Metodologie

Prezentare generală
Lucrări: 709 lucrari in 833 publicatii in 8 limbi
Titlurile
Activitatea sportivă : Decizie, autoreglare, performanţă de: Holdevici, Irina; Vasilescu, Ilie P. (Text tipărit)
Английский язык на досуге : Пособие для учащихся 5-8 классов восьмилетней школы de: Карпов, Виталий Михайлович; Шагалов, Лев Моисеевич (Text tipărit)
Английский язык на досуге : Пособие для учащихся 9-10 классов de: Карпов, Виталий Михайлович; Шагалов, Лев Моисеевич (Text tipărit)
Educaţia muzicală : Curriculum şcolar : Pentru clasele a 5-a - a 9-a de: Borş, Alexandru; Coroi, Eugen; Croitoru, Sergiu; Gagim, Ion (Text tipărit)
Subiecte
Diafilme Studenţi - Dezvoltarea profesională Ştiinţe istorice Matematică - Ghiduri metodologic Ştiinţa artei Muzică Lexicologie Educaţie pentru societate Studenţi filologi - Competențe didactice Manuale, cl.2 Biblioteci ştiinţifice Limbi străine - Metode de predare Predare interactivă Didactică preşcolară Cadre didactice - Atestare Formarea competenței de audiere Pedagogie Educaţie - Tehnologii informaţionale Strategii didactice Filme istorice Istorie (ştiinţă) Stilistică literară Limba română pentru alolingvi Studenţi - Dezvoltare profesională Studenţi pedagogi Educaţie antreprenorială Fiscalitate Preşcolari - Educaţie ecologică Educaţie incluzivă - Psihopedagogie Anatomie animală Ştiinţă - Probleme filosofice Motivare Educaţie prin folclor Limba italiană - Semantică Cultură fizică Învățământ primar - Metodologie Colecţii speciale Limba română Geologie - Metodologie Literatură poloneză Incluziune școlară Manuscrise - Colecţii - Rusia Econometrie Planificarea limbii Cadre didactice universitare - Formare profesională Educaţie cognitivă Strategii de predare Educaţie artistică extraşcolară Cercuri de creație Preșcolari Clase primare Educaţia muzicală Istoriografie Ecologie Devoltare profesională Valorificarea terminologiei tehnice Cultură artistic-estetică Activități extracurriculare S. U. A. Adaptare școlară Pedagogie - Teorie Statistică aplicată Competenţe educaţionale Învăţare - Metodologie Socializare (educație) Comunicare - Profesori - Elevi Chestionarea studenților Aprecierea dezvoltării fizice Educaţie artistico-plastică Științe pedagogice Teste de evaluare Metodica predării limbilor străine Metode de predare Cartografie Morfologie Educație postmodernistă Cercetări - Metodologie Diagnostică medicală Geografie Poezii de Crăciun Elaborare Filosofie marxist-leninistă Matematică (curs licențial) Turbulenţă Stagii de practică Interpretare consecutivă Aprecierea progreselor elevilor Filosofia limbii Curriculum educaţional Învăţământ Valori - Aspecte educative Educație alternativă Război mondial, al 2-lea (1939-1945) Aspect educaţional Clasele primare Limba engleză pentru jurişti Pedagogie muzicală Manuale, cl.10 Lucrări practice Toleranţă - Probleme educaţionale Limba engleză - Istorie Educaţie civică - Clase secundare Crăciun Informatică Masterat Gândire (Psihologie) Gândire (psihologie) Dezvoltare personală Istorie - Metode de predare - Clase primare Învăţământ preșcolar - Cadre didactice Manuale Aspect filosofic Cuvinte incrucişate Filosofiâ - Istoriâ - Metodologiâ Învăţământ special Culegeri Profesori Învăţământ liceal Educaţie fizică - Metodologie Educaţie fizică - Capacităţi motrice Practică de producere Critică literară - Teorie Numere complexe Studenţi - Formarea competențelor Învăţământ superior - Organizare Incluziune socială Standarde de date Predare - Învățare - Metode Ghid practic Lucrul manual - Clase primare Etnomuzicologi Texte programate Metode didactice Cadre - Management Dirigenţie Turism (geografie) - Dezvoltare Democraţie Studenţi - Instituţii superioare - Lucrări practice Cadre didactice - Formare continuă Limba rusă - Stilistică Producere industrială Biblioteci publice - Manuale Predare - Învățare - Evaluare Statul Redactare Masterat - Indicaţii metodice Activităţi muzical-artistice Cadre didactice Educaţiei centrate pe elev - Metodologie Management industrial Atlase Cadre didactice - Formare profesională Ştiinţele naturii Educaţie de gen Limba engleză Cultură emoțională Elevi - Clase primare - Educaţie Matematică Cercetare experimentală Jocuri dinamice Biostatistică Lucrări științifice Procedură fiscală Studenţi pedagogi - Practică profesională Relaţii interpersonale - Profesori - Elevii Ştiinţe economice Folclor rus Economia turismului Bibliografie Pedagogi - Formare profesională Multiculturalism Educaţie fizică - Metode didactice Cercetări psihologice Geochimie Relaţii economice internaţionale Manuale Limba română - Traduceri Elevi - Evaluare Curriculum Educație muzicală Geografia turismului - Metodologie Voluntariat Educaţie - Calitate Literatură - Istorie şi critică Psihologie pedagogică Proiectare didactică Sudare Manuscrise Educaţie modernă Educaţie lingvistică Teze - Elaborare Organizare Limba şi literatura română Practică pedagogică Copii - Consiliere psihologică Copii cu deficienţe neuromotrice - Aspecte psihopedagogice Literatură - Critică şi interpretare Curriculum Matematică Cercetări pedagogice Educație timpurie Educaţie - Cercetări ştiinţifice Competenţe comunicative - Formare Limba engleză - Stilistică literară Artă vocală Teorie Mediu înconjurător Evaluare formativă Manuale, cl.5 Manuale pentru începători Fotbal Pedagogi - Competențe profesionale Pedagogie - Instruire Metodologie didactică Teoria cunoaşterii Evaluarea cunoştinţelor Management Ghiduri Stilistică Conturi naţionale Competenţe şcolare Elevi - Dezvoltarea personalității Învăţământ superior - Republica Moldova Administraţie publică Arte decorative Manuale, cl. 9-10 Formarea competenţelor educaționale Management educaţional Educaţie socială Limba română - Morfologie Elevi - Clase gimnaziale - Educaţie Psihologie socială - Metode Educaţie fizică şi sport - Teorie Cercetări medicale Literatură - Teme, motive Studii literare Istoria Europei Romantism muzical Limba română - Învăţare Preşcolari - Pregătire lingvistică Copii cu dizabilităţi Activităţi extraşcolare Cuvinte încrucişate Istorie Manuale, cl.5-8 Teorie Instruire Dezvoltare profesională Biblioteci - Servicii Tehnica muncii intelectuale Educaţie incluzivă - Republica Moldova Masterat - Programe - Evaluare Învățământ - Plan-cadru - Reglementare Sistem educaţional - Calitate Învăţământ primar - Teorii pedagogice Dezvoltare psihofizică Studii individuale Cultură artistică - Formare Învăţământ extraşcolar (domeniul arte) Educaţie fizică - Pregătire profesională - Studenţi Psihologie - Cercetări - Metodologie Educaţia adulţilor Literatură comparată Educaţie fizică - Metodologie - Cercetări ştiinţifice Cultura fizică Botanică Aspecte psihologice Pedagogi Manuale universitare Analiza sistemelor Învăţământ superior Lingvistica textului Muzică - Manuale Curriculum gimnazial Educaţie nonformală Educaţie Educaţie de cetăţean Geografie - Metode didactice Licee cu profil - Turism Concepţii ştiinţifice Tehnică Istoria Europei - Sec. 20 Limba engleză - Traducere Dezvoltarea științei Studenţi - Competențe - Formare Elevi - Abilităţi de învățare Sisteme complexe Jocuri Limba franceză Psihologie Cercetare Pedagogie Burghezie Parteneriat educaţional Elevi - Clase gimnaziale - Educaţie fizică Profesori de fizică - Formare Sociologie Învăţământ preuniversitar Aspect demografic Supranatural Psihologie pedagogică - Practică pedagogică Ştiinţă - Istorie Formarea competențelor profesionale Cultură - Evaluare Educaţie artistică - Clase primare Limba şi literatura română - Metode de predare Învăţământ - Inovaţii Limba engleză - Limba vorbită Curs practic Fabricația agilă Studiul artelor Romantism - Muzică Studenţi alolingvi - Educație lingvistică Sec. 19 Elevi - Competențe de învățare Ştiinţă Gândirea ecologică Sistemnyj analiz Lecţie şcolară - Metodologie Medicină - Metodologie Educaţie specială Curriculum educaţional - Proiectare Cultura fizică - Metode de predare Competenţe socioculturale Limba engleză - Fonologie Pedagogia competențelor Cultură fizică şi sport - Metodologie Literatură universală Cadre didactice - Evaluare profesională Geografia turismului Psihopedagogie Calculatoare - Utilizare Psihopedagogie Materiale didactice audiovizuale Design interior Teze de masterat - Susţinere publică Predare Competenţe emoționale Învăţământ gimnazial Sănătate şi igienă publică Istorie - Metode de predare Experiment pedagogic Educaţie artistică Carieră profesională - Aspect educaţional Relief - Geomorfologie Educaţie ecologică - Clase primare Finanţe publice Drept civil Exerciţii Factori etno-geografici Stilistică Pedagogie - Didactică Didactică - Metodologie Clase secundare Elevi - Formarea capacităţii de autoevaluare Metode de predare - Învăţare Matematică - Materiale didactice - Şcoala primară Studenţi - Pregătire profesională Programe educaţionale Evaluare şcolară - Clase primare Studenţi - Dezvoltare socio-culturală Propagandă pedagogică Elevi - Evaluarea cunoştinţelor biblioteci Dreptul Cadre didactice - Competențe profesionale Geologie Curs audio-video Învăţământ primar Aspecte educative Educaţie fizică - Metode de predare Istoria filosofiei Carieră profesională Învăţământ general Limba engleză - Comunicare Învățământ - Plan-cadru - Reforme Comunicare educaţională Preșcolari - Activități de învățare Rezultate şcolare Dezvoltare socială Manuale, cl.9 Logică filosofică Jocuri creative cercetare ştiinţifică Management sportiv Geomorfologie Aspecte economice Orchestraţie Studenţi - Evaluare Semantică Proces de instruire Universitatea de Stat din Moldova - Activitate ştiinţifică Acompaniament Semnificație Sisteme de educaţie - Dezvoltare Ştiinţă - U.R.S.S. Semantică - Filosofie Ghiduri metodologice Cercetare ştiinţifică - Metodologie Studenţi Sport - Management Educaţie interculturală Integrare europeană Lucrări științifice - Elaborare - Metode Drept civil Învăţământ universitar Tehnologii informaţionale - Metode de predare Curs intensiv Formare Pedagogia toleranței Studenţi - Formarea competențelor pedagogice pedagogie Instruire - Tehnologii moderne Psihologie - Manuale Educaţie ecologică Management universitar Turism Metale - Prelucrare Literatură română Muncă intelectuală Indicaţii metodice Elevi - Activităţi creative Umor Curriculum şcolar - Clasele 1-4 Metodologie specială Pedagogie - Cercetări Evaluarea incluzivă Fizică - Metode de predare Științe despre Pămînt - Metodologie Stilistică - Materiale didactice Biblioterapie Energie - Consum - Normare Copii cu deficienţe de atenţie Teoria literaturii - Noţiuni generale Manuale, cl.10-11 Culegeri Literatura engleză. Specialişti - pregătire profesională Biblioteci Aspecte educaţionale Suport de curs Educaţie - Reforme Sisteme de instruire alternative Educaţie multiculturală Competențe de evaluare Manuale, cl.6 Competență acțional-strategică Învăţământ - Management Rezultate şcolare - Evaluare - Metodologie Teze de licenţă - Elaborare - Metode Studii - Eseuri Critică şi teorie literară Agricultură Limba engleză - Predare - Învățare Elevi Psihologie aplicată Pedagogie preşcolară Jocuri instructiv-educative Aspecte psihopedagogice Educaţie prin studiul și observarea naturii Literatură americană - Personalități - Biografii Educaţia centrată pe elev Teorie literară Estetică literară Ştiinţă economică Limbi naționale Studenţi - Activităţi cognitive Învăţământ preşcolar - Calitatea educaţiei Artă Limba engleză - Cîntece pentru elevi Educaţie preşcolară Cercetări ştiinţifice - Instituţii de Învăţământ superior Acces la informaţie Aptitudini creative Elevi - Orientare profesională Orientare profesională - Şcoli profesionale Separarea puterilor Istorie - Probleme didactice Geofizică Teorie economică Descriere bibliografică Copii cu deficienţe de auz Monumente arheologice Folclor Studenți - Practică profesională Arte plastice - Didactică Evaluare Ştiinţe ale naturii Fizică Metode şcolare, cl.5-9 Tehnici psihologice Sistem educaţional Predare - Învățare Consiliere vocaţională Contabilitate Teoria artei Evaluare profesională ştiinţă Păstrarea colecţiilor Lecții - Metode inovative Limba rusă - Ortografie Probleme filozofice Ştiinţă - Istorie filosofică Metode de instruire video Raţionalism - Filosofie Instruire tehnică Psihoanaliză Pedagogie - Uniunea Sovietică Istorie Controlul limbii Creativitate - Copii Ştiinţă - Metodologie Aparat locomotor - Cultură fizică medicală - Copii Copii cu deficienţe senzoriale Traducere didactică Evaluarea educațională Abilități practice - Dezvoltare Învățământ primar - Psihopedagogie Limba engleză Manuale, cl.11 Teatru Reguli de catalogare Dansuri populare - România Elevi - Clase primare - Educaţie fizică Metodologia cercetării ştiinţifice Lucrări de licenţe Educaţie spirituală Educaţie moral-spirituală Teatru şcolar Pedagogie medicală Managementul resurselor umane Educaţie incluzivă Cercetări Psihopedagogie specială Motricitate (sport) Studenţi - Formarea personalităţii Educaţie - Rolul mass-media Profesori de limbi străine - Formare Cercetare ştiinţifică - Evaluări Aptitudini creative - Dezvoltare Catalogarea documentelor Studenţi medici - Activităţi practice Studenți pedagogi - Formare profesională Educaţia copiilor în familie Limba franceză - Predare - Învățare Industria hotelieră Manuale, cl.7 Proiecte didactice Curriculum şcolar Lingvistică aplicată Educaţie fizică Cercetări ştiinţifice Activități instructiv-educative Biodemografie Cultura informaţională Descriere bibliografică - Standarde Finanţe - Întreprinderi - Manuale Dezvoltare Procesul instructiv-educativ - Dirijare Filosofie Terminologie tehnică Educaţia STEAM Terminologie Kickboxing - Metodologie Educaţie plastică Ştiinţă (Filosofie) Simboluri grafice Sociologia comunicării Cibernetică Practică de producere - Turism Competenţe de comunicare Activităţi didactice limbaj vizual Sport Manuale, cl.4 Elevi - Formarea competențelor educaționale Antropologie - Metodologie Grădiniţe de copii Educaţie fizică - Clasele primare Comunicare Limba franceză pentru alolingvi Educaţie în familie Sec. 20 Romantism Standardizarea limbii Logopedie - Psihologie pedagogică Comunicări științifice Educaţie estetică Limba engleză - Metodologie Educaţie muizicală Manuale, cl.9-11 Educaţie - Metodologie Etnografie - România Învăţământ superior la distanţă Ghid metodologic Îmbrăcăminte - Modelare Dezvoltare Întreprinderi Educaţie religioasă Retorică - Arta vorbirii Formare profesională Fonologie Activităţi editoriale Materiale didactice Manuale, cl.8 Psiholingvistică Limba rusă Învăţământ preşcolar Cercetări ştiinţifice - Metodologie Şcoli de cultură generală - Istorie - Republica Moldova Cultura muzicală Educaţie - Valori Învățământ primar - Metode didactice Profesori - Formare profesională Politică educațională Energetică - Republica Moldova Personalitate Hiperactivitate Finanţe publice - Manuale Informare Profesori - Grad didactic Cercuri şcolare Materiale didactice Limba engleză - Limba scrisă Parteneriat - Școală - Familie - Comunitate Artă textilă Metode şi tehnici Metodologia lingvisticii Educaţie fizică şi sport Dezvoltare fizică Susţinere publică Educaţie morală - Metodologie Plan-cadru Metode de cercetare științifică Educaţie - Metode nonformale Competențe sociale - Dezvoltare Hermeneutică Propagandă Text - Redactare Activitate ştiinţifică Metoda Feuerstein Filologie Epidemiologie Sărbători Cadre didactice - Formare inițială Opinie publică - Formare Management inovaţional Tehnoredactare Ştiinţe naturale - Metodologie Educaţie continuă Cadre didactice universitare Medicină Ştiinţe sociale Vocabular Citire Biblioteconomie Evaluarea profesională Scriere creatoare Elevi - Educaţie socială Alimentaţie publică - Tehnologii Practică de producere - Programe Programe turism Educație sindicală Management educaţional - Psihopedagogie Servicii publice de nutriție Copii cu cerinţe educaţionale speciale Gândire critică Logică - Filosofie Limba engleză - Stilistică Scrieri academice Sisteme de scriere Limba franceză - Comunicare Prelucrarea informaţiei Învăţământ primar - Evaluarea competențelor Limba găgăuză Formare profesională continuă Sisteme de instruire complementare Competenţe parentale de gen Studenţi arhitecți Limbă dobândită Pedagogie psihologică Studenți - Practică de producere Arheologie Copii cu autism - Integrare socială Îndrumare metodice Istorie - Predare Spaţiu cultural Istorie şi critică Literatură engleză Geomorfologie (aspect geografic) Copii cu dizabilităţi - Educaţie Diagnosticare Copii cu deficienţe de auz - Educaţie Etnomuzicologie Educaţie literar-artistică Floristică Educaţie morală Dialectica materialistă Şcoli primare Manuale, cl.3 Cadre didactice - Psihopedagogie Traducere orală Educaţia centrată pe student Cultura teatrală Jurnalistică Tipologie Lecţii netradiționale Consiliere şcolară Exerciţii Volei Ziaristică Competenţe lingvistice Studenți - Aptitudini creative - Dezvoltare Matematică - Materiale didactice pentru preşcolari Sisteme educaţionale - Programe Sociolingvistică Redactarea textelor Limba italiană - Lexicologie Curriculum centrat pe competenţe Învăţământ - Organizare Cercetări sociologice - Metodologie Asistenţă psihopedagogică Pedagogie practică Copii hiperactivi Aritmetică - Noţiuni elementare Ştiinţe socio-umane Resurse umane - Management Teoria educației Probleme filosofice Gimnastică aerobică - Manuale Comunicare interculturală Educație mediatică Scriere - Istorie Cataloage Limba română - Curriculum Ştiinţe naturale - Metodologie Arta scrisului Teorie și metodologie Activităţi extracurriculare Limba engleză - Jocuri didactice Harta universului Limbi moderne Emoţii - Psihologie Instruire - Motivare Trening Consultaţii psihologice Date statistice Limba română (pentru alolingvi) Studenţi medici - Formare profesională Gândire critică - Dezvoltare Metode de învăţare Învăţământ vocaţional Educație online Texte programate Metodica predării Analiză sistematică Filosofie - Istorie Elevi cu cerințe speciale - Evaluare Cercetare ştiinţifică Educaţie - Idealuri şi scopuri Lucrul ştiinţific - Metodologie Plagiat - Literatura Servicii de bibliotecă - Dezvoltare Istoria filozofiei Ghiduri metodice Cercetări ştiinţifice - Învăţământ superior Educaţie teatrală Ştiinţe umane Arhitectură Curriculum interdisciplinar Educaţia copiilor Trening psihologic Educaţie civică Profesori diriginţi Fitness Migraţie Sport - Metodologie Practica arheologică Limba română - Predare - Învățare Citire - Noţiuni elementare Administraţie publică Limba italiană Arhitectură - Proiectare Limbă - Funcţie comunicativă Competențe de comunicare Metode audio-video Bilingvism Presă Preşcolari - Educaţie Text ştiinţific Educație muzicală - Manuale Drepturile omului Cadre didactice - Dezvoltare profesională Instruire - Teorie Jocuri (teorie) Consiliere educațională Arhitectură modernă Bazele psihologice Autoevaluare Educaţie pentru sănătate Kickboxing - Antrenament Sănătate - Educaţie Voluntariat - Tineret Grădiniţe de copii - Metode de activitate Materialism dialectic - Teoria cunoaşterii Tehnologii educaţionale Preşcolari Cunoaştere ştiinţifică Educație umanistă Bibliografie - Baze de date - Metodologie Biologie Biologie Educaţie extraşcolară Învăţământ primar - Predare - Învățare Comerț exterior și activitate vamală Teze de masterat - Elaborare - Metode Finanţe internaţionale Antrenament
Vă rugăm să schimbaţi parola