă Cultivarea plantelor de cîmp-ceriale și plante tehnice Metodica predării Cooperare interbibliotecară Soluţii - Proprietăţi fizico-chimice Astronomie Criminalistică Cinetică Fizică chimică Limba olandeză - Dicţionare bilingve Drepturile omului Anale - Vilnius Cântece de estradă Cercetări geologice Cardiochirurgie Tratament Cultură - Olanda Personalităţi - Republica Moldova
Vă rugăm să schimbaţi parola