Activitate ştiinţifică

Prezentare generală
Lucrări: 96 lucrari in 117 publicatii in 6 limbi
Titlurile
BIT+ de: (Text tipărit)
Cercetători şi inventatori din Republica Moldova : (Prezentare succintă) de: Mihai, Adela; Mihai, Adela@Cercetători şi inventatori din Republica Moldova : (Prezentare succintă); Taran, Nicolae; Zavalistâi, Ana (Text tipărit)
Сборник рефератов НИР и ОКР de: Вронсцаиа, Иулиа (Text tipărit)
Simpozion interdisciplinar de: (Text tipărit)
Subiecte
Conferinţe Gnoseologie Universitatea de Stat "A.Russo" Bălţi Informaţie economică Management strategic Profesori universitari Academia de ştiinţe din Nebraska - Activitate ştiinţifică - SUA Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Catedra Discipline Socioumanistice - Activitate ştiinţifică Ştiinţe socioumane Medicină - Cercetări - România Cercetări genetice Conferințe științifice Cercetări ştiinţifice - Organizare Eficiență economică Cercetare și inovare Învăţământ superior medical Studenţi - Activităţi ştiinţifice Tehnologii informaţionale Lucrul ştiinţific - Stimulare economică Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul - Activitate ştiinţifică Savanţi - Biografii Rapoarte Colocvii Ştiinţe economice Chimie organică Publicaţii științifice Cercetare ştiinţifică - Organizare Gestionare Învăţământ superior Teoria cunoaşterii Progres tehnic - Ţări capitaliste Radiofizică Învăţămînt superior Medici - Franţa Învăţământ superior medical - Activitate ştiinţifică Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii Tehnici de comunicare Institutul de fitotehnie ”Porumbeni” Porumb - Cercetări genetice - Stres de secetă Istoria Ucrainei Academia de Ştiinţe a Moldovei Învăţământ superior - Republica Moldova Educaţie Cercetare ştiinţifică - Manuale Management - Organizare şi conducere Integrarea industrială Dezvoltare social-economică - Republica Moldova Integrare europeană - Republica Moldova Academia de Studii Economice a Moldovei Savanţi sovietici Management Tehnica muncii intelectuale Istorie Academia de Administrare Publică - Republica Moldova Programmno-celevoj metod v planirovanii i upravlenii Planificare Medicină - Rep.Moldova - Congrese Universitatea Agrară de Stat din Moldova Educație de gender Personalităţi marcante Fizică atomică - Savanţi Cadre didactice - Activitate profesională Educaţie - Conferinţe Ştiinţe chimice Cadre didactice universitare - Activități științifice Ştiinţă Studii universitare „Poșta Moldovei” Colecția botanică Ciclul III Învățământ la distanță Învățământ online Programe de masterat Strategii educaționale Institutul de Zoologie Metodologie ştiinţifică Centre de documentare Fizică Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "N.Testemiţanu" Biblioteci Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "N. Testemiţanu" - Activități științifice - Republica Moldova Medicină - Chirurgie experimentală Integrare europeană Inovaţii tehnologice - Aspecte economice Conferinţe ştiinţă Etnografie Ierbare Cercetări ştiinţifice - Instituţii de Învăţământ superior Studii doctorale Știință - Promovare Aspect istoric 1946-2021 Cercetări ştiinţifice Savanţi Cercetare ştiinţifică - Evaluări Ştiinţă - Metodologie Naučno-issledovatel'skaâ rabota - Planirovanie Activităţi ştiinţifice Universitatea Agrară de Stat din Moldova - Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii - Activitate științifică Ştiinţa comunicării Aspect gender Ştiinţă şi inovare Conferinţe ştiinţifice Cercetări și inovare - Spațiu european Ştiinţa în U.R.S.S. Biblioteci universitare Educație - China Inovaţii (educație) Invenţii şi descoperiri Universitatea slavonă din RM - Activitatea ştiinţifică Învăţământ - Integrare europeană Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul Academia de Administrare Publică Activitate organizațional-metodică Biografii Ştiinţă - Organizare Universitatea slavonă din RM Microbiologie Fizicieni Ştiinţe sociale Metodologie Medicină - Culegeri Antreprenoriat Biblioteci - Activitate metodică Biblioteconomie Biobibliografii Universitatea de Stat din Tiraspol - Activitate ştiinţifică Universitatea Interregională din Tiraspol Metode de cercetare științifică Tehnologii şi inovaţii Produse intelectuale Inventatori Cercetători Evaluarea ştiinţei Bibliografii Liceul Teoretic "Avram Iancu" Stimulare economică Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi Personalităţi Ştiinţă - Evaluarea dezvoltării - Rep.Moldova Umanistică Fitotehnie Organizare şi conducere Științe social-economice Materialism dialectic Tehnologii educaţionale Creativitate ştiinţifică - Probleme filozofice Probleme social-psihologice Conferinţe internaţionale Tehnologii noi Inovaţii Muzee etnografice Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală Patrimoni istorico-cultural Conservarea plantelor Studii superioare Studii de masterat Relaţii internaţionale
Vă rugăm să schimbaţi parola